Tik d avraniş k odeksləRİNİNYüklə 2,8 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/26
tarix17.09.2017
ölçüsü2,8 Kb.
#319
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26

65 
 
 
Хülasə 
 
Gömrük  orqanının  vəzifəli  şəхslərinin  davranışı  bu  orqanın 
nüfuzunun qorunub saхlanmasına хidmət etməlidir. 
Gömrük orqanının rəhbərləri: 

 
əməkdaşlara nümunə olmalı; 

 
əməkdaşların  müvafiq  qanunvericiliyə,  qəbul  edilmiş 
standartlara  və  təlimatlara  dair  lazımi  biliklərə  malik 
olmalarına nəzarət etməli

 
müəyyən  olunmuş  normalara  əməkdaşlar  tərəfindən 
riayət edilmədikdə, müvafiq tədbirlər görməlidirlər. 
 
Məsuliyyət 
 
Şərəf  Kodeksinin  tələblərinin  yerinə  yetirilməsinə  görə  gömrük 
orqanının  vəzifəli  şəхsi  ilk  növbədə  öz  vicdanı,  хidmət  etdiyi 
kollektiv və Vətən qarşısında cavabdehdir. 
Şərəf  Kodeksinə  riayət  edilməməsinə  görə  gömrük  orqanının 
bütün vəzifəli şəхsləri qanunvericiliyə müvafiq olaraq məsuliyyət 
daşıyırlar. 
 
 
 


66 
 
Azərbaycan  Respublikası  Vergilər 
Nazirliyinin  7.02.2008-ci  il  tarixli 
0817040100067800  №-li  əmri  ilə 
təsdiq edilmişdir.  
 
Vergi işçisinin etik davranış Kodeksi 
 
Fəsil 1. Giriş  
 
Vergi  işçisinin  etik  davranış  Kodeksi  vergi  işçisinin  və  Vergilər 
Nazirliyinin  ölkəmizin  inkişafında  böyük  rolu  olduğu  nəzərə 
alınmaqla hazırlanmışdır.  
Vergi  orqanları  əməkdaşlarının  ictimaiyyətin  etimadını 
qazanması nazirliyin əsas məqsədlərindən biridir. Nazirliyin hər 
bir  əməkdaşı  ictimaiyyət  tərəfindən  göstərilən  etimadı 
doğrultmalıdır. Bu isə işçi tərəfindən ona tapşırılmış işi səmərəli, 
effektiv  və  etik  normalar  çərçivəsində  yerinə  yetirdikdə 
mümkündür.  
Vergi işçisi cəmiyyətdə yüksək mövqeyə malik olduğuna və vergi 
ödəyicisinin  vəziyyətinə  ciddi  təsir  göstərmək  iqtidarında 
olduğuna  görə  öz  fəaliyyətini  yüksək  səviyyədə  həyata 
keçirməlidir.  Vergi  işçisinin  ictimaiyyətlə  əlaqədə  atdığı  hər  bir 
addım özündə peşəkarlıq, nəzakət və ədalətli əks etdirməlidir.  
Kodekslə  həm  vergi  işçisinin  davranış  normaları,  həm  də  bu 
normaların pozulmasına görə Azərbaycan Respublikasının Əmək 
Məcəlləsinə  və  «Dövlət  vergi  orqanlarında  xidmət  haqqında 
Əsasnamə»yə  uyğun  məsuliyyət  müəyyən  edilir.  Kodeksdə 
yolverilməzliyi  göstərilməmiş,  lakin  vergi  işçisinin  və  ya 
nazirliyin  nüfuzuna  xələl  gətirə  bilən  hərəkətə  yol  vermiş  işçi 
qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada məsuliyyət daşıyır.  
Vergi  işçisinin  etik  davranış  Kodeksinin  müddəaları  mahiyyət 
etibarilə əxlaqi və intizam xarakteri daşıyır.  
Kodeksin  hər  hansı  bir  hissəsi  başa  düşülmədikdə  onun 
aydınlaşdırılması  işçinin,  hər  hansı  müddəa  ilə  əlaqədar 
yaranmış  çaşqınlığı  aradan  qaldırılmaq  və  işçiyə  Kodeksin 
müddəaları  çərçivəsində  davranmaqda  kömək  etmək  etik 


67 
 
davranış  məsələləri  üzrə  səlahiyyətli  şəxsin  və  işçinin  rəisinin 
vəzifəsidir.  
 
Fəsil 2. Vəzifənin icrası 
 
2.1.  İşçilər  öz  vəzifələrini  vaxtında  və  keyfiyyətlə  yerinə 
yetirməlidirlər.  
2.2.  İşçilər  öz  vəzifələrini  yerinə  yetirərkən  peşəkarlıq  və 
nəzakətlilik  nümayiş  etdirməli,  vergi  ödəyiciləri  ilə,  habelə 
işlədiyi  kollektivin  üzvləri  və  təmasda  olduğu  digər  şəxslərlə 
hörmətlə davranmalıdırlar.  
2.3.  İşçilər  iş  yerində  təfriqəyə,  ixtilafa,  yersiz  mübahisələrə,  iş 
yerində  və  ya  iş  yerindən  kənarda  qeyri-etik,  nalayiq  və 
ümumbəşəri dəyərlərə xələl gətirə biləcək digər hərəkətlərə yol 
verməməlidirlər.  
2.4. İşçilər öz vəzifələrini vergi qanunvericiliyinə, onlara verilmiş 
təlimatlara,  cari  vergi  siyasətinə  və  təcrübəyə  uyğun  tərzdə 
yerinə yetirməlidirlər. 
2.5.  İşçilər  hər  bir  vəzifə  və  tapşırığı  yerinə  yetirərkən  düzgün 
mühakimə  yürütməlidirlər.  Qərarlar  qəbul  edərkən  qərəzsiz 
olmalı,  vəzifə  borcunu  yerinə  yetirərkən  əmlak  və  qulluq 
vəziyyətinə, dinə münasibətinə, əqidəsinə görə hər hansı şəxsin 
üstünlüyünə yol verməməlidir.  
2.6.  Vergi  işçisi  özünün  birbaşa  rəhbəri  və  tabeliyində  olan 
şəxslərə,  bütün  vergi  ödəyicilərinə  münasibətdə  nəzakətli, 
diqqətli olmalıdır.  
2.7.  Vergi  orqanının  vəzifəli  şəxsləri  xidmət  intizamını 
pozmamalı,  subordinasiyaya  riayət  etməli,  özündən  vəzifə  və 
rütbəcə böyük olan vəzifəli şəxslərə birinci salam verməlidir.  
2.8. İşçilər xidməti fəaliyyəti və davranışı barədə rəhbərlik və ya 
araşdırma  aparmaq  səlahiyyəti  olan  şəxslər  tərəfindən  verilmiş 
suallara səmimi cavab verməyə borcludurlar.  
2.9.  İşçilər  dövlətə  və  cəmiyyətə  ziyan  verə  biləcək  və  ya  mənfi 
reputasiyaya  malik  insanlarla,  idarə,  müəssisə  və  təşkilatlarla 
əlaqələrinə  görə  vergi  orqanının  adına  və  nüfuzuna  və  ya 


68 
 
özlərinə  xələl  gətirə  biləcək  hər  bir  hərəkətə  görə  məsuliyyət 
daşıyırlar. 
 
Fəsil 3. İş vaxtına əməl etmə  
 
3.1.  İşçilər  onlar  üçün  müəyyən  olunmuş  iş  vaxtına  əməl 
etməlidirlər.  
3.2. İşçilər müəyyən olunmuş iş vaxtı ərzində yemək fasiləsindən 
və ya hər hansı digər fasilədən vaxtında qayıtmalıdırlar.  
3.3.  İşçilər  iş  gününün  sonunadək  iş  yerində  olmalı  və  üzrlü 
səbəblər  istisna  olmaqla  rəhbərliyin  icazəsi  olmadan  (işçiyə  və 
ən yaxın adamına bədbəxt hadisə baş verdikdə və rəhbərlikdən 
icazə  alınması  mümkün  olmadığı  hallar  istisna  olmaqla) 
vaxtından əvvəl işdən çıxmamalıdırlar.  
3.4.  Rəis  işçini  onun  xidməti  vəzifələrindən  başqa  digər  işləri 
yerinə yetirməyə məcbur edə bilməz.  
 
Fəsil 4. Silah gəzdirmə 
 
4.1.  İşçilər  yalnız  tutduğu  vəzifəyə  əsasən  və  qanunvericilikdə 
nəzərdə  tutulmuş  qaydada  cinayət  təqibi  sahəsində  xidməti 
vəzifələrini  yerinə  yetirərkən  üzərilərində  xidməti  silah gəzdirə 
bilərlər.  
 
Fəsil 5. Xidməti şərəfin və peşə nüfuzunun qorunması  
 
5.1.  İşçi  xidməti  vəzifələrini  icra  edərkən  təmasda  olduğu  vergi 
ödəyiciləri  ilə  vergi  qanunvericiliyinin  və  peşə  etikasının 
tələblərinə uyğun davranmalı, onların hər hansı xidmətlərindən 
etiket  qaydasında  edilən  təkliflər  istisna  olmaqla  (etiket 
normaları  həddini  aşmamaq  şərtilə)  şəxsi  məqsədləri  üçün 
istifadə etməməlidir.  
Kodeksin  tələblərinə  zidd  olmamaq  şərti  ilə  iş  zamanı  işçiyə 
edilmiş nəzakət xarakterli təkliflərin qəbul edilməsinə yol verilir.  Yüklə 2,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə