Toshkent moliya instituti "moliya" fanidanYüklə 1,81 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/25
tarix25.03.2022
ölçüsü1,81 Mb.
#84720
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Мустақил таълим МОЛИЯ 2022
Goibnazarov Akhmedjanov (1)
Internet saytlari: 

9.

 www.lex.uz  –  O‗zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  ma‘lumotlari 

milliy bazasi.  

10.

 

www.mf.uz – O‗zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi rasmiy sayti.  11.

 

www.cbu.uz – O‗zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti. 12.

 

www.stat.uz – O‗zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo‗mitasining rasmiy sayti. 

13.


 

www.scopus.com – Xalqaro ilmiy adabiyotlar va jurnallar qidiruv sayti. 

  

2-ilova  

Mavzu: “Moliyaviy risklarni boshqarish tizimi va uning funksiyalari”  

Kredit riskini boshqarish 

 

Mijozning kreditga 

layoqatliligini baholash 

 

Diskontli ssudalar 

berish 

Kreditlarni 

sug‟urtalash 

afzalligi 

kamchiligi 

afzalligi 

kamchiligi 

afzalligi 

kamchiligi 

Bu usul 


mijozning 

reytingini 

aniqlashni 

ko‘zda 


tutadi 

 

Qarzdorni baholash 

mezonlari har 

bir bank 

uchun qattiq 

individuallash

gan bo‘lib, 

uning 

amaliyotdagi mavqeyidan 

kelib chiqishi 

va vaqti-vaqti 

bilan qayta 

ko‘rib 

chiqilishi 

lozim. 

 

Bunday usullarda 

kredit berish 

kreditga 

minimum 


to‘lov 

olishni 


ta‘minlaydi. 

 

Bu ssudalar unchalik 

katta 


bo‘lmagan 

darajada 

kredit 

Riskini 


pasaytirish

ga yordam 

beradi. 

Kreditni 

sug‘urtala

sh uning 

qaytmasli

k riskini 

to‘liq 

sug‘ur-


talaydi 

Zarar 


sug‘urta 

tashkiloti 

zimmasiga 

yuklanishini 

nazarda 

tutadi 


Xulosa: 

Kredit  risklarining  banklar  uchun  dolzarb  muammoligi  shundaki,  kredit 

riski  mavjud  bo‘lgan  holda  kreditor  (bank)  da  qarz  oluvchi  tomonidan  kredit 

shartnoma  shartlarini,  uning  o‘z  majburiiyatlarini  belgilangan  vaqtda  bajara  olish 

imkoniyatiga ishonchsizlik hosil bo‘ladi. Qarz oluvchi tomonidan olingan kreditlar 

bo‘yicha  foiz  stavkasining  yoki  kreditning  asosiy  summasining  o‘z  vaqtida 

to‘lanmasligi  yoki  umuman  to‘lanmasligi  bank  foydasining  kamayishi  oqibatida 

bankning kelajakdagi mablag‘lari salmog‘ining tushib ketishiga olib keladi. 
 

3-ilova 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 
 

 


 

4-ilova 

“Biznesda moliyaviy risklarni boshqarish tizimi va uning funksiyalari” 

mavzusi doirasida TESTLAR 

O„zlashtirish 

darajasi 

Maqsad 

Natija 

Test 

I. Bilishlikka oid 

Moliyaviy 

risklarni 

boshqarish 

to‗g‗risida 

tushunchani  

shakllantirii

sh 

 

  

 

  

 

Moliyaviy risklarni 

boshqarishn

ing 

mohiyatini  tushuntiradi 

1.  Risk  menejmenti  bu  -  riskni  yuzaga 

kelishini 

aniqlash, 

ta‘sir 

darajasini 

kamaytirish, boshqarish. 

a) Ha  


b) Yo‗q  

Moliyaviy 

risklarni 

boshqarishning 

maqsadini 

tushuntirib 

beradi 

2.  …    -  oldiga  qo‘yilgan  maqsadga,  yaxshi 

qaror qabul qilish va  

tanlangan  qaror  asosida  maqbul  xulosalar 

chiqarish  orqali  muhim  natijaga  erishish 

tushuniladi. 

A) strategik boshqaruv

B) taktik boshqaruv;  

C) umumiy boshqaruv;  

D) subyektiv boshqaruv. 

Moliyaviy 

risklarni 

boshqarishning 

ko‘rsatkichlari

ni aniqlab 

beradi 


3.  ………….. -  amaliyot usuli bo‘lib, ishlab 

chiqarishda  riskni  boshqarish  yoki  umuman 

boshqarishni  optimal  qarorlarini  yaratish 

tushuniladi. 

taktik boshqaruv; 

umumiy boshqaruv; 

strategik boshqaruv; 

subyektiv boshqaruv. 

II. Tartiblikka oid 

 

Moliyaviy risklarni 

boshqarishga 

doir  bilim va 

ko‗nikmalar  

hosil kilish 

Moliyaviy 

risklarni 

boshqarishnin

g funksiyasini  

izohlaydi 

1.  Risk-menejmenti  risklarni  boshqarish 

mexanizmi  hisoblanadi.  Tizim  sifatida 

risklarni boshqarish nechta tizimdan iborat 

va ular qanday funksiyalarni bajaradi? 

 a) 2 ta tizim: 

Obyektni 

boshqarish-bu 

funksiyaning 

vazifasi 

riskning 

yuzaga 

kelishini, 

qo‘yilgan  kapitalga  riskning  ta‘sirini  va 

ta‘sir  doirasini  kamaytirish,  aniqlashni, 

riskni 

sug‘urta 

qilishni, 

ishlab 


chiqaruvchilar 

sub‘ektini 

iqtisodga 

munosabati va aloqasini ochib beradi.  

Subektni  boshqarish  –  bu  bu  riskni  tahlil 

qilish, yo‘nalishlarini aniqlash, boshqarish, 

kamaytirish 

va 


nazorat 

vazifalarini 

bajaradi  

b) 2 ta tizim: 

Tashkiliy  tizim  -  bu  funksiyaning  vazifasi  

riskning  yuzaga  kelishini,  qo‘yilgan 

kapitalga  riskning  ta‘sirini  va  uni 

moliyalashtirishni beradi.  

Sub‘ektni  boshqarish  –  bu  bu  riskni  tahlil 

qilish, yo‘nalishlarini aniqlash, boshqarish, 

kamaytirish 

va 


nazorat 

vazifalarini 

bajaradi  

c) 2 ta tizim: 

Obyektni 

boshqarish-bu 

funksiyaning 

vazifasi 

riskning 

yuzaga 


kelishini, 

qo‘yilgan kapitalga riskning ta‘sirini ochib 

beradi.  

Sub‘ektni  boshqarish  –  bu  bu  riskni  tahlil 

qilish, yo‘nalishlarini aniqlash, boshqarish, 

kamaytirish 

va 

nazorat 


vazifalarini 

bajaradi. 

d) 2 ta tizim: 

Aniqlash  tizimi  –  bunda  Riskning  turi, 

shakllanish manbai va sabablarini aniqlash 

funksiyasi  amalga oshiriladi. 

Sub‘ektni  boshqarish  –  bu  bu  riskni  tahlil 

qilish, yo‘nalishlarini aniqlash, boshqarish, 

kamaytirish 

va 


nazorat 

vazifalarini 

bajaradi. 

 

 Moliyaviy 

risklarni 

boshqarish 

holatlarini 

aniqlaydi 

2.  Agar  risklarning  oldini  olishning  to‘liq 

imkoniyati mavjud  

bo‘lmasa,  u  holda  oxirgi  manba  riskni 

qoplash  hisoblanadi.    Riskni  qoplash 

manbasini ko‘rsating. 

a)  Banklar    tomonidan    umumiy    va  

maxsus  zaxira  fondlarini  tashkil qilish;           

b) 

Ma‘lum 


yig‘indilarni 

zararlarga 

o‘tkazish; 

c)  Kredit  bo‘yicha  foizlar  belgilashni 

to‘xtatish; 

d) Hammasi to‘g‘ri. 

 

III. Ijodiy fikrlovchilikka 

Moliyaviy 

risklarni 

boshqarishga 

bo‗yicha   

amaliy 


ko‗nikma va 

malakalarni  

shakllantirish 

Moliyaviy 

risklarni 

boshqarishnin

ko‘rsatkichlarini aniqlab 

beradi 


Riskni baholashda emperik miqdorining 

nomlanish chegaralari to‘gri berilgan 

qatorni toping? 

1. Juda kichik, 2. Kichik, 3. O‘rta, 4. 

Yuqori, 5. Maksimal holat, 

6. Tig‘iz holat 

a. 1,2,3,4,5,6 

b. 1,2,3,4 

c.  2,3,4, 

d. 1,2,3,4,5 
 

5-ilova 

“Biznesda moliyaviy risklarni boshqarish tizimi va uning funksiyalari”  

mavzusi doirasida GLOSSARIY 

Tayanch so‘z iboralar 

Mazmun-mohiyati va ta‘rifi

 

O‘zbek tilida 

Ingliz tilida 

Rus tilida 

Moliyaviy 

risklar 


Financial risks 

Finansoviyris

-

 pulning  xarid  quvvati  o‗zgarishi  natijasida  pul 

mablarlarini yo‗qotish ehtimoli bilan bog‗liq. 

-

 moliyaviy resurslar (ya‘ni, pul mablag‗lari)ni yo‗qotish 

ehtimolligi bilan bog‗liqdir.  

-

 tashkilot 

moliyaviy 

faoliyatining 

oldindan 

aniq 

bo‗lmagan  shart-sharoitlari  holatida  ko‗zda  kutilmagan moliyaviy  yo‗qotishlar  (daromad  va  foydaning  kamayishi, 

kapital bo‗yicha yo‗qotishlar va boshqalar)ning ehtimolligi 

tushuniladi.

 

Valyuta riski 

Currency risk 

Valyutniyris

-tashqi  iqtisodiy  faoliyatda  turli  valyuta  operatsiyalar o‗tkazish  jarayonida  ayirboshlash  kurslarining  o‗zgarishi 

natijasida  nisbatan  zarar  ko‗rish  yoki  yuqori  foyda  olish 

ehtimoli tushuniladi.

 

-  bir  valyutaning  boshqasiga  nisbati  bo‘yicha  kursning 

o‘zgarishi  bilan  bog‘liq  valyuta  yo‘qotilishi  xavfi  sifatida 

namoyon bo‘ladi. 

Transmetsion 

risk 

Transmetsion risk 

Transmetsion 

risk 

-bu  hisob  amaliyoti  bo‗lib,  unda  firma  yoki  bankning xorijiy  valyutadagi  aktivlari  va  majburiyatlari  milliy 

valyutaga 

o‗tkazilayotganda 

ayirboshlash 

kurs 

o‗zgarganligi natijasida o‗zgarishi sodir bo‗ladi. 

Iqtisodiy risk 

Economic risk 

Ekonomiches

kiyrisk 

mazkur  tur  valyuta  riskining  eng  muhim  turi  bo‗lib,  u 

umummilliy firma uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi. 

Iqtisodiy  risk  ayirboshlash  kursining  firma  aktivlari 

qiymatiga uzoq muddatli ta‘sirini bildiradi.

 

Bankning foiz 

riskini  normal 

holat 


The Bank's 

interest rate 

risk is 

acceptable 

Riskizmenen

iyaprotsentni

xstavokBank

ayavlyaetsya

priemlemim 

bo‗lib,  u  qo‗shimcha  foyda  olishda  manba  sifatida  xizmat 

qiladi.  Foiz  riski    odatda  pul  bozorining  kelgusi  holati 

haqida noto‗g‗ri axborot olish, shuningdek, makroiqtisodiy 

ko‗rsatkichlarning  o‗zgarishi,  ya‘ni  inflyasiya,  byudjet 

defitsiti  hajmi,  YAIM  va  boshqa  ko‗rsatkichlarning 

o‗zgarishi natijasida paydo bo‗ladi.

 

Tijorat 


banklarida 

portfel riskini 

boshqarish 

Commercial 

banks manage 

portfolio risk 

Kommerches

kiebankiupra

vlyayutportfe

lnimiriskami 

bu  alohida  qimmatli  qog‗ozlar  turlari  hamda  ssudalarning 

barcha kategoriyalari bo‗yicha ziyon ko‗rish ehtimolidir. 

Likvidlilik 

riski 

liquidity risk risklikvidnos

ti 


–  bu  moliyaviy  aktivlarning  tezlikda  naqd  pulga  aylanish 

qobiliyati bilan bog‗liq risklardir, ya‘ni iste‘mol qiymati va 

sifatini  baholashda  o‗zgarishlar  ro‗y  bergani  sababli 

qimmatli  qog‗ozlar  yoki  boshqa  tovarlarni  realizatsiya 

qilishda  yo‗qotishlarga  uchrash  ehtimolligi  bilan  bog‗liq 

risklar.


 

-qimmatli  qog‘ozlar  yoki  boshqa  tovarlar  sifatini  va 
 

iste‘mol qiymatini baholashning o‘zgarishi oqibatida ularni 

sotishda mumkin bo‘lgan yo‘qotishlar bilan bog‘liq bo‘ladi.

 

Sistematik 

risklar 

systematic risk  sistemniyrisk 

-  umumbozor  tebranishlar  tufayli  kelib  chiqqan  aksiyalar 

baholari,  ularning  daromadliligi,  obligatsiyalar  bo‗yicha 

joriy  va  kutilayotgan  foiz,  dividendning  oldindan 

kutilayotgan  darajasi  va  qo‗shimcha  daromadlarning 

o‗zgarishi  bilan  bog‗liq  risklardir.  Sistematik  risklar  o‗z 

ichiga  foiz  stavkalarini  o‗zgarish  riski,  umumbozor 

baholarining o‗zgarish riski va inflyasiya risklarini oladi.

 

Nosistematik 

risklar 

risks 


Nosistematik 

riski 


Nosistematik 

-  bozor  holatiga  bog‗liq  bo‗lmasdan,  alohida  bankning 

xususiyatidir.  Nosistematik  risklar  tarmoq  va  moliyaviy 

turlarga  bo‗linadi.  Nosistematik  risklar  darajasiga  ta‘sir 

ko‗rsatuvchi  asosiy  omillarga  moliyaviy  resurslarni 

kiritishning muqobil sohalarining mavjudligi, tovar va fond 

bozorlarining kon‘yunkturasi va boshqalar kiradi.

 

Balanslashmag

an likvidlik 

riski 


Balancing 

liquidity risk 

Balansirovka

risklikvidnos

ti 

- bank  boshqaruvi  va  xodimlar  malakasining  sayozligi, bank  faoliyati  nazoratining  sust  tashkil  qilinishi,  risklarni 

tartibga solishda qo‗llaniladigan usullarning takomillashma-

ganligi,  ayrim  olingan  bank  operatsiyalari  yoki  ularning 

guruhlari  bo‗yicha  risklar  koeffitsiyenti  shkalalarini 

o‗rnatishda  yo‗l  qo‗yilgan  kamchiliklar  natijasida  yuzaga 

keladi.


 

Balansdan 

tashqari 

operatsiyalar ri

sklari 

Balance 


transactions 

risk 


OperatsiiBal

ansriska 

-  avvalo,  mijozlarning  majburiyatlari  yuzasidan  berilgan 

kafolatlar  bo‗yicha  to‗lov  majburiyati  yuzaga  kelishi 

ehtimoli bilan bog‗liq. 

 

Umumiy risk 

General risk 

Obshchiyrisk 

- bank riskining umumiy hajmi, uning umumiy daromadi va 

likvidligi  me‘yorlariga  asoslanib  baholanadi  yoki  taxmin 

qilinadi. 

 

Yakka 


ko‗rinishdagi 

risk 


Individual 

forms of risk 

Individualnie

formiriska 

bankning  ayrim  operatsiyalari  yoki  ularning  guruhlari 

bo‗yicha risk koeffitsiyentlari shkalasi asosida baholanadi. 

Retrospektiv 

risklar 

retrospective 

risks 

Retrospektivniyrisk 

- bank  faoliyatining  o‗tgan  davrdagi  turli  risklarga 

bog‗liqligini 

ifodalaydi 

va joriy hamda istiqboldagi 

risklarni baholashga yordam beradi.  

Kredit riski 

Credit risk 

Kreditniyrisk 

- bu risk mijoz tomonidan asosiy qarz summasini va kredit 

bo‗yicha  foizlarni  to‗lay  olmaslik  ehtimoli  bo‗lganda 

yuzaga  keladi.  Ya‘ni  bu  risk  qarz  oluvchi  o‗z  qarzini 

qaytarmasligi  oqibatida  zarar  ko‗rilishi  bilan  bog‗liq 

bo‗lgan riskdir.

 

-  bu  loyihani  amalga  oshirayotgan  tashkilotning  kreditor 

bankka kredit shartnomasi bo‘yicha to‘lov majburiyatlarini 

to‘liq  yoki  umuman  to‘lay  olmaslik  riski.  Bu  risk  asosan 

loyihani  moliyalashtirishda  loyihani  kreditlovchi  bankning 

riskidir. 

Hisob-kitob 

risklari 

Settlement risk 

Raschetniyris

-  bu  risklar  bankning  kelishilgan  shartnoma  bo‗yicha mijozning  talabiga  binoan  hisob-kitoblarni  o‗z  vaqtida 

o‗tkaza olmasligi sharoitida yuzaga keladi.  

Kassa risklari 

The bill risks 

Zakonoproek

-

 

burisklarbankkassasiorqalio‗tuvchinaqdpullarnisaqlanis
 

triski 


hibilanbog‗liqxavfliholatlarnatijasidayuzagachiqadi. 

 

Boshqaruv 

riski 

Management risk 

Upravlenieris

kami  bu  ishlab  chiqarish  riskining  bir  turi  bo‘lib, 

boshqaruvchi  shaxsning  tajriba  va  malakasini  etarli 

darajada  emasligi  natijasida  ro‘y  beradi.  Ayrim  hollarda, 

boshqaruv  riski  deganda,  loyiha  faoliyatining  barcha  faza 

va  bosqichlaridagi  menejment  darajasining  pastligi  va 

xatolari bilan bog‘liq risklar tushuniladi. 

Deflyatsion 

risk 

Deflation risk Deflyatsionni

yrisk 


-

 

deflyatsiyaning  o‘sishi  holatida  baho  darajasining tushishi, 

daromadlarning 

pasayishi, 

tadbirkorlikning 

rivojlanishi  uchun  shart-sharoitning  yomonlashuvi  sodir 

bo‘ladi.


 

Ishlab 


chiqarish riski 

Production 

risk 

Proizvodstvenniyrisk 

 bu  ishlab  chiqarish  jarayonida  kamchiliklarni  yuzaga 

kelish  riski.  Bu  risk  ishlab  chiqarish  davomiyligining 

buzilishida,  obyektning  loyihaviy  quvvatga  erishmasligida, 

qo‘shimcha ishlab chiqarish harajatlarida namoyon bo‘ladi. 

Loyiha risklari  

Project risk  

Riskproekta 

-

 

loyihani  amalga  oshirish  natijasida  ko‘zlangan daromadlarning  pasayishiga  sabab  bo‘ladigan  vaziyatlar 

majmuasidir,  shu  bilan  birga  loyiha  riski  investitsion 

loyihani  amalga  oshirishga  halaqit  beradigan  yoki  loyiha 

samaradorligini pasaytiradigan risklarning yig‘indisini ham 

anglatadi.

 

Loyiha 


ishtirokchilari 

riski 


The 

participants of 

the project risk 

Uchastnikipr

oektnogorisk 

bu  ishtirokchilarning  loyiha  faoliyati  doirasida  o‘z 

majburiyatlarini  anglagan  holda  yoki  majburiy  tarzda 

bajarmaslik riski. 

Loyiha smeta 

qiymatining 

oshish riski 

The value of 

project 


estimates risk 

Stoimostproe

ktaotsenivaet

syarisk 


 

loyihalash jarayonidagi 

xatolar, 

pudratchilarning 

resurslardan  samarali  foydalanishni  ta‘minlay  olmasligi, 

loyihani amalga oshirish shartlarini o‘zgarishi va boshqalar 

sababli kelib chiqadigan risklar. 

Mamlakat riski 

Country risk 

Straxovoyris bu  tashqi  loyiha  risklariga  tegishli  bo‘lib,  uning 

mazmuni 


shundaki, 

loyiha 


amalga 

oshirilayotgan 

mamlakatning  ijtimoiy-siyosiy  jarayonlari  va  davlatning 

siyosati loyiha faoliyati uchun jiddiy qiyinchiliklar yaratishi 

va  xatto  loyihani  barbod  bo‘lishiga  olib  kelishi 

mumkin.Davlatning  siyosati  bilan  bog‘liq  mamlakat 

risklarini  shartli  ravishda  ikkita  guruhga  bo‘lish  mumkin: 

siyosiy va iqtisodiy mamlakat risklari. 

Ma‘muriy 

risklar 

Administrative 

risks 

Administrativnieriski 

 loyiha  kompaniyalari  va  loyiha  faoliyatining  boshqa 

ishtirokchilarini 

davlat 

nazorat 


va 

tartibga 

solish 

boshqarmalaridan turli litsenziyalar, ruxsatlarni olishi bilan 

bog‘liq risklardir.

 

Risk 


Risk 

Risk 


-

 

bu  bashorat  qilinayotgan  loyihani  amalga  oshirishda haqiqiy  sharoitlardan  ozgina  chekinilganda  daromadlarni 

ololmaslik  yoki  zararlarning  paydo  bo‘lib  qolish 

ehtimolidir.  Risk  kutilishi  mumkin  bulgan  xatar  bo‘lib, 

investitsiyadan  mo‘ljallangan  foydani  olish  jarayoniga  xos 

bo‘lgan umidsizlikdir.

 

-

 tadbirkorlikning 

eng 


asosiy 

elementlaridan 

biri 

xisoblanadi. 

Riskdan 


To avoid the 

Dlyatogo, 

 

risk  bilan  bog‘liq  tadbirlardan  voz  kechishni  (demak, 
 

qochish 


risk 

chtobiizbejat

riska 

bunda foydadan ham voz kechishni) bildiradi. 

Riskni uzatish 

(sug‘urtalash) 

Risk transfer 

(insurance) 

Perenosriska 

(straxovanie) 

 investor  risk  havfini  kimningdir  zimmasiga  yuklaydi. 

Riskni  sug‘urtalash,  mantiqan  olganda,  muayyan  risklarni 

sug‘urta  kompaniyalariga  berishni  anglatadi.  Uning 

mohiyati 

investorning 

riskdan 


qutilish 

maqsadida 

daromadning bir qismidan voz kechish orqali aks ettiriladi. 

Bunda investorning risk darajasini ―nol‖ ga tushirish uchun 

to‘lovni  amalga  oshirishga  tayyor  ekanligini  tushunish 

mumkin.  Ko‘p  hollarda,  sug‘urta  kompaniyalari  moliyaviy 

risklarni  sug‘urtalash  bilan  risk  darajasini  pasaytirishga 

to‘liq erishishiga xizmat qiladilar. 

Riskni 


pasaytirish 

Reduce the 

risk 

Umenshitrisk  

ko‘zdatutilmaganxarajatlarniqoplashuchunzahiramablag‘larinitashkiletishyo‘libilanyo‘qotishlarhajminiqisqartirishhi

soblanadi.  Bunda  asosiy  muammo  risklarning  jiddiy 

oqibatlarini  baholash  hisoblanadi.  Loyiha  qiymatining 

boshlang‘ich bahosini hisobga olgan holda zahira summasi 

aniqlanadi.

 

Chayqovchilik 

risklar 

Speculation 

risks 

Riskspekulyatsii 

-

 iqtisodiy faoliyat, jumladan bank faoliyati bilan bevosita 

bog‗liqdir.  U  ijobiy  yoki  salbiy  natijaga  erishish 

imkoniyatida namoyon bo‗ladi.

 

Tashqi risklar 

External risks 

Vneshnierisk makromuhit  darajasida  yuzaga  keladi.  Ular  bank 

faoliyati bilan bevosita bog‗liq emas.  

Ichki risklar 

Internal risks 

Vnutrennieri

ski  bankning  faoliyati  natijasida  yuzaga  keladi.  Risklarni 

ichki va tashqi hamda sof va chayqovchilik risklariga bo‗lib 

tahlil  qilishda  ularning  o‗xshashlik  tomonlarini  ochib 

berishi  mumkin.  Bu  risklar  bank  faoliyatiga  sezilarli  ta‘sir 

qiluvchi  risklar  bo‗lib,  ular  bankning  o‗z  faoliyati,  uning 

mijoz  (qarzdor)lari  yoki  uning  muayyan  kontragentlari 

bilan bo‗lgan faoliyatlariga bog‗liq bo‗ladi.

 

6-ilova 

“Biznesda moliyaviy risklarni boshqarish tizimi va uning funksiyalari” 

mavzusida 

TARQATMA MATERIALLAR

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Riskni boshqarish turli faoliyat doiralarida riskni kamaytirish bo`yicha texnologiyalarni va bilimni talab qiladi. 


 


 

 


 

 

 
 

 

  

  

 

  

  

VI. TALABALARGA “MUSTAQIL TA‟LIM TOPSHIRIQLARI 

JAMLANMASI”NI TAQDIM ETISH NAMUNASI

 

O„ZBEKISTON RESPUBLIKASI 

OLIY VA O„RTA MAXSUS TA‟LIM VAZIRLIGI 

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI 

 

  

 

 “SIRTRQI” FAKULTETI  

«

MOLIYA-KREDIT» KAFEDRASI 

 

MUSTAQIL TA‟LIM TOPSHIRIQLARI JAMLANAMASI 

 

SBXA-83 GURUHI 

 

 

 

 

Talaba: A.Karimov 

Pedagog-xodim: N.Ismailova 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toshkent – 2022 


 

«MOLIYA» FANIDAN MUSTAQIL TA‟LIM TOPSHIRIQLARI ( 0-5 ) 

1.

 «Moliya» fani bo‘yicha mustaqil ta‘lim mavzusi: 

№ 

Mavzu Imzo 

Sana 


1.

 

 Investitsion risklar, ularning iqtisodiy mohiyati va kelib 

chiqish sabablari 

 

 

Izoh:  talaba  mustaqil  ta’lim  mavzularini  mustaqil  ta’lim  mavzulari  namunasidan tanlaydi. 

Mazkur  mustaqil  ish  ilmiy  loyiha  yoki  taqdimot  ko‘rinishida  tayyorlanadi. 

Ilmiy  loyiha  hajmi  6-8  varoq  yoki  taqdimotning  hajmi  esa  12-15  slayddan,  kirish, 

asosiy qism, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhatidan iborat bo‘ladi. Mustaqil ish topshirig‟ini baholash me‟zoni

 

№ Mustaqil ishni baholash tartibi 

 

1. Mustaqil  ta‘lim  mavzusi  bo‘yicha  tayyorlanadigan  sifatli 

ilmiy loyiha yoki taqdimot uchun 

0-2 

2.  Mustaqil ta‘lim mavzusini sifatli himoyasi uchun 0-2  

3. 


Mustaqil  ta‘lim  mavzusi  bo‘yicha  talabaning  mustaqil 

xulosasi uchun 

0-1 

 

Jami (maksimal) 0-5 

2.

 Mustaqil ta‘lim mavzusi bo‘yicha ilmiy tezis tayyorlash (0-5 ). 

Talaba tomonidan tayyorlangan ilmiy tezis hajmi 2-3 betdan iborat bo‘ladi va 

ushbu tayyorlangan tezis bilan Respublika yoki xalqaro miqyosida bo‘lib o‘tadigan 

konferensiyalarda qatnashadi. Ilmiy tezis sifatiga qarab 3-5 baho 

beriladi. 

3.Mustaqil  ta‘lim  mavzusi  bo‘yicha  tayyorlangan  krassvord,  skanvord  yoki 

mavzuga oid boshqotirma uchun (

0-5


)

beriladi. 

4.Ishchi  o‘quv  dasturida  berilgan  tutilgan  mavzular  bo‘yicha  tayyorlangan  10 

ta sifatli test uchun (0-5) beriladi . 

5.Ishchi o‘quv dasturida berilganmavzular bo‘yicha tayyorlangan 3 ta tarqatma 

materialga tayyorlash uchun (0-5) beriladi. Yüklə 1,81 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə