Türk xalqlarinin mərasim sistemiNDƏ novruzun yeriYüklə 2,8 Kb.

səhifə101/105
tarix19.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105

36.
 
V
əliyev V. Azərbaycan folkloru. Ali məktəb 
üçün d
ərslik. – Bakı: Maarif, 1985.- 414 s. 
37.
 
V
əliyev V. Bayatılar. – Bakı, 1985. 
38.
 
Y
əhya Bəy Dilqəm.  “Yarəb, o dünyada 
görüşərmola?” – Bakı, 1995.- 40 s. 
39.
 
Yoloğlu  G.  Milli kimlik göstəricisi: 
etnoekologiya. – 
Bakı, “Dövran”, 14-20 noyabr 2000, s.11. 
40.
 
Yoloğlu  G.  Mövsüm mərasimləri.  –  Bakı, 
“X
əzər universiteti” nəşriyyatı, 2009, 218 s. 
41.
 
Yoloğlu  G.  Üzü  astarından  betər… (“Novruz 
bayramı ensiklopediyası” haqqında) - Bakı, “Kaspi”, 20-21 
yanvar 2008, s.11. 
42.
 
Yoloğlu G. Çərşənbələr – niyə çaşırıq? – Bakı, 
“Kaspi”, 26 fevral 2008, s.22. 
43.
 
Yoloğlu  G.  Dədə  Qorqud  yaşı.  –  Bakı,  “Yeni 
n
əşrlər evi”, 1999, 136 s. 
44.
 
“D
ədə 
Qorqud 
Kitabı”nda 
dinlərin 
qarşılaşması:  “Duxa  Qoca  oğlu  Domrul  boyu”.  –  Bakı, 
“Folklorşünaslıq”, №2, 2017, s.32-40. 
45.
 
Yoloğlu  G.  Rusiyanın  183-cü  xalqı  – 
kazaklar. – 
Bakı, “Ayna” qəz., 2002, 18 oktyabr. 
 
Dig
ər türk dillərində 
 
46.
 
Aytaç P. Nevruz üzerine bir sohbet. - 
/Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural.  -  Türk Kültüründe Nevruz 
Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu)  bildirileri  (Ankara, 
20-
22 mart 1995 /Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık Tural.).-  
Ankara, 1995, 346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
357 
 


47.
 
Aktok Kaşgarlı M. Uygur bahar bayramı. - Türk 
Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu) 
bildirileri (Ankara, 20-
22  mart  1995  /Yayına  hazırlayan: 
Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. (Türkiyə 
türkc
əsində). 
48.
 
Alptekin  A.B.  Türk  halk  hikayelerinde  ağaç 
motifi üzerine. – Ankara, “Milli folklor”
, 2007, Yıl 19, sayı 
76, s.33 39 (Türkiy
ə türkcəsində). 
49.
 
Arslan Ahmet Ali. Amerika kızılderili kabileleri. 

Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık Tural). -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
50.
 
Askarov  A.  Özbekistan`da  Nevruz  halkın 
bayramı. - Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası bilgi şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
51.
 
Babaoqlu  N.  Publitsistika  yazılarından.  - 
Kişineu, 2000, 165 s. (qaqauz dilində). 
52.
 
Ballada  türküleri.  Sölpet  toplumu  /  Xazırlayan 
M.A.Durbaylo.  - 
Kişinyov:  Ştiişntsa,  1991,  191  s.  (qaqauz 
dilind
ə). 
53.
 
Bayrakdarov R. Ahıska türkleri ve menşeyi. - 
İstanbul,  Tarih,  2001,  temmuz,  s.39-41 (Türkiyə 
türkc
əsində). 
54.
 
Borman Nazif. Nevruz konuşması. – Nevruz ve 
renkler.  Türk  Dünyasında  Nevruz  İkinci  Bilgi  şöleni 
bildirileri (Ankara, 19-
21  mart  1996  /Yayına  hazırlayanlar: 
358 
 


Prof.Dr.  Sadık  Tural  –  Elmas  Kılıç).-  Ankara, 1996, 420 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
55.
 
Budcaktan sesl
ər / Xazırlayan D.N.Tanasoqlu. 

Kişinyov:  Kartya  Moldovenyaske,  1959,  227  s.  (qaqauz 
dilind
ə). 
56.
 
Caferoğlu  A.  Azerbaycan  ve  Anadolu 
folklorunda saklanan iki şaman tanrısı. – Bakı, “Folklor və 
etnoqrafiya”
, №2, 2004, s. 5-21 (Türkiyə türkcəsində). 
57.
 
Cevat  Heyet.Açış  konuşması.  –  Nevruz ve 
renkler.  Türk  Dünyasında  Nevruz  İkinci  Bilgi  şöleni 
bildirileri (Ankara, 19-
21  mart  1996  /Yayına  hazırlayanlar: 
Prof.Dr.  Sadık  Tural  –  Elmas  Kılıç).-  Ankara, 1996, 420 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
58.
 
Cevat Heyet. Nevruz bayramı İran`da. - /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural.  -  Türk Kültüründe Nevruz 
Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu)  bildirileri  (Ankara, 
20-
22 mart 1995 /Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık Tural.).-  
Ankara, 1995, 346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
59.
 
Cunbur  M.  Klasik  edebiyatımızda  Nevruz.  - 
/Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık Tural. - Türk Kültüründe 
Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu)  bildirileri 
(Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık 
Tural.).-  Ankara, 1995, 346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
60.
 
 
Çay Abdulhaluk M. Türk Ergenekon bayramı. 

Ankara:  Türk  Kültürü  Araştırma  Enstitüsü,  1991,  229  s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
61.
 
 
Durbilmez  B.  Kırım  Türk  halk  anlatılarında 
sayı simgeciligi. - Ankara, “Milli folklor”, 2007, Yıl 19, sayı 
76, s.177-190 (Türkiy
ə türkcəsində). 
359 
 


62.
 
Genç 
Reşat. Türk tarihinde ve kültüründe 
Nevruz.  - 
/Yayına  hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural.  -  Türk 
Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu) 
bildirileri (Ankara, 20-
22  mart  1995  /Yayına  hazırlayan: 
Prof.Dr.  Sadık  Tural.).-  Ankara, 1995, 346 s. (Türkiyə 
türkc
əsində). 
63.
 
Golkarian K. Tarihte 2Nevruz. - 
/Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural.  -  Türk Kültüründe Nevruz 
Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu) bildirileri (Ankara, 
20-
22 mart 1995 /Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık Tural.).-  
Ankara, 1995, 346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
64.
 
Gökdemir  Ayvazın  açılış  konuşması.  -  Türk 
Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu) 
bildirileri (Ankara, 20-
22  mart  1995  /Yayına  hazırlayan: 
Prof.Dr.  Sadık  Tural).-  Ankara, 1995, 346 s. (Türkiyə 
türkc
əsində). 
65.
 
Gökşen  C.  Sandal  köyü  (Tarsus)  ve  çevresinde 
keçilere verilen adlar ve davarcılıkla ilgili bazı uygulamalar. – 
Ankara,  “Milli folklor”
,  2007,  Yıl  19,  sayı  76,  s.134-148 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
66.
 
Gregorios.  –  bax: Yeni Rehber Ansiklopedisi. - 
İstanbul, 1993, c.8, s.110-111 (Türkiyə türkcəsində). 
67.
 
Güzel A. XIV-
XV. Yüzyıl edebiyatında Nevruz. 

/Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık Tural. - Türk Kültüründe 
Nevruz U
luslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu)  bildirileri 
(Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık 
Tural.).-  Ankara, 1995, 346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
68.
 
Hızır  Aleyhisselam.  –  bax:  Yeni  Rehğer 
Ansiklopedisi.  – 
İstanbul,  1993,  c.9,  381  s.  (Türkiyə 
türkc
əsində). 
360 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə