Torpaqlarin səhralaşmasi üZRƏ İzahli lüĞƏT


BMT-nin LATIN AMERİKASI VƏ KARİBYüklə 5,01 Kb.

səhifə51/56
tarix30.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

 
168 
BMT-nin LATIN AMERİKASI VƏ KARİB 
REGİONLARI ÜÇÜN İQTİSADİ  
KOMİSSİYASI (LAKİK)  
(United Nations Economic  
Commission for Latin America and the  
Caribbean, ECLAC)25 
 
 

 
CİDDİ ŞƏKİLDƏ QURAQLIQ VƏ YA 
SƏHRALAŞMAYA MƏRUZ QALMIŞ ÖLKƏLƏRDƏ, 
XÜSUSƏN AFRİKADA SƏHRALAŞMAYA 
QARŞI MÜBARİZƏ; SƏHRALAŞMAYA  
QARŞI MÜBARİZƏ ÜZRƏ BMT KONVENSİYASI  
(United Nations Convention to Combat Desertification in 
those countries experiencing serious drough and/or 
desertification, particularly in Africa)26 
 
CİDDİ ŞƏKİLDƏ QURAQLIĞA VƏ/VƏ YA 
SƏHRALAŞMAYA MƏRUZ QALAN ÖLKƏLƏRDƏ,  
XÜSUSİLƏ DƏ AFRİKADA SƏHRALAŞMAYA 
QARŞI MÜBARİZƏ KONVENSİYASININ  
HAIRLANMASI ÜÇÜN DANIŞIQLARIN APARILMASI  
ÜZRƏ HÖKUMƏTLƏRARASI KOMİTƏ 
(Intergovernmental Negotiating Committee for the  
Elaboration of an International Convention to Combat  
Desertification in those countries experiencig serious  
drough and/or desertification, particularly in  
Africa, INCD)26 
 
 
 
 
 
 


 
169 
Ç 
 
ÇAY AXIMLARININ APARILMASI  
(River flow transfer) 27 
 
ÇƏMƏNLƏRİN YANDIRILMASI  
(Vegetation burning) 27 
 
ÇXR SƏHRA İNSTİTUTU  
(Institute of Desert Research, IDRAS) 27 
 
ÇINQILLI-QUMSALLI SƏHRALAŞMA  
(Sand-gravel desertification) – Cənubu Çinin təpəli 
regionlarında su eroziyasının nəticəsi 27 
 
ÇINQILLI SƏHRALAŞMA (Gravel desertification) 27 
 
“ÇİNİN ARİD TORPAQLARININ  
TƏDQİQATI JURNALI”  
(Chinese Journal of Arid Land Research)27 
 
ÇİUAUA SƏHRA ARAŞDIRMALARI İNSTİTUTU  
(Chihuahuan Desert Research Institute) 28 
 

 
DAŞLIQ SƏHRA (Stone desert)28 
 
DAYANIQLI EKOLOJİ ZONALAR  
(Sustainable ecological zones) 28 
 
 DAYANIQLI İNKİŞAF (Sustainable development)28 
 
DAYANIQLI İNKİŞAF ÜZRƏ  
SAHİBKARLAR ŞURASI  
(Buisiness Council for Sustainable Development) 29 


 
170 
 
DƏMYƏ (QURU) ƏKİNÇİLİK  
(Dry farming, Rainfed agriculture) 29 
 
DEFLYASİYA (Deflation)29 
 
DEZERTİFİKASİYA (Desertifikation) 29 
 
DEZERTİZASİYA (Desertization) 29 
 
DUZ QABIQLARI (Salt crust) 30 
 
DÜNYA SƏHRALAŞMASI XƏRİTƏSİ  
(Desertification Map of the World) ..30 
 
“1972-1992-Cİ İLLƏRDƏ DÜNYADA ƏTRAF  
MÜHİTİN VƏZİYYƏTİ. MÜHÜM  
PROBLEMLƏRİN İKİ ONİLLİYİ”  
(The World Environment 1972-1992.  
Two Decard of Challenge) 30 
 

 
EHTİYATLARIN QLOBAL MƏLUMAT  
BAZASI (GRID)  
(Global Resources Information Database, GRİD)31 
 
EKOFOBİYA (Ecophobia) 31 
 
EKOİNKİŞAF (Ecodevelopment) 31 
 
EKOLOGİYA (Ecology) 31 
 
EKOLOJİ AUDİT (Ecological auditing) 31 
 
 


 
171 
EKOLOJİ FƏLAKƏTLƏR   ZONASI   
(Ecological Disaster Zones) 31 
 
EKOLOJİ BÖHRAN (Ecological crisis) 32 
 
EKOLOJİ BÖHRAN ZONALAR  
(Critical ecological zones) 32 
 
EKOLOJİ CİNAYƏT  
(Natural environment infringement) 32 
 
EKOLOJİ DÖVLƏT (Ecological State)32 
 
EKOLOJİ EKSPERTİZA  
(Environmental impact assessment) 32 
 
EKOLOJİ FƏLAKƏT (Ecological Catastrophe)32 
 
EKOLOJİ XARAKTERİSTİKA  
(Ecological Characterization) 32 
 
EKOLOJİ İMPERATİV (Ecological Imperative)33 
 
EKOLOJİ QAÇQINLAR (Environmental refugees)34 
 
EKOLOJİ MONİTORİNQ (Ecological monitoring)34 
 
EKOLOJİ MÜHARİBƏ (Ecoligical war) 34 
 
EKOLOJİ MÜNAQİŞƏ (Ecological conflict) 34 
 
EKOLOJİ OPTİMALLAŞMA (Ecological Optimization) 34 
 
EKOLOJİ PROBLEM (Ecological problem) 34 
 
EKOLOJİ RİSK (Ecological hazard) 34 


 
172 
 
EKOLOJİ RİSK ZONASI (Ecological Risc Zones)35 
 
EKOLOJİ “SAĞLAMLIQ” (Ecological health) 35 
 
EKOLOJİ SƏHRA (Ecological Desert) 35 
    
EKOLOJİ SƏHVLƏR (Ecological error) 35 
 
EKOLOJİ TARAZLIQ (Ecological balance) 35 
 
EKOLOJİ TƏHLÜKƏSİZLİK  
(Environmental Security)35 
 
EKOLOJİ TUTUM (Environmental Capacity)35 
 
EKOLOJİ ZƏRƏR (Ecological Damage)35 
 
EKOSİD (Ecocide) 35 
 
EKOSİSTEM (Ecosystem) 36 
 
EKOSİSTEMLƏRİN DAYANIQLILIĞI  
(Sustainability of Ecosystems)36 
 
EKOSİSTEMİN XARİCİ SƏRHƏDLƏRİ  
(External boundaries of ecosystem)36 
 
EKSTREMAL HADİSƏLƏR (Extreme event)36 
 
ELM VƏ TEXNİKA KOMİTƏSİ  
(Committee on Science and Technology)36 
  
ENERGETİK ƏKİNÇİLİK (Energetic farming)36 
 
ENVAYRONMENTOLOGİYA (Environmentology)36 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə