The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science


ÖRNEKLEM SEÇİMİ, VERİ TOPLAMA VE ANALİZİYüklə 271,72 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə6/9
tarix20.09.2017
ölçüsü271,72 Kb.
#680
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ÖRNEKLEM SEÇİMİ, VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ 

Araştırmanın  ana  kitlesini  Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  Üniversitesi  ve 

Adıyaman  Üniversitesi’nde  öğrenim  gören  öğrenciler  oluşturmaktadır.  Ana  kitle 

seçiminde bu iki üniversitedeki öğrencilerin demografik özelliklerinin farklı olacağının 

düşünülmesi etkili olmuştur. Örneklemin evreni temsil edebilir olması açısından, ilgili 

üniversitelerin  ön  lisans,  lisans,  yüksek  lisans  ve  doktora  düzeyinde  eğitim  gören 

öğrencilerinden rastgele seçim yoluyla örneklem oluşturulmuş ve veri toplama tekniği 

olarak  anket  tekniği  kullanılmıştır.  Böylelikle  Kahramanmaraş  Sütçü  İmam 

Üniversitesi’nden  300  öğrenci,  Adıyaman  Üniversitesi’nden  220  öğrenci  toplamda  ise 

520 öğrenci ile anket çalışması yapılmıştır. Veri toplamada kullanılan anket formunun 

demografik bilgilere ilişkin kısmı; öğrencilerin cinsiyet, yaş, kendilerinin ve ailelerinin 

gelir  durumu,  eğitim  durumu,  baba  mesleği  ile  yaşadıkları  yer  gibi  sorulardan 

oluşmaktadır.  Hedonik  alışveriş  tutumunu  ölçmede  yararlanılan  ölçek  ise  Babin  ve 

diğerlerinin  (1994)  hazırlamış  olduğu  hedonik  alışveriş  ölçeğinden  yola  çıkılarak 

hazırlanmıştır.  Ölçeğin  genişletilmiş  ve  düzenlenmiş  son  halinde  ise  20  ifade  yer 

almıştır.  Bu  ifadeler,  5’li  Likert  ölçeğine  çevrilerek  “Hiç  katılmıyorum  –  Tamamen 

katılıyorum” şeklinde sıralanmıştır. Öncelikle 68 öğrenciden oluşan bir gruba bir plot 

uygulama  yapılmış  ve  anket  formunda  gerekli  düzeltmeler  yapılarak  araştırmaya 

başlanmıştır.  Veriler  SPSS  17,0  istatistik  programı  yardımıyla  analiz  edilmiştir. 

Verilerin  analizinde  öncelikle  ölçeğin  yapı  geçerliliğini  test  etmek  amacıyla  faktör 

analizi  yapılmıştır.  Güvenilirlik  testi,  Independent-Samples  T  testi,  One-Way  Anova 

testi,Post  Hoc,  Tukey  HSD  testleri  ve  frekans  dağılımları  yapılmış  olan  diğer 

analizlerdir.  

Araştırma sonuçlarının; tüm üniversite öğrencilerine genellenmesinden ziyade, 

üniversite  öğrencileri  hakkında  bir  fikir  vermesi  açısından  önemli  olduğu 

düşünülmektedir.     ARAŞTIRMANIN BULGULARI  

Demografik Bulgular 

Araştırmada 

Kahramanmaraş 

Sütçü 


İmam 

Üniversitesi’nden 

seçilen 

örneklemlere 

ilişkin 

sosyo-demografik 

dağılım 

Tablo 


1’de, 

Adıyaman 

Üniversitesi’nden seçilen örneklemlere ilişkin sosyo-demografik dağılım ise Tablo 2’de 

görülmektedir. Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  Üniversitesi  öğrencilerinden  elde  edilen 

örneklemin  demografik  bilgileri  incelendiğinde  öne  çıkan  bilgiler  şu  şekilde 

özetlenebilir: Ankete katılan 300 öğrencinin %40,3’ü kadın %59,7’si erkektir. % 79’u 23 

ve daha aşağısı yaş aralığına sahiptir. Kredi ve bursalar dahil olmak üzere öğrencilerin 

kendi  aylık  gelirleri  açısından  %  75’i  750  TL  ve  altı  gelire  sahiptir.  Katılımcıların 

%51,3’ünün  aile  aylık  gelirleri  1500  TL  ve  aşağısındadır.  Eğitim  düzeyi  açısından  en 

fazla  katılımın  %  54’lük  oranla  lisans  düzeyindeki  öğrencilerin  olması,  %31’inin 

 H. Seçil FETTAHLIOĞLU & Arif YILDIZ & Cansu BİRİN 

318babalarının  emekli  olması  ve  %62,3’ünün  de  18  yaşına  kadar  şehir  merkezinde, 

%7,7’sinin  de  köyde  büyümüş  olması,  yapılan  analiz  sonucunda  elde  edilen  diğer 

demografik bilgiler arasındadır.  

Adıyaman  Üniversitesi  öğrencilerinden  elde  edilen  örneklemin  demografik 

bilgileriyle alakalı göze çarpan bilgiler ise şu şekilde özetlenebilir:  Ankete katılan 220 

öğrencinin  %40’ı  kadın  %60’ı  erkek  olup  %  84,6’sı  ise  23  ve  aşağısı  yaş  aralığına 

sahiptir.  Öğrencilerin  %94,1’i  750  TL  ve  aşağısı  gelire  sahiptir  ki  bu  oran  KSU  için % 

75’tir.  %62,8’inin  aile  aylık  gelirlerinin  1500  TL  ve  altı  olması  (KSU  için  %  51,3)  AÜ 

öğrencilerinin ailelerinin aylık gelirlerinin KSU öğrenci ailelerinin aylık gelirlerine göre 

daha düşük olduğuna dair bir fikir verebilir. Adıyaman Üniversitesi öğrencilerinde en 

fazla  katılım  %58,6’lık  bir  oranla  lisans  öğrencilerinden  sağlanmıştır.  Katılımcıların 

%33,2’si serbest meslek sahibi olması ve % 47,7’sinin 18 yaşına kadar şehir merkezinde, 

% 20,5’inin de köyde büyümüş olması (KSÜ için % 7,7) yapılan analiz sonucunda elde 

edilen  diğer  demografik  bilgiler  arasındadır.  Bu  doğrultuda  18  yaşına  kadar  köyde 

yaşayanların oranının AÜ öğrencilerinde daha fazla olduğu söylenebilir.  

Elde  edilen  bu  veriler,  örneklem  olarak  bu  iki  üniversitenin  seçilme  sebebi 

olarak  gösterilen,  “farklı  demografik  özelliklere  sahip  üniversiteler  olması” 

düşüncesini desteklemektedir. 

Hedonik Tüketim Davranışları: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Adıyaman Üniv… 

319Tablo 1: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneklemi Demografik Profil 

Cinsiyet 

Eğitim Durumu Kadın 


121 

40,3 


Meslek 

Yüksekokulu 

61 

20,3 


Erkek 

179 


59,7 

Yüksekokul 

30 

10 


Yaşınız Lisans 


163 

54,3 


18-20 

110 


36,7 

Yüksek Lisans 

41 

13,7 


21-23 

127 


42,3 

Doktora 


1,7 


24-26 

29 


9,7 

Baba mesleği 27-29 


13 

4,3 


Vefat etti 

22 


7,3 

30 ve üzeri 

21 Emekli 93 

31 


Aylık 

Geliriniz Kamu – memur 

40 

13,3 


500 ve altı 

189 


63 

Kamu – İşçi 

28 

9,3 


501 – 750 

38 


12,7 

Özel sektör çalışan 

40 

13,3 


751 – 1000 

19 


6,3 

Serbest Meslek 

65 

21,7 


1001 – 1250 

10 


3,3 

Çalışmıyor 

12 1251 – 1500 

18 yaşına kadar yaşadığınız yer 1500 – 2000 

2,7 


Şehir merkezi 

187 


62,3 

2001 ve üzeri 

33 

11 


İlçe merkezi 

72 


24 

Ailenin 

Aylık Geliri Kasaba 


17 

5,7 


500 ve altı 

24 


Köy 


23 

7,7 


501 – 1000 

66 


22 

Yurtdışı 

0,3 


1001 – 1500 

64 


21,3 

1501 – 2000 

31 

10,3 


2001 – 2500 

28 


9,3 

TOPLAM 

300 


100 

2501 – 3000 

32 

10,7 


3001 – 3500 

20 


6,7 

3501 ve üzeri 

35 

1,7 


 H. Seçil FETTAHLIOĞLU & Arif YILDIZ & Cansu BİRİN 

320Yüklə 271,72 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə