Tibbi Bİyoloji ve genetik anabiLİm daliYüklə 94,57 Kb.
tarix11.04.2018
ölçüsü94,57 Kb.

TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI


 Programın Yürütücüsü : Prof. Dr. Elif YEŞİLADA

Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. Başak KAYHAN

Prof. Dr. Yılmaz ÇİĞREMİŞ

Doç. Dr.Şengül YÜKSEL

Doç. Dr. İbrahim TEKEDERELİ

Öğr.Grv.Dr. Serap SAVACI
Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar

Yüksek Lisans: Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Fen-Edebiyat ve Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü ile Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları kabul edilir.

Doktora: Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi Genetik yüksek lisans mezunları kabul edilir.
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI


ZORUNLU DERSLER

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

3841004992004

Akademik Kazanımlar

1

0

1

3841004982004

Hücre

3

0

3

3841004972007

Biyoistatistik

3

0

3

3833000012010

Uzmanlık Alanı


2

0

0

3833000022010

Tez Çalışması


0

1

0

3833000032010

Seminer


-

-

-

3833000042010

Tıbbi Biyoloji

3

0

3

3833000052010

Tıbbi Genetik I


3

0

3

3833000062010

Tıbbi Genetik II

3

0

3

3833000072010

Moleküler Genetik I

3

0

3

3833000082010

Moleküler Genetik II

3

0

3

SEÇMELİ DERSLER

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

3833000092010

Sitogenetik


2

2

3

3833000102010

Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri


2

2

3

3833000112010

Kanser Genetiği

2

0

2

3833000122010

Genetik Toksikoloji

2

0

2

3833000132010

Deney Hayvanları

1

2

2


ZORUNLU DERSLER
Tıbbi Biyoloji

Tıbbi Biyolojiye giriş ve biyolojik kavramlar; canlı yapısına katılan biyomoleküller, moleküler evrimi, canlıların sınıflandırılması, ekolojik ilişkiler ve canlılarda enerji akışı, hücre kavramı, hücrenin yapısı ve özellikleri, hücre metabolizması, hücre bölünmeleri, hayvansal dokular ve karşılaştırmalı organ sistemleri.


Tıbbi Genetik I

Tıpta genetiğin yeri, genetik kavramlar, hücre bölünmesi ve kromozonlar, kalıtsal maddenin taşınması, mendel genetiği, dominans ilişkileri ve çok alellilik, çevresel etkiler ve gen ifadesi, gen etkileşimi ve letalite, eşey belirlenmesi ve eşeye bağlı kalıtım, kantitatif genetik, sitopilazmik kalıtım, gen linkajı ve kromozom haritaları, mutasyonlar, populasyon genetiği.Tıbbi Genetik II

Stogenetik, otozomal kromozonlar ve otozomal kromozom hastalıkları, gonozomal kromozomlar ve gonozomal kromozom hastalıkları, kalıtsal metabolik hastalıklar, immünogenetik, gelişim genetiği, davranış genetiği, kanser ve genetik¸ genetik danışma, gen tedavisi.


Moleküler Genetik I

Moleküler genetiğin tanımı, kapsamı ve tıptaki yeri, biyomoleküller ve hücre, moleküler evrim, nükleotitler ve nükleik asitlerin kovalent yapısı, DNA ve kalıtsal materyalin yapısı, ökaryot genomun özellikleri, organel DNA’sı, DNA sentezi ve rekombinasyon, transkripsiyon, protein sentezi, genetik kod gen yapısı ve işleyişinin düzenlenmesi.


Moleküler Genetik II

Gen işleyişinin hormonlarla düzenlenmesi, hücre döngüsü sırasında gen işleyişinin düzenlenmesi, hücre farklılaşması sırasında gen işleyişinin düzenlenmesi, nokta mutasyonlar, DNA tamiri ve ilişkili genetik hastalıklar, transpozonlar, mutajenler, kanserin moleküler genetiği, gelişimin genetik kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi.


Uzmanlık Alanı

Tez Çalışması

Seminer
SEÇMELİ DERSLER
Sitogenetik

Kromozonların morfolojik özellikleri, kromozomal düzensizliklerin belirlenmesi ve sınıflandırılması, sayısal ve yapısal düzensizlikler, kromozon anomalilerinin klinik sonuçları, kromozom elde etme yöntemleri ve bantlama teknikleri, prenatal tanı yöntemleri.


Moleküler Biyolojide Araştırma Yöntemleri

I. Deney hayvanlarının disseksiyonu ve materyal alınması, II. İzolasyon yöntemleri(DNA, RNA ve Protein İzolasyonu) III: Parçalama (Homojenizasyon) ve ayırma (sparasyon ) yöntemleri; Flitrasyon, diyaliz santrifigasyon, kromotografik ve elektroforetik teknikleri, IV. Analiz Yöntemleri: Spektroskopik teknikler, mikroskobik teknikler. V. Özel Yöntemler: Hücre kültürü yöntemleri, PCR, Rekombinant DNA teknolojisi, flüoresan in situ hibridizasyon prensipleri ve uygulamaları.
Kanser Genetiği

Hücre döngüsü, hücre döngüsünün genetik kontrolü, apopitozis ve kanserojen gelişim, kanser hücresinin özellikleri, tümör süpressör genler(Retinablastoma Wilm tümörü), proto-onkogenler, onkogenler, genomik değişikler ve kanser, genomik kararsızlık ve kanser, kanser için genetik bir model, kolon kanseri, virüsler ve kanser, kanser ve çevre.


Genetik Toksikoloji

Genetik toksikolojinin tarihsel gelişimi, gen mutasyonlarının mekanizmaları, kromozom mutasyonlarının ve kardeş kromatid değişimlerinin mekanizması, mutasyonlar ve insan genetik hastalıkları, mutasyonlar ve kanser, genetik toksikolojide kullanılan yöntemler, kimyasal, fiziksel ve biyolojik mutajenler, antimutajenler.


Deney Hayvanları

Deney hayvanlarının tanıtımı ve kullanım alanları, deney hayvanların bakımı ve üretimi, deney hayvanlarında anestezi ve reanimasyon prensipleri, vucut sıvısı, ve biyopsi alım teknikleri, disseksiyon teknikleri ve etik kurallar.

DOKTORA PROGRAMI

ZORUNLU DERSLER

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

3841004992004

Akademik Kazanımlar

1

0

1

3841004982004

Hücre

3

0

3

3841004972007

Biyoistatistik

3

0

3

3833005012010

Uzmanlık Alanı


2

0

0

3833005022010

Tez Çalışması


0

1

0

3833005032010

Seminer I

-

-

-

3833005042010

Seminer II


-

-

-

3833005052010

İleri Hücre Biyolojisi

2

0

2

3833005062010

Moleküler Biyoloji


2

2

3

3833005072010

Mendel Kalıtımı, Tek Gen Hastalıkları ve Akraba Evlilikleri

3

0

3

3833005082010

Mendel Kalıtımına Uymayan Genetik Hastalıklar

2

0

2

3833005092010

Kromozom Yapısı ve İnceleme Yöntemleri

2

2

3

3833005102010

Prenatal Tani ve Genetik Danışmanlık

2

2

3

SEÇMELİ DERSLER :

 

 

 

Dersin Kodu ve Adı

T

P

Kr

3833005112010

Hücre Kültürü Yöntemleri


1

2

2

3833005122010

Gelişim Genetiği ve Farklılaşma


2

0

2

3833005132010

Kanser Moleküler Biyolojisi

2

0

2

3833005142010

Moleküler Genetikte Araştırma Yöntemleri

2

2

3

3833005152010

Gen Haritalaması ve Bağlantı Analizleri

2

0

2

3833005162010

Populasyon Genetiği

2

0

2

3833005172010

Mutasyonlar ve Mutajenler

2

0

2


ZORUNLU DERSLER

İleri Hücre Biyolojisi

Hücre biyolojisine giriş, biyomoleküller, hücrenin evrimi, prokaryotik ve ökaryotik hücrelerin sınıflandırılmaları, hücre membranı ve transport, hücre içi membran sistemleri ve organeller, çekirdek yapı-görevi, oksijenli solunum ve mitokondri, fotosentez ve kloroplast, hücre iskeletinin yapısı, hücre döngüsü ve kontrolü, hücre bölünmesi, hücresel haberleşme ve sinyal sistemleri, hücre proliferasyonu ve apoptozis, hücre farklılaşması, hücre yüzeyi ve kanser.Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyolojinin tanımı ve kapsamı, biyomoleküller, moleküler evrim, nükleik asitler, replikasyon, transkripsiyon, genetik kod, protein sentezi. Prokaryot ve ökaryotlarda gen organizasyonu ve regülasyonu, mutasyon ve DNA onarımı, insan hastalıklarının moleküler temeli, polimorfizim, kanser genetiği, restriksiyon enzimleri, rekombinant DNA teknolojisi, Genomik ve proteomik, rekombinant ürünlerin tıpta kullanımı, gen terapsi, insan genom projesi, farmako genetik, komplementer DNA, moleküler hibridizasyon, sothern blotting, northen blotting ve polimeraz zincir reaksiyonu, DNA dizi analizi ve ilişkili konularda pratik uygulamalar.Mendel Kalitimi, Tek Gen Hastaliklari Ve Akraba Evlilikleri

Tıbbi genetiğin prensipleri, Mendelyen kalıtım, genotip- fenotip ilişkisi, eşey belirlenmesi, X inaktivasyonu, tek gen hastalıkları, kalıtım kalıpları ve ilişkili hastalıklar, pligenik kalıtım, linkaj ve rekombinasyon, gen haritalaması, populasyon genetiği, akraba evliliği ve akrabalık derecesinin belirlenmesi.Mendel Kalitimina Uymayan Genetik Hastaliklar

Multifaktöryel kalıtım, eşik özellikler, multifaktöryel eşik hastalıklarda familian eğilim, normal ve çok genli kalıtlım örnekleri, somatik hücrelere ilişkin genetik hastalıklar, mitokondrial hastalıklar.Kromozom Yapisi Ve İnceleme Yöntemleri

Nukleus, NPC  ve genetik önemi, kromatin, NOR, DNA miktarı (C değeri), DNA paketlenmesi ve kromozom oluşumu, kromozom morfolojisi, farklılaşmış ve fragile bölgeler, telomer, sentromer ve sitogenetik önemi, kromozom sayıları ve büyüklükleri, karyotip analiz, kromozom mutasyonları (yapısal ve sayısal), hücre döngüsü ve moleküler mekanizması, somatik eşleşme ve rekombinasyon, mayoz ve moleküler temeli, sitogenetik tekniklerin kullanılması, hücre  ve doku kültürü, metafaz eldesi, kromozom bantlama teknikleri, mikronükleus, SCE, kromozom kırıklarını inceleme teknikleri, metafaz ve interfazda in situ hibridizasyon teknikleri, floresans mikroskobun tanıtımı ve kullanımı, insan kromozomlarında FISH’in rutin kullanım alanları.Prenatal Tani Ve Genetik Danişmanlik

Günümüzde kullanılan prenatal tanı yöntemleri, ammiosentez, koryon villi biyopsi örneklerinden kromozom analizi, kordosentez, prenatal tanıda mozaisizm, prenatal tanıda in-situ hibridizasyon, prenatal tanı ve etik, kromozom analiz endikasyonları, kenetik danışmanın özellikleri. genetik öğüt verilmesi, kalıtsal hastalık risklerinin hesaplanması.


Uzmanlık Alanı

Tez Çalışması

Seminer I

Seminer II
SEÇMELİ DERSLER

Hücre Kültürü Yöntemleri

Hücre kültürü laboratuvar şartları, kullanılan ekipman ve ajanlar, aseptik teknikler, güvenlik, hücre gelişimi ve bölünmesini etki eden çevresel faktörler, kültür hücrelerinin biyolojisi (primer kültürlerin ve ölümsüz kültürlerin büyütülmesi), kültür ekolojisi hücre kültürlerinin klonlanması ve seçilimi, Hücre ayırımları ve karakterizasyonu, özelleşmiş hücreler, tümör hücreleri, organ kültürleri, sitogenetik ve spesifik moleküler tekniklerGelişim Genetiği Ve Farklılaşma

Gelişimin temel kavramları, determinasyon, prokaryotlarda ve ökaryotlarda gelişim sırasında farklı transkripsiyon, hücre-hücre etkileşimi, maternal genler, segmentasyon genleri, homeotik genler, Hox genleri, prokaryot ve ökaryotlarda farklılaşma, genomik eşitlik, farklılaşmış durumun kararlılığı, transdeterminasyon, kök hücreler ve tıptaki yeri.Kanser Moleküler Biyolojisi

Kanser moleküler biyolojisine genel bakış, kanser hücresinin genel özellikleri, kanser hücrelerini çalışmakta kullanılan model sistemler, hücre döngüsü ve hücre döngüsünün kontrolünde rol oynayan moleküller, farklılaşma ve apoptozis, tümör süpressör genler, protonkogen ürünlerinin yapı ve özellikleri, onkogen aktivasyonu, mutasyonlar ve karsinogenezde mekanizmalar, DNA tamir mekanizmaları ve kanser, kromozomal değişimler ve kanser, virüsler ve kanser.Moleküler Genetikte Araştırma Yöntemleri

Çeşitli dokulardan DNA ve RNA izolasyonu, spektral yöntemler, elektroforetik yöntemler, Agaroz jel elektroforezi, DNA’nın enzimatik kesimi ve restriksiyon endonükleazların pratikte kullanımı, DNA dizi analizi, Polimeraz zincir reaksiyonu ve çeşitleri, Hibridizasyona dayalı yöntemler ve prob çeşitleri, seçimi ve kullanımı.Gen Haritalamasi Ve Bağlanti Analizleri

Bağlı genler, krosing-over, genetik harita, engelleme ve uygunluk, insanda bağlantı ve genetik harita, insan genlerinin bağlantı analizi ile haritalanması, gen dozaj yöntemi, in situ hibridizasyon, interspesifik somatik hücre hibridizasyonu, kromozom ayrımı yöntemi, insan geni haritalamasının uygulamaları, insan genom projesi.Populasyon Genetiği

Populasyon ve gen havuzu kavramı, Populasyonlarda genetik değişimler, fenotip genotip ve gen frekansları, Hardy-Weinberg kanunu, X’e bağlı genlerin frekansları ve genotipleri, Hardy-Weinberg eşitliğini bozan faktörler, Genetik hastalıklarda toplum taramaları, kan yakınlığındaki genel riskler ve çoklu kan yakınlığı, monozigotik ve dizigotik ikizlerdeki risklerMutasyonlar Ve Mutajenler

Mutasyon tanımı; genom, kromozom ve gen mutasyonu kavramları, somatik mutasyon, mutasyonların oluşum mekanizmaları ve ilişkili hastalıklar, spontan mutasyonlar, nokta mutasyonlar (sessiz mutasyonlar, çerçeve kayması mutasyonları, okuma çerçevesini bozmayan mutasyonlar, regülatör mutasyonları, promotör mutasyonları, translasyonu etkileyen mutasyonlar), mutajenler ve etki mekanizmaları.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə