Ts en 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri Bölüm 1: Mamul özellikleriYüklə 445 b.
tarix11.09.2018
ölçüsü445 b.TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 1: Mamul özellikleri.

 • TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri - Bölüm 1: Mamul özellikleri.

 • TS EN 1004 /Ekim 2006 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri.

 • TS EN 13374/Aralık 2013 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları.

 • TS EN 1263-1/Ekim 2015 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları.

 • TS EN 795/Haziran 2013 - Düşmeye karşı koruyucu donanım - Ankraj tertibatları.

 • TS EN 1495+A2/Temmuz 2010 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları.

 • TS EN 74-1/Mart 2006 İskeleler - Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan - İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları - Bölüm 1: Gerekli şartlar ve deney işlemleri.

 • TS EN 74-3/ Ocak 2008 İskeleler – Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan - İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 3: Düz taban plakaları ve pimli kılavuzlar - Gerekli şartlar ve deney işlemleri.

 • TS EN 1065/Nisan 1999 Ayarlanabilir teleskopik çelik dikmeler - Mamul özellikleri, tasarım, hesaplamayla ve deneyle değerlendirme.

 • TS EN 12812/Nisan 2009 Kalıp iskeleleri - Performans gerekleri ve genel tasarım - TS EN 12813/Aralık 2004 Geçici iş donanımları - Ön yapımlı elemanlardan oluşan yük taşıyıcı kuleler - Özel yapısal tasarım metotları.

 • TS EN 1808/Ekim 2015 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler.TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 1: Mamul özellikleri.

 • TS EN 12810-1 Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri – Bölüm 1: Mamul özellikleri.

 • Belgeli Firma Sayısı : 46 (5 Firma komisyon Aşamasında)TS EN 1004 /Ekim 2006 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri

 • TS EN 1004 /Ekim 2006 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri

 • Belgeli Firma Sayısı : 5

 • İnceleme Bekleyen Başvuru Sayısı : 14TS EN 13374/Aralık 2013 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları.

 • TS EN 13374/Aralık 2013 Geçici kenar koruma sistemleri - Mamul özellikleri, deney metotları.

 • Belgeli Firma Sayısı : 2TS EN 1263-1/Ekim 2015 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları.

 • TS EN 1263-1/Ekim 2015 Geçici iş donanımları - Güvenlik ağları - Bölüm 1: Güvenlik kuralları, deney metotları.

 • Belgeli Firma Sayısı : 1TS EN 795/Haziran 2013 - Düşmeye karşı koruyucu donanım - Ankraj tertibatları.

 • TS EN 795/Haziran 2013 - Düşmeye karşı koruyucu donanım - Ankraj tertibatları.

 • Belgeli Firma Sayısı : 1TS EN 1065/Nisan 1999 Ayarlanabilir teleskopik çelik dikmeler - Mamul özellikleri, tasarım, hesaplamayla ve deneyle değerlendirme.

 • TS EN 1065/Nisan 1999 Ayarlanabilir teleskopik çelik dikmeler - Mamul özellikleri, tasarım, hesaplamayla ve deneyle değerlendirme.

 • Belgeli Firma Sayısı : Program Hazırlanıyor.

 • İnceleme Bekleyen Başvuru Sayısı : 14TS EN 12812/Nisan 2009 Kalıp iskeleleri - Performans gerekleri ve genel tasarım - TS EN 12813/Aralık 2004 Geçici iş donanımları - Ön yapımlı elemanlardan oluşan yük taşıyıcı kuleler - Özel yapısal tasarım metotları

 • TS EN 12812/Nisan 2009 Kalıp iskeleleri - Performans gerekleri ve genel tasarım - TS EN 12813/Aralık 2004 Geçici iş donanımları - Ön yapımlı elemanlardan oluşan yük taşıyıcı kuleler - Özel yapısal tasarım metotları

 • Belgeli Firma Sayısı : Program Hazırlanıyor.

 • İnceleme Bekleyen Başvuru Sayısı : 8TS EN 1808/Ekim 2015 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler.

 • TS EN 1808/Ekim 2015 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış – Deneyler.

 • Belgeli Firma Sayısı : Program Hazırlanıyor.

 • İnceleme Bekleyen Başvuru Sayısı : 8TS EN 1495+A2/Temmuz 2010 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları.

 • TS EN 1495+A2/Temmuz 2010 Kaldırma platformları - Sütunlu çalışma platformları.

 • Belgeli Firma Sayısı : 3TS EN 74-1/Mart 2006 İskeleler - Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan - İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları - Bölüm 1: Gerekli şartlar ve deney işlemleri.

 • TS EN 74-1/Mart 2006 İskeleler - Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan - İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları - Bölüm 1: Gerekli şartlar ve deney işlemleri.

 • Belgeli Firma Sayısı : 2TS EN 74-3/ Ocak 2008 İskeleler – Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan - İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 3: Düz taban plakaları ve pimli kılavuzlar - Gerekli şartlar ve deney işlemleri.

 • TS EN 74-3/ Ocak 2008 İskeleler – Boru ve birleştirme elemanlarından oluşan - İş iskelesi ve kalıp iskelelerinde kullanılan birleştirme elemanları, gevşek geçmeli kılavuzlar ve taban plakaları – Bölüm 3: Düz taban plakaları ve pimli kılavuzlar - Gerekli şartlar ve deney işlemleri.

 • Belgeli Firma Sayısı : 13MTC 162 “Geçici İş Ekipmanları” ayna komitesi kurulmuş olup, komite başkanlığı halen Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş firma temsilcisi Sn. Cevdet DAL tarafından yürütülmektedir.

 • MTC 162 “Geçici İş Ekipmanları” ayna komitesi kurulmuş olup, komite başkanlığı halen Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş firma temsilcisi Sn. Cevdet DAL tarafından yürütülmektedir.

 • Ayna komite üyelerimiz;

 • Sn. Kubilay TÜFEKÇİ – Tms Tüfekçioğlu Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

 • Sn.Serdar URFALILAR - Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş

 • Sn. Mehmet OKURSOY – Okursoy A.Ş.

 • Sn. Mahmut ERDEMİR – Tamer İnşaat Çelik Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

 • Sn. Coşkun YILMAZ – Yapeksan Yapı Ekipmanları San.Ve Tic. A.Ş.

 • Sn. Hüseyin AKÇA - Akça İnşaat İskele Ve Kalıp Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

 • Sn. Canan CANKI - Mesa İmalat Sanayii Ve Ticaret A.Ş.

 • Sn. Cevdet DAL - Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş.

 • Sn. Serkan ŞENER - Tms Tüfekçioğlu Mühendislik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

 • Sn. Sadık Ersan YAŞAKURT – TSE Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü.

 • Sn. Gökhan DURAN - TSE Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü.

 • Sn. Mustafa YAŞAR – TSE Standardizasyon Grup Başkanlığı.CEN/TC 53 “Temporary Work Equipment” Teknik Komitesi üyelikleri.

 • CEN/TC 53 “Temporary Work Equipment” Teknik Komitesi üyelikleri.

 • Üyeler;

 • Sn. Sadık Ersan YAŞAKURT - TSE Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü.

 • Sn. Cevdet DAL – MTC 162 Ayna Komite Başkanı - Urtim Kalıp ve İskele Sistemleri A.Ş.

 • Katılım Saklanan Toplantılar;

 • WG4 Çalışma Grubu 4 – EN 1004 Prefabrik elemanlardan yapılmış seyyar erişim ve çalışma kuleleri - Malzemeler, boyutlar, tasarım yükleri, emniyet ve performans gerekleri standardının revizyonu toplantısı (9-10 Ocak 2017 – BSI) • ÜRETİM YERİ İNCELEMESİ:

 • TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk değerlendirmesi - Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar Standardı gereğince uygunluk değerlendirme kuruluşlarının incelemelerinin ilk aşaması olan ve Başvuru sahibi firmaların ürün güvenliği ile ilgili kalite güvence ve kalite kontrol yapısı incelenmekte olup başlıca incelenen hususlar;

 • Üretim hatları ve üretimde kullanılan her türlü araç ve gereçlerin bakım prosedürleri ve planlı/plansız bakım kayıtları.

 • Kalite kontrol prosesi sırasında kullanılan ölçüm ve kontrol aletlerinin kalibrasyon sertifikaları ve kalibrasyon planları.

 • Girdi, Proses içi ve Bitmiş ürünlerin kalite kontrol planları, Deney talimatları ve kayıtları.

 • Personel eğitim kayıt ve sertifikaları.

 • Uygunsuz girdi/ürün prosedürleri ve kayıtları.

 • Düzeltici/Önleyici faaliyetlere ilişkin prosedür ve kayıtlar.

 • Taşıma/Depolama ve Ambalajlama/Etiketleme Prosedürleri, kayıtları ve Standarda uygun etiketleme.

 • Dış proseslere ilişkin gerekli uygunluk belgeleri, sözleşmeler, kayıtlar vs.Kaynaklı imalatı olan ürünlerde kaynak prosedürü TS EN ISO 3834-3’e uygun olarak yapılmalıdır ve belgelendirilmelidir.

 • Kaynaklı imalatı olan ürünlerde kaynak prosedürü TS EN ISO 3834-3’e uygun olarak yapılmalıdır ve belgelendirilmelidir.Personel Yetetliliği;

 • Personel Yetetliliği;

 • Makine Mühendisi/Teknikeri

 • Metalürji ve Malzeme Mühendisi/Teknikeri

 • İnşaat Mühendisi/Teknikeri

 • TS EN ISO 9606 Sertifikalı KaynakçıHazırlayan

 • Hazırlayan

 • Sadık Ersan YAŞAKURT

 • Metalürji ve Malzeme Mühendisi

 • Belgelendirme Merkezi Başkanlığı

 • Yapı Malzemeleri Sektörü Müdürlüğü

 • Tel : 0 312 416 62 90

 • E-posta : eyasakurt@tse.org.tr
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə