ThyreoideasvulsterYüklə 23,12 Kb.
tarix02.03.2018
ölçüsü23,12 Kb.

Litium (Lithionit®)
Bruksområde: Litium brukes til behandling av klasehodepine.
Før oppstart: Det anbefales at det taes EKG («hjerteprøve»), blodprøver (TSH, T4, anti-TPO, S-Na, K, Cl, Ca, S-kreatinin), og graviditetstest hos kvinner i fruktbar alder før man starter med medisinen
Dosering: Litium skal tas to ganger daglig. Vanlig startdose er Lithionit 42 mg tabl, 1 tqablett x 2. Dosen bestemmes i løpet av en opptrappingsfase basert på måling av Litium-konsentrasjonen i blodet.
Opptrapping av dosen og oppfølging: Etter 8 dager taes blodprøve for bestemmelse av serumkonsentrasjonen. Prøven taes ca 12 timer etter siste kveldsdose. Ut fra første bestemmelse av serumkonsentrasjonen vil legen bestemme videre opptrapping av dosen. Blodprøve med måling av serumkonsentrasjonen av Litium skal utføres hyppig den første tiden behandlingen pågår – ukentlig første måned, deretter månedlig i et halvt år. Samtidig taes blodprøver som før oppstart. Ved hver doseendring skal litiumnivået måles etter 5 – 7 dager. Etter et halvt år måles litium hver 3. til 6. måned, avhengig av pasientens tilstand.
Forsiktighetsregler: Det er viktig at pasienten slutter å ta medisinen og kontakter sin lege ved bivirkninger som kan indikere overdose (kvalme, taleforstyrrelse, økt skjelving, tretthet/døsighet, diaré, problemer med å koordinere bevegelser, muskelsvakhet og urolige øyebevegelser («nystagmus»).
Graviditet og amming: Preparatet anbefales ikke til bruk mot hodepine i graviditet eller under amming. Kvinner som kan bli gravide bør derfor bruke sikker prevensjon og slutte med medisinen hvis de blir gravide.
Disse gruppene bør ikke bruke midlet: Pasienter med nedsatt nyrefunksjon og med alvorlige forstyrrelser i blodets elektrolytter.
Bivirkninger: Blant bivirkninger kan nevnes: tørste, økt vannlating, lett skjelving, vektøkning, tretthet, svimmelhet, lavt stoffskifte, forstyrrelser i blodets elektrolytter.
Bruk sammen med andre medisiner: Visse blodtrykksmidler (verapamil, ACE-hemmere), en del vanlige smertestillende (NSAIDs) og vanndrivende midler kan øke konsentrasjonen av Litium i blodet. Samtidig bruk av sumatriptan (mot migrene og klasehodepine) og av visse antidepressive midler kan noen ganger gi spesielle bivirkninger.
Doseringsskjema for med.: Lithionit Tablettstyrke: 42 mg

Uke

Morgen

Middag

Blodprøve

1

1 tablett

1 tablett

Etter 1 uke

2

1 tablett

1 tablett

Etter 2 uker

3

Avhengig av resultat av blodprøven

Avhengig av resultat av blodprøven

Etter 3 uker

4

Avhengig av resultat av blodprøven

Avhengig av resultat av blodprøven

Etter 4 uker

8

Avhengig av resultat av blodprøven

Avhengig av resultat av blodprøven

Etter 8 uker

16

Avhengig av resultat av blodprøven

Avhengig av resultat av blodprøven

Etter 16 uker

26

Avhengig av resultat av blodprøven

Avhengig av resultat av blodprøven

Etter 26 uker

52

Avhengig av resultat av blodprøven

Avhengig av resultat av blodprøven

Etter 52 uker


MEDIKAMENTELL BEHANDLING

Noen praktiske råd
Tidspunkt

Det er ikke likegyldig når medisinen tas. For å oppnå ønsket virkning og en stabil konsentrasjon av medisinen i blodet, er det viktig å ta den på omtrent samme tid hver dag. Skal du ta medisin flere ganger daglig, er det viktig å fordele dosen utover dagen. Hvis du f.eks. skal ta medisin to ganger daglig, bør du ta den med tolv timers mellomrom, f.eks. kl. 08.00 og 20.00. Gjør det gjerne til en vane å ta medisinen i forbindelse med andre dagligdagse gjøremål, som f.eks. måltider eller tannpuss.


Ved oppkast eller diaré

Ved oppkast innen en halv time etter inntak av medisinen, er det nødvendig å ta en ny dose. Ved diaré er det ikke nødvendig å ta en ny dose, da medisinen normalt vil rekke å tas opp i tarmen.


Doseringseske

Når man tar medisiner daglig, kan det ofte være vanskelig å huske om man har tatt tablettene eller ikke. Derfor er det en fordel å bruke doseringsesker for en uke. Det gir mulighet til å kontrollere om tablettene er tatt eller ikke.


Glemt medisin?

Hvis man har glemt å ta medisinen til vanlig tid, skal man ta den glemte dosen så

snart man oppdager det, eller sammen med neste dose. Det kan gi bivirkninger, men disse er forbigående. Kontakt legen hvis du er i tvil.
Hodepinedagbok

Mange mennesker har vanskelig for å huske, dette gjelder også hodepinepasienter. En hodepinedagbok er et nyttig middel for å følge tilstanden over tid. Medisinens effekt måles først og fremst i forhold til hodepinens hyppighet, varighet og styrke, men også mengden av medisiner du tar. Husk derfor å føre dagboken nøyaktig og vise den til legen ved hver kontroll.


Vedr. refusjon av legemidler på hvit resept
I følge Lov om folketrygd § 5-22 Bidrag til spesielle formål kan trygden yte bidrag til dekning av utgifter til legemidler på hvit resept. For kalenderåret 2015 dekkes 90 % av utgifter som overstiger kr. 1732. Kvitteringer sendes samlet til eget trygdekontor med informasjon om navn, adresse og kontonummer.
Egne regler gjelder for pasienter med kreftsykdom. I slike tilfeller vil det være mulig å søke om full refusjon.
Vi gjør oppmerksom på at refusjonsordningen for legemidler på hvit resept kommer i tillegg til refusjonsordningen for legemidler på blå resept. For denne ordningen er det slik at frikort vil bli utstedt automatisk ved lokalt trygdekontor dersom det kan dokumenteres utgifter til egenandel som overskrider maksimumsbeløpet på kr 2185.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə