Toshkent tibbiyot akademiyasi fakultet va gospital xirurgiya kafedrasiYüklə 134,8 Kb.
tarix25.03.2018
ölçüsü134,8 Kb.
#33314

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
FAKULTET VA GOSPITAL XIRURGIYA KAFEDRASI
«Tasdiqlayman»

Oquv ishlar bo’yicha prorektor

professor Teshaev O.R.

_______________________

«27»avgust 2015 yil.


Ma'ruza mavzusi:

QORIN TAShQI ChURRALARI.

ChOV, SON ChURRALARI
Davolash fakultetlarining 4 kurs talabalari uchun

Toshkent - 2015

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI
FAKULTET VA GOSPITAL XIRURGIYA KAFEDRASI

«TASDIQLAYMAN»

Davolash fakulteti dekani

professor P.S.Zufarov

________________________

«27» avgust 2015 yilMa'ruza mavzusi:

QORIN TAShQI ChURRALARI.

ChOV, SON ChURRALARI
Davolash fakultetlarining 4 kurs talabalari uchun

SPK jarroxlik seksiyasi

majlisida ko’rilgan va

tasdiqlangan bayonnnoma

№ 1 «27» avgust 2015 y

Toshkent - 2015

QORIN TAShQI ChURRALARI. ChOV, SON ChURRALARIO‘QITISH TEXNOLOGIYASITalabalar soni – 60-120.

Davomiyligi – 90 minut.

O‘quv mashg‘uloti shakli

Ma'ruza – vizualizatsiya.

Ma'ruza rejasi

 1. Chov, son sohalari jarroxlik anatomiyasi, fiziologiyasi.

 2. Qorin tashqi churralariga ta'rif berish.

 3. Qorin tashqi churralari tasnifi.

 4. Chov, son churralari klinik manzarasi-ning o‘ziga xos tomonlari.

 5. Chov va son churralarida tashxislash va qiyosiy tashxislash tamoyillari.

 6. Konservativ davolash tamoyillari, jarroxlik usuli bilan davolashga ko‘rsatmalar.

 7. Chov, son churralari paydo bo‘lishini oldini olish.

O‘quv mashg‘uloti (ma'ruza) maqsadi: talabalarni chov va son sohalari anatomiyasi, churralar hosil bo‘lishiga olib keluvchi omillar, tasnif, chov va son churralari hamda ularning asoratlarini tashxislash va qiyosiy tashxislash, zamonaviy davolash tamoyillari xamda oldini olish usullari bilan tanishtirish.

O‘qituvchining vazifalari:

 • Chov va son sohalari anatomik xususiyatlari haqida talabalar bilimlarini mustahkamlash va yanada chuqurlashtirish.

 • Chov va son churralari klinik manzarasi xususiyatlarini talabalarga tanishtirish.

 • Boshqa kasalliklar bilan qiyosiy tashxislash o‘tkazish tamoyillarini talabalarga tushuntirish.

 • Talabalarda chov va son churralari mavjud bo‘lgan bemorlarni davolash taktika-sini tanlashda asosli qarorlarni mustaqil qabul qilish ko‘nikmalarini shakl-lantirish.

 • Kasallikning oldini olish chora-tadbirlari tamoyillari bilan talabalarni tanishti-rish.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba bilishi lozim:

 1. Qorin tashqi churralari rivojlanishiga olib keluvchi omillar.

 2. Qorin tashqi churralari tasnifi.

 3. Chov va son sohalari anatomik xususiyatlari.

 4. Chov va son churralarini tashxislash.

 5. Qiyosiy tashxislash o‘tkazishning xususiyatlari.

 6. Davolash tamoyillari.

 7. Reabilitatsiya va oldini olish o‘tkazish tamoyillari.

O‘quv metodlari va texnikasi

Ma'ruza – vizualizatsiya, texnika: blits-so‘rov, yo‘naltiruvchi savollar, «ha-yo‘q» texnikasi.

O‘quv vositalari

Lazer proektor, vizual materiallar, informatsion ta'minot.

O‘quv shakllari

Kollektiv bilan ishlash.

O‘quv sharoitlari

TSO bilan ishlashga mo‘ljallangan auditoriya.

MA'RUZA TEXNOLOGIK XARITASIBosqichlar, davomiyligi

Faoliyat

O‘qituvchi

Talabalar

1 bosqich

Kirish (5 minut)
1. Mavzuning nomi, maqsadi, ma'ruzadan kutilayotgan natija-lar va uni o‘tkazish rejasini aytadi.

1. Tinglaydilar.


2 bosqich

Bilimlar dolzarblashtirish

(20 minut)


2.1. Talabalar bilimlarini dolzarblashtirish maqsadida yo‘naltiruvchi savollarni be-radi; anatomiya, normal va patologik fiziologiya fanla-ridan bilimlarni takrorlaydi. Blits-so‘rov o‘tkazadi.

2.2. Slaydlarni ekranga chiqaradi va ularga ta'rif beradi.
21. Savollarga javob beradilar.

2.2. Slaydlarda ko‘rsa-tilgan ma'lumotlarni o‘rganadilar.3 bosqich

Informatsion

(55 minut)


3.1. Ma'ruza materiallarini ketma-ketlik bilan rejadagi savollar bo‘yicha izohlaydi, vizual ma'lumotlar va yo‘nal-tiruvchi savollar tizimini qo‘llaydi. Mavzuning muhim tomonlarini alohida e'tibor bilan yoritib beradi, ularni yozib olishni taklif qiladi.

.3.1. Berilgan ma'lu-motlarni mazmunini muhokama qiladilar, aniqlik kiritadilar, savollar beradilar.

Asosiylarini yozib oladilar.4 bosiq

Yakuniy


(10 minut)

4.1. O‘tilgan mavzuni mustah-kamlash maqsadida ma'lum bir klinik holatlarni qo‘llash orqali bir qator savollar beradi.

4.2. Mustaqil ishlash uchun vazifalar beradi.
4.1. Savollarga javob beradilar.

4.2. Tinglaydilar, yozib oladilar.Mavzuni asoslash: An'anaga asosan fakultet jarroxligi kursi bo‘yicha ma'ruzalar churralarni o‘rganishdan boshlanadi. Bu an'ana shunisi bilan diqqatga sazovor-ki ko‘plab taniqli jarroxlar churrani davolashda o‘z xissalarini qo‘shganlar. Xozirgi paytda gerniologiya aniq anatomik ma'lumotlarga va katta praktik tajribaga ega. Yil davomida mamlakatimizda minglab churra kesish operatsiyalari bajariladi. Xamma bajarilgan operatsiyalar xam yaxshi natijaga olib kelavermaydi. Yuqorida qayd qilib o‘tilganlar churralar klassifikatsiyasi, etiologiyasi, simptomlari, klinikasi va operativ davolash turlarini mukammal o‘zlashtirishni talab qiladi.

Ma'ruza maqsadi: talabalarni churra xastaligi, churrani o‘rganish tarixi bilan tanishtirish. Churralar etiologiyasi, patogenezi, paydo bo‘lishining umumiy omillari, simptomatikasi va umumiy davolash usullarini qo‘llay bilishni o‘rgatish.

Tarbiyaviy maqsadlar: ma'ruza davomida talabalarda churra kasalligi bilan ogrigan bemorlar bilan muloqat qilish, to‘g‘ri diagnostika usullarini bajarish, davolash usullari bilan tanishish, etika va insoniy xurmat, e'tiborni shakillashtirish talab etiladi.

Ma'ruza masalalari: Talabalarni churralar o‘zlashtirish tarixi bilan tanishtirish. Gerniologiya rivojlanishiga katta xissa qo‘shgan olimlar faoliyati bilan tanishtirish. Talabalarni qorin churralari paydo bo‘lish etiologiya va patogenezi, tasnifi, klinik manzaralari, diagnostika usullari bilan tanishtirish. Churra bilan bemorlarni operatsiyadan oldingi tayyorlash muolojalari bialn tanishtirish. Churra bilan bemorlardagi bajariladigan davolash operatsiyalar va ularga operatsiyadan keyingi davolash usullar bilan tanishtirish.

Muxokama uchun savollar:


 1. Tarixiy manbalar - 10 min.

 2. Churralar etiologiyasi va patogenezi - 10 min.

3. Churralar yuzaga kelishining umumiy omillari va turlari – 10 min.

4. Churralar tushunchasi, umumiy ma'lumot – 30 min.

5. Churralar diagnostikasi, simptomatikasi va umumiy davolash prinsiplari - 30 min.

Kayta alokani shakllantirish uchun auditoriyaga beriladigan savollar:

1. Churra nima – terminologiya.

2. Churralar klassifikatsiyasi.

3. Churralar klinikasi, diagnostika va diff. Diagnostika.

4. Xirurgik davo prinsiplari

5. Asoratlar va o‘lim.


Qorin churralari

Tarixi


Klavdiy Galen (129-199 y.) - Eksperimental fiziologiya asoschisi, anatom, jarrox. 14 asr davomida Galen qo‘lyozmalari yagona o‘quv manbai bo‘lib kelgan. Eksperimental fiziologiya asoschisi, anatom, jarrox. 14 asr davomida Galen qo‘lyozmalari yagona o‘quv manbai bo‘lib kelgan.

Kornelius Sels (1 asr) - ilk bor churra terminiga tushuncha berib uni HERNIOS deb atagan. U qisilgan chov churrasi hamda tuxum istisqosini differensial diagnostikasida transllyuminal tekshiruvni qo‘llagan.

ALBUNAZIS (XVI-XVII asr) - «Shish ustidagi terida uchbarmokli kesma bajargin. Keyin oq pardani (aponevroz) ajratish maqsadida yog‘ qavatini ochgin. Zond olib uni oq pardani oyoqlari orasiga tiqib oq pardani ochgin. Ichki a'zolarni qoringa to‘g‘rilab oq pardani tikib qo‘y. Ichki a'zolarga tegmagin» deb aytgan.

Anatomik-fiziologik ma'lumotlar

Qorin churrasi (hernia) deb, qorin bo‘shlig‘idan ichki a'zolarning qorin devoridagi tabiiy yoki sun'iy teshik orqali uning tashqarisiga, qorin pardasining ularni qoplab turadigan devor oldi varag‘i bilan birga chiqishiga aytiladi.

Qorin pardasi bilan qoplanmagan ichki a'zolarning tabiiy teshiklar orqali chiqishiga tushish (prolapsus) deyiladi.

Qorin churralaridan farqli ravishda eventeratsiyada ichki a'zolarning parietal qorin pardasisiz shikastlangan qorin devori orqali teri ostiga (teri osti eventeratsiyasi) yoki tashqariga (tashqi eventeratsiya) chiqishi sodir bo‘ladi.

Qorin churralari tashqi va ichki bo‘ladi.

Tashqi churralarda ichki a'zolar qorinning oldingi devoridagi, chanoq, bel yoki dumba sohasidagi teshik orqali tashqariga chiqadi.

Qorinning ichki churrasi qorindagi ichki a'zolarning qorin pardalariga va qorin bo‘shlig‘idagi ichak xaltalariga (bursa omentails, foramen Winslou, recessus subcolecalis ilieocolis, intersigmoidcus), shuningdek diafragmaning tabiiy yoki orttirilgan teshiklariga chiqishidan iborat.

Qorinning tashqi churralari - ko‘p uchraydigan xastalik, churra bilan hamma aholining 3-4 foizi og‘riydi. Eng ko‘p chov churralari (75%), so‘ngra son (8%), kindik (4%), operatsiyadan keyingi churralar (14%) kuzatiladi, churralarning qolgan formalari 1 foizni tashqil qiladi. Erkaklarda ko‘proq chov churralari, ayollarda son va kindik churralari bo‘ladi.Qorin tashqi churralari klassifikatsiyasi

A. Kelib chiqishiga ko‘ra:

I. Tug‘ma churralar.

II. Orttirilgan churralar.

1. Zo‘riqishdan bo‘ladigan churralar.

2. Darmonsizlikdan bo‘ladigan churralar.

3. Operatsiyadan keyingi churralar.

4. Travmatik churralar.

5. Patologik churralar.

B. Anatomik joylashuviga ko‘ra: chov, son, kindik, epigastral, xanjarsimon o‘siq churralari, qorinning yon churralari, bel, quymich, yopqich teshik, oraliq churralari.

V. Klinik kechishiga ko‘ra:

1. Asoratlanmagan (to‘g‘rilanadigan) churralar.

2. Asoratlangan churralar (to‘g‘rilanmaydigan, qisilgan, koprostaz, churra yallig‘lanishi).

G. Rivojlanish bosqichlari bo‘yicha:

1. Noto‘liq (boshlang‘ich, kanal, urug‘ tizimchasi churrasi).

2. To‘liq.

Churraning tarkibiy elementlari - churra darvozasi, churra qopchasi, churra ichidagi narsa, churra pardalaridir.

Churra darvozalari - qorin devorining churra chiqadigan kuchsiz joylaridir (chov chuqurchasi, kindik halqasi, qorinning oq chizig‘i, diafragmadagi teshik). Normada bu teshiklar orqali u yoki bu anatomik tuzilmalar o‘tadi (urug‘ tizimchasi, bachadonning yumaloq boylami, tomir-nerv dastalari va x, k.). Travmatik va operatsiyadan keyingi churralarda qorin shikastlanganda muskullar va aponevrozlarda yoki xirurgik operatsiyada hosil bo‘lgan teshiklar churra darvozalari bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Churra darvozalari operatsiyadan keyingi vertikal churralarda yoriq ko‘rinishida yoki katta o‘lchamli bo‘lishi mumkin. Darvozalarining o‘lchamlariga ko‘ra churra darvozasi kichik (diametrda 2 sm gacha), darvozasi o‘rtacha (2 dan 4 sm gacha) va churra darvozasi katta churralar (4 sm dan ko‘p) farq qilinadi.

Churra darvozasi - qorin pardasining churra darvozalari orqali chiqadigan ichki a'zolarni qoplab turadigan parietal varag‘idir. Tug‘ma chov churralarida qorin pardasining o‘sib yetilmagan qin o‘simtasi (processus vaginalis peritonei) churra qopchasi bo‘lib hisoblanadi.

Churra qopchasida: og‘zi, bo‘yinchasi, tanasi va tubi farq qilinadi. Churra xaltachasi turli o‘lchamda va shaklda bo‘lishi mumkin.

Xaltacha qorin bo‘shlig‘i bilan tutashadigan joy - og‘zi deyiladi. Bo‘yinchasi - churra xaltachasining og‘zi bilan tutashadigan eng tor uchastkadir. Bo‘yinchada aksariyat churra qisilishi ro‘y beradi.

Asoratlanmagan churralarda xaltacha devori qorin pardasining silliq yupqa varag‘idan iborat bo‘ladi, uning yuzasida yog‘ qatlamlari bo‘lishi ehtimol. Asoratlangan churrada xaltacha devori doimo shikastlanib turishi natijasida u qalin tortadi, biriktiruvchi to‘qima rivojlanishi va xaltacha ichida bitishmalar borligi hisobiga dag‘al bo‘lib qoladi. Churra qopchasi ichki yuzasi xaltacha ichidagi narsa bilan yoki devorlarining bir-biri bilan bitib qolishi oqibatida churra to‘g‘rilanmaydigan bo‘lib qoladi.

Churra xaltachasining to‘liq obliteratsiyasi deyarli bo‘lmaydi. Aksariyat xaltacha ikki yoki uch bo‘shliqli tuzilmaga aylanadi, yoki «qum soat» ko‘rinishini oladi, uning devorida kistalar paydo bo‘lmaydi.

Churra xaltachasi embrional kindik churralarida bo‘lmasligi mumkin, ulardagi tushgan ichki a'zolar amnion bilan qoplangan. «Sirpanuvchi» churralarda ham xaltachasi qisman bo‘lmaydi. Bu qorin bo‘shlig‘idan tashqarida joylashgan a'zo (ko‘richak, qovuq) chiqqanda va qorin pardasi yorilgan soxta travmatik churralarda kuzatiladi. N. V. Antelava ma'lumotlariga ko‘ra sirpanuvchan churralar 4,6% xollarda uchraydi.

Parda churralari churra bilan birga chiqadigan va churra xaltachasini qoplab oladigan qorin devorining hamma katlamlarini hosil qiladi. Ularga qorin pardasi oldidagi kletchatka, fassiya plastinkalari, muskul tolalari (masalan, m. cremaster), urug‘ tizimchasi elementlari kiradi.

Churra xaltachasida qorin bo‘shlig‘idagi a'zolardan xar qaysisi bo‘lishi mumkin. Ichki a'zolardan ayrimlari quyidagi tartibda uchraydi:

a) ingichka ichak qovuzlog‘i; b) charvi; v) ichak tutqichi bilan ta'minlangan yo‘g‘on ichak bo‘limlari; g) chuvalchangsimon o‘simta va yo‘g‘on ichakning yog‘ qo‘shimchalari; d) bachadon naychalari va tuxumdon, ba'zan bachadon; ye) ichak tutqich; j) qorin pardasi bilan qoplangan a'zolar (siydik pufagi, chambar ichakning yuqoriga ko‘tariluvchi va pastga tushuvchi bo‘limi, ko‘richak); z) qorin pardasi ortida joylashgan a'zolar (buyrak, siydik yo‘li, me'da osti bezi, prostata bezi funksiyasi buzilganda); i) me'da, taloq, o‘t pufagi, Mekkel divertikuli.

Bo‘rtib chiqadigan xaltacha churra ichidagi a'zo va churra darvozalari vaziyati o‘rtasidagi nisbatni hisobga olish amaliy jihatdan ahamiyatlidir. Xaltacha qorin devorining yuqorisiga kirgan, biroq uning qatlamlari orasiga surilib ulgurmagan boshlang‘ich churra; kanal churrasi va teri ostiga o‘tgan to‘liq churra farq qilinadi.

Ba'zan churra xaltachasi ayrim muskul va fassial qatlamlar orasidan oraliq yoki interstitsial churra ko‘rinishida yo‘l soladi, teri ostidan emas, balki muskul yoki aponevroz ostidan chiqadi.

Qorin churralari etiologiyasi va patogenezi. Churralar mahalliy va umumiy xarakterdagi sabablardan hosil bo‘lishi mumkin, moyil qiladigan va keltirib chiqaradigan turlarga bo‘linadi.

Churralar hosil bo‘lishining moyillik qiladigan sabablariga churra eng ko‘p hosil bo‘ladigan joylarda qorin devori tuzilishining mahalliy anatomik xususiyatlari kiradi. Bu kuchsiz joylar yoki «churra nuqtalari» quyidagilardir: a) chov kanali sohasi; b) sondagi oval chuqurcha sohasi; v) qorin oq chizig‘i aponevrozining kindik ustidagi va kindik oldidagi bo‘limi; g) Spigeli chizig‘i sohasi; d) Pti uchburchagi sohasi; ye) Gryunfeld - Lesgaft to‘rtburchagi sohasi; j) yopqich teshik sohasi.

Qorin devori tuzilishining anatomik xususiyatlari ayollarda va erkaklarda turli xil churralarning taqsimlanishiga ham ta'sir ko‘rsatadi. Son churralarining ko‘p uchrashi ayollarda chanoq halqasi enining serbarligi bilan bog‘liq. Erkaklarda chov churralarining ko‘p uchrashi ularda chov halqasining birmuncha kengligi bilan izohlanadi. Embrion davrida u orqali tuxum yorg‘oqqa tushadi va urug‘ kanalchasi (tizimchasi)dan o‘tadi, shuningdek chov yorig‘i tuzilishining ham o‘ziga xos xususiyati (uchburchak) bor. Ayollarda chov oraliri yoriqsimon shaklga ega.

Umumiy moyillik qiladigan omillarga: irsiyat, yosh (umrining birinchi yoshidagi bolalarda ko‘krak devori kuchsiz, keksalarda qorin devori to‘qimalari atrofiyaga uchragan bo‘ladi), jins (ayollarda chanoq va son halqasining tuzilish xususiyatlari, erkaklarda chovning kuchsizligi), gavda tuzilishining xususiyatlari, semiz-oriqlik, tez-tez tug‘ish, qorin devori shikastlari, operatsiyadan keyingi chandiqlar, qorin devori nervlari falajini kiritadilar.

Bu umumiy omillar qorin devorining mahalliy zaiflanib qolishiga olib keladi.

Keltirib chiqaradigan omillar. Bu qorin ichida bosimni oshiradigan omillardir, chunonchi: og‘ir jismoniy mehnat, tug‘ruqning qiyin o‘tishi, juda og‘ir yuklarni ko‘tarish yoki og‘ir narsani tutib turish uchun ko‘p kuch sarflab zo‘riqish shular jumlasiga kiradi. Churraning shu taxlitda hosil bo‘lishiga «zo‘riqishdan bo‘ladigan churra» deyiladi.

Qorin devori muskullari sustlashganda va yetishmovchiligida churralar asta-sekin va bemor uchun sezilarsiz, biror jismoniy kuch ishlatmay va zo‘riqmay hosil bo‘lishi ham mumkin. Ularni «holsizlikdan paydo bo‘ladigan churra» deyiladi (masalan, umurtqa pog‘onasi, orqa miya va nervlar shikastlangandan keyin to‘qimalar trofikasi pasayganda, tez oriqlab ketishda).

Churralar kelib chiqishida ahamiyatli bo‘lgan boshqa omillardan musiqa asboblarini chalgandagi zo‘riqish, emfizema va o‘pka sili, ko‘kyo‘taldagi yo‘talish, qabziyat va uretra strikturasidagi, prostata bezi adenomasida buzilishlar, takroriy va qiyin tug‘ruqlar, assit va boshqalarni eslatib o‘tish mumkin.

Churralarning hosil bo‘lish mexanizmi ularning kelib chiqishiga bog‘liq xolda (tug‘ma yoki orttirilgan) xar xil bo‘ladi.

Tug‘ma churrada churra darvozalari va churra xaltachasi avval shakllanadi, so‘ngra jismoniy zo‘riqish natijasida ichki a'zolar churra xaltachasiga kiradi. Orttirilgan churralarda esa qorin ichidagi bosim oshganda ichki opranlar qorin devori qatlamlarini surib, parietal qorin pardasini cho‘zib yuboradi va churra xaltachasi shakllanadi.

Qorin churralarini aniqlash simptomlari

Simptomlari bo‘yicha asoratlanmagan churralar (to‘g‘rilanadigan, joyiga solinadigan), xronik asoratlangan (to‘g‘rilanmaydigan) va o‘tkir asoratlangan churralarn farq qilish lozim.

Asoratlanmagan tashqi churralar sub'ektiv turli-tuman namoyon bo‘ladi. Ba'zan ular umuman bo‘lmaydi. Aksariyat bemorlar churra sohasida joylashgan simillagan, qattiq og‘riqdan noliydilar. Og‘riq, masalan, to‘sh osti soxasini boshlang‘ich chov churrasida - moyakka, jinsiy labga va boshqa sohalarga beriladi. Og‘riq jismoniy zo‘riqishda, og‘ir yuk ko‘tarishda, vertikal vaziyatda kuchayadi. Dispeptik shikoyatlar: kekirish, jig‘ildon qaynashi, ko‘ngil aynishi, ba'zan qusish, dizuriya, qabziyatlar ham bo‘lib turadi.

Bemorlarni tik turganda va yotganda (gorizontal xolatda) tekshiriladi.

Asoratlanmagan tashqi churralarning asosiy ob'ektiv belgilari:

a) churra joylashuvi uchun xos zonadagi bir oz shish

b) churra ichidagini qorin bo‘shlig‘iga kiritishga bog‘liq bo‘lgan shish ko‘rinishi va xajmining tez va ocon o‘zgaruvchanligi;

v) qorin bo‘shlig‘iga kiritilgan joyda qorin devorining bo‘rtib chiqish nuqsoni - «churra darvozasi» borligi

g) «yo‘tal turtkisi» fenomeni borligi.

To‘g‘rilashdan keyin, ehtimol, paypaslash yordamida churra darvozasi va kanalining ko‘rinishini, o‘lchamlarini ularning atrofidagi to‘qimalar sifatini, churra darvozasining churra pardasi va churra xaltachasi bilan o‘zaro munosabatini, suriluvchanligini, bitishmalarini aniqlash mumkin:

- churrada ichak qovuzlog‘i borligi bo‘rtma yuzasining silliqligi va elastik yumshoq konsistensiyasidan, peristaltikaning teri orqali bilinishidan, perkussiyada timpanit paydo bo‘lishidan aniqlanadi;

- churrada ko‘p ichak qismi borligi (ayniqsa sirpanuvchan churra ko‘rinishida) paypaslashdan tashqari, yo‘g‘on ichakni rentgenografiya qilishda aniqlanadi;

- churradagi qovuq, devorini (sirpanuvchan churra) dizuriya borligidan va qovuqni sistoskopiya yoki rentgenografiya qilish yordamida (sergozin) aniqlashga muvaffaq, bo‘linadi;

- churrada ayol ichki a'zolari borligini ba'zan hayz ko‘rish davrida bo‘rtmaning shishib chiqishidan bilsa bo‘ladi.Sirpanuvchan churralar. Bu churra xaltchasining devorlaridan biri qorin pardasi bilan qisman qoplangan (masalan, qovuq, yuqoriga ko‘tariladigan va pastga tushadigan ichak) churralardir. Churra xaltachasi kamdan-kam xollarda batamom bo‘lmaydi.

Yo‘g‘on ichakning sirpanuvchan churralari aksariyat qiyshiq chov churralarida, qovuqniki esa — to‘g‘ri chov churralarida bo‘ladi. Sirpanuvchan churralar hamma chov churralarining 1—1,5 foizini tashqil qiladi. Ular tug‘ma va orttirilgan bo‘lishi mumkin.

Rasm 1. Ko‘richak sirpanuvchi churrasi.

1 - peritoneum; 2 - fascia transversalis; 3 - churra qopchasi; 4 - ko‘richak devori.


Yo‘g‘on ichakning sirpanuvchan churrasining patognomonik simptomlari bo‘lmaydi. Odatda bu yoshi ulg‘aygan va keksa odamlardagi churra darvozasi keng katta churradir.

Diagnostikasiga yo‘g‘on ichakni rentgenda tekshirish yordam beradi.

Qovuqning sirpanuvchan churralarida siydik chiqarish buziladi yoki siydik ikki bo‘lib chiqariladi (avvaliga bemor qovug‘ini bo‘shatadi, keyin churra bo‘rtmasini bosganidan keyin qaytadan siydik chiqarish mayli paydo bo‘ladi va bemor yana siya boshlaydi).

Qovuqning sirpanuvchan churrasiga shubxa qilinganda qovuqni kateterlash va sistografiya qilish zarur.


Asoratlanmagan churralarni davolash.

Churralarni faqat operatsiya usuli bilan radikal davolash mumkin. Churralarning hamma turlarida operatsiya qilish prinsipi bir xil. Uning vazifasi:

a) churra xaltachasini churra pardalaridan ajratish;

b) xaltachani ochish, bitishmadan churra ichidagi a'zoni ozod qilish va qorin bo‘shlig‘iga kiritish;

v) churra xaltachasini tortib olish, uni og‘zi satxida - bo‘ynidan tikish va qirqib tashlash;

g) churra darvozalarini choklar bilan yopishdan iborat.

Churra devorlarini mahalliy bir xil turdagi to‘qimalar tikish yo‘li bilan yopish usullari lozim bo‘lgan.

Operatsiyadan keyingi davrda yo‘tal, bronxit, zotiljam, qorin dam bo‘lishining oldini olish muxim ahamiyatga ega - nafas gimnastikasi, erta o‘rindan turish (2-4 - kuni), 2-3 xafta mobaynida dam olish, 2-3 xafta mobaynida profilaktik dam olish maqsadga muvofiq.

Operatsiyaga monelik qiladigan xollar: yurak va nafas yetishmovchiligi bo‘lgan juda keksalik, kon aylanishi dekompensatsiya bo‘lgan yurak nuqsoni, III boskichdagi o‘pka sili, jigar va buyrakning og‘ir kasalliklari va boshqa tuzalmaydigan kasalliklar.

Rasm 2. Sirpanuvchi churrada kiset chok qo‘yish jaroyoni.

Asoratlanmagan churralarni konservativ davolash bandaj taqishni tayinlashdan iborat. Bandaj korset va belbog‘lar shaklida bo‘ladi yoki qoringa mahkam qilib tasma bog‘lanadi.

Bandaj taqish churra ichida chandiqlar, bitishmalar hosil bo‘lishiga sabab bo‘ladi, ba'zan terini ta'sirlantiradi va ichki a'zolarni chiqib kolishdan va churrani qisilishdan hamisha ham saqlab qola olmaydi.

Qorin churralari profilaktikasi quyidagicha o‘tkaziladi:

1) qorin devori muskullari mustahkamlanadi, buning uchun gimnastika mashg‘ulotlari, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘ullanish tavsiya etiladi;

2) ishda churraga sabab bo‘ladigan ortiqcha jismoniy zo‘riqishlardan saqlanish lozim, shu maqsadda mehnatni mexanizatsiyalash, uni muxofaza qilish, ishchilarni jismoniy ishlarga to‘g‘ri tanlash lozim;

3) xomilador ayollar xomiladorlikning oxirgi oylarida belbog‘-bandaj taqib yurishlari kerak, tug‘ruqdan keyin esa qorinni massaj qilish va qorin muskullarini mustaxkamlash uchun maxsus mashqlar tavsiya etiladi;

4) bolalarning gigiena, ovqatlanish qoidalariga rioya qilishi, ularda ichak faoliyati, nafas a'zolari va siydik chiqarishning normal o‘tishini kuzatib borish, qorin devoridagi nuqsonlarni aniqlash maqsadida ularni qunt bilan sinchiklab tekshirish, bordi-yu, churra aniqlansa, bolalikda operatsiya usulida olib tashlash;

5) yog‘ bosishga va ayniqsa undan keyin qattiq oriqlab ketishga qarshi kurashish;

6) operatsiyadan keyin churralarning profilaktikasi jaroxat yiringlanishining profilaktikasidan iborat, buning uchun qorin jaroxati tamponada qilinadi, laparotomiyani boshdan kechirgan shaxslarga 2-4 xafta muddatga dam olish beriladi.

Jismoniy ishga qaytishda asta-sekinlik prinsipiga amal qilish va qorin devori muskullarini chiniqtirish zarur.


Chov churralari (hernia ingvinalis).

Chov soxasi anatomiyasi. Chov (yonbosh-chov) sohasi pastdan - pupart boylami, yuqoridan - ikkala Spinae iliaca anteriores superiores ni tutashtiradigan gorizontal chiziq bilan, medial tomondan - qorin to‘g‘ri ichagining tashqi cheti bilan chegaralangan. Chov soxasining pastki bo‘limi chov uchburchagi deyiladi. Uning yuqori tomoni chov boylamining tashqi va uchdan bir o‘rta qismi bilan to‘g‘ri ichakning lateral chekkasi o‘rtasidagi nuqtani tutashtirib turadigan gorizontal chiziq hisoblanadi, pastki tomoni - chov boylami, medial tomoni - qorin to‘g‘ri muskulining tashqi chekkasidir. Chov uchburchagida chov kanali va chov churralari chiqadigan joy bo‘ladi.

Chov uchburchagining pastki burchagiga chov orqali proeksiyalanadi - bu yuqoridan qorinning ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullarining pastki chekkasi, pastdan - pupart boylami, medial tomondan - qorin to‘g‘ri muskulining tashqi chekkasi va m. cremaster tolalari bilan chegaralangan bo‘shliqdir.

Chov oralig‘i shakliga ko‘ra uchburchak, yumaloq, oval va yoriqsimon bo‘lishi mumkin. Ayollarda chov oralig‘i o‘lchamlari kichiqroq, A. P. Krimov ta'rifiga ko‘ra, ayollarda chov sohasining muskul devori «erkaklarnikidan birmuncha mukammal», shuning uchun ham chov churralari ko‘proq erkaklarda uchraydi.

Chov kanali (canalis ingvinalis) uzunligi 4—5 sm, quyidagi devorlari bor:

yuqoridan - ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullarning pastki chekkasi, pastdan - pupart boylami, orqadan - ko‘ndalang fassiya va oldindan - tashqi qiyshiq muskul aponevrozi.
Rasm 3. Qorin oldi devorining ichki tomonidan ko‘rinishi

1 - m. rectus abdominis; 2 - lig. interfoveolare; 3 - anulus inguinalis profundus; 4 - lig. inguinale; 5 - a. et v. epigastrica inferior; 6 - limfaticheskie uzlы; 7 - lig. lacunare; 8 - a. et v. iliaca externa; 9 - foramen obturatorium; 10 - n. obturatorius; 11 - a. et v. obturatoria; 12 - ureter dexter; 13 - ductus deferens; 14 - vesica urinaria; 15 - peritoneum; 16 - fossa supravesicalis; 17 - fossa inguinalis medialis; 18 - lig. inguinale; 19 - fossa inguinalis lateralis; 20 - plica umbilicalis media; 21 - plica umbilicalis medialis; 22 - plica umbilicalis lateralis.


Chov kanalining ichki teshigi oldingi qorin devorining orqa yuzasidagi chuqurchaga (o‘ymaga) muvofiq keladi, u plica epigastrica dan va urug‘ tizimchasidan lateral joylashgan lateral chov chuqurchasi deyiladi.

Chov kanalining tashqi teshigi tashqi qiyshiq muskul aponevrozi tolalarining crus superior va crus inferior ga bo‘linib ketishidan hosil bo‘lgan va sog‘lom erkaklarda ko‘rsatkich barmoqning uchini o‘tkazadi. Ko‘ndalang joylashgan tolalar fibrae intercostalis aponevrozni mustaxkam qiladi. Erkaklarda chov kanali orqali urug‘ tizimchasi, ayollarda esa yumaloq bachadon boylami o‘tadi, churra bo‘lmaganda chov kanali ko‘rinmaydi.

Qiyshiq, to‘g‘ri va intraparietal chov churralari farq qilinadi. Lateral chukurcha orqali chiqadigan va chov kanalining ichki teshigi hisoblangan chov churralari qiyshiq chov churralari deb ataladi: churra plica epigastrica dan va urug‘ tizimchasidan medialroq joylashgan medial chov chukurchasi orqali chiqkanda to‘g‘ri chov churrasi vujudga keladi. Churra to‘g‘ri yo‘l soladi, uning nomi shundan kelib chiqqan. To‘g‘ri churralarning qovuq usti chukurchasi orqali chiqishi ham mumkin.

Intraparietal churralar qiyshiq chov churralarining ko‘rinishi bo‘lib, ularda churra xaltachasi qorin devori qatlamlari orasida joylashadi va churra uning ustidan mutlaqo chiqib turmasligi mumkin.

Embrional davrida chov kanali orqali processus vaginalis peritonei o‘tadi. Shu processus vaginalis peritonei o‘sib yetilmaganda tug‘ma chov churrasi hosil bo‘lishi mumkin. Tug‘ma chov churralarida ichida moyagi bo‘lgan seroz bo‘shliq churra xaltachasi bo‘shlig‘i va qorin bo‘shlig‘i bilan tutashadi. Tug‘ma chov churrasiga qin o‘simtasining o‘rta qismi obliteratsiyasida vujudga keladigan churrani ham kiritish lozim, chunki uning proksimal qismi kengaygan bo‘ladi va churra xaltachasi hisoblanadi.

Rivojlanish bosqichlari bo‘yicha boshlang‘ich, kanal va to‘liq chov churrasi farq qilinadi, To‘liq qiyshiq chov churralari kattalashib, yorg‘oqqa tushadi (chov-yorg‘oq churralari deyiladigan churralar).

To‘g‘ri chov churralari olat ildizi oldida teri ostidan bo‘rtib chiqib turadi va hatto o‘lchami kattagina bo‘lganda ham yorg‘oqqa kamdan-kam tushadi.

Churra rivojlanishida ahamiyati bo‘lgan chov uchburchagining tuzilish xususiyatlari:

1) chov oraligining shakli va balandligi. Chov oralig‘i uchburchak, yumaloq shakllarda va baland (5,5 sm gacha) bo‘lganda bunday chov «kuchsiz» (yumshoq, mayin) deyiladi va churra ko‘proq paydo bo‘ladi (erkaklarda). 1. agar tashqi chov xalka soxasida fibrae intercruralis kuchsiz rivojlangan bo‘lsa yoki bo‘lmasa, bu xolda chov halqasi qorin ichidagi bosimga kam qarshilik ko‘rsatadi va churra rivojlanadi.

 2. N. I. Kukudjanov ishlariga binoan sog‘lom odamlarda chov kanali devori qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi bilan birga ichki qiyshiq muskul tolasidan, yuqori devori esa faqat ko‘ndalang muskul chekkasidan hosil bo‘lgan. Agar ichki qiyshiq muskul urug‘ tizimchasini old tomondan yopib turmasa, bu holda chov kanali devorlarining sustligi va chov churralari hosil bo‘lishiga moyillik vujudga keladi.

4) chov kanalining orqa devori ko‘ndalang fassiyadan iborat, u chov boylami oldida va qorin to‘g‘ri muskulining tashqi chekkasida lig. Henle hisobiga zichlashadi.

Chov uchburchagi sohasidagi ko‘ndalang fassiya aponevrotik tolalar falx ingvinalis va lig. interfoveolaris hisobiga zichlashadi.

Ayollarda chov kanalining orqa devori erkaklarnikiga qaraganda kuchsizroq rivojlangan, shuning uchun to‘g‘ri chov churralari ayollarda ko‘proq uchraydi.

Simptomlari. Chov churralari hamma churralar uchun umumiy bo‘lgan simptomlarga ega. Asosan erkaklarda (5-10:1) kuzatiladi. Yoshi ulg‘aygan odamlarda bolalar va o‘smirlarga qaraganda ko‘proq uchraydi. Qiyshiq chov churrasi eng ko‘p tarqalgan hisoblanadi, to‘g‘ri churrasi esa churralarining taxminan 5-10% hollarida uchraydi.

Bemorlar bo‘rtib chiqqan joy sohasida og‘riq borligi, og‘ir yuk ko‘tara olmaslik, jismoniy tarbiya mashqlarini bajara olmaslik, ba'zan esa churraning vaqti-vaqtida qisilib turishidan shikoyat qiladilar.

Ob'ektiv simptomlar - qorin bo‘shlig‘iga to‘g‘rilanadigan churra bo‘rtmasi borligi, churra darvozasini aniqlash, churra to‘g‘rilangandan keyin aniqlash, yo‘tal turtkisi fenomeni borligi.

Qiyshiq chov churrasi to‘g‘ri churradan quyidagi ma'lumotlar asosida aniqlanadi:

1) qiyshiq churrada uning shakli qiyshiq va to‘g‘ri chov churrasida - yumaloq;

2) urug‘ tizimchasiga munosabat. Qiyshiq churralarda urug‘ tizimchasi churra xaltachasidan medial tomonda, to‘g‘ri churrada - lateral paypaslab ko‘riladi;

3) qiyshiq churralar bir tomonlama, to‘g‘rilari esa ikki tomonlama bo‘ladi;

4) churra darvozasi yo‘nalishi - to‘g‘ri churralarda to‘g‘ri, qiyshiq churralarda chov kanali yo‘liga muvofiq ravishda - qiyshiq;

5) yosh - to‘g‘ri churralar keksalarda, qiyshiq chov churralari yoshlarda va o‘rta yoshli kishilarda uchraydi;

6) to‘g‘ri churralarda a. epigastrica inferior pulsatsiyasi lateral tomonda, qiyshiq chov churralarida esa medial tomonda;

7) to‘g‘ri churrada churra darvozasi orqali kov orqa yuzasini barmoq uchi bilan sezish mumkin, qiyshiq churrada bunga chov uchburchagi lateral bo‘limining muskul-aponevrotik elementlari xalaqit beradi;

8) kelib chiqish mexanizmiga ko‘ra to‘g‘ri chov churralari «kuchsizlikdan», qiyshiq churralar esa «zo‘riqish»dan bo‘ladi;

9) qiyshiq chov churralari yorg‘oqqa tushadi, to‘g‘ri churralar esa amalda tushmaydi.

Moyak istisqosi perkussiyada to‘mtoq tovush beradi, oldingi qorin devoridan keskin chegaralangan va yoritilish simptomlarni beradi.

Urug‘ tizimchasi venalarining varikoz kengayishi (varikotsele) bemor kuchanganda bosganda osonlikcha puchayib qoladigan egri-bugri yumshoq tuzilmalar ko‘rinishida paypaslanadi.

Shuningdek limfadenit, lipoma, son churrasi va tromboflebit, posttrombotik kasallikdagi qorin oldingi devori venalari kengayishidan differensial diagnostika qilish kerak.Chov churralarini davolash. Chov churralarini operatsiya yo‘li bilan davolashning 100 dan ortiq usuli mavjud. Og‘riqsizlantirish ko‘pincha mahalliy bo‘ladi.

Asoratlangan formalarida, shuningdek bolalarda operatsiya narkoz ostida o‘tkaziladi.

Operatsiyaning asosiy bosqichlari:

1) Pupart boylamiga parallel holda qiyshiq chov kesmasi ochiladi, teri, teri osti kletchatkasi, ikkita yuza fassiya, jumladan Tompson va qorin tashqi qiyshiq muskuli aponevrozi tilinadi;

2) churra xaltachasini ajratish;

3) churra xaltachasini ochish va ichidagi a'zoni kiritish (to‘g‘rilash);

4) churra xaltachasining bo‘ynini ikkala tomondan tikish, bog‘lash va xaltachasini qirqish. Katta churralarda churra xaltachasi ajratilmay, bo‘yni oldidan ko‘ndalangiga kesiladi va kiset chok bilan ichidan tikiladi, bog‘lanadi, xaltacha periferik qismini esa yorg‘oqda qoldiriladi (V. I. Razumovskiy bo‘yicha);

5) churra darvozalari plastikasi.

Churra darvozalari turli usullar bilan bekitiladi.

Orttirilgan qiyshiq chov churralarida churra darvozalarini plastika qilish usullarini ikki guruhga bo‘lish mumkin:

I. Chov kanali oldingi devorini qorin tashqi qiyshiq, muskuli aponevrozini ochmasdan mustaxkamlash usullari.

Cherni usuli - aponevroz oyokchalariga ikkita chok va chov kanali oldingi devoriga 3-4 chok qo‘yiladi.

Ru usuli - Cherni usulidan farqli ravishda yuqoridan. aponevrozdan tashqari ichki qiyshiq, va ko‘ndalang muskullarning pastki chekkasini, pastdan esa pupart boylamini chokka qamrab oladi.

Oppel usuli - tashqi chov halqasi oyokchalarini tikish bilan Ru usulini to‘ldiradi. Xalkadan ko‘rsatkich barmoq uchi o‘tishi kerak.

Churra qirqishning qorindan tashqarida o‘tkaziladigan bu usullarining qator kamchiliklari bor, ular ko‘rmasdan o‘tkaziladi va aksariyat bolalarda foydalaniladi.

II. Aponevrozni ochib, chov kanali oldingi devorini mustahkamlaydigan usullar:

Bobrov - Luk - Shampioner usuli - tashqi qiyshiq muskul aponevrozi kesmasining yuqori chekkasini ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullar va ko‘ndalang fassiya bilan birga tashqi qiyshiq muskul aponevrozi pastki chekkasiga urug‘ tizimchasining oldingi tomonidan tikiladi

Martыnov usuli - tashqi qiyshiq muskul aponevrozidan dublikatura yaratiladi. Qiyshiq chov churralarinii yengil formalarida va chov oralig‘i baland bo‘lmaganda qo‘llaniladi.

Jirar usuli - muskullar Pupart boylamini ichki yuzasiga tikilgandan keyin tashqi qiyshiq muskul aponevrozidan, urug‘ tizimchasi oldingi tomonida yana ko‘shaloqlanish yuzaga keladi. Bu plastikada ko‘pincha Pupart boylami va qorin yon muskullarining pastki chekkasi tolasizlanib qoladi.

Spasokukotskiy usuli - Jirar usulidan farqli ravishda choklarning birinchi qatoriga aponevrozning yuqori laxtagini va ichki qiyshiq hamda ko‘ndalang muskullar chekkalarini qamrab oladi va Pupart boylamiga tikadi. Choklarning ikkinchi qatori bilan aponevroz dublikaturasi vujudga keltiriladi.

Kimbarovskiy usuli bir turdagi to‘qimalar (tashqi qiyshiq muskul bilan pupart boylami aponevrozi)ni qo‘shilishiga asoslangan, bunda ular yaxshiroq, birikadi. Shu maqsad uchun original chok tavsiya qilingan.

Takrorlanadigan va katta churralarda, shuningdek to‘g‘ri chov churralarida churra darvozalarini plastika qilish uchun chov kanali orqa devorini mustaxkamlaydigan usullar qo‘llaniladi.

Rasm 4. Chov kanalini Jirar-Spasokukotskiy Kimbarovskiy choklari

bilan plastika qilish


Bassini usuli - urug‘ tizimchasi ajratiladi va uni chekkaga surib qo‘yiladi. Ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullarni pupart boylamiga tikib qo‘yiladi va shu tariqa chov kanalining orqa devorini vujudga keltiriladi. Urug‘ tizimchasini joyiga qo‘yiladi va uning ustida tashqi qiyshiq muskul aponevrozi chekkalarini tikiladi. Medial tomondan, to‘g‘ri muskul qini chekkasini chov boylamiga va qov suyagining suyak pardasi ustiga tikib qo‘yiladi.

Bu usulda chov oralig‘i tugatiladi, urug‘ tizimchasi uchun yangi joy hosil bo‘ladi.

Rasm 5. Chov kanalini Bassini usulida plastika qilish
Kukudjanov usuli (soddalashtirilgan turi). Bu usulning mohiyati chov kanali orqa devorini urug‘ tizimchasi orqasida qorin ko‘ndalang payini oldindan tikish va chov oraligini to‘g‘ri ichak qinini Kuper boylamiga, ko‘ndalang fassiya va qorin ko‘ndalang muskuli aponevrozini chov boylamiga fiksatsiya qilish hisobiga tugatish yo‘li bilan mustahkamlashdan iborat. Eng tashqi chok kiset xolida qo‘yiladi, unga kichkina uchastkada urug‘ tizimchasining qin pardasi qamrab olinadi. Bu chok chov kanali chuqur halqasi sathida joylashgan. Iplar medial tomondan bog‘lanadi. Urug‘ tizimchasi yana joyiga qo‘yilgandan keyin tashqi qiyshiq muskul aponevrozi varaqlaridan duplikatura hosil kilinadi.

Postemskiy usuli - urug‘ tizimchasi ostida ikki qator chok bilan aponevroz duplikaturasi hosil qilinadi. Choklarning birinchi qatoriga, aponevrozdan tashqari qorinning ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullarining chekkalarini ham qamrab olinadi.

Bu metodikaga binoan urug‘ tizimchasi bevosita teri ostida bo‘ladi.

Xozirgi vaqtda chov kanalining ham orqa, ham oldingi devorini mustakkamlash uchun biologik (son, teri fassiyalaridan, oziqlanadigan oyoqchadagi muskullardan autolaxtaklar) va sintetik (kapron, neylon, porolon, polietilen va b.) materiallar qo‘llanilyapti.

Tug‘ma chov churralaridagi operatsiyalar churra xaltachasiga ishlov berish va churra darvozalarini plastika qilish bilan farq qiladi. Churra xaltachasi urug‘ tizimchasi elementlaridan ajratilmaganda xaltacha oldingi devori bo‘ylab ochiladi va bo‘yni oldida qirqiladi. Proksimal qismi ichidan kiset chok bilan tikiladi va qorin bo‘shlig‘iga kiritiladi. Xaltachaning distal qismi uzunasiga tilinadi va qisman kesiladi. Qolgan qismi seroz qoplami bilan tashqariga ag‘dariladi va Vinkelman usulida tikiladi yoki boshidan-oxirigacha uzunasiga tilinadi (Bergman operatsiyasi). Bu moyak istisqosidan saqlab qoladi. Go‘daklik yoshida churra darvozalarini plastika qilish uchun Cherni, Oppel usullari qo‘llaniladi, katta yoshdagi bolalarda va kattalarda chov kanali oldingi devorini mustahkamlash usullaridan foydalaniladi.

Sirpanuvchan chov churralarida churra xaltachasini ehtiyotlik bilan ochilgandan keyin qorin pardasi a'zoi o‘tadigan joydan 1-1,5 sm tashlab, churra xaltachasi ichida chok solinadi. Kiset chokdan distal tomonda churra xaltachasi qirqib olinadi va sirpangan a'zo qorin bo‘shligiga solinadi va chov kanali oldingi devorining plastikasi bajariladi.

Hozirga paytda chov churralarida jarrohlik amaliyoti laparoskopik usulda bajarilishi keng qo‘llanilmoqda.


Son churrasi (hernia femoralis)

Kamroq uchraydi va Pupart boylamidan pastda joylashadi, ko‘proq ayollarda (1:5) va chap tomonda kuzatiladi.Son kanali anatomiyasi. Chov boylami, yonbosh va son suyaklari (arcus femoralis) o‘rtasida joylashgan bo‘shliq yonbosh fassiyasi (arcus iliopectoralis) tarmoqlari vositasida 2 qismga (lacuna musculorum va lacuna vasorum) bo‘linadi.

Muskul lakunasi orqali m. iliopsoas va n. Femoralis, tomir lakunasi orqali a. v. femoralis o‘tadi, qov suyagi gorizontal tarmog‘i periostidan m. pectineus bilan qoplangan fascia pectinea chiqadi. Fascia pectinea va Pupart boylami o‘rtasidagi burchak biriktiruvchi to‘qima plastikasi - lig. lacunare Gimbernati bilan to‘lgan. Jimbernat boylami bilan son venasi o‘rtasidagi bo‘shliq, yog‘ kletchatkasi va Pirogov-Rozenmyuller chuqur chov limfa tuguni bilan to‘lgan va son halqasi (anulus femoralis) deyiladi. Oldingi tomondan u chov boylami, orqadan esa taroqsimon boylam va shu nomli fassiya bilan chegaralangan. Churra ochib boradigan yo‘l normada bo‘lmaydigan son kanali deb ataladi.

Kanalning ichki teshigi bo‘lib son halqasi xizmat kiladi, u qorin bo‘shlig‘i tomonidan ko‘ndalang qorin fassiyasi bilan yopilgan, bu soxada u limfatik tomirlar hisobiga ravoqlangan bo‘ladi. Son kanalining tashqi halqasi hiatus saphenus hisoblanadi.

Kanalning o‘zi uch qirrali shaklga ega: uning oldingi devori son serbar fassiyasining o‘roqsimon chekkasi, lateral devori - son venasi, orqa medial devori - yonbosh taroqsimon fassiyadan tashkil topgan. Son kanali uzunligi 1-3 sm.

Son churrasini joylashuviga ko‘ra tomir-lakunar, jimbernat-boylam va muskul-lakunar turlarga bo‘lish mumkin.

Son churrasining eng ko‘p uchraydigan, ya'ni tipik turi tomir-lakunar tur hisoblanadi. Son churralari aksariyat churra hosil bo‘lishiga anatomik moyillik tug‘diradigan omillari bo‘lgan ayollarda kuzatiladi, chunki ularning chanog‘i katta, alohida qiyalikka ega, son halqasi o‘lchamlari katta (anulus femoralis eni ayollarda 1,8 sm, erkaklarda esa 1,2 sm), oval teshik katta va uning yuqori shohi kaltalashgan.

Unutmaslik kerakki, 28,5% hollarda a. obturatoria a. epigastrica inferior dan anomal uzoqlashadi va bunday xollarda son kanalining ichki halqasi uchala tomondan tomirlar (v. femoralis, a. epigastrica inf., a. obturatoria) bilan o‘ralgan bo‘ladi.

Bunday joylashuv «ajal toji» (corona mortis) degan nom olgan, chunki qisadigan xalqani kesish vaqtida a. obturatoria shikastlanganda o‘limga sabab bo‘ladigan qon oqishi ro‘y berishi ehtimol.Diagnostikasi. Son churrasi Pupart boylamidan pastroqda son oval chuqurchasi zonasida, qov dumboqchasidan pastda lateral joylashgan kichikroq (yorg‘oq yoki tuxumdek keladigan) shish bilan xarakterlanadi. U chovda og‘riq bilan o‘tadi, ba'zan dispeptik buzilishlar, qorinda bo‘lishi yoki qabziyat bilan birga kechadi, aksariyat o‘ng tomondagi churra sirpanuvchan bo‘ladi. Joyiga kiritib bo‘lmaydigan churra ichida ko‘pincha charvi bo‘ladi.

Churraning hamma tipik simptomlari — kuchanishda kattalashadigan va yotganda yo‘qoladigan bo‘rtma, yo‘tal turtkisi bo‘lganda va Pupart boylamining medial yarmida pastdagi tipik joylashuvda diagnoz qo‘yish oson. Juda semiz va to‘la ayollarda churraning Pupart boylami munosabatini aniqlash qiyin bo‘lganda (spina iliaca ante rior surerior s tuberculum pubicum) tutashtirib turadigan chiziqdan foydalaniladi.

Bundan tashqari, son churralarining differensial diagnostikasini urug‘ tizimchasi lipomasi, oval chuqurcha limfadeniti, son venalarining varikoz kengayishi, xavfli o‘sma metastazi, son tomirlari anevrizmasi bilan o‘tkazish kerak.

Son churralari faqat operatsiya qilib davolanadi. Operatsiyalarning hamma usullarini ikki turga ajratish mumkin:

1) chov kanali tomonidan qilinadigan operatsiyalar

2) son tomonidan bajariladigan operatsiyalar.

Joyiga kiritib bo‘lmaydigan katta o‘lchamli son churralarida T- simon kesmalardan kam foydalaniladi.

Chov tomonidan o‘tkaziladigan operatsiyalar.

Rudji usuli. Chov kanali va ko‘ndalang fassiya ochilgandan, churra xaltachasi ajratilib ishlov berilgandan keyin Pupart boylamini suyak usti pardasiga tikib, plastika o‘tkaziladi.

Chov kanali devorining butunligi tiklanadi.

Parlavechcho usuli - tashqi halqa butunligini saqlab qolgan holda chov kanali ochiladi. Qorin ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullarining pastki chekkasini qov suyagining suyak usti pardasiga urug‘ tizimchasi orqasidan tikishadi. Choklarning ikkinchi qatori xuddi shu muskullarga chov boylamiga solinadi.

Rayx usuli - ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskul Pupart boylamiga va qov suyagining suyak pardasi ustiga urug‘ tizimchasi oldidan tikiladi.

Praksin usuli - qo‘shma usul bilan plastika qilinadi operatsiyani son tomonidan boshlab xaltachani ajratiladi va unga ishlov beriladi. Plastikani esa chov yo‘li orqali urug‘ kanalchasi orqasida Pupart boylamiga va suyak usti pardasiga qilinib, ichki qiyshiq va ko‘ndalang muskullar pastki chekkasini tikiladi.

Son tomondan kilinadigan operatsiyalar. Lokvud-Bassini usuli - son halqasi plastikasini chov boylamini qov suyagi usti pardasiga tikish hisobiga bajariladi (rasm 6).


Rasm 6. Lokvud-Bassini usulida son xalqasini plastikasi
Bassini plastika usulini oval chuqurcha yarimoysimon chekkasiga (margo falciformis) va taroqsimon fassiyaga choklarning ikkinchi qatorini solish bilan to‘ldirdi.

Prokunin usuli — son kanalidagi ichki xalqani taroqsimon muskul va shu nomdagi fassiyadan olingan laxtak bilan yopiladi. Aponevrozning chov boylamiga parallel qilib kesib olingan transplantatning eniga muvofiq tilinadi.

Urug‘ tizimchasini yuqoriga suriladi va kornsang yordamida son halqasi zonasidagi ko‘ndalang fassiyani to‘mtoq holda suriladi. Son halqasi orqali taroqsimon muskul laxtagini tashqi qiyshiq muskul aponevrozi kesmasiga o‘tkaziladi, unga transplantat o‘rnatilib, son kanalining ichki teshigi bekitiladi.

Uotson-Cheyne usulining Prokunin usulidan farqi shundaki, taroqsimon muskuldan olingan asosi yuqoriga yo‘naltirilgan 6-7 sm uzunlikdagi laxtak Pupart boylamiga tashqaridan tikib ko‘yiladi. Transplantatni tomir qiniga va taroqsimon muskulga qo‘shimcha mahkamlanadi.
ADABIYOTLAR

I. Основная:

1. Хирургик касаликлар. Ш.И.Каримов, Тошкент, 2005.

2. Хирургические болезни. Ш.И. Каримов, Ташкент, 2005.

3. Chirurgik kasalliklar. Sh.I. Karimov. Toshkent, 2011.

4. Хирургик касаликлар. Ш.И.Каримов, Н.Х.Шамирзаев, Тошкент, 1995.

5. Хирургические болезни. Под ред.М.И.Кузина., Медицина, 2002.

6. Методическое пособие по госпитальной хирургии. Назыров Ф.Г. с соав.Ташкент 2004г.

7. Клиническая хирургия. Под ред. Панцырева Ю.М. М. «Медицина», 1988

8. Воробьев А. Справочник практического врача в 3х томах. 1990

9. Конден Р., Нейхус Л. Клиническая хирургия. Москва. Практика 1998

10. Назиров Ф.Г., Денисов И.И., Улугбеков Э.Г. Справочник-путеводитель практикующего врача. Москва, 2000.

11. Петровский Б.В. ред. Руководство по хирургии (в 12 томах) М. Медицина 1959-1966.

II. Дополнительная:

12. Савельев В.С. 50 лекции по хирургии. Москва 2004.

13. Диагностический справочник хирурга – Астафуров В.Н. 2003.

14. Лапароскопическая и торакоскопическая хирургия – Константин Франтзайдес. 2000.

15. Здравый смысл в неотложной абдоминальной хирургии – Моше Шайн.2003г

16. Неотложная абдоминальная хирургия – Майстренко Н.А.2002г17. Абдоминальная хирургия – Григорян Р.А. В 2-х томах.2006г.

18. Адреса в Интернете по теме лекции: www.rmj.net, www.consilium-medicum.com, www.mediasphera.ru, www.laparoscopy.ru, www.ehpb.com, www. medmore.ru, www.gastroportal.ru, www.medilexicom.com, www.encicloperdia.com, www. omoc.su.

Yüklə 134,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə