Torpaqlar. D müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. EYüklə 165,9 Kb.

tarix11.09.2018
ölçüsü165,9 Kb.


1

Vəqf adlanırdı: A) Yerli feodalların irsən keçən torpaqları. B) Ərəb 

feodallarına şərti verilən torpaqlar. C) Kəndli icmasına məxsus olan 

torpaqlar. D) Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar. E) 

Şah sülaləsinə məxsus olan torpaqlar.

2

Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı alim:  A) Mirsədulla Mir Qasımlı. 

B) Fərman Salmanov. 

C) Mirqasım Məmmədov.

D) Xudu Məmmədov. 

E) Arad Mirzəxanzadə.

3

Xocalı şəhəri nə vaxt soyqırıma məruz qaldı?     a)24 fevral 1992.     b)28 may 1992.     c)23 yanvar 1992.     d)29 yanvar 1992.     e)26 

fevral 1992.

4

Səfəvilər hansı dövlətlə qohumluq münasibətlərində idilər: A) Şirvanşahlarla. B) Ağqoyunlu ilə. C) Osmanlı ilə. D) Teymurilərlə. E) 

Bizansla.

5

Birinci dünya müharibəsi dövründə Bakı nefti uğrunda mübarizədə Almaniyanın müttəfiqi kim idi?     a)İran.     b)Bolqarıstan.     c)İtaliya.     

d)Türkiyə.     e)İsveç.

6

Bunlardan hansı 2 Aprel 2016-cı ildöyüşlərində şəhid olmuş

Həmyerlimizdir (Naxçıvanlı)

A)Vüqar Yusifov B)Raquf Orucov C)

Murad Mirzəyev    D)Təbriz Mustafazadə    E)Rasim Məmmədov

7

E.Ə.693-cü il hadisələrində yad edilir:  A) Sələvkilər 

B) Skif padşahlığı  

C) Arşakilər      

 D) Sarmatlar     

 E) Kəngərlər

8

Əsrin müqaviləsi nə vaxt bağlandı?     a)1995-ci ildə.     b)1993-cü ildə.     c)1996-cı ildə.     d)1991-ci ildə.     e)1994-cü ilin sentyabrında.

9

Gəncənin qala qapıları ilə Xudafərin körpüsünün oxşar cəhəti nədir?     a)Hər ikisinin müdafiə məqsədilə tikilməsi.     b)Hər iki abidənin XI 

əsrdə inşa olunması.     c)Hər ikisinin İbrahim Osman oğlu tərəfindən 

inşa olunması.     d)Hər ikisinin Əcəmi Əbubəkir tərəfindən inşa 

edilməsi.     e)Hər ikisinin XII əsrdə tikilməsi.
10

1221-ci ildə monqolların Təbrizə hücumunun nəticəsi nə oldu?     

a)Bütün şəhər əhalisi qılıncdan keçirildi.     b)Təbrizin hakimi şəhəri 

düşmənə təslim etdi.     c)Təbrizin hakimi pul,geyim və mal-qaradan 

ibarət xərac verməklə şəhəri qarətdən xilas edə bildi.     d)Şəhər əhalisi 

qəhramanlıqla vuruşaraq düşmənə qalib gəldi.     e)Şəhər hakiminin 

zülmündən bezmiş əhali monqollara təslim oldu.

11

Bütün islam dünyasının xristian sərhədi yaxınılığında yerləşən ən mühüm hərbi strateji məntəqəsi hara idi?     

A) Bərdə    

B) Gəncə     

C) Beyləqan  

D) Təbriz     

E) Naxçıvan

12

Babək öz ləqəbini haradan götürmüşdür?A) Sasani şahı Ərdəşir Babəkandan

B) Zərdüşt Kahinlərinin adından

C) Bu adı Bizans Kralı Konstantin Babəkə vermişdi

D) Anası Babəki bu adla çağırdığı üçün 

E) Hansısa Əfsanədən götürmüşdür

13

Dünya Azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliy günü nə vaxtdır?     a)31 mart.     b)30 dekabr.     c)31 dekabr.     d)28 noyabr.     e)30 

noyabr.


14

Abbasilər tərəfindən Azərbaycana mülk olaraq verilmişdir: 

A) Salarilərə

B) Sacilərə

C) Rəvvadilərə

D) Şəddadilərə

E) şirvanşahlara

15

Laçın nə vaxt işğal olunub?     a)15 may 1992.     b)25 iyun 1993.     c)20 iyun 1992.     d)19 may 1992.     e)10 may 1993.

16

Türkmənçay sülh müqaviləsi neçə maddədən ibarətdir?A) 12 maddə 

B) 13 maddə  

C) 14 maddə 

D) 15 maddə 

E) 16 maddə                                    

17

H.Əliyev sovet İKPMK siyasi bürosu üzvlüyünə namizəd seçildi. A)1970 fevral. B)1973 mart. C)1976 mart. D)1977 iyun. E)1978 

oktyabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
18

Cəbrayıl nə vaxt işğal edildi?     a)13 fevral 1993.     b)10 mart 1993.     

c)19 aprel 1993.     d)18 avqust 1993.     e)11 avqust 1993.

19

XIX əsrin 20-30 cu illərində Şimali Azərbaycan xanlılarını əvəz edən idarə usulu. 

A) Canişinlik  

B)Padşahlıq 

C) Komendat 

D) Kollegiya 

E) Tiranlıq

20

Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəsin imzalanmasına vasitəçilik etmiş dövlət. А)Rusiya. B)Ruminya. C)ABŞ. D)Türkiyə. Е)Fransa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

21

1734-1737-ci illərdə Nadir şaha qarşı üsyanlar harda baş verdi?     A) Astara və Carda.  

B)Şəki və Qazaxda.   

C) Şamaxı və Dərbənddə.  

D) Gəncə və Bakıda.     

E) Salyan və Qubada.

22

Birinci dünya müharibəsi dövründə Bakı nefti uğrunda mübarizədə Almaniyanın müttəfiqi kim idi?   

A) İran.    

B) Bolqarıstan.    

C) İtaliya.    

D) Türkiyə.    

E) İsveç.

23

Teymurilər hansı döyüşdə Qaraqoyunluları məğlub etdilər. А) Muş. B) Sərdrud. C) Alaşkert. D) Şəmbi qazan. Е) Təbriz.                                                                                

24

H.Ə.Əliyev neçənci ildə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri seçilmişdir? A)1990-cı il. B)1991-ci il. C)1993-cü il. D)1995-ci il. 

E)1992-ci il.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

25

1503-cü ilə aid döyüş: A) Şərur. B) Məşəl. C) Alma qulağı. D) Cəbani. E) Tiflis.

26

Naxçıvan Muxtar Respublikası yaradılmışdı: A) 1921. B) 1923. C) 1924. D) 1926. E) 1927.

27

Mezolit dövründə nə kəşf olundu?     a)Misdən hazırlanan silahlar     b)Tuncdan hazırlanan əmək alətəri     c)Ox və kaman     d)İtiuclu 

nizələr     e)Qılınc 
28

Rəhdari adlanır: A)sənətkarlardan və kəndlilərdən alınan vergi 

B)Ordunun saxlanılması üçün alın vergi C)ticarət yollarının qorunması 

üçün alınan vergi D)köçəri maldarlardan alınan vergi E)Dini 

qurumlardan alınan vergi

29

Azərbaycanda 1737 və 1738-ci illərdə Nadirə qarşı üsyanlar baş verd: A)Gəncə və Bakda  B)Şəki və Qazaxda   C)Şəki və Dərbənddə   

D)Astara və Carda  E)Salyan və Qubada

30

Qrabağ xanlığının banisi Pənahəlixan hücumlardan müdafiə olunmaq üçün:  A)Qalalar inşa edirdi  B)Gürcüstanla ittifaq bağladı  

C)Muğandan köçəriləri öz torpağına köçürdü D)Şəki xanı ilə ittifaq 

bağladı  E)Qubalı Fətəli xanla ittifaqa girdi

31

XVIII əsrin 50-80-ci illərində Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsində fəal iştirak etmiş xanlıq: A)Qarabağ   B)Naxçıvan 

C)Bakı   D) Quba  E) Gənc

32

XVIII əsrdə Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi uğrunda mübarizə aparmışdı   A)Cavanşir  B)Qubalı Fətəlixan C)Uzun Həsən  D)Şah 

İsmayıl  E)I Şah Abbas

33

Xan xəzinəsinə vergidən və mükəlləfiyətdən azad olan torpaq sahibliyi forması adlanırdı:  A)Vəqf   B)Rəncbər   C)İcma  D)Rəiyyət   E)Tiyul

34

Qubalı Fətəli xanın Bakı xanlığını özündən asılıhala salması üçün şərait yaradıldı  A)Rusiyanın Xəzərsahili bölgələrə basını  B)Şirvanın tabe 

edilməsi    C)Baxı əyyanlarının xəyanəti   D)İki xanlıq arasında 

qohumluq əlaqələrinin qurulması   E)Bakı xanlığında daxili ixtişaşların 

güclənməsi 

35

Əbhər sülhü nə zaman kimlər arasında bağlandl? A)1600-cü il Şeyx Heydərlə Murad Mirzə arasında.   B)1501 Şah İsmayılla Fərrux Yasar 

arasında.  C)1500-cü ildə Əlvənd  Mirzə ilə Murad Mirzə arasında.  D) 

1459-cu ildəSultan Yaqubla Şeyx Heydər arasında. E) 1555-ci ildə 

Osmanlı ilə Səfəvilər arasında

36

1551-ci ildə Azərbaycanda hansı hadisə baş vermişdir?  A)Şirvanşahlar dövləti süqut etdi    B)Ağqoyunlu dövləti süqut etdi   C)Osmanlılar 

Səfəvilərə qarşı müharibəyə başladı   D)Şəki hakimliyi süqut etdi.  E) 

Amasya sülh müqaviləsi bağlanmışdır.

37

 XVIII əsrdə Azərbaycan ərazisini Rusiya ilə Osmanlı arasında bölüşdürən müqavilə:  A)Qəsri-Şirin  B) İstanbu  C)Rəşt   D)Gəncə   

E)Kirmanşah

38

Xanlıqlar dövründə elatın maafdan fərqli cəhəti :   A)Hərbi xidmətə cəlb olunması   B)oturaq əkinçilik və maldarlıqla məşğul olması  C) 

Xan tərəfindən verilmiş irsi keçən rütbə olması  D)vergi verməsi   

E)Xan qoşununun əsasını təşkil etməsi39

Ağa Məhəmməd xan Qacarın 1795-ci ildə Şuşaya hücumun nəticəsi:   

A)İbrahimxəlil xan danışıqlar apararaq şəhəri dağıntıdan xilas etdi   

B)Güclü müqavimətlə qarşılaşn Qacar Şuşanın mühasirəsindən əl çəkdi    

D)İbrahimxəlil xan döyüşsüz təslim oldu   D)Qarabağ xanlığı Urmiya 

xanlığından aslılığı qəbul etdi

40

I Şah Abbas nə üçün öz səfiri Hadı bəyi Moskvaya göndərmişdi?  A) Osmanlıya qarşı birgə mübarizə üçün  B)Portuqaliya qoşunlarını 

Hörmüzdən çıxarmaq üçün ruslardan yardım almaq məqsədi ilə  C) 

Xəzinənin boşalmalmasının qarşısını almaq üçün ruslardan maliyə 

yardımı almaq məqsədi ilə  D)Diplomatik məsələləri qaydasina qoymaq 

məqsədi ilə   E) Rusların təcavüzünün qarşısını almaq məqsədi ilə 

41

Nə üçün Əsnafların özünüidarəetmə hüququ xeyli məhdud idi   A) Feodalların şəhərlərdə hakim olması nəticəsində    B)Vergilərin 

həddindən çoxluğu ilə əlaqədar idi.   C) Aralarında rəqabətin olması  

D)Hərbi yürüşlərlə bağlı olaraq  E)Aralarındakı şəxsi ixtilaflarla 

əlaqədar olaraq

42

Vəqf adlanırdı: A) Yerli feodalların irsən keçən torpaqları B) Ərəbfeodallarına şərti verilən torpaqlar C)Kəndli icmasına məxsus olan

torpaqlar D) Müsəlman dini idarələrinin ixtiyarında olan torpaqlar E)

Şah sülaləsinə məxsus olan torpaqlar

43

Xronoloji Ardıcıllığı müəyyən edin:   1.Sufiyan döyüşü   2.Çıldır döyüşü    3.Samur çayı sahilində Məşəl savaşı   A)1,2,3   B)2,1,3  

C)3,2,1    D)2,3,1      E)3,1,2

44

Xanlıqlar dövründə qoşunun əsas hissəsini təşkil edirdi:   A)Vergidən azad edilmiş rəiyyətlər    B)Elatlardan toplanan maaflar   

C)Mükəlləfiyyətdən azad edilmiş əkərlər   D)Təsərüfatı olmayan 

rəncbərlər   E)Sənətkarlar və şəhər yoxulları

45

Qəmşə döyüşü nə vaxt baş verib?  A)1774B) 1748  C)1453  D)1732 E)1752

46

Urmiyalı Fətəli xan ilə Kərim xan Zənd arasındakı oxşarlıq nədir?A) Hər ikisi nigah diplomatiyasından istifadə edib

B) Hər ikisi Qarabağa yürüş edib

C) Hər ikisi

D) Hər ikisi vergi islahatı keçirib

E) Hər ikisi Quba xanlığını tabe etdirib

4) Urmiya xanlığı ilə həmsərhəd deyil Xəta bildir

47

1830-cu ildə Car Balakən və 1863-cü il Zaqatala üsyanının oxşar tələbləri: 

 A) Nadir şahın vergi siyasəti. 

B)  “Kənd cəmiyyətlər” haqqında fərman və onların daxili 

muxtariyyətinə son qoyulması. 

C) Çarizmin müstəmləkə zülmü. 

D) Yerli feodalların vergi və mükəlləfiyyətlərinin artırılması. 

E) Çarizmin siyasətinə qarşı çıxan feodalların mülkiyətindən məhrum 

edilməsi.
48

2 Aprel 2016-cı il  döyüşlərində göstərdiyi rəşadətə görə Milli 

Qəhrəman adını alan Döyüşçümüz kimdir?   A)Samid İmanov        B) 

Toğrul Məmmədov    C)Xaliq Əzizzadə D)Emin Bağırov   E)Səbuhi 

Musayev

49

2 Aprel 2016-cı il  döyüşlərində Azərbaycan və Ermənistan arasında atəşkəs razılaşması hansı şəhərdən əldə edildi?     A)Sank Peterburqda    

B)İstanbulda   C)Bakıda    D)Moskvada   E)Vaşinqtonda

50

Milli zəmində qarşıdurma ilk dəfə SSRİ-nin hansı bölgəsində baş vermişdir:

A) Ermənistan SSR ərazisində..

B)  Moldavo SSR ərazisində. .

 C) Gürcüstan SSR ərazisində..

D) Dağıstan ərazisində. 

E) Azərbaycan SSR-nin Dağlıq Qarabağ ərazisində.

51

Azərbaycanın qədim tarixi hansı mənbələr əsasında öyrənilir?A)Mahabarata poeması əsasında            

B)Assur və Urartu mənbələri əsasında

C)Qədim Çin mənbələri əsasında 

D)Şumer – Akkad mənbələri əsasında                     

E)Arxeoloji mənbələr əsasında

52

XX əsrin 30 – 50 – ci illərinin tarixi ədəbiyyatında  Azərbaycanda ilk dövlət qurumu kimi göstərilirdi?

A)Manna          B)Aratta          C)Midya   

D)Kuti           E)Lullubi

53

Orta əsrlərdə tarixi əsərlərin yazılmasına böyük təsir göstərmişdi?

А)Avesta


B)Quran

C)Zəbur


D)Qədim yazılı abidələr

Е)Arxeoloji abidələr

54

Atropatena dövləti antik müəlliflərin əsərlərində hasnsı adla tanınmışdı

A) Böyük Midya, Aşağı ölkə                                                B) 

Kiçik Midya, Atropatena Midyası                                       C) 

Anderpatianu

D) Odlar Yurdu                                                                    E) 

Azərbaycan
55

Albaniyada yaşayan 26 tayadan 24 – nün dil mənsubiyyətini 

müəyyən etmişdi?

A) İlyas Babayev

B) Vaqif Priyev

C) Solmaz Qaşqay

D) Kamal Əliyev

E) Qiyasəddin Qeybullayev

56

Xürrəmilər hansı ideologiyanın davamçıları idilər?A) Xristanlığın

B) İslam dinin

C) Məzdəkilərin

D) Tanrıçılığın

E) İudaizmin

57

Sacilər sülaləsi nümayəndələrinin “Afşin” ləqəbi daşıdığı müəyyən edilmişdi?

А) Gil qabların tədqiqi ilə

B) Numizmatik materiallar və yazılı mənbələrlə

C) Arxeoloji tədqiqatlarla

D) Təbrizdə saxlanan kitabə ilə

Е) Əlincəqaladan aşkar olunan mis qablarla

58

Hansı döyüşdən sonra 12 min dananın gönü üzərində yazılmış müqəddəs Avesta məhv olmuşdu?

А) Qavqamela     B) Xerenoya     C) İss

D) Qranik     Е) Plateya

59

Şirvanşahlar dövlətinin yaranmasının tarixi əhəmiyyəti nədir?A) Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilməsi

60

Həm şimala, həm də cənuba aid edilən Atropatena ərazisi neçənci əsrdən ərəb mənbələrində Azərbaycan 

adlandırılmımışdı??

A) VII  əsrdən

B) VI əsrdən

C) V əsrdən

D) IX əsrdən

E) VIII əsrdən 

61

Monqol əyanlarının xüsusilə, Arqun ağanın Azərbaycanda həyata keçirdiyi siyasətin əsas məqsədi nə idi?

А) Yerli feodalların  - vassalların köçmə monqol əyanlardan 

asılılığını artırmaq

B) Azərbaycanın cənubuna yiyələnmək

C) Üsyançılara qarşı mübarizə aparmaq

D) Feodalların malikanələrini idarə etmək üçün onlardan yarlıq 

almaq

Е) Kiçik Asiyanı ələ keçirmək 
62

Eldənizlər hökmdarı Əbu Bəkrin ilk və son uğuru nə idi?

А) Qutluq İnancı öldürmək

B) Şəmkir və Beyləqan döyüşlərində qalib gəlmək

C) Gürcülərin Azərbaycana dağıdıcı yürüşünün qarşısını almaq

D) Həmədan vuruşmasında qalib gəlmək

Е) Xarəzmşahların hərbi qüvvələri üzərində qalib gəlmək

63

Babək haqqında ilk məlumat veren orta əsr müəlifi kimdi?A) Əl – Bəlazuri  B) Ət – Təmimi C) Ət – Təbəri  D) Əl – Kafi  

E) Məsudi

64

Soyurqal torpaqlarının tiyuldan fərqi nədir?A) Şərti xarakter daşıyırdi, irsən keçmirdi

B) Hərbi  və mülki xidmət müqabilində 

C) Vergi toxunulmazlığı hüququna malik  deyildi, irsən keçirdi

D) Vergi toxunulmazlığı hüququna malik deyildi, irsən keçmirdi

E) Dini idarələrə verilirdi

65

Hansı şəhərin işğalı ilə Azərbaycan tamamilə monqollar tərəfindən istila olundu?

А) Gəncə                 

B) Təbriz               

C) Dərbənd    

D) Şirvan           

Е) Ərdəbil

66

Əmir Teymurun 1402  - ci ildə Osmanlı sultanı I Bəyazidə qarşı yürüşündə hansı Azərbaycan hakimləri iştirak etmişdi? 

А) Şəki hakimi və Şirvanşahlar          B) Qaraqoyunlu əmirliyi          

C) Cəlarilər və Çobanilər    

D) Ağqoyunlu bəyliyindən        Е) Xarəzmşahlardan

67

I Xəlilullah hansı sahədə atasının siyasətini davam etdirirdi?A) Qaraqoyunlularla müttəfiqlik siyasətini

B) Teymurilərlə müttəfiqlik siyasətini

C) Ağqoyunlularla dostluq əlaqəsini

D) Cəlari əmirliyi ilə dostluğunu

E) Xarəzmşahlarla qonşuluq münasibətini

68

Aşağıdakılardan hansı böyük Səlcuq Sultanı Alp Arslaın  hakimiyyəti dövrünə aiddir?

А) Dövlətin paytaxtı İsfahana köçürüldü

B) Anadolu həmişəlik türk dövlətlərinə çevrildi

C) Rəvvadilər və Şəddadilər dövləti aslı hala salındı

D) Tacirlər bəzi ticarət rüsumlarından azad edildi

Е) Qərbi Avropa səlibçiləri məğlubiyyətə uğradıldı

69

I Şah Abbasın dövründə bağlanmış Səfəvi – Osmanlı müqavilələri hansıdır?

1. Amasya 2. İstanbul 3.Mərənd 4.Qəsri - Şirin

А) 2,3  

B) 1,4


C) 2,4

D) 1,2


Е) 1,3


70

Albaniya dövləti fars mənbələrində necə adlanırdı?

A) Aran 

B) Ardan 

C) Ağvan

D) Alban


E) Rani

71

QaraYusifin hansı döyüşdəki qələbəsi onun Sultan Əhmədlə münasibətlərini pozdu?

A) 1392, Pirhəsən bəylə                                                               

B) 1394, Teymurilərlə                                                                C) 

21 aprel 1408, Miranşahla     

D) 1406, Əbubəkirlə                                                                   E) 

30 avqust 1410 Sultan Əhmədlə

72

Qarabağ xanı Pənahəli xanın hakimiyyət dövrünə aid deyilА) Müdafiə əhəmiyyətli qalaların tikilməsi

B) Xorasana köçürülmüş ellərin yenidən vətənə qaytarılması

C) Qarabağ məliklərinin tabe edilməsi

D) Səlyan torpaqlarının birləşdirilməsi

Е) “Pənahi” adlı pul kəsilməsi

73

Monqollar 1256-cı ildə Şimali İranda hansı hökmranlığı süquta uğratdılar? 

А) Abbasilər xilafətini          

B) Suriyanı                

C) İraqi Ərəbi  

D) Xorasanı                    

Е) Ələmut hökmranlığını

74

F.Məmmədova hansı dövrün real tarixi vəziyyətini ilk dəfə bərpa etmişdir?

A) e.ə IX-XII əsrləri

B) e.ə XIII-b.e V əsri

C) e.ə III - b.e VIII əsrləri

D) e.ə V-b.e VII əsrləri

E) e.ə VI-b.e IX əsrləri

75

Hansı əsər ən qədim dövrlərdən başalmış 999-cu ilə kimi olan hadisələrə həsr olunmuşdur? 

A) "Təbiət tarixi" (Böyük Plini)      

B) "Yerin təsviri" (Pomponi Mela)

C) Albaniya tarixi" (M.Kalankatlı)   

D) "Tarix" (Herodot) 

E) "Coğrafiya" (Strabon)
76

836-cı il Həşdadsər döyüşü nə ilə nəticələnmişdir?

А) Xürrəmilər ərəblər üzərində parlaq qələbə çaldılar, silah, 

ərzaq və pul ələ keçirdilər.

B) Ərəblər xürrəmilərin əsas qüvvələrini məhv etdi. Bəzz qalasını 

ələ keçirdilər.

C) Döyüş ərəblərin üstünlüyü ilə keçdi. Lakin heç bir tərəf qələbə 

çalmadı.


D) Xürrəmilər Bəzz qalasını ələ keçirdilər.

Е) Ərəb sərkərdəsi Buğa xəyanət edərək xürrəmilərin tərəfinə 

keçdi, onlara ərəb ordusu haqqında mühüm məlumat verdi.

77

Müsavatın I qurultayı nə vaxt oldu və başlıca məqsədi nə idi? А) 1917-ci il dekabrın 5-də

 B) 1917-ci il oktyabrın 26-da

 C) 1916-cı il mayın 5-də

 D) 1915-ci il iyulun 10-da

 Е) 1917-ci il oktyabrın 22-də                                                                            

78

I Pyotr neçənci ildə Azərbaycan dilində “Manifest” nəşr edərək Şirvana və Xəzərsahili vilayətlərə göndərmişdi?

A) 1721-ci il avqustun 2-də

B) 1724-cü il noyabrın 4-də

C) 1722-ci il iyunun 15-də

D) 1722-ci il noyabrın 15-də

E) 1723-cü il oktyabrın 16-da

79

Sovet qoşunları Cənubi Azərbaycandan çıxarıldıA) 1946-cı il mayın 26-da

B) 1946-cı il yanvarın 28-də

C) 1946-cı il martın 26-da

D) 1947-ci il mayın 26-da                                                       E) 1948-

ci il mayın 28-də

80

1956-cı ilin axırlarında nə olmuşdu?A) Günahsız represiya qurbanlarına bəraət verildi                                                                   

B) Hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi                                                C) 

Çoxlu insan Sibirə sürgün edildi

D) Represiya yenidən başlandı                                                  E) 

Bəraət verənlərə mükafat verildi

81

Rusiyanın Azərbaycan xanlıqlarını işğal etməsinin xronolojiardıcıllığı göstərin

А) İrəvan, Gəncə, Qarabağ, Şirvan, Bakı

B) Gəncə, Qarabağ, Şirvan, Bakı, İravan

C) Qarabağ, İrəvan, Bakı, Şirvan, Gəncə

D) Şirvan, Bakı, İrəvan, Gəncə, Qarabağ

Е) Qarabağ, Gəncə, Şirvan, Bakı, İrəvan
82

Qərbi Sibirin neft və qaz yataqlarını aşkar edən Azərbaycanlı 

alim

А) Mirsədulla Mir Qasımlı B) Fərman Salmanov

C) Mirqasım Məmmədov

D) Xudu Məmmədov

Е) Arad Mirzəxanzadə

83

Ermənilərin İrandan Zaqafqaziyaya köçürülməsinin nəzərdə tutmuş müqavilə:

A) Kiçik Qaynarca 

B) Tilzit

C) Türkmənçay

D) Gülüstan

E) Paris


84

 Neçənci ildə Yelizavetpol quberniyasının tərkibində Cəbrayıl və 

Cavanşir qəzaları yaradılmışdır

A) 1887-ci ildə           

B) 1885-ci ildə                 

C) 1888-ci ildə

D) 1884-cü ildə                  

E) 1883-cü ildə

85

XIII-XV əsrlərdə azərbaycanın aparıcı mövqe tutduğu dövlətlərin tərkibində olan Ərmən vilayəti haqqında kim məlumat 

vermişdi? 

A) İbn əl-Əsir          B) Məhəmməd Naxçıvani                       C) 

Nəsəvinin məlumatlarında  D) Kiroks "Tarix" əsərində          E) 

Həmdüllah Mustovfi Qəzvini

86

Monqollar birinci yürüşlərində hansı ərazilərdən keçərək Azərbaycana daxil olmuşdular?

А) Dərbənddən və Arandan

B) Xorasan və İraqi-Əcəmdən

C) Xilal və Əl-Cəzirədən

D) Gürcüstan və Muğan ərazilərindən

Е) Xarəzmşahlardan

87

Əməvilər sülaləsi dövründə Azərbaycan hansı əmirliyə daxil olmuşdur? 

А) Aran


B) Muğan

C) 8-ci əmirliyə

D) Əl-Cəzirə

Е) 14-cü əmirliyə

88

Hansı əyalət VII əsr "Ermənistan coğrafiyası"nda "Dəşt-i Bazkan"  adlandırılmışdır?

A) Arsax       

B) Sünik   

C) Əcəri


D) Sakasena  

E) Girdiman        
89

Hansı əyalətin mərkəzi Naxçıvan şəhəri olmuşdur?                                                      

A) Sakasena                                                                             B) 

Girdiman                                                                             C) Kabalaka                                                                            

D) Arsax                                                                                  E) Sünik  

90

Ərəblərin yürüşünün hansı müsbət nəticəsi olmuşdur?   A) Atropatena və Albaniya birləşərək vahid Azərbaycan 

məvhumu yaranmışdır       

B) Yadellilərdən qorunmaq üçün şərait yaranmışdır

C) Azərbaycan xalqı formalaşmışdır    

D) Ticarətdə üstünlük qazanmışdır   

E) Kür və Araz çayları arasinda məskunlaşmışdılar

91

1795 – ci ilin sentyabrında genral Savelyevin komandanlığı  altında rus qoşunları hansı ərazini ələ keçirməklə Azərbaycan 

ərazisinə hücum etdilər

А) Şamaxı    

B) Dərbənd

C) Bakı

D) Gəncə               Е) Qarabağ

92

Mirzə Camal Cavanşir “Qarabağ tarixi” əsərini neçənci ildə yazıb?

А) 1849


B) 1840

C) 1844


D) 1845

Е) 1847


93

Hərbi nailiyyətlərinə görə bəzi tarixçilər kimə “Şərqin 

Napoleonu” və “İkinci Makedoniyalı İsgəndər” kimi ləqəblər 

vermişlər?

A) Pənahəli xana

B) Nadir Şah Əfşar

C) Şah İsmayıl Xətai

D) Hacı Çələbi Xan

E) Fətəli Xan

94

463 – 510 – cu illər Albaniya üçün səciyyəvidirA) Siyasi müstəqiliyinin ləğv edilməsi                                    B) 

Hakimiyyətə yeni hökmdarın  gəlməsi                               C) 

Bizansın  hücumuna məruz qalması

D) Şirvanşahların hücum etməsi        E) Ərəblərin təsiri altına 

düşməsi95

2001 – ci ilin yanvarında Azərbaycan Respublikası hansı 

beynəlxalq təşkilatın üzvü olub?

А) ATƏT – in

B) Avropa Şurasının

C) MDB – nin

D) BMT – nin

Е) GUAM


96

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixi hansı dövrlərə bölünür?

А) Bakı, Gəncə, Lənkəran dövrü

B) Bakı, Gəncə, Qazax dövrü

C) Tiflis, Gəncə, Bakı dövrü

D) Tiflis, Bakı, Qazax dövrü

Е) Tiflis, Qazax, Gəncə dövrü

97

XVII əsrdə Naxçıvan və İrəvanın daxil olduğu bəylərbəyi necə adlanırdı?

A) Çuxursəd

B) Təbriz

C) Xəzər


D) Şirvan

E) Qarabağ

98

Şimali Azərbaycanda XIX əsrin sonlarında Qafqaz lionu adlandırılan şəhər hansıdır?                                                                                

A) Quba   B) Qarabağ    C) Şəki(Nuxa)    D)Bakı     E)Dərbənd

99

Səfəvilərdə “Mustafi” hansı vəzifə idi?А) Ordu başçısı

B) Kələntər

C) Darğa

D) Xəzinadar

Е) Döyüşçü

100


Qaraqoyunlu Cahanşahın əmri ilə Təbrizdə inşa edilmiş 

memarlıq abidəsi hansıdı?

А) Göy Məscid

B) Baştağ qalası

C) Həşt – Behişt sarayı

D) Buğurd qalası

Е) Qarabağlar türbəsi

101


SSRİ – nin təşkili ilə Azərbaycanda:

A) Sovet hakimiyyəti elan edildi

B) Müstəqil suveren dövlət yarandı

C) Formal müstəqilliyə tamailə son qoyuldu

D) Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi

E) İlk Konstitusiya qəbul olundu
102

XI əsrin ikinci yarısı Azərbaycan  tarixinə aiddir?

A) Monqol yürüşlərinin başlanması

B) Xəzərlərin Azərbaycana yürüşü

C) Azərbaycan xalqının yaranma prosesinin başlanması

D) Azərbaycan xalqının Cənubi Qafqazda əsas etnik amilə 

çevrilməsi

E) Azərbaycanın Bizansla Səlcuq dövləti arasında müharibə 

meydanına çevrilməsi

103


Qubalı Fətəli xan və Urmiyalı Fətəli xan Əfşara aid oxşar cəhət:

А) Bütün Azərbaycan  torpaqlarını birləşdirmək uğurunda 

mübarizə aparmaları     

B) Osmanlı dövləti ilə müharibə etmələri    

C) Türksoylu Əfşar tayfasına mənsub olmaları

D) XVIII əsrin  80 – ci illərində Qarabağa yürüş etmələri    

Е) XVIII əsrin 70 – ci illərində Qarabağ xanlığı ilə hərbi siyasi və 

diplomatik  münasibətlər saxlamaları

104

Qarabağ və Quba xanlıqlarına aid ümumi cəhət hansıdı?А) Qızılqaya xəyanətində iştirak etmələri

B) 1759 – cu ildə Urmiya xanlığına tabe edilmələri 

C) 1787-ci ildə Peterburqa elçi heyəti göndərmələri

D) İstanbula elçi heyəti göndərmələri

Е) 1780 – ci ildə Gəncə xanlığı üzərinə yürüş etmələri

105


Aşağıdakılardan biri səhfdir

A) Bakı – Tbilisi – Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin çəkilməsi 

haqqında saziş imzalandı – Lissabon sammitində

B) TRASEKA proqramı nəzərdə tuturdu  - Avropa – Asiya 

istiqamətində tranzit yüklərinin daşınması

C) Bakı – Novorossiysk neft kəməri çəkilmişdir – çıxarılan neftin 

Avropa bazarlarında satılması üçün 

D) GUAM yardılmışdır – ticarət münasibətlərini inkişaf etdirmək 

üçün

E) TÜRKSOY – 1993 – cü ildə yaradılmışdır106

Şimali Azərbaycanın XIX əsrin 60 – cı illərinə aiddir?

A) Kəndlilərin hərbi vergi adlanan mükələfiyyət daşımağa 

başlamaları

B) Z.Tağıyevin toxuculuq fabrikinin işə salınması

C) “Simens qardaşları” səhmdar cəmiyyətinin misəritmə 

zavodunun istifadəyə verilməsi 

D) Z. Tağıyevin “Kaspi” gəmiçilik şirkətinin yaradılması

E) Şəhər islahatının həyata keçirilməsi107

Manna hökmdarı Uallinin fəaliyyət dövr üçün xarakterik deyil?

А) Ölkənin vilayətlərə bölünməsi

B) Assuriya ilə dostluq münasibətlərinin mövcud olması

C) Dövlətin süquta uğradılması

D) Hakimiyyətin irsən keçməsi

Е) Heroqlif yazılardan istifadə edilməsi

108


XIX əsrə aid olmayan hadisə hansıdır?

А) Qafqaz canişinliyinin təsis edilməsi

B) “İttifaqi müslimin” adı Ümumrusiya müsəlman ittifaqının 

yaradılması

C) Bakı artistlər cəmiyyətinin yaradılması

D) Şimali Azərbaycanda milli teatrın əsasının qoyulması

Е) H.Z.Tağıyevin teatr binası tikdirməsi

109


“Edelveys” adlanırdı?

A) Birinci dünya müharibəsində Almanıyanın Şərqə hücum planı         

B) İkinci dünya müharibəsi dövründə Almaniyanın Qaqaza 

hücum planı

C) İkinci dünya müharibəsində Almaniyanın SSRİ – yə qarşı 

müharibə planı                      

D) İkinci dünya müharibəsi dövründə ABŞ və Böyük  Britaniyanın 

Qafqazla bağlı planı   

E) Qafqazın almanlardan azad edilməsi planı 

110


Elxani hökmdarı Qazan xana və Ağqoyunlu hökmdarı Uzun 

Həsənə aid oxşar cəhətlər nədir?

A) Kəndlilərin bir yerdən başqa yerə köçməsini qadağan etmək

B) Rabitə sahəsində islahatlar keçirilməsi

C) Vergi islahatlarının keçirilməsi

D) Yeni dövlətin əsasının qoyulması

E) Məhkəmə islahatının keçirilməsi

111


Aşağıdakılardan hansı xəlifə Harun ər – Rəşidin fəaliyyəti 

dövrünə aid deyil

А) Azərbaycanda 15 yaşına çatmış hər bir şəxsdən verginin 

alınması


B) Mülk adlandırılan torpaqlarda mülkiyyət formasının mövcud 

olması


C) Xilafətə qarşı Xürrəmilərin ikinci üsyanın baş verməsi

D) Vergilərin əkin sahəsindən aslı olaraq alınmaşa başlanması

Е) Xürrəmilər hərəkatının başlanması112

Səfəvilərin XVI əsrdən fərqli olaraq XVII əsr dövlət idarəçiliyi 

üçün xarakterik cəhət nə idi?

A) Bəylərbəyiliyə tabe edilmiş vilayət hakimlərinin qolbəyi 

adlandırılması

B) Maliyyə işlərinin qaydaya salınmasının vəzirin səlahiyyətində 

olması

C) Məhkəmə işlərini qazıların idarə etməsiD) Bəylərbəyilərin müəyyən miqdarda silahlı dəstələr saxlaya 

bilməsi


E) Ölkə ərazinin bəylərbəyilyə bölünməsi

113


Azərbaycanın e.ə IV minilliyin ikinci yarısı  - III miniliyin sonu 

tarixi üçün nə səciyyəvidir?

A) Sənətkarlığın əkiçilikdən ayrılması

B) Əkincilikdə qoşqu heyvanlarından istifadə edilməsi

C) Toxa əkinçiliyinin yaranması

D) Qadının müqəddəs varlıq hesab edilməsinə başlanması

E) İlk  dəfə atın əhələşdirilməsinə başlanması

114


IX – XI əsrin ortalarında Azərbaycan hansı mühüm hadisə baş 

vermişdi?

A) Monqol yürüşlərinin başlanması

B) Qədim dövlətçilik ənənələrinin dirçəlməsi

C) Slavyanlarla dostluq əlaqələrinin qurulması

D) Bütün ölkədə sabitlik yaranması, xarici müdaxilələrə 

birdəfəlik son qoyulması

E) Tiflis müsəlman əmirliyinin ləğv edilməsi

115

Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoyulması üçün şərait nə vaxt yaranmışdır?

A) Şirvanşah II Xəlilüllahın qəfil ölümündən sonra

B) Şirvan II Xəlilüllahın yerli feodalların qiyamını yatırmaq 

üçün Səfəvilərdən kömək isteməsindən sonra

C) Şirvanın Səfəvilərə illik bac verməsindən imtina etməsindən 

sonra


D) Məhəmməd Aminin başçılığı ilə Şirvanda üsyanın 

başlamasından sonra

E) Əlqas Mirzənin Səfəvilərdən asılılıqdan imtina etməsi

116


Alaşkerd  və Muş döyüşlərinin ortaq cəhətəri nədir?

А) Qaraqoyunlular məğlub oldular

B) Şirvanşahlar məğlub oldular

C) Cəlairilərlə Qaraqoyunluların birləşmiş qoşunları məğlub 

oldular

D) Ağqoyunlular məğlub oldularЕ) Teymurilər məğlub oldular


117

Səfəvi dövlətinin XVII əsrin əvvəlləri tarixində hansı hadisə baş 

vermişdi?

А) Şah Sultan Hüseyinin Əfqanlar tərəfindən əsir alınması

B) Rusların xəzəryanı vilayyətlərdə möhkəmlənməsi

C) Azərbaycan torpaqlarının Osmanlı işğallarından azad 

edilməsi

D) Portuqaliyyanın İran körfəzində möhkəmlənməsi

Е) Kürd qiyamının baş verməsi

118


Alban hökmdarı Oroys və Uranayra aid oxşar cəhətlər nədir?

A) Arşakilər sülaləsinə mənsub olmaları

B) Sasanilərlə ittifaqa girmələri

C) Xristanlığı himayə etmələri

D) Sasani mərzbanlığına son qoymaları

E) Romalılara qarşı mübarizə aparmalar

119

Sasani ağalığı dövründə Atropatena və Albaniyada toplanan əsas vergilər hansi idi?

A) Cizyə, zəkat

B) Dastakert, xostak

C) Xaraq, gezit

D) Malcəhət, xüms

E) Üşr, töycü

120

1399 – cu ildə hansı Şəki hökmdarı Əmir Teymurun yanına gələrək üzr  istəmişdir?

А) Seyid Əli

B) Məşədi Məhəmməd

C) Seyid Əhməd

D) Əli Əhməd

Е) Sultan Tahir

121

I Pyotrun Azərbaycanın xəzəryanı vilayətlərinə yürüşə başlamasına nə bəhanə oldu?

А) II Şah Abbasın Rusiyanın Şimali Qafqazda qalalar tikməsinə 

mane olması                                                           B) Şirvan üsyanı 

zamanı rus tacirlərin qarət edilməsi           C) Səfəvi və Osmanlı 

dövlətləri arasında Rusiyaya qarşı ittifaq qurulması

D) Şah hökumətinin Şirvanda rus konsulluğunun açılmasına 

etiraz etməsi                                                                           Е) Şah 

Sulatn Hüseyinin Səfəvi –Rusiya ticarət müqaviləsini ləğv etməsi
122

Slavyanların Azərbaycana 914 – cü il yürüşü nə ilə nəticələndi?

A) Xəzər xaqanlığının müsəlman – türk əhalisi tərəfindən 

məğlub edildilər

B) Bərdəni ələ keçirərək orda möhkəmləndilər

C) Şəddadi hökmdarı Fəzl ibn Məhəmmədin oğlu Əskuyənin 

Beyləqandakı üsyanını yatırdılar

D) Dərbən hakimi Mənsur ibn Maymun tərəfindən məğlub 

edildilər

E) Salarilər dövlətinin varlığına son qoyudalar

123

Səlcuqların yürüşü zamanı Azərbaycanda mövcud vəziyyət nece idi?

A) Azərbaycan türk xalqının formalaşması prosesinin başa 

çatması

B) Vahid dövlətin olmamasıC) Sacilər dövlətinin tənəzzül dövrünü yaşaması

D) Slavyanların Xəzəryanı vilayətlərdə möhkəmlənməsi

E) Azərbaycan torpaqlarının Abbasilər xilafətinin hakimiyyəti 

altında olması

124

Təbriz şəhəri hansı dövlətin paytaxtı olmamışdır?А) Ağqoyunlu dövlətinin         

B) Rəvvadilər dövlətinin               

C) Səfəvilər dövlətinin

D) Hülakü dövlətinin               

Е) Sacilər dövlətinin

125


Xudafərin körpüsü kimlər tərəindən inşa edilmişdi?

А) Məzyədilər tərəfindən           B) Şəddadilər tərəfindən          C) 

Salarilər tərəfindən

D) Sacilər tərəfindən          Е) Rəvvadilər tərəfindən

126

Alban və Sak tayfalarının Əhəməni ordusunun tərkibində Makedoniyalı İsgəndərə qarşı iştirak etdiyi döyüş hansıdır?

A) Qanıx çayı sahili döyüş          B) Qavqamel döyüşü          C) 

Maqneziya döyüşü

D) İss döyüşü          E) Qranik döyüşü

127

Qədim Albaniyada əhalinin üçüncü təbəqəsinə kimlər daxil idi?A) Din xadimləri

B) Ordu başçıları

C) Hakimlər

D) Hərbiçilər

E) Təsərrüfatda işləyən adi adamlar128

Şimaldan Denikinin  təhlükəsinin artması ilə bağlı Azərbaycanda 

ikinci hərbi vəziyyət haçan elan edildi?

А) 25 dekabr 1918          

B) 11 iyun 1919          

C) 16 iyul 1919

D) 8 dekabr 1919               

Е) 14 mart 1920

129

1993-cü ilə aiddir.1. Azərbaycan Respublikasında dövlət katibi vəzifəsi təsis edildi.

2. Azərbaycan Respublikasında ilk bələdiyyə seçkiləri keçirildi.

3. H.Ə.Əliyev prezident seçildi.

4. Azərbaycan Respublikası NATO-nun “Sülh naminə 

tərəfdaşlıq”proqramına qoşuldu.

5. Azərbaycan Respublikası MDB–yə daxil oldu

A) 2,3                

B) 3,5       

C) 3,4

D) 2,5                        E) 1,4

130


Ermənilərin XIX əsrin I yarısında Şimalı Azərbaycana köçürülməsi 

planını hüquqi cəhətdən təmin etmək üçün çarizm tərəfindən 

tədbirlər keçirməyə başlandı:

А) Gülüstan müğaviləsindən sonra         

B) II Rusiya İran müharibəsi gedişində, İrəvan xanlığı 

tutulduqdan sonra        

C) I Pyotrun Xəzərsahili vilayətlərinə yürüşündən sonra       

D) Cənubi Qafqazda canişinlik sistemi ləğv edildikdən sonra            

Е) Cənubi Qafqazda qubernator vəzifəsi təsis edildikdən sonra

131


Şirvanşahlar dövlətinin XIV əsrin 80 – ci illərində hansı hadisələr 

baş vermişdi?

1.Azərbaycan torpaqlarının birləşdirilməsi

2. Hakimiyyətə yeni sülalənin gəlməsi

3. teymurilərlə ittifaqın qurulması

4. Paytaxtın köçürülməsi 

A) 1,3          B) 1.2          C) 3,4

D) 2,3          Е) 2,4

132

Azərbaycanda  dövlət kəndliləri bir yerdən başqa yerə köçmək nə vaxtdan qadağan edildi?

A) 1939 – ci ildən          B) 1845 – ci ildən                              C) 

1749 – cu ildən

D) 1853 – cü ildən          Е) 1844 – cü ildən
133

1593 – cü ildə yardılan Azərbaycan bəylərbəyliyin ilk bəylərbəyi 

kim olmuşdu?

А) Zülfüqar bəy Qaramanlı      

B) Təkəli Əhməd   

C) Ömər Mirzə            

D) Abdulla xan Ustaclı   

Е) Gödək Əhməd

134

Simferpol divizyası adına layiq görülmüş milli divizya hansıdır?А) 221 – ci diviziya

B) 223 – cü diviziya

C) 77 – ci diviziya

D) 271 – ci diviziya

Е) 416 – cı diviziya

135


1459 – cu ildə Cahanşah və Teymuri Əbu Səid arasında hansı 

barşıq müqaviləsi imzalanıb?

А) Mərənd

B) Təbriz

C) Herat

D) İsfahan

Е) Bağdad

136


IV əsrdə ermənilərin xristianlığı yaymaq yolu ilə Azərbaycan 

torpaqlarını  işğal etmək planına birdəfəlik iflasa uğratmışdı?

А) II Vaçe

B) Sanatürk

C) Cavanşir

D) II Mömin Vaçaqan

E) III Mömin Vaçaqan

137


Şirvanşahların qoşunları 982 – ci ildə hansı şəhəri ələ 

keçirmişdilər?

А) Bakı

B) Bərdə


C) Dərbənd

D) Şəki


E) Gəncə

138


Hansı Ağqoyunlu hökmdarı Osmanlı və Teymuri  sultanları 

səviyyəsində hökmdar olduğunu qeyd etmək üçün  “Sultan” 

titulunu qəbul etmişdi?

А) Rüstəm Mirzə

B) Uzun Həsən

C) Sultan Yaqub

D) Gödək Əhməd

Е) Cahanşah
139

Azərbaycanda islamı könüllü qəbul etmiş yerli əhali necə 

adlanırdı?

А) Mövlalar

B) Patrislər

C) Zimrilər

D) Azadlar

Е) İslamçılar

140

1919 – cu ilin martında təşkil olunmuş dördüncü hökümət kabinetinə kim başçılıq edirdi?

А) Fətəli xan Xoyski

B) Nəsib bəy Yüsifbəyli

C) Hüseyinbala Əliyev

D) Səməd bəy Mehmandarov

Е) Nəriman Nərimanov

141

Fransanın azadlığı uğurunda göstərdiyi şəxsi igidliyinə görə “Fəxri legion” ordeni ilə təltif olunmuş azərbaycanlı kimdir?

А) İsrafil Məmmədov

B) İsmayil Əliyev

C) Vilayət Hüseyinov

D) Əhmədiyyə Cəbrayılov

Е) Ələkbər Əliyev

142

Bakıda yerləşən Şirvanşahlar saray kompleksini hansı  Şirvanşah hökmadrı tikdirmişdi?

А) I Xəlilullah

B) II Xəlilullah

C) I Fəribürz

D) Şeyx İbrahim Dərbəndi

Е) III Fəribürz

143

1846 – cı il reskriptinə görə  sahibkar kəndliləri ümumi olaraq necə adlandırmağa başladı?

А) Mülkədar tabeliyi

B) Dövlət kəndliləri

C) Qara camaat

D) Yerli əhali

Е) İcma kəndliləri

144

Nadir Şahın Salyan nailiyyətini Qubadan ayırmaqda məqsədi nə idi?

А) Xanlığı zəiflətmək    

B) Hakimiyyətini gücləndirmək

C) Paytaxtı bura köçürmək

D) Xanlığı zəiflətmək            

Е) Sosial dayaq yaratmaq           
145

1399 – cu ildə hansı Şəki hökmdarı Əmir Teymurun yanına 

gələrək üzr  istəmişdir?

А) Seyid Əli

B) Məşədi Məhəmməd

C) Seyid Əhməd

D) Əli Əhməd

Е) Sultan Tahir

146

Hansı xanlıq İrəvan, Naxçıvan və Qarabağ xanlıqlarını özündən aslı vəziyyətə salmışdı?

А) Xoy


B) Sərab

C) Gəncə


D) Təbriz

Е) Quba


147

Feodalizmin ikinci mərhələsində Azərbayacanda yadelli ağalığına 

qarçı baş vermiş üsyan hansdır?

А) Xürrəmilər hərəkatı

B) Usta Bəndər  Üsyanı

C) Mani təlimi

D) Əbu Musa üsyanı

Е) Məzdəkilər hərəkatı

148

Nadir  şah Əfşara aid deyil?A) Rəşt müqaviləsi

B) I Sam Mirzə üsyanı

C) Hindistana yürüş

D) Hacı Çələbi  üsyanı

E) “Gələrsən – Görərsən” qalasına hücum

149


Albanşünaslıqda erməni, rus və iran tarixçilərinin inhisarına nə 

zaman son qoyuldu?

А) XX əsrin 80 – ci illərində

B) XIX əsrin əvvəllərində

C) XIX əsrin ortalarında

D) XX əsrin 90 – cı illərində

Е) XX əsrin 40 – cı illərində

150


XVIII əsrin ikinci yarısında Gülüstan və Çiləbörd hakimlərinin 

daşıdıqları  titulu adlanırdı:

А) Naib

B) Məlik   C) Kələntər      

D) Darğa     Е) Sultan

: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Huquq
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Proqnozlaşdırma nə deməkdir? A sonradan görmə, anlayış
Huquq -> Ekologiyanın bir elm kimi yaranması və təşəkkül tapması onun inkişaf tarixinin hansı mərhələsinə aid edilir ?
Huquq -> Müalicəvi palçığı ilə məşhur göllər: a böyük Şor və Masazır gölləri
Huquq -> Hansı fənn əsrlər boyu multikulturalizmin meydana gəlməsinin
Huquq -> Bxh-la tənzimlənən münasibətlərini xarakterizə edən əlamətlərə
Huquq -> Ahıl vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlət proqramının əsas
Huquq -> 1 Pərakəndə alqı-satqı müqaviləsi hansı formada bağlanmalıdır? A şifahi formada b sadə yazılı formada c satıcının alıcıya kassa və ya əmtəə çeki, malın ödənildiyini təsdiq edən başqa sənədi verməsi ilə
Huquq -> Aşağıdakılardan hansı hüquq nəzəriyyəsi elmini düzgün ifadə edir?
Huquq -> Mövcud olan və potensial əmtəə alıcılarının məcmusu hansı anlayışda ifadə olunur?


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə