Tillar kafedrasi farmatsevtik terminologiya fanidan sanoat farmatsiyasi fakulteti uchunYüklə 480,39 Kb.
səhifə3/4
tarix08.03.2018
ölçüsü480,39 Kb.
1   2   3   4
§§ 31,33- §§

1- variant 2- variant

1. suvli 1. moyli

2. kraxmalli 2. efirli

3. etil -i -si 3. kamforali

4. oshqozon -i -si 4. suvsiz

5. distillangan 5. tozalangan

6. cho`ktirilgan 6. kukunga aylantirilgan

7. suyultirilgan 7. po`st bilan qoplangan

8. faollashtirilgan 8. vitaminlashtirilgan

9. ishqalab maydalangan 9. olovda kuydirilgan

10. spirtli 10. gelatinli
Leksik birlik bo`yicha:

Elementlar,kislotalar va oksidlar

1- variant 2- variant

1. aluminiy 1. kumush

2. mis 2. temir

3. ftor 3. vodorod

4. simob 4. azot

5. kislorod 5. fosfor

6. qo‘rg‘oshin 6. oltingugurt

7. rux 7. yod

8. atsetilsalitsilat kislota 8. limon kislota

9. temir askorbinat kislota 9. xlorid kislota

10. salitsilat kislota 10. folat kislota
Leksik birlik bo`yicha:

Elementlar,kislotalar va oksidlar

1- variant 2- variant

1. aluminiy 1. kumush

2. mis 2. temir

3. ftor 3. vodorod

4. simob 4. azot

5. kislorod 5. fosfor

6. qo‘rg‘oshin 6. oltingugurt

7. rux 7. yod

8. atsetilsalitsilat kislota 8. limon kislota

9. temir askorbinat kislota 9. xlorid kislota

10. salitsilat kislota 10. folat kislota
Tarqatma materiallar

Leksik birlik bo`yicha:

Tuzlar nomi

1- variant 2- variant

1. kalsiy laktat 1. qo‘rg‘oshin atsetat

2. rux sulfat 2. natriy yodid

3. natriy nitrit 3. magniy askorbinat

4. bariy sulfat 4. natriy arsenit

5. natriy ftorid 5. asosli magniy karbonat

6. asosli vismut nitrat 6. sulfatsil-natriy
Leksik birlik bo`yicha:

45-§ 45-§

1-variant 2-variant

1. efir 1. gul

2. po‘stloq 2. suyuqlik

3. kukun 3. ko‘mir

4. eritma 4. shilliq

5. qoramoy 5. ildiz, tomir

6. zupturum 6. makkajo‘xori

7. zirk 7. ildizpoya

8. tumshuqcha, og‘izcha 8. urug‘

9. ildizpoya ildizlar bilan 9. ko‘knori

10. termopsis, afsonak 10. achchiq toron

Leksik birliklar:

48-§ 48-§

1-variant 2-variant
1. qism, bo‘lak 1. angishvonagul

2. ittikanak 2. brusnika

3. jag‘-jag‘ 3. baliq yog‘i

4. novshadil spirti 4. novshadil- arpabodiyon

5. nufar tomchilari

6. yo‘talga qarshi 5. tuz

7. dorilarni bir marta qabul 6. yo‘tal

qilish dozasi 7. doza

8. xantal, gorchitsa 8. shoxkuya

Leksik birlik bo`yicha:

50-§ 50-§

1-variant 2-variant

1. oddiy 1. dorivor

2. tabiiy 2. shirin

3. ko‘krak –i(-si) 3. eruvchan

4. may -i(-si) 4. mayda

5. bahorgi 5. kuchsiz ta’sir

6. kuchli ta’sir qiladigan (dori) qiladigan (dori) 6. brilliant ko‘ki

GLOSSARIYLotincha - o‘zbekcha glossari

Aacidum, i,n - kislota

Acorus (i) calamus (i),m - oddiy igir

activatus, a, um - faollashtirilgan

addo, ere, 3 - qo‘shmoq

adeps, ipis, m - yog‘

adeps (ipis) suillus (i) - cho‘chqa yog‘i

adhaesivus, a, um - yopishqoq

adjuvo, are, 1 – yordam bermoq

Adonis, idis, m - adonis

Adonis (idis) vernalis (is)- bahorgi adonis

Adonis (idis) turkestanicus (i) - turkiston adonisi

adsorbens, ntis – shimadigan

adstringens, ntis - burushtiruvchi

adulti, orum – kattalar

aeger, aegri, m- bemor, kasal

aegrota, ae, f- kasal ayol, bemor ayol

aegrotus, i, m- bemor, kasal

aёr, is, m – havo

aёrosolum, i,n- aerozol

aequalis, e – bir xil, bab-barobar

Aethamidum, i,n - etamid

Aethazolum, i,n - etazol

aether, eris, m - efir

aethereus, a, um - efirli

Aethimizolum, i,n - etimizol

Aethinyloestradiolum, i,n - etinilestradiol

aethylicus, a, um - etil –i (-si)

agito, are, 1- chayqatmoq

albus, a, um- oq

alcaloidum, i,n- alkaloid

aliter – boshqacha

Allium (i) sativus (i)- sarimsoq piyoz

Allocholum, i,n - alloxol

Alnus, i,f - qandag‘och, olxa

Aloё, ёs, f - aloy

Althaea, ae, f - gulxayri

alumen, inis, n - achchiqtosh

amarities, ei, f - achchiq ta’m, taxir maza

amarus, a, um - achchiq

Amidopyrinum, i,n - amidopirin

Aminalonum, i,n - aminalon

Aminazinum, i,m - aminazin

ammoniatus, a, um - ammiakli

ampulla, ae, f - ampula

amurensis, e - amur –i(-si)

Amycazolum, i,n - amikazol

Amygdala, ae, f - bodom

amylaceus, a, um - kraxmalli, kraxmalga tegishli

amylum, i,n- kraxmal

ana - teng miqdorda, teng

Anaesthesinum, i,n - anestezin

anaestheticus, a, um - og‘riqsizlantiruvchi

analgeticus, a,um - og‘riqni qoldiruvchi, og‘riqsizlantiruvchi

Analginum, i,n - analgin

anhydricus, a, um - suvsiz

animal, alis, n - hayvon

anisatus, a, um - arpabodiyonli

Anisum, i,n - arpabodiyon, oddiy anis

annuus, a, um - bir yillik

antiasthmaticus, a, um - astmaga qarshi

antidiarrhoicus, a, um - ich ketishiga qarshi

antidiphthericus, a, um - bo‘g‘maga qarshi

antidotum, i,n - zaharga qarshi dori

antigangraenosus, a, um - gangrenaga qarshi

antihaemorrhoidalis, e - bavosilga qarshi

antipestosus, a, um - o‘latga qarshi

antipyretius, a, um - issiqni pasaytiruvchi

antirabicus, a, um - quturishga qarshi

antisepticus, a, um - antiseptik

antitetanicus, a, um - qoqsholga qarshi

antituberculosicus, a, um - silga qarshi

apis, is, f - asalari

Apomorphinum, i, n - apomorfin

Aprenalum, i, n - aprenal

Apressinum, i, n - apressin

Aprophenum, i, n - aprofen

aqua, ae, f - suv

aquosus, a, um - suvli

Arachis, idis, f – yeryong‘oq

Aralia, ae, f – araliya

arenarius, a, um - qumli, qumloq

Argentum, i, n – kumush

Armeniaсa, ae, f - o‘rik

Arnica, ae, f - arnika

aromaticus, a, um - xushbo‘y

ars, artis, f - san’at

Arsenicum, i, n - margimush

Artemisia (ae) absinthium (i) – achchiq shuvoq, ermon

arvensis, e – dala –i (-si)

aspersio, onis, f - sepma dori

aspersio (onis) puerilis - bolalar sepma dorisi

auctor, oris, m - muallif, petsept yozgan kishi

Aurum, i, n - oltin

axungia, ae, f - moy, yog‘
B


bacca, ae, f - danaksiz meva, rezavor meva

bacillus, i, n - tayoqcha

bactericidus, a, um - bakteritsid

bacterium, i, n - bakteriya

balsamum, i, n - balzam

balsamum (i) Schostakovsky – Shostakovskiy balzami

Barium, i, n - bariy

basis, is, f - asos, negiz

Belladonna, ae, f - belladonna

Bellasthesinum, i, n - bellastezin

benzoicus, a, um – benzoyli

Berberidaceae – zirkdoshlar

Berberis, idis, f – zirk

Berberis (idis) vulgaris - oddiy zirk

Betula, ae, f – qayin

Bidens, ntis, f - qoraqiz (ittikanak)

Bidens(ntis) tripartita (ae) – uch bo‘lakli qoraqiz

Bismithum, i, n – vismut

Bistorta, ae, f - ilonsimon toron

bolus, i, f - gil, tuproq

borax, acis, f – bura

briketum, i, n – briket

Bromisovalum, i, n – bromizoval

Bromum, i, n – brom

brucellicus, a, um – qora oqsoq (brutsellyoz )ga oid

bulbus, i, m – piyoz boshi, piyoz

Bursa (ae) pastoris – jag‘ - jag‘

butyrolum, i, n – butirol

C


Cacao (turlanmaydi) – kakao

Calcium, i, n – kalsiy

Calendula, ae, f – tirnoqgul

camphora, ae, f – kamfora

camphoratus, a, um – kamforali

Capsicum, i, n – qalampir, garimdori

capsula, ae, f – kapsula

carbo, onis, m – ko‘mir

carbonicus, a, um – ko‘mir –i (-si)

cardiacus, a, um – yurakka ta’sir etuvchi, yurak -i(-si)

carolinus, a, um – karlsbad (Karlovi Vari) –i (-si)

catharticus, a, um – ich suradigan, surgi

caute – ehtiyotlik bilan

cella, ae, f – hujayra

cellula, ae, f – hujayracha

Centaurium, i, n – tillabosh

cera, ae, f – mum

ceratus, a, um – mumlangan

Chamomilla, ae, f – moychechak

charta, ae, f – qog‘oz

charta (ae) Sinapis – xantal qog‘ozi, gorchichnik

chartaceus, a, um – qog‘ozga tegishli

chinensis, e – xitoy –i (-si)

Chininum, i, n – xinin

Chloraminum, i, n – xloromin

Chloroformium, i, n – xloroform

Chlorum, i, n – xlor

cholagogus, a, um – o‘t xaydovchi

chole, es, f – o‘t, safro

cholericus, a, um – vaboga oid

cinerius, a, um – kulrang

cito – tez, tezda, tezlik bilan

Citrus, i, f – limon (daraxti)

Citrus (i) unshiu – mandarin (daraxti)

claudo, ere, 3 – yopmoq, zichlab berkitmoq

clavus, i, m – qadoq

Codeinum, i, n – kodein

coeruleus, a, um – ko‘k zangori

Coffea, ae, f – kofe

Coffeinum, i, n – kofein

colatio, onis, f - suzish, suzib tindirish

colatura, ae, f – suzilgan suyuqlik

colla, ae, f – yelim

collagenicus, a, um – kollagenli

Collargolum, i, n – kollargol

colligo, ere, 3 – yig‘moq

colo, are, 1 – suzmoq, suzib tinitmoq

color, oris, m – rang

communis, e – oddiy

compositus, a, um – murakkab

concentratus, a, um – konsentrlangan

concido, ere, 3 – kesmoq, qirqmoq

concisus, a, um – maydalangan, kesilgan, qirqilgan

conservatus, a, um – konservatsiya qilingan

conspergo, ere, 3 – har tomonga sepmoq

constituens, ntis – shakl hosil qiluvchi

contero, ere, 3 – ishqalamoq

contra – qarshi

contundo, ere, 3 – to‘ymoq

contusus, a, um – yanchilgan, tuyilgan

Convallaria, ae, f – marvaridgul

coquo, ere, 3 – pishirmoq, qaynatmoq

cor, cordis, n – yurak

Corazolum, i, n – korazol

Cordiaminum, i, n – kordiamin

Cordigitum, i, n – kordigit

Coriandrum,I,n - kashnich

cornu, us, n – muguz (shox)

corrigens, ntis – tuzatuvchi, yaxshilovchi

cortex, icis, m – po‘stloq

Cortisonum, i, n – kortizon

Crataegus, i, f – do‘lana

creta, ae, f – bo‘r

crudus, a, um – tozalanmagan

crystallisatus, a, um - kristal . . .

crystallus, i, f – kristal

Cucurbita, ae, f – qovoq

Cucurbitaceae – qovoqdoshlar

Cuprum, i, n – mis

curatio, onis, f – davolash

cutis, is, f – teri


D


da in ampullis – ampulada ber

da in capsulis – kapsula shaklida ber

da in charta – qog‘ozda ber

da in scatula – qutichada ber

da in tabulettis – tabletka shaklida ber

da in vitro nigro - qora shisha idishda ber

Datura (ae) stramonium (i) – oddiy bangidevona

decoctum, i, n – qaynatma

dens, ntis, m – tish

dentes, ium – tishlar

Depressinum, i, n – depressin

depuratus, a, um – tozalangan

depuro, are ,1 – tozalamoq

Dermatolum, i, n – dermatol

desicco, are, 1 – quritmoq

Desoxycorticosteronum, i, n – dezoksikortikosteron

destillatio, onis, f – distillyatsiya

destillatus, a, um – distillangan

destillo, are, 1 – distillyatsiya qilmoq

diaphoreticus, a, um – terlatuvchi

Diazolinum, i, n – diazolin

Dibazolum, i, n – dibazol

Dicainum, i, n – dikain

dies, ei, f – kun, kunduzgi

Digitalis, is, f – angishvonagul

Digitalis(is) grandiflora(ae) – yirik gulli angishvonagul

Digitalis(is) purpurea(ae) – qizil angishvonagul

diluo, ere, 3 – suyultirmoq

dilutus, a, um – suyultirilgan

Dimedrolum, i, n – dimedrol

Diprophenum, i, n – diprofen

Diuretinum, i, n – diuretin

divido, ere, 3 – bo‘lmoq, ajratmoq

divisus, a, um – bo‘lingan

diureticus, a, um – siydik haydovchi

do, are, 1 – bermoq

doceo, ere, 2 – o‘qitmoq, o‘rgatmoq

doctrina, ae, f – ilm, fan

dosis, is, f – doza

dragee (turlanmaydi) - draje

dragees (plur.) – draje

dulcis, e - shirin

durus, a,um – qattiq, mustahkam

E


Echinopanax, acis, n – exinopanaks

Echinopanax (acis) elatum (i) – baland exinopanaks

elasticus, a, um – elastik

electrocardiographia, ae, f – elektrokardiografiya

Eleutherococcus, i, m – eleuterokokk

elixir, iris, n – eliksir

emplastrum, i,n – malham

endocrinologia, ae, f – endokrinologiya

Ephedra, ae, f – efedra, qizilcha

Erysimum, i,n – qirqbo‘g‘im

Erythromycinum, i,n – jeltushnik

Eucalyptus, i, f – ekvalipt

Eucommia, ae, f – evkommiya, xitoy guttapercha daraxti

Euphyllinum, i, n – eufillin

exacte – sinchiklab

exactus, a, um – sinchiklab, diqqat bilan

exemplar, aris, n – nusxa

exitus, us, m – natija, oqibat

expectorans, ntis – balg‘am ko‘chiruvchi

exsiccatus, a, um – quritilgan

exsicco, are, 1 – quritmoq

ex tempore – keragida, kerak paytida

extendo, ere, 3 – surtmoq

extensus, a, um – surkalgan

externus, a, um – tashqi, sirtqi

extraho, ere, 3 – chiqarmoq, siqib chiqarmoq
F


Fabaceae – dukkakdoshlar

fabrico, are, 1 – tayyorlamoq, tayyorlab qo‘ymoq

factitius, a, um – sun’iy

familia, ae, f – oila, botanik oila

faex, faecis, f – achitqi

Farfara, ae, f – oqqaldirmoq

fel, fellis, n – o‘t, safro

Ferrum, i, n – temir

Filix, icis, f – paportnik, qirqquloq

Filix mas, Filicis maris - erkak paportnik

filtratus, a, um – filtrlangan

filtro, are, 1 – filtrlamoq

flavus, a, um – sariq

flos, floris, m – gul

fluidus, a, um – suyuq

Fluorum, i, n – ftor

Foeniculum, i, n – ukrop, fenxel

folium, i, n – barg

formo, are, 1 – tuzmoq, shakllantirmoq

fortis, e – kuchli ta’sir qiladigan

Frangula, ae, f – frangula

frigeo, ere, 2 – muzlab qolmoq

frigidus, a, um – sovuq

fructus, us, m – meva

fungus, us, m – qo‘ziqorin, zamburug‘

Furacilinum, i, n – furatsilinG


gargarisma, atis, n – chayish, chayqash

gaster, tris, f – oshqozon, me’da

gastricus, a, um – oshqozon –i (-si)

gelatina, ae, f – jelatin

gelatinosus, a, um – jelatinli

gelu, us, n – muz, yax

gemma, ae, f – kurtak

Gentiana, ae, f – gazako‘t, erbahosi

Ginseng (turlanmaydi) – jenshen

glaber, bra, brum – tekis, silliq

glandula, ae, f – bez

globulus, i, m – sharcha

Glucosum, i, m –glukoza

glycerinosus, a, um – glitserinli

Glycerinum, i, n – glitserin

glycosidum, i, n – glikozid

Glycyrrhiza, ae, f – qizilmiya, shirinmiya

Gossypium, i, n – paxta

granulum, i, n – granula

grossissimus, a, um – juda yirik

grossus, a, um – yirik

gummi (turlanmaydi) – daraxt yelimi

gustus, us, m – maza, ta’m

gutta, ae, f – tomchi

Guttae Botkini – Botkin tomchisi


H


habitus, us, m – tashqi ko‘rinish

Haematogenum, i, n – gemotegen

haemostaticus, a, um - qon to‘xtatuvchi

Haemostimulinum, i, n – gemostimulin

Helianthus, i, m - kungaboqar

Helichrysum, i, n – bo‘znoch

hepar, atis, n – jigar

herba, ae, f – o‘t, yer ustki qismi

herbaceus, a, um – o‘tsimon

heroicus, a, um – kuchli ta’sir qiladigan

Hexamethylentetraminum, i, n – geksametilentetramin

Hexamidinum, es, f – geksamidin

Hippophaё, ёs, f - chakonda

hirudo, inis, f – zuluk

homo, inis, m - odam

hora, ae, f – soat

Hydrargyrum, i, n – simob

hydricus, a, um – suvli

Hydrogenium, i, n – vodorod

hydroxydum, i, n – gidroksid

Hyoscyamus, i, m – mingdevona

Hypericum, i, n – dalachay, qizilpoycha, sariqchoy

hypertonia, ae, f – gipertoniya (qon bosimining ko‘tarilishi)

hypnoticus, a, um – uxlatadigan, uyqu keltiradigan

hypotonia, ae, f – gipotoniya (qon bosimining pasayishi)


I


Ichthyolum, i, n – ixtiol

in – da, ichida

infans, ntis, m, f – bola

infantes, ium – bolalar

infectio, onis, f – infeksiya

infundo, ere, 3 – quymoq

infusum, i, n – damlama

inhalatio, onis, f – ingalyatsiya

injectio, onis, f – in’yeksiya

insolubilis, e – erimaydigan

internus, a, um – ichki

intracutaneus, a, um – teri orasiga

intramuscularis, e – mushak orasiga

intravenosus, a, um – ko‘k tomir ichiga, vena ichiga

Inula, ae, f – andiz

Iodoformium, i, n – yodoform

Iodum, i, n – yod

Ipecacuanha, ae, f – ipekakuana

isotonicus, a, um – izotonik


J

japonicus, a, um – yapon -i (-si)

jecur, oris, n – jigar

Juglans, ndis, f – yeryong‘oq

Juniperus, i, f – archa

K

Kalanchoё, ёs, f – kalanxoy

Kalium, i, n – kaliy

L


laboro, are, f – ishlamoq

lac, lactis, n – sut

lacteus, a, um – sutli

Laevomycetinum, i, n – levomitsetin

Lagochilus, i, m – bozulbang, lаgoxilus

lana, ae, f – jun

Lanolinum, i, n – lanolin

lavo, are, f – yuvmoq

laxans, ntis – ich suradigan, surgi

Ledum, i, n – ledum

Leonurus, i, m – arslonquyruq

letalis, e – o‘ldiradigan

Leuzea, ae, f - levzeya

Liliaceae – lolaguldoshlar

limpidus, a, um – tiniq, shaffof

Linaceae, ae, f - zig‘irdoshlar

lingua, ae, f – til

linimentum, i, n – liniment

linteum, i, n – kanop, polotno

Linum, i, n – zig‘ir

liquidus, a, um – suyuq

Liquiritia, ae, f – qizilmiya, shirinmiya

liquor, oris, m – suyuqlik, eritma

Liquor (oris) Ammonii anisatus (i) – novshadil- arpabodiyon tomchilari

Liquor (oris) Burovi – Burov suyuqligi

Lithium, i, n – litiy

luteus, a, um – sariq


M


magister, tri, m – o‘qituvchi

Magnesium, i, n – magniy

Magnium, i, n – magniy

Magnolia, ae, f – magnoliya

Magnoliaceae – magnoliyadoshlar

majalis, e – may –i (-si)

Malvaceae – gulxayridoshlar

Manganum, i, n – marganets

manus, us, f – qo‘l

massa, ae, f – massa

materia, ae, f – modda

Mays, ydis, f – makkajo‘xori

medicamentum, i, n – dori, dori-darmon

medicatus, a, um – tibbiyot -i (-si)

medicinalis, e – tibbiyot - i (-si)

medico, are, 1 – davolamoq

medicus, i, m – vrach, shifokor

mel, mellis, n – asal

membranulla, ae, f – parda

Mentha, ae, f – yalpiz

Mentholum, i, n – mentol

Menyanthes, idis, f – meniantes

Menyanthes(idis) trifoliata(ae) – uchbargli meniantes (uchbarg)

metallum, i, n - metal

Methacinum,i, n – metatsin

Methandrostenolum, i, n - metandrostenolon

Methindionum, i, n - metindion

Methioninum, i, n - metionin

methodus, i, f - usul

Methylandrostendiolum, i, n - metilandrostendiol

Methylenum(i) coeruleum (i) - metilen ko‘ki

Methylum, i, n - metil

Methyltestosteronum, i, n - metiltestosteron

Millefolium, i, n – bo‘ymodaron

minutum- mayda

misceo, ere, 2- aralashtirmoq

mitis, e- kuchsiz ta’sir qiladigan

mixtio, onis, f- aralashma

mixtura, ae, f- mikstura

mixtus, a, um- aralashtirilgan

mollis, e - yumshoq

morbus, i,n- kasallik

Morphinum, i, n- morfin

muсilago, inis, f- shilliq eritma

multus, a, um - ko‘p

Myrtillus, i,m - chernika
N


naphthalanatus, a,um - naftalanli

Naphthalanum, i,n - naftalan

Naphthyzinum, i,n - naftizin

narcosis, is, f - narkoz

narcoticus, a, um - narkotik

Natrium, i,n - natriy

natura, ae, f - tabiat

naturalis, e - tabiiy

niger, gra, grum - qora

Nitrogenium, i,n - azot

Nitroglycerinum, i,n - nitroglitserin

nomen, inis, n - ism, nom, nomlanish

nomino, are, 1 - atamoq

normalis, e - odatdagi

Norsulfazolum, i,n- norsulfazol

No-spa, ae, f- no-shpa

Novocainum, i,n- novokain

novus, a, um- yangi

Noxyron, i,n- noksiron

numerus, i,m- son

Nuphar, aris, n- nufar

Nux, Nucis, f- yong‘oq

Nux (ucis) vomica (ae) – kuchala

O


obductus, a, um - parda (po‘st) bilan qoplangan

Octoestrolum, i,n- oktestrol

odor, oris, m- hid

officina, ae, f - dorixona

officinalis, e - dorivor, dorixona -i (-si)

oleosus, a, um - moyli

oleum, i,n - moy

Oleum(i) jecoris Aselli - baliq yog‘i

Oleum(i) Ricini – kanakunjut moyi

Oleum(i) Terebinthinae- terpentin moyi, skipidar

Oleum(i) Terebinthinae rectificatum (i)- tozalangan terpentin moyi (skipidar)

Oliva, ae, f - zaytun

olla, ae, f - shisha idish

ophthalmicus, a, um - ko‘z –i (-si)
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə