Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasiYüklə 0,87 Mb.
səhifə15/18
tarix17.11.2018
ölçüsü0,87 Mb.
#80707
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

O‘quv topshiriq:

T – sxema”O‘zbekiston mustaqilligiga xavf soladigan millatchilik xavf xatarini belgilang.


Birlamchi

IkkilamchiNazorat savollari:

 1. G‘oyaviy – mafkuraviy munosabatlarni muqobillashish deganda nima tushunasiz?

 2. Muvofiqlashish tendensiyasi xamda ularning qonuniyatlarini qanday tushunasiz?

 3. "Mustaqillik tafakkuri”tushunchasini tushuntiring?

 4. Tolerantlik deganda nima nazarda tutiladi?

 5. “YAngi dunyoqarash” tushunchasini tushuntirib bering?

6. Hozirgi davrda jamiyatimiz a’zolari, ayniqsa yoshlarda mustaqillik tafakkuri va yangicha dunyoqarashni shakllantirishda samarali natijalarga erishlayotgani

7. Mamlakatimizda iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy barqarorlikning ma’naviy-ma’rifiy negizlari


Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov I.A. Asosiy vazifamiz - Vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirish. -T.:Uzbekiston, 2010.

2. Islomov Z.M. Fuqarolik jamiyati: kecha, bugun, ertaga. -T.: 2002

3. Milliy istiqlol g‘oyasi: nazariya va amaliyot. -T.:“Ijod dunyosi”, 2002.

4.Musaev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. - T.:O‘zbekiston, 2007

5. Mustaqillik: izohli ilmiy-ommabop lug‘at. -T.:“SHark”, 2000.
.

5–mavzu. Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning tamoyillari va qonuniyatlari.O‘zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirish .

Mavzuning maqsadi:. O‘zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirish to‘g‘risida bilimlarni shakllantirish.

Talaba bilishi lozim:

1.O‘zbekistonda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish.

2.Bozor iqtisodiyotini rivojlantirishning tamoyillari va qonuniyatlari.

3.“O‘zbek modeli”ning g‘oyaviy-mafkuraviy asoslari va ijtimoiy-siyosiy mohiyati.

4.“O‘zbek modeli” - SHarqona demokratik jamiyat qurishning o‘ziga xos konsepsiyasi.

Motivatsiya:. O‘zbekistonda ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish zaruriyatini bilish.

Fanlararo va fan ichidagi bog’liqlik: ma’naviyat asoslari,O‘zbekiston tarixi, pedagogika, iqtisodiyot nazariyasi kabi fanlar bilan bog‘liq
«Blits-so‘rov» savollarining jadvali savol-javob vaqtida to‘ldiriladi
Savollar

Javoblar

1.

Ijtimoiy - iqtisodiy sohani isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari va vazifalarini ayting?
2.

Axolini turmush darajasini baholashning qanday mezonlari mavjud?
3.

Modernizatsiya, globallashuv,optimallashtirish tushunchalariga ta’rif bering?
4.

“O‘zbek modeli”ning konseptual mazmunini qanday tushunasiz?
5.

Davlat – bosh islohatchi tamoyilini tushuntiring?
6.

Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyoti va SHarqona demokratiya tushunchalarini izohlang?
7.

Demokratik g‘oyalarning rivojlanish xususiyatlari bo‘yicha gapiring?

«Kaskad» texnikasi
Ushbu texnologiya g‘oyalar tizimini ishlab chiqishga ko‘mak beradi:

Asosiy maqsadi: aniq va ijodiy fikrlash qobiliyatini faollashtirish.

Ижтимоий - иқтисодий соҳани ислоҳ қилишнинг устувор йўналишлари ва вазифаларини айтинг?


Nazorat savollari:

1. O‘zbek iqtisodiy modelini shakllantirish va amalga oshirishning asosiy vazifalari.

2. Ijtimoiy-iqtisodiy sohani isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlari va vazifalari qanday?

3. «O‘zbek modeli»ning konseptual mazmuni, undagi asosiy tamoyillarning g‘oyaviy-mafkuraviy tavsifi qanday?

4.Insoniyat hayotidagi demokratik jamiyat qurishning qanday modellarini bilasiz?5. “O‘zbek modeli”ning jahon ijtimoiy-siyosiy ta’limotlari taraqqiyotida tutgan o‘rni qanday?
Foydalanilgan adabiyotlar

1.I.A.Karimov.O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida- T.:O‘zbekiston, 2011

2. I.A.Karimov.”YUksak ma’naviyat – engilmas kuch” - T.:O‘zbekiston, 2008

3.Musaev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. - T.:O‘zbekiston, 2007

4. Tog‘aev SH. Milliy g‘oyaning davlat va jamiyat qurilishiga doir mazmunini yoritish masalasi (Uquv-uslubiy qullanma). -T.:TAQI bosmaxonasi, 2007.

5. Karshiboev M. Taraqqiyotning o‘zbek modeli. -T.:“Ijod dunyosi”, 2002.
6 – mavzu. “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ning g‘oyaviy-mafkuraviy axamiyati.

Mavzuning maqsadi:. “Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ning tushunchalarini tarixiylik, mantiqiylik, analiz va sintez, qamrovlik va funksional taxlil yondoshuvlar asosida yoritib berish.

Talaba bilishi lozim:

1.O‘zbekistonning iqtisodiy salohiyati va milliy ishlab chiqarishning o‘ziga xosligi.

2.O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror va mutanosib rivojlanishini ta’minlash.

3.“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”da belgilangan ustuvor yo‘nalishlar va vazifalar.

4.Konsepsiyaning O‘zbekistonning taraqqiyot istiqbollarini belgilashdagi o‘rni.

5.Mustaqil O‘zbekiston taraqqiyotining kelgusi bosqichlari: bundan 5-10-20-30 yildan keyingi xayot tavsifi.

Motivatsiya:. O‘zbekistonning istiqboldagi har tomonlama rivojlanishi haqida aniq tasavvurga ega bo‘lish.

Fanlararo va fan ichidagi bog’liqlik: huquqshunoslik,O‘zbekiston tarixi, iqtisodiyot nazariyasi kabi fanlar bilan bog‘liq
1-o‘quv topshiriq BBB organayzeri

B/B/B jadvali№

Mavzu savollari

Bilaman

Bilishni istayman

Bilib oldim

1.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning roli.


2.

O‘zbekistonning iqtisodiy salohiyati va milliy ishlab chiqarishning o‘ziga xosligi.


3.

Davlat xokimiyati va boshqaruvni demokratlashtirish.


4.

Sud – huquq tizimini isloh etish.


5.

Axborot sohasini islohetish.


6.

Saylov huquqini va qonunchiligini ta’minlash


7.

Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish


8.

Demokratik bozor islohatlarini va iqtisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish.
«Blits-so‘rov» savollari

Savollar

Javoblar

1.

Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish

Jamoat tashkilotlari,mahalla, oila. ..davom eting

2.

Davlat xokimiyati va boshqaruvi tizimiga qanday o‘zgartirishlar kiritildi?

Konstitutsiyaning93,96,...davom eting

3.

O‘lim jazosi qachondan bekor qilindi?

2008 yilning 1 yanvaridan

4.

Oliy jazo qanday jinoyat turlariga qo‘llanadi?

Javobni to‘g‘ri toping.Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”mavzusida asoslangan esse yozing.

Topshiriqni bajarish tartibi: 1. Mazkur mavzu yuzasidan o‘z nuqtai nazaringizni bayon eting.

 2. Nuqtai nazaringizni asoslash uchun dalillar kiriting.

 3. Mavzu yuzasidan aniq xulosalar chiqaring.


Nazorat savollari:

1. Davlat hokimiyati va boshqaruvini demokratlashtirish deganda nimani tushunasiz?

2.Sud-huquq tizimidagi islohatlar nimalarni nazarda tutgan?

3.Axborot sohasini isloh etish, axborot va so‘z erkinligini ta’minlash borasidagi vazifalar nimadan iborat?

4.Saylov huquqini ta’minlash va saylov qonunchiligini takomillashtirishdagi islohatlar nimani nazarda tutadi?

5.Fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirishning ustuvor vazifalari.

6. Demokratik bozor islohotlarini va iqtisodiyotni liberallashtirishni yanada chuqurlashtirish masalalari.

7. O‘zbekistondagi ma’naviy-madaniy va ma’rifiy taraqqiyotning holati va istiqbollari qanday?

Foydalanilgan adabiyotlar

1.I.A.Karimov.O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida- T.:O‘zbekiston, 2011

2. I.A.Karimov.”YUksak ma’naviyat – engilmas kuch” - T.:O‘zbekiston, 2008

3.“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasi. 2010 yil 12 noyabr3.Musaev F. Demokratik davlat qurishning falsafiy-huquqiy asoslari. - T.:O‘zbekiston, 2007

4. Tog‘aev SH. Milliy g‘oyaning davlat va jamiyat qurilishiga doir mazmunini yoritish masalasi (Uquv-uslubiy qullanma). -T.:TAQI bosmaxonasi, 2007.

5. Karshiboev M. Taraqqiyotning o‘zbek modeli. -T.:“Ijod dunyosi”, 2002.

7 – mavzu. Milliy iqtisodiyotning dunyo xo‘jaligiga integratsiyalashuvi.O‘zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoriga o‘tish strategiyasi, uning g‘oyaviy asoslari va dolzarb vazifalari.

Mavzuning maqsadi:. Milliy iqtisodiyotning dunyo xo‘jaligiga integratsiyalashib borayotganligini ko‘rsatish, bunda olib borilayotgan islohatlarning natijadorligiga erishish haqida ma’luomtlar berishdan iborat.

Talaba bilishi lozim:

1.Milliy iqtisodiyotning dunyo xo‘jaligiga integratsiyalashuvi.

2.O‘zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining asosiy yo‘nalishlari. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarda O‘zbekistonning roli va o‘rni.

3.Islom Karimov hozirgi zamon va jahon hamjamiyatining rivojlanish tamoyillari to‘g‘risida.

4.O‘zbekistonni dunyoning eng rivojlangan davlatlari darajasiga ko‘tarilishining fundamental asoslari.

5.Mamlakatimiz mustaqilligini va milliy xavfsizligimizni yanada mustahkamlash, barqaror taraqqiyotni ta’minlash

Motivatsiya:. O‘zbekistonning istiqboldagi har tomonlama rivojlanishi haqida aniq tasavvurga ega bo‘lish.

Fanlararo va fan ichidagi bog’liqlik: huquqshunoslik, iqtisodiyot nazariyasi kabi fanlar bilan bog‘liq
. O‘quv topshiriq:

“Nima uchun?” texnikasidan foydalanib “Nima uchun O‘zbekistonning etakchi bazaviy tarmoqlarini modernizatsiyalash lozim”?savolini echish.

«Nima uchun?» «Nima uchun?» «Nima uchun?»


Нима учун Ўзбекистоннинг етакчи базавий тармоқларини модернизациялаш лозим”?

«Nima uchun?» «Nima uchun?»
«Baliq skeleti» texnikasi
Ushbu texnologiya katta muammolarning echimini topishga qaratilgan. YUqori qismida muammolar turi yozilsa, pastki qismida esa misollar bilan izohlanadi.


Миллий иқтисодиётнинг

дунё хўжалигига интеграциялашувиNazorat savollari

1. O‘zbekiston tashqi iqtisodiy siyosatining asosiy yo‘nalishlari

2. Modernizatsiya, globallashuv va optimallashtirish tushunchalari

3. Mehnat resurslarining shakllanishi va ulardan samarali foydalanish borasidagi islohotlar

4. “O‘zbek modeli”ning tadrijiy taraqqiyot konsepsiyasining amalga oshirilishi

5. O‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar


Foydalanilgan adabiyotlar

1.I.A.Karimov.O‘zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida- T.:O‘zbekiston, 2011

2. I.A.Karimov.”YUksak ma’naviyat – engilmas kuch” - T.:O‘zbekiston, 2008

3.“Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasi. 2010 yil 12 noyabr4. Mamashokirov S., Tog‘aev SH. Erkin va farovon xayot qurilishining g‘oyaviy- mafkuraviy masalalari. -T.:“Ma’naviyat”, 2007.

5. O‘zbekistonda davlat qurilishi sohasidagi islohotlar va huquqiy siyosat: rivojlanish bosqichlari, erishilgan natijalar va istiqbollar. - T.:“Akademiya”, 2010.

6.O‘zbekiston: siyosiy islohotlar strategiyasi, erishilgan natijalar va istiqbollar. -T.: “Akademiya”, 2010.
8 – mavzu. Milliy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqotni tashkillashtirish hamda aniq maqsadlarga yo‘naltirish usullari.

Mavzuning maqsadi:. O‘zbekistonda g‘oyaviy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqot institutsionl tizimining yutuq va muammolar borligini anglab olishdan iborat.

Talaba bilishi lozim:

1.Foyaviy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot-tashviqot tushunchalari, ularning funksional mazmuni, o‘zaro bog‘liqligi va boshqa ta’lim-tarbiya shakllari bilan aloqadorliklari.

2.O‘zbekistonda axborot xavsizligini ta’minlash

3.Ma’naviy-mafkuraviy ishlarni tashkillashtirish va amalga oshirishda kadrlarning o‘rni.

4.Davlat va jamiyat taraqqiyotida g‘oyaviy ta’lim-tarbiya va targ‘ibot- tashviqotning o‘rni.

Motivatsiya:. G‘oyaviy mafkuraviy ishlarni tashkillashtirish va boshqarishning demokratik asoslarini izohlab beradi

Fanlararo va fan ichidagi bog’liqlik: huquqshunoslik, iqtisodiyot nazariyasi kabi fanlar bilan bog‘liq
O‘zbek mentaliteti” mavzuida aniq fatklarga tayangan holda esse yozish

Topshiriqni bajarish tartibi: 1. Mazkur mavzu yuzasidan o‘z nuqtai nazaringizni bayon eting.

 2. Nuqtai nazaringizni asoslash uchun dalillar kiriting.

 3. Mavzu yuzasidan aniq xulosalar chiqaring.O‘quv topshiriq:

Berilgan ma’lumotlarni o‘zlashtirish darajasini aniqlash maqsadida blits o‘yin o‘tkaziladi. Ushbu o‘yinda talabalar guruhlarga bo‘lingan xolda jadvalni to‘ldirishlari kerak.

Jadval algoritmik ketma-ketlikda to‘ldiriladi. Avval talaba yakka xolda fikrlarning ketma-ketligini belgilaydi so‘ngra gurux bilan ketma-ketligini belgilaydi. O‘qituvchi tomonidan to‘g‘ri ketma-ketlik e’lon qilinganidan keyin talaba yakka va guruxdagi xatosini to‘g‘rilaydi. Katta sondan kichigini ayiradi. Jami ballar soni xisoblanadi. Kam natija to‘g‘ri javob xisoblanadi.


Gurux

baxosi


Gurux xatosi

To‘g‘ri

javob


YAkka xato

YAkka

baxo


Fikrlar tartibi
Oila
Mahalla
Ta’lim-tarbiya muassasalari
Fan va ilmiy muassasalar
Haqqoniy yozilgan tarix
Asori-atiqalar
Xalq og‘zaki ijodi
Qadimiy yozma manbalar
Din va diniy qadriyatlar

O‘zbekistonda ma’naviy – mafkuraviy ishlar bo‘yicha mutaxassislar tayyorlashning yo‘lga qo‘yilishi ,uning tashkiliy – uslubiy asoslari”mavzusi bo‘yicha


Yüklə 0,87 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə