Trabzon genel küLTÜr sinavi sorulariYüklə 75,37 Kb.
tarix01.08.2018
ölçüsü75,37 Kb.
#60083


c:\users\zeki apalı\desktop\logo\tureb_logo.jpg
TRABZON

GENEL KÜLTÜR SINAVI

SORULARI
Aşağıda, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Meslek Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin 4 üncü fıkra (a) bendine göre hazırlanmış sınav sorularınız yer almaktadır.

Her bir soru 2,5 (ikibuçuk) puan değerinde olup başarılı sayılmak için en az 30 sorunun doğru işaretlenmesi gerekmektedir.

Başarılar dileriz.


 1. Aşağıdakilerden hangisi Marmara Bölgesi akarsularındandır?

A) Gediz B) Asi C) Meriç D) Bakırçay

 1. Doğu Karadeniz sahil şeridi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Nüfus sıklığı

B) Geniş kıta sahanlığı

C) Deniz turizmine uygunluk

D) Hiçbiri 1. Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göç alan şehirler arasında gösterilemez?

A) Ordu B) Adana C) Muğla D) Bayburt

 1. Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz Bölgesinde yer almaz?

A) Safranbolu Evleri

B) Yedigöller

C) Kurşunlu Şelalesi

D) Çambaşı Yaylası 1. Türkiye’nin Karadeniz’deki en büyük adası hangi şehirle aynı adı taşır?
 1. Giresun B) Samsun C) Sinop D) Ordu


 1. Yeşilırmak nereden denize dökülür?
 1. Terme B) Cide C) Çarşamba D) Akçaabat

7 ve 8 inci soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

“Istranca derelerinin Karadeniz’e kavuştuğu yerlerde geniş kumsallar vardır. Akarsular denize ulaşabilmek için bunları aşmak durumundadır. Ne var ki Karadeniz’in sert rüzgârlarının harekete geçirdiği kum yığınları çoğu zaman derelerin ağzını tıkar, böylece suların denize boşalmasını kısmen veya tamamen engeller. Bu durumda dereler, yatakları boyunca geriye doğru şişer, genişleyip derinleşir ve uzun, kıvrımlı bir göl meydana gelir. Birçok dere zaman zaman fazla sularını boşaltma imkânı bulsa da daimî olarak bu biçimi alır. Ancak, kumsalın gerisinde düz veya çukur alanların bulunması hâlinde farklı bir durum ortaya çıkar. Kabaran dere suları ormanlarla kaplı bu arazileri işgal eder. Ağaçlar, çalılar ve ormanaltı bitki örtüsüyle kaplı bir göl meydana gelir. Derinliği bir metreyi aşan bu göller uzun bir süre ormana girmeyi engeller.”


 1. Rüzgâr

 2. Bitki örtüsü

 3. Kum
 1. Bu parçaya göre, yukarıda verilenlerden hangileri bölgede akarsuların gölleşmesinde etkili olan faktörlerden değildir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III

 1. Bu parçada sözü edilen bölgeyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Göllenmenin çevreye etkisine

B) Coğrafi oluşumlara

C) Göllerin şekline

D) Göllerin hangi mevsimde oluştuğuna 1. Aşağıdakilerden hangisi UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alır?
 1. Tarihi Safranbolu Şehri

 2. Sümela Manastırı

 3. Ayasofya (Trabzon)

 4. Eski Sinop Cezaevi
 1. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alır?

A) Perge B) Ani Harabeleri C) Gordion D) Afrodisias
 1. Doğu Karadeniz’in geleneksel müzik aleti kemençe, müzik aleti ve isim olarak hangi Türk Kavminin bölgeye göçü ile yöre kültürüne girmiştir?
 1. Çepni

 2. Zu

 3. Peçenek

 4. Kuman-Kıpçak 1. Atatürk gibi düşünmek” hangi ülkede kullanılan bir deyimdir?
 1. Rusya B) Küba C) Norveç D) Finlandiya 1. 1963 yılında Türkiye’de ilk açık kalp ameliyatını yapan, İstanbul’da kendi adıyla hastanesi bulunan hekim kimdir?
 1. Sait Çiftçi B) Siyami Ersek C) Mazhar Osman D) Hüsrev Gerede 1. Hangi mesleğin başında “cumhuriyet” ifadesi yer alır?
 1. Vali B) Noter C) Kaymakam D) Savcı 1. İllerde, “mülki idare amiri” kimdir?
 1. Vali B) Emniyet müdürü C) Cumhuriyet savcısı B) Belediye başkanı 1. Hangisi bir başkenttir?
 1. Zürih B) Sidney C) Canberra D)Cenevre 1. 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında uluslararası turizm gelirleri açısından birinci sırada yer alan ülke hangisidir?
 1. Çin B) Fransa C) Amerika Birleşik Devletleri D) İspanya
 1. Hangi antik kent fotoğraf sanatçısı Ara Güler tarafından tesadüfen bulunmuştur?
 1. Afrodisias B) Milet C) Xanthos D) Hiçbiri 1. Aşağıdaki yerlerden hangisi Dünya Kültürel Miras listesinde yer almaz?
 1. Troya Antik Kenti B) Nemrut Dağı C) Xanthos D) Milet 1. Türkiye’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde kayıtlı olan bazı kültürel ve doğal varlıkları aşağıda verilmiştir.

I. Xantos – Letoon

II. Pamukkale – Hierapolis

III. Nemrut Dağı

IV. Göreme Millî Parkı ve Kapadokya Kayalık Sitleri
Buna göre, ülkemizi sembolize eden bu turizm varlıklarından hangileri, doğal ve kültürel özellikleri birlikte barındıran karma tipteki miras alanlarındandır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) II ve IV

 1. Aşağıdakilerden hangisi, görüş ve düşünceleriyle Avrupalıları uzun süre etkilemiş bir Müslüman filozoftur?
 1. İbn Rüşd B) Fuzuli C) Baki D) Levni 1. Hıristiyanlar, kutsal saydıkları yerleri Müslümanların elinden almak için XI. ve XIII. yüzyıllar arasında aşağıdakilerden hangisini düzenlemişlerdir?
 1. Kavimler Göçü B) Haçlı Seferleri C) Hint Seferleri D) Mısır Seferi 1. Mevlâna Celaleddin-i Rumi, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi döneminin ünlü düşünürlerinden biridir?
 1. Büyük Selçuklu B) Osmanlı C) Harzemşah D) Anadolu Selçuklu 1. Osmanlılar zamanında Kitab-ı Bahriye adlı eseriyle ve haritacılık çalışmalarıyla ünlü bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piri Reis B) Ali Kuşçu C) Seydi Ali Reis D) Matrakçı Nasuh 1. Aşağıdaki toplumsal olaylardan hangisi kitle turizmi anlayışının oluşmasına öncülük etmiştir?

A) Bolşevik devrimi B) Sanayi devrimi C) Küba devrimi D) Fransız devrimi

 1. Fransız İhtilali’nin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Milliyetçilik B) Sömürgecilik C) Emperyalizm D) Hiçbiri
 1. Seyahatname” adlı eseriyle ünlü Osmanlı gezgini kimdir?

A) Katip Çelebi

B) Evliya Çelebi

C) Hezarfen Ahmet Çelebi

D) Seyyid Mustafa Çelebi 1. Mustafa Kemal “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.” emrini aşağıdaki meydan savaşlarının hangisinde vermiştir?

A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Başkomutanlık

 1. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yaşanan dış olaylardan biri değildir?

A) Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi

B) Mısır’ın İngiliz yönetimine geçmiş olduğunun kabul edilmesi

C) Türkiye’nin Milletler Cemiyetine üye olması

D) Türkiye’nin Kore Savaşı’na asker göndermesi 1. Atatürk Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisi, dünyanın ilk kadın savaş pilotu olmuştur?

A) Pakize İzzet Tarzi

B) Sabiha Gökçen

C) Sabiha Güreyman

D) Halide Edip Adıvar 1. Atatürk; inkılabı, parti politikaları üstünde millî bir siyaset doğrultusunda geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla da çeşitli kurumlar oluşturmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde inkılabın kültürel temellerini sağlamlaştırmak için açılan kurumlardan biri değildir?

A) Atatürk Orman Çiftliği

B) İnkılap Tarihi Enstitüsü

C) Türk Dil Kurumu

D) Türk Tarih Kurumu 1. Aşağıdaki gelişmelerin yer aldığı antlaşmalar seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
 • Boğazlar üzerindeki Türk egemenliğini kısıtlayıcı hükümlerin kaldırılması

 • Musul sorununun çözüme kavuşturulması
 1. Lozan-Montrö

 2. Montrö-Ankara

 3. Ankara-Lozan

 4. İstanbul-Lozan 1. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Millî Mücadele Dönemi’ndeki aydın-halk ilişkisini anlatan eseri aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Yaban B) Vurun Kahpeye C) Çankaya D) Türk’ün Ateşle İmtihanı

 1. Kürk Mantolu Madonna” adlı eser kime aittir?

A) Sabahattin Ali

B) Orhan Kemal

C) Yaşar Kemal

D) Refik Halit Karay


 1. Yazar, deneme türünün kurucusu ve bu türün dünyadaki en önemli temsilcisidir. Yazarın "Denemeler" adlı eseri Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir. Sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bacon B) Hugo C) Montaigne D) Balzac
 1. Romantik akıma bağlı Fransız şair, romancı ve oyun yazarı; Eserleri zamanının politik ve sosyal sorunlarına ve de sanatsal akımlarına değinen ve önemli eserleri arasında “Notre Dame’ın Kamburu” bulunan isim aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Louis Aragon

 2. Andre Breton

 3. Victor Hugo

 4. Samuel Beckett
 1. Türkiye’de iç turizme katılan kişi sayısı 1950 yılından günümüze yaklaşık 30 kat artmıştır. Aşağıdakilerden hangisinin bu artış üzerindeki etkisi en azdır?
 1. Ulaşım olanaklarının artması

 2. Turistik değerlerin tanıtımının artması

 3. Eğitim düzeyinin yükselmesi

 4. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
 1. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı sırasında ülkelerine yön veren liderlerden biri değildir?

A) Adolf Hitler B) John F. Kennedy C) Benito Mussolini D)Winston Churchill
 1. Türkiye’de Doğu Karadeniz kıyı kesimine ait aşağıdaki özelliklerin hangisinde, yer şekillerinin etkisi yoktur?

A) Halkın bir kısmının hayvancılığa yönelmesinde

B) Kıyıyla iç kesimler arasında kara yolu ulaşımının zor olmasında

C) Nüfusun, dar kıyı kesiminde yoğunlaşmasında

D) Yer altı kaynaklarının dağılışında


 1. Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hâllerinde, olağanüstü hâl ilan etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Cumhurbaşkanı

B) Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu

C) İçişleri Bakanı

D)Türkiye Büyük Millet Meclisi


Yüklə 75,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə