Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏT


“ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİYüklə 5,01 Kb.

səhifə50/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   56

 
163 
 
“ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ  
ÜZRƏ BÜLLETEN”  
(“Arid Lands Newsletter”) 13 
 
ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ BÜRO  
(The Office of Arid Lands Studies, OALS) 13 
 
ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ 
KOMPLEKS LAYİHƏ (İPAL)  
(Integrated Project on Arid Lands, IPAL) 14 
  
“ARİD TORPAQLARIN ÖYRƏNİLMƏSİ  
VƏ BƏRPASI”  
(“Arid Soil: Research and Rehabilitation”) 14 
 
“ARİD TORPAQLARIN TƏDQİQATI  
İNSTİTUTLARI”, GÖSTƏRİCİ  
(Arid Lands Research Institution “A World Directory”)14 
 
“ARİD TORPAQLARIN TƏDQİQATI VƏ BƏRPASI”  
(Arid soil research and rehabilitation)15 
 
“ARİD VƏ EOL RELYEFİN FORMALAŞMASI  
TERMINOLOGIYASI”   
(Terminology of arid and eolian relief formation)15 
 
ARİD VƏ YARIMARİD RAYONLARIN  
TƏDQİQATI MƏRKƏZİ  
(Research Centre for Arid and Semiarid Areas) 15 
 
ARİD VƏ YARIMARİD TORPAQLARIN KƏND  
TƏSƏRRÜFATI TƏDQİQATLARI MƏRKƏZİ  
(Center for Agricultural Research in Arid and  
Semi-Arid Lands) 15 
 


 
164 
ARİD VƏ YARIMARİD TORPAQLARIN  
ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ BEYNƏLXALQ  
MƏRKƏZ – İCASALS) (International Centre for  
Arid and Semi-arid Land Studies, ICASALS) 16 
 
ARİD ZONA (Arid zone) 16 
 
“ARİD ZONALAR” (“Zonas aridas”) 16 
 
ARİD ZONALARIN ÖYRƏNİLMƏSİ MƏRKƏZİ  
(Center for Arid Zone Studies) 16 
 
ARİD ZONALARIN ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ  
ARGENTİNA İNSTİTUTU  
(Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas  
Aridas, IADIZA)16 
 
ARİD ZONANIN TƏDQİQATI İNSTİTUTU  
(Arid Zone Research Institute) 17 
 
ARİD ZONANIN TƏTQİQATI İNSTİTUTU  
(İnstitute des Regions Arides, IRA) 17 
 
ARİD ZONALARIN TƏDQİQATLARI MƏRKƏZİ  
(Centro de Investigaciones de Zonas Aridas, CIZA) 17 
 
ARİD ZONALARIN TƏDQİQATLARI MƏRKƏZİ  
(Centro de Investigaciones de Zonas Aridas, CIZA) 17 
 
ARİD ZONALAR VƏ QURAQ TORPAQLARIN 
ÖYRƏNİLMƏSİ ÜZRƏ ƏRƏB MƏRKƏZİ (AKSAD)  
(The Arab Centre for the Studies of Arid Zones  
and Dry Lands, ACSAD) 17 
 
ARİZONA-SONOR SƏHRA MUZEYİ  
(Arizona-Sonor Desert Museum) 18 


 
165 
 
ASİYA VƏ SAKİT OKEAN ÖLKƏLƏRİNDƏ  
SƏHRALAŞMAYA QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ TƏLİM  
VƏ TƏDQİQAT MƏRKƏZLƏRİNİN REGİONAL 
ŞƏBƏKƏSİ /DESKONAP/  
(Regional Network of Research and Training  
Centres on Desertification Control in Asia and  
the Pacfic, DESCONAP) 18 
 
ASİYA VƏ SAKİT OKEAN ÜÇÜN İQTİSADİ VƏ  
SOSİAL KOMİSSİYA (ASOİSK) (United Nations  
Economic and Sosial Commission for Asia and  
Pacific, ESCAP) 18 
 
 

 
BEYNƏLXALQ COĞRAFİ BİRLİYİN QURAQ 
TORPAQ SƏRVƏTLƏ - RİNİN İDARƏ OLUNMASI 
ÜZRƏ İŞÇİ QRUPU  
(Working Group “Resource Management in Dry Lands”,  
International Geographical Union)19 
 
BEYNƏLXALQ QEYRİ-HÖKUMƏT  
TƏŞKİLATLARI/ BQHT  
(International Non-Governmental Organizations)19 
 
BEYNƏLXALQ “QLOBAL DƏYİŞİKLİK”  
GEOSFER-BİOSFER PROQRAMI/BGBP  
(The İnternational Geosphere-Biosphere Programme,  
“Global Change”, IGBP)19 
 
BEYNƏLXALQ LAYİHƏLƏR MƏRKƏZİ (BLM)  
(The Centre for International Projects) 20 
 
 


 
166 
BEYNƏLXALQ TƏBİƏTİ MÜHAFİZƏ  
ƏMƏKDAŞLIĞI (BTƏ)  
(International Environment Co-operation) 21 
 
BEYNƏLXALQ TORPAQŞÜNASLAR  
CƏMİYYƏTİNİN SƏHRALAŞMA ÜZRƏ  
İŞÇİ QRUPU  
(Working Group “Desertification”, International Society  
of Soil Science) 21 
 
ÁßÄÉÅР- BƏDLƏND
 
(Badland) 21 
 
BƏRPA OLUNMAYAN SƏRVƏTLƏR  
(Non-renewable resources) 21 
 
BƏRPA OLUNAN SƏRVƏTLƏR  
(Renewable resources) 21 
 
BİOSFER (Biosphere)21 
 
BİOSFERİKA (Biospherica) 22 
 
“BİOSFER II” LAYİHƏ (“Biosphere II” Project) 22 
 
BİOSİD (Biocide) 22 
 
BİTKİLƏRİN BƏRPASI (Revegetation) 22 
 
BİTKİLƏRİN RÜTUBƏT TƏMİNATI  (Plants moisture 
availability)22 
 
BİTKİ ÖRTÜYÜ (Vegetation cover)22 
 
BİZİM PLANET (“Our Planet”)22 
 
 


 
167 
BİRLƏŞMİŞ MİLLƏTLƏRİN TƏHSİL,  
ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ  
TƏŞKİLATI (UNESKO)  
(United National Educational, Scientific and Cultral  
Organization, UNESCO) 23 
 
BMT-nin AFRİKA ÜÇÜN İQTİSADİ  
KOMİSSİYASI (AİK)  
(United Nations Economic Commission for  
Africa, ECA) 23 
 
BMT-nin DAYANIQLI İNKİŞAF  
ÜZRƏ KOMİSSİYASI  
(UN Commission on Sustainable Development)23 
 
BMT-nin ƏLAQƏLƏNDIRMƏ ÜZRƏ  
INZIBATI KOMITƏSI  /ƏİK/  
(UN Adminstrative Committee on Co-ordination, ACC) 23 
 
BMT-nin ƏRZAQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI 
TƏŞKİLATI /FAO/  
(Food and Agricultural Organization of the  
United Nations, FAO)24 
 
BMT-nin ƏTRAF MÜHİT PROQRAMI  
ÜZRƏ SSRİ KOMİSSİYASI 
(BMTİPKOM) (The USSR Commission for UNEP,  
UNEPCOM) 24 
 
BMT-nin QƏRBİ ASİYA ÜÇÜN İQTİSADİ 
KOMİSSİYASI (QAİK) 
(United Nations Economic Commission for Western Asia, 
ECWA)25 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   46   47   48   49   50   51   52   53   ...   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə