Toshkent farm atse vtikainstituti


DORIVOR 0 ‘SIMLIKLARNI M UHOFAZA QILISH VAYüklə 136 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə4/138
tarix28.11.2023
ölçüsü136 Kb.
#133372
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138
Dorivor o\'simliklar vetishtirish texnologiyasi va ekologiya Ahmedov

DORIVOR 0 ‘SIMLIKLARNI M UHOFAZA QILISH VA
ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH
Mamlakatimiz hududi juda katta bo ‘lib, turli iqlimli 
tumanlami o ‘z ichiga oladi. Shuning uchun ham mamlakatimiz 
o ‘simliklar dunyosi - florasi turli o ‘simliklarga boy. Ularning 
ichida dorivorlari ham k o ‘p b o ‘lib, har yili ming tonnalab dorivor 
o ‘simliklar mahsuloti tayyorlanadi hamda kasalliklami davolash 
va oldini olish uchun ishlatiladi.
Mamlakatimizda yovvoyi holda o ‘sadigan o ‘sim]iklaming 
tabiiy boyligi har qancha k o ‘p b o ‘lmasin, baribir ulam i ham 
chegarasi bor.
Cheksiz 
miqdorda yer yuzida hech 
qanday boylik 
b o ‘lmaganidek, o ‘simlik dunyosining zaxirasi ham cheksiz emas. 
Shuning uchun ham tabiiy holda o ‘sadigan o ‘simlilc boyliklaridan 
to ‘g ‘ri foydalanilmasa bu «cheksiz boyliklar» bir vaqtlar kelib 
Yer yuzida yo ‘q b o ‘lib ketishi mumkin.
Dorivor o ‘simliklar va tabiiy boyliklarni muhofaza qilish 
va ulardan samarali foydalanish 0 ‘zbekiston Respublikasi 
Vazirlir Mahkamasining tegishli qarorlarida o ‘z ijobiy aksini 
topdi. Bu borada 1972-yil dekabr oyida qabul qilingan «Tabiat 
muhofazasmi kuehaytirish va tabiiy resurslardan foydalanishni 
yaxshilash to ‘g‘risida» va 1977-yilda Sobiq Ittifoq Oliy Kengashi 
tomonidan qabul qilingan « 0 ‘rmonlar muhofazasini va o'rm on 
resurslaridan foydalanishni buridan keyin yaxshilash choralari 
to ‘g ‘risida«gi qarori va boshqa qarorlari diqqatga sazovordir.
13


M a’lumki, ham do‘stlik mamlakatlarining hududini o ‘ndan bir 
qismini o'rm onlar tashkil qiladi. Ular ichida juda k o ‘p miqdorda 
turli dorivor о ‘simiiklar o ‘sadi. Shuning uchun ham o ‘rmonlarni 
muhofaza qilish ularda y o w o y i holda о ‘sadigan dorivor 
o'sim liklam i muhofaza qilish muhim ahamiyatga ega.
Tabiatni, atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy boyliklardan 
(o‘rmon, suv va suv boyliklari, yer osti boyliklari va boshqalar) 
to" g ‘ri va oqilona foydalangan holda, ularni kelgusi avlodlar uchun 
saqlab qolish zarurligi bizning asosiy qonunimiz - Respublika 
Konstitutsiyasida o‘z aksini topgan.
Akademiklar E.M.Lavrenko va A.L.Taxtadjyanlar tashabbusi 
bilan tuzilgan «Qizil kitob«ning y o ‘qolib ketgan va y o ‘qolib 
ketish xavfi bo ‘lgan o ‘simliklarni, jum ladan dorivor o ‘simliklami 
tabiiy o ‘sish sharoitida saqlab qolishda, y a’ni ularni muhofaza 
qilishda ahamiyati juda kattadir. «Qizil kitob«da yo ‘qolib ketgan 
va y o ‘qolib ketish xavfi b o ‘lgan o ‘simliklami faqat ro ‘yxati 
keltirilgan bo ‘lmay, kitobda shu o ‘simliklami tabiiy o ‘sish 
sharoitida saqlab qolish va tiklash qanday choralar ko‘rish 
lozimligi hamda y o ‘qolib ketish sabablari keltirilgan.
Sobiq Ittifoq «Qizil kitob«iga 444 ta, 0 ‘zbekiston «Qizil 
kitob»iga 163 ta o‘simlik, shu jum ladan 20 tadan oshiq dorivor 
o ‘simiiklar kiritilgan. Ulammg xom-ashyosini turli maqsadlar 
uchun yig‘ish qat’iy man etiladi. Shuning uchun zarur bo ‘lsa 
ularni plantatsiyalarda o ‘stirish talab etiladi.
0 ‘zbekiston dorivor o ‘simliklaridan quyidagilar «Qizil 
kitob»ga kirgan:
1. Anjir (yow oyi holda o ‘sadigani).
2. Anor (yow oyi holda o‘sadigani).
3. Bozulbang.
4. Viktor qoraqabug‘i.
5. Etmak.
6. Solab turlari.
7. Tilla rang adonis va boshqalar.
14


MaTumki hududlarda o‘sadigan o'sim lik va yashaydigan 
hayvonlami tabiiy sharoitda saqlab qolish uchun qo‘riqxonalar 
tashkil qilishni ahamiyati kattadir.
Dorivor o‘simliklami tabiatdagi zaxirasini saqlab qolish va 
har yili ulardan m a’lum miqdorda mahsulot tayyorlab turish 
maqsadida, yuqorida aytib o ‘tilgan tadbirlardan tashqari yana 
quyidagi qoidalarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir:
1. Dorivor o ‘simlik mahsulotlarini o ‘z vaqtida to ‘g ‘ri va 
kerakli miqdorda tayyorlash, to ‘g ‘ri quritish va saqlash lozim. 
Bu esa yovvoyi holda o ‘sadigan dorivor o ‘simliklami ortiqcha 
yig‘ib, keyinchalik ulami m og‘orlatib va chiritib yoki qurtlatib 
ketishi natijasida tashlashdan saqlaydi.
2. Dorivor o ‘simlik mahsulotlarini ilmiy asoslangan reja 
b o ‘yicha, ko ‘p o ‘sadigan joylarni va zaxirasini to ‘g ‘ri aniqlab 
bilgan hamda tayyorlanadigan joylarini vaqt-vaqtida almashtirib 
turgan holda yig‘ish lozim. Agarda shu keltirilgan qoidalarga 
amal qilinsa, bu dorivor о ‘simliklami tabiatda o ‘sish joyini saqlab 
qolish mumkin.
3. K o‘p yillik o ‘simliklaming yer ustki qismi (bargi, guli, 
mevasi) dan dori tayyorlanadigan b o ‘Isa, ularning ildizi bilan 
sug‘urib olmaslik lozim. Bordi-yu, yer ostki organlari (ildizpoya, 
ildiz, tuganak) kavlanadigan bo ‘lsa, mevasi pishib to ‘kilgandan 
so‘ng yig‘ish kerak. Aks holda shu dorivor о ‘ simliklar keyinchalik 
с ‘sha joyida о ‘sib chiqmasligi mumkin.
4. Yovvoyi holda o ‘sadigan dorivor о ‘simliklar dori tayyorlash 
uchun yig‘ib olingctndan so‘ng (ayniqsa, yer osti organlari kavlab 
olingandan so‘ng) ularning keyinchalik yana o ‘sib chiqishiga 
katta ahamiyat berish lozim. Buning uchun bir yerdan necha 
yilgacha o ‘simlik mahsuiotini y ig ‘ish mumkin va necha yil dam 
berish kerakhgi haqidagi qoidalarga qat’iy rioya qilish kerak.
5. Dorivor o‘simliklardan kompleks va hamma qismlaridan 
to ‘liq foydalanish zarur b o ig a n d a ularning xom ashyosini 
kamroq tayyorlash kerak. Natijada tabiiy o ‘sish joyida ularning 
zaxiralarini saqlab qolish mumkin b o ‘ladi.
15


Agarda dorivor о ‘simiiklar ildizpoyasi, ildizi, tuganak yoki 
piyozi dorivor mahsulot b o ‘lsa, shu o ‘simliklaming yer ustki 
qismini kimyoviy va farmakologik jihatdan o ‘rganib, yer ostki 
organlari o ‘m ida ishlatishga tavsiya etish, shu o ‘simlikning tabiiy 
o ‘sish joyidagi zaxirasini saqlab qolishda ahamiyati juda katta.
Bu ham dorivor o ‘simliklarni muhofaza qilishning asosiy 
tadbirlaridan biridir.
6. 
Dorivor o ‘simliklami sug‘oriladigan yerlarga ko‘proq ekib 
o ‘stirish va ularni agrotexnikasini yaratilsa, respublikamizda 
tabiiy sharoitda o'sayotgan dorivor о ‘simiiklar zaxirasini saqlab 
qolish imkoniyati yaratiladi.
Yuqorida keltirilgan dorivor о ‘simiiklar zaxirasini tabiatda 
saqlab qolish tadbirlariga birinchi galda bu ishga mutasaddi 
rahbarlar o ‘zlari qat’iy rioya qilishlari va boshqalardan ham buni 
talab qilishlari lozim.
Shu ishlaming hammasi amalga oshirilsa, tabiat boyliklaridan 
biri b o ‘lgan dorivor о ‘simiiklar tabiiy o ‘sish joylarida uzoq 
vaqtlar saqlanib qoladi va insonga ko ‘p xizmat qiladi.

Yüklə 136 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   138
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə