To måter å koble sammen teori og empiri på: To måter å koble sammen teori og empiri påYüklə 473 b.
tarix20.10.2017
ölçüsü473 b.To måter å koble sammen teori og empiri på:

 • To måter å koble sammen teori og empiri på:

 • Det deduktive perspektivet

  • Lager først en teori om årsakssammenheng
  • Samler deretter empiri for å teste om teorien er riktig
 • Det induktive perspektivetTar utgangspunkt i følgende teori: ”The closer we are watched, the better we behave”

 • Tar utgangspunkt i følgende teori: ”The closer we are watched, the better we behave”

 • Hvordan kan denne teorien testes empirisk?

  • Setter opp overvåkningskamera i et område hvor det tidligere har vært mye hærverk, tagging, osv.
  • Etter en viss tid samler vi inn data om forekomsten av hærverk, tagging, osv. i dette området
  • Hvis dataene viser en nedgang i tilfeller av hærverk, tagging, osv. sammenliknet med situasjonen før overvåkningskameraet ble satt opp, så er teorien sannsynliggjort
  • Hvis dataene ikke viser en slik nedgang, så er teorien falsifisert


Fremgangsmåte:

 • Fremgangsmåte:

  • Samler inn data i to transportbedrifter
  • I den ene bedriften er bilene utstyrt med GPS-overvåkning
  • I den andre bedriften er bilene ikke utstyrt med GPS-overvåkning
  • Hvis leveringspunktligheten er størst i den første bedriften (som bruker GPS), så kan vi lage følgende teori: ”GPS fører til større punktlighet fordi sjåførene vet at arbeidsutførelsen blir overvåket”


Kvalitative og kvantitative metoder:

 • Kvalitative og kvantitative metoder:

 • Generelle kjennetegn og ulikheter

 • Kvalitative og kvantitative teknikker

  • Intervju
  • Observasjon
  • Dokumentstudie


Avstand og nærhet:

 • Avstand og nærhet:

  • Kvalitative metoder – nærhet til enhetene
  • Kvantitative metoder – avstand til enhetene
 • Enheter og variabler:

  • Kvalitative metoder – få enheter, mange variabler (dybdekunnskap)
  • Kvantitative metoder – mange enheter, få variabler (oversiktskunnskap)
 • Gyldighetsområde:

  • Kvalitative metoder – begrenset gyldighetsområde (det spesielle, for eksempel case-studier)
  • Kvantitative metoder – stort gyldighetsområde (det generelle, representativitet viktig)


Kvalitative metoder benyttes når:

 • Kvalitative metoder benyttes når:

  • Vi ønsker å studere et fenomen i dybden
  • Når vi ønsker å forstå et fenomen
  • Når vi ønsker å lage teorier
  • Når vi ikke har ambisjoner om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter


Kvantitative metoder benyttes når:

 • Kvantitative metoder benyttes når:

  • Vi ønsker å skaffe oss oversikt over et fenomen
  • Når vi ønsker å beskrive et fenomen
  • Når vi ønsker å teste teorier
  • Når vi har ambisjon om å komme frem til resultater av generell eller allmenngyldig karakter


Kan foregå på to måter:

 • Kan foregå på to måter:

  • Ansikt til ansikt
  • Telefon
 • Struktur:

  • Faste spørsmål eller temaområder
  • Ingen svaralternativer
 • Utfordringer:

  • Tidkrevende å planlegge og gjennomføre
  • En god del etterarbeid
  • Direkte kontakt mellom forsker og undersøkelsesenheter (påvirkning)
 • Fordeler:

  • Detaljerte data (utfyllende svar)
  • Kan stille relevante oppfølgingsspørsmål


Kan foregå på to måter:

 • Kan foregå på to måter:

  • Spørreskjema
  • Telefon
 • Struktur:

  • Faste spørsmål
  • Faste svaralternativer
 • Utfordringer:

  • Vet ikke hvordan spørsmål og svaralternativer blir tolket/forstått av undersøkelsesenhetene
  • Lite detaljerte data
 • Fordeler:

  • Kostnadseffektiv datainnsamling (lave kostnader pr enhet som inngår i undersøkelsen)
  • Ingen direkte kontakt mellom forsker og undersøkelsesenheter
  • Svarene kan analyseres matematisk/statistisk


Kvalitative opplegg:

 • Kvalitative opplegg:

  • Observerer enhetene i deres ”naturlige miljø”
  • Formålet er å forstå hvordan og hvorfor enhetene tenker og handler slik de gjør
 • Kvantitativt opplegg:

  • Observere enhetene for å kategorisere forekomsten av ulike typer atferd
  • Skjer på basis av bestemte kriterier, for eksempel hvor ofte ulike handlinger utføres


Kvalitative opplegg:

 • Kvalitative opplegg:

  • Analysere relevante tekster som inneholder informasjon om temaet/problemstillingen
  • Kartlegge de argumenter, synspunkter, verdier, beskrivelser som kommer til uttrykk
  • Formålet er å forstå hvordan og hvorfor enhetene tenker og handler som de gjør
 • Kvantitative opplegg:

  • Telle forekomsten av ulike ord/begreper, argumenter eller synspunkter som uttrykkes i teksten
  • Formålet er å kartlegge hva som er viktig for enhetene ved å rangere bruken av ord/begreper, argumenter eller synspunkter på basis av hvor ofte de forekommer


Det vanligste undersøkelsesopplegget:

 • Det vanligste undersøkelsesopplegget:

 • Case-studier (for eksempel ved å studere hvordan bestemte organisasjoner anvender ulike IT-løsninger eller ivaretar forskjellige rettslige krav)

 • Kombinasjon av kvalitative intervjuer og dokumentstudier (dybdedata med tanke på å forstå/forklare)

 • Induktiv tilnærming (kan bli bedre på å trekke ut generelle lærdommer fra studiene)

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə