Tpd hipnoz ve hipnoterapi uygulama etik kurallari biRİNCİ BÖLÜm tanımlar Madde 1‐Yüklə 18,64 Kb.

tarix20.09.2017
ölçüsü18,64 Kb.


TPD HİPNOZ VE HİPNOTERAPİ UYGULAMA ETİK KURALLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tanımlar 

Madde 1‐  

a) Hipnoz: Bakışla, sözle, imajinasyonla veya bâzı yardımcı nesneler kullanılmak suretiyle 

telkin ile oluşturulan ve uygulanan kişilerde dikkat, idrak, bellek ve duygudurumunda 

değişikliklerin gerçekleştirilebildiği özel bir bilinç durumudur. 

b) Hipnotik Telkin: Hipnoz oluşturulduktan sonra, kişinin rızâsı doğrultusunda, ruh sağlığı 

alanındaki sorunun çözümlenmesi veya ruhsal hastalığının tedavisinde gerekli olan bâzı 

değişikliklerin oluşturulması amacıyla kişiye söylenen söz veya cümle kalıplarıdır. 

c) Hipnoterapi: Hipnoz uygulanarak yapılan tedavilere verilen genel isimdir. Hipnoterapi bir 

terapi yöntemi olmayıp, değişik terapi yöntemlerinin uygulanmasında kullanılan bir tedavi 

aracıdır. 

d) Hipnoterapist: Hipnoterapi uygulaması sırasında, hipnozu uygulayan kişilere verilen 

isimdir. Ancak hipnoterapistlik bir uzmanlık unvanı değildir. Asıl olan, hipnoz uygulamasını 

yapan kişinin (örn.: Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı vb.) kendi uzmanlığıdır. 

e) Süje: Hipnoterapi uygulaması sırasında, hipnoz uygulanan kişiye verilen isimdir. İKİNCİ BÖLÜM 

Hipnoz ve Hipnoterapi Genel Etik Kuralları 

Madde 2‐ Hipnoz uygulayıcıları, aşağıda belirlenen kurallara uymak zorundadırlar. 

a) Hipnoz ve Hipnoterapi sâdece hekim, diş hekimi ve klinik psikologlar tarafından 

uygulanabilir. 

b) Hekimler, diş hekimleri ve klinik psikologlar hipnoz ve hipnoterapiyi sâdece kendi uzmanlık 

alanları içinde uygulayabilirler. 

c) Hipnoz bir eğlence aracı değildir ve kesinlikle gösteri amacıyla kullanılamaz. 

b) Eğlence veya gösteri amaçlı olarak televizyonda, sahnede veya topluluklar önünde bireysel 

veya toplu hipnoz uygulamaları yapılamaz. 

c) Hipnozu veya Hipnoz uygulayanları tanıtmak, hastalıkların tedavisindeki yeri ve önemini 

göstermek amacıyla bile olsa, hipnoz uygulamaları seyirci önünde yapılamaz. 

d) Kitle iletişim araçlarında, web sitelerinde, çeşitli amaçlarla hazırlanmış broşür ya da 

kitaplarda, haber, tanıtım veya eğlence programı vb. hiçbir şekilde Hipnoz uygulamalarına ait 

görüntü veya fotoğraf yer alamaz. 

e) Hipnoz ve Hipnoterapi uygulanan yerler ve kişiler, uyguladıkları yöntemler ile ilgili olarak 

kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel işitsel araçlar, yazılı materyaller ile doğrudan 

veya dolaylı olarak reklâm, tanıtım yapamazlar. Yaptıkları uygulamaları tabelâlarda 

belirtemezler. 

f) Hipnoz veya hipnoterapi uygulayanlar, kendilerini “hipnoterapist” olarak tanıtamaz, 

“hipnoterapist” sözcüğünü tabelâda, kartvizitte, antetli kâğıtta veya imzalarında 

kullanamazlar. 
g) Uygulayıcılar, hipnoz uygulamaları sırasında hastanın başka bir uygulayıcının telkinlerini 

kabûl etmeyeceği, başka bir uygulayıcının telkinlerinden yarar görmeyeceği şeklinde 

posthipnotik telkinler veremezler. 

h) Hipnoz uygulayıcıları, hastalarına kendi ekonomik, sosyal yarar veya çıkarları 

doğrultusunda telkinler veremezler. 

i) Bilimsel araştırma ya da tedavi amacıyla ya da hipnoterapiye alınmasına karar verilmiş 

hastaların eğitimine yönelik ve hipnoterapinin bir ön girişimi olmak üzere yapılan uygulama 

toplantıları ile tıp mensuplarına yönelik eğitim, kurs, konferans veya kongre etkinlikleri içinde 

yapılan hipnoz uygulamaları (c) bendi kapsamı dışındadır. 

Hipnoz ve Hipnoterapi Uygulanması 

Madde 3‐  

a) Hipnoz yalnızca tedavi amacıyla uygulanır. 

b) Hipnoterapi tıbbi bir girişimdir. Bu nedenle tedaviye, hekimlerin görev ve sorumluluklarına 

ve hasta haklarına ilişkin yürürlükteki tüm yasal düzenlemeler ve TPD meslekî etik kuralları 

hem hipnoterapi uygulayanlar hem de hipnoterapi uygulananlar için geçerlidir.  

c) Hipnoz ve hipnoterapi uygulanması düşünülen hastaya hipnoz, uygulanacak tedavi 

hakkında ayrıntılı bilgi içeren “Aydınlatılarak Alınmış Rıza” formu okutularak, bu tedaviyi 

kabûl ettiğine ilişkin yazılı onay alınır. Hastanın reşit olmaması durumunda aynı form hastaya 

bakmakla yükümlü birinci dereceden yakınına okutularak imzalatılır. Hipnoz ve hipnoterapi 

uygulaması sırasında, hastanın istemesi durumunda, hekim yanında hastanın uygun bulacağı 

bir yakını yer alabilir. Bu durum hastanın ve uygulama sırasında hazır bulunan yakının 

imzaları alınarak belgelenir. 

d) Hipnoterapi uygulamaları, hangi amaçla yapıldığı, kaç seans yapıldığı sonucun ne olduğu 

mutlaka hasta dosyalarında kayda geçirilmelidir. Hipnoterapi Uygulama Yetkisi 

Madde 4‐   

a) Hipnoz ve Hipnoterapi sâdece hekimler, Diş hekimleri ve Klinik Psikologlar tarafından 

uygulanır. 

b) Hekimler, diş hekimleri ve klinik psikologlar, hipnoz ve hipnoterapiyi Sağlık Bakanlığına 

bağlı Eğitim Hastanelerinde, Üniversitelerin Tıp ve Diş hekimliği Fakültelerinde kurulmuş olan 

“Hipnoterapi Eğitim Merkezlerinde” kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yeterli süre teorik ve 

pratik “Hipnoz ve Hipnoterapi Sertifika Eğitimi” almak koşulu ile ya da Yurt dışından bu 

konuda sertifikası olanların sertifikalarının geçerliliği Sağlık Bakanlığınca onaylanması hâlinde 

uygulayabilirler. 

c) Hipnoz uygulayıcıları, sertifikalarını çalıştıkları kurum veya muayenehânelerinin rahat 

görünebilecek bir yerine asmak zorundadırlar. 

d) Hipnoterapi Uygulama sertifikası, kişinin sâdece kendi uzmanlık alanı sınırları içinde 

uygulanmak üzere geçerlidir. Hiçbir hekim kendi uzmanlık alanı dışında başka bir uzmanlık 

kapsamına giren hastalık veya durumlar için hipnoz uygulayamaz. Verilen Hipnoz Uygulama 

Sertifikasında hangi uzmanlık alanı için geçerli olduğu net bir şekilde belirtilir.   
e) Hipnoterapi Uygulama Sertifikası Eğitiminin içeriği, kaç saat olacağı, neleri kapsayacağı, 

Temel hipnoz ve İleri‐meslekî hipnoz vb. aşamaları ile ilgili usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca 

çıkarılacak tebliğ ile bunun olmadığı durumda TPD tarafından belirlenir. 

Geçici madde: 

Madde 5‐  

a) Henüz ülkemizde madde Madde 4‐b’ de nitelikleri belirlenen Hipnoz Eğitim Birimlerinin 

mevcut olmadığı göz önüne alınarak, bu tür eğitim merkezlerinin kurulmasına dek, yurt 

içinde Üniversite veya Bakanlık Eğitim Hastaneleri veya Tabipler Birliği, Diş Hekimleri Odaları 

ve TPD tarafından daha önce açılmış olan Hipnoz ve Hipnoterapi Kurs ve Workshoplara 

katılmış olup, katılım belgesi olanların bu belgeleri geçici olarak sertifika yerine geçecektir. 

Konuyla İlgili Yasal Durum: 

TABABET VE ŞUABATI SAN'ATLARININ TARZI İCRASINA DAİR KANUN (1)  

Kanun Numarası: 1219 BİRİNCİ FASIL 

Tabipler  

Madde 1 – (Değişik: 11/10/2011‐KHK‐663/58 md.)  

Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi 

edebilmek için tıp fakültesinden diploma sahibi olmak şarttır.  

Madde 25 – (Değişik: 23/1/2008‐5728/22 md.)  

Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi 

eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî 

para cezası ile cezalandırılır.  

Madde 26 – (Değişik: 23/1/2008‐5728/23 md.)  

Bu Kanunun ahkâmına tevfikan icrayı sanat salahiyeti olmayan veya her ne suretle olursa 

olsun icrayı sanattan memnu bulunan bir tabip sanatını icra ederse, beş yüz Türk Lirasından 

beş bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə