Türk xalqlarinin mərasim sistemiNDƏ novruzun yeriYüklə 2,8 Kb.

səhifə102/105
tarix19.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105

69.
 
Xakas  çonının  nımaxtarı.  -  Abakan:  Xızılçar 
kniqa izd.-
nın  Xakasiyadağı  pöliqi,  1986,  144  s.  (xakas 
dilind
ə). 
70.
 
Xocaniyazov 
Ğ., 
Yusupov 
O. 
Karakalpakstandağı muxaddes orınlar. - Nökis: Poliqrafist, 
1994, 87 bet (qarakalpak dilind
ə). 
71.
 
İdrisi H. Eski  İran ve Azerbaycan eyaletlerinde 
Nevruz.  - 
Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
72.
 
İnan  Abdülkadir.  Makaleler ve incelemeler. - 
Ankara:  Türk  Tarih  Kurumu  Basımevi,  1987,  712  s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
73.
 
Kafalı M. Türk Kültüründe Nevruz ve Takvim. - 
Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).-  Ankara, 1995, 346 s.) 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
74.
 
Kafesoğlu  İ.  Türk  milli  kültürü.  -  İstanbul: 
Boğaziçi yayınları, 1996, 445 s. (Türkiyə türkcəsində). 
75.
 
Kalafat  Y.  Doğu  Anadoluda  eski  türk 
inançlarının  izleri.  –  Ankara, 1990, 182 s.  (Türkiyə 
türkc
əsində). 
76.
 
Kalafat K. Türkmenistan halk sufizmine dair 
notlar.  - 
Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
361 
 


77.
 
Karatayev  O.  Kırgız  tarihi  ve  Nevruz.  -  Türk 
Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu) 
bildirileri (Ankara, 20-
22  mart  1995  /Yayına  hazırlayan: 
Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. (Türkiyə 
türkc
əsində). 
78.
 
Kazakistanda Dede 
Korkut 
/yayına 
hazırlayanlar A. Nisanbayev ve b. - Ankara: Atatürk Kültür 
Merkezi  Başkanlığı  yayınları,  2000,  s.49-95 (Türkiyə 
türkc
əsində). 
79.
 
Kenin-
Lopsan  M.  Tıva  xamnarnın  alqıştarı.  - 
Kızıl: Novosti Tuvı, 1995, 528 s. (tıva dilində). 
80.
 
Kereytov R. Kafkas nogaq türklerinde Navruz 
bayramı. - Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası bilgi şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
81.
 
Kılıçev  A.  Ortaçağlara  ait  doğu  kaynaklarında 
Nevruz.  - 
Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
82.
 
Qaqauz  folkloru  /  Xazırlayan  N.  Babaoqlu.  - 
Kişinev:  Kartya  Moldovenyaske,  1969,  260  s.  (qaqauz 
dilind
ə). 
83.
 
Qagauz halk türküleri / Toplayan hem 
hazırlayan Mariya Durbaylo. - Kişinyov: Pontos, 2001, 171 
s. (qaqauz dilind
ə). 
84.
 
Malkonduyev H. Karaçay-Malkar türklerinde 
Nevruz bayramı. - Türk Kültüründe Nevruz Uluslararası bilgi 
şöleni  (sempozyumu)  bildirileri  (Ankara,  20-22 mart 1995 
362 
 


/Yayına  hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 
346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
85.
 
Manof Atanas. Gagauzlar. Hıristiyan Turkler / 
Bulgarcadan  çeviren  Turker  Acaroğlu.  -  Ankara:  Varlık, 
1939, 130 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
86.
 
Muazzez  İlmi  Çige.  Hunlar  Avrupada.  – 
http//box.az/cgi-bin/webmail/reas.pl?id 
87.
 
Muş`un 
Halk 
İnanışları 

http://www.maxihayat.net/maxiforum/mus/74281-mus-un-
halk-inanisla... 27.01.2012)(Türkiy
ə türkcəsində). 
88.
 
Namzal Emzimaa. Xolu çemziq avam sönü. - 
Kızıl: Novosti Tuvı, 1995, 153 s. (tıva dilində). 
89.
 
 N
ərimanoğlu  K.V.  Nevruz  geleneği  ve 
Azerbaycan.  – 
Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  Bilgi 
Şöleni  (Sempozyum)  bildirileri  (Ankara,  20-22 mart 1995), 
s.125 (Türkiy
ə türkcəsində). 
90.
 
Nerimanoğlu  K.V.  Kültür  ve  Politika  açısından 
Nevruz. – 
Türk Dünyasında Nevruz üçüncü Uluslararası Bilgi 
Şöleni  Bildirileri  (18-20  mart  1999,  Elazığ),  s.235-237 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
91.
 
Nuraniye-
Erkin  H.Ekrem.Uyğurlarda  Nevruz 
kutlamaları.  -  Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi 
şöleni  (sempozyumu)  bildirileri  (Ankara,  20-22 mart 1995 
/Yayına  hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık  Tural).  -  Ankara, 1995, 
346 s. 
92.
 
Ocak A.Y. İslam-türk inançlarında Hızır yahut 
Hızır-İlyas  kültü.  –  Ankara, 1990, 256 s. (Türkiyə 
türkc
əsində). 
93.
 
Orazpolad Eke Baharlı Orazpolad Eke. Eski ve 
ortaçağlarda  ve  günümüzde  Nevruz.  -  Türk Kültüründe 
363 
 


Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni  (sempozyumu)  bildirileri 
(Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına hazırlayan: Prof.Dr. Sadık 
Tural). - Ankara, 1995, 346 s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
94.
 
 
Önal Mehmet Naci. Dağ kültü, eren kültü ve 
şenliklerinin  Muğladaki  yansıtmaları.  –  Ankara,  “Bilig”, 
№25, s.99-124 (Türkiyə türkcəsində). 
95.
 
Özkan  İ.Tatar  ve  Uygur  türklerinde  Nevruz.  - 
Türk  Kültüründe  Nevruz  Uluslararası  bilgi  şöleni 
(sempozyumu) bildirileri (Ankara, 20-
22 mart 1995 /Yayına 
hazırlayan:  Prof.Dr.  Sadık Tural). -  Ankara, 1995, 346 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
96.
 
  
Özmen  A.  Kars  yöresinde  Nevruz  bayramı.  – 
bax: H.Vedat Demirbaş. Nevruz. –Ankara: AKM, 1998, s.37-
48 (Türkiy
ə türkcəsində). 
97.
 
Pokrovskaya L.A. Neredan “qaqauz” 
adı geldi. 
– 
Komrat, Sabaa yıldızı, №1, 1996, s. 60 (qaqauz dilində). 
98.
 
 Rasonyi Laszlo. Tarihte türklük. -  Ankara: 
Türk  Kültürü  Araştırmaları  Enstitütü  yayınları,  1996,  420 
s. (Türkiy
ə türkcəsində). 
99.
 
Sayed Zaher Shah. Nevruz konuşması. – Nevruz 
ve  renkler.  Türk  Dünyasında  Nevruz  İkinci  Bilgi  şöleni 
bildirileri (Ankara, 19-
21  mart  1996  /Yayına  hazırlayanlar: 
Prof.Dr.  Sadık  Tural  –  Elmas  Kılıç).-  Ankara, 1996, 420 s. 
(Türkiy
ə türkcəsində). 
100.
 
Salimurzaev Abdulkapur. Qaza Navruz qönö 
mubarak bolsun! – 
«Yoldaş» qəz., 21 mart 2008. 
101.
 
Sarıq-ool S.A. Çoqaaldar çıındızı: 3 tomnuq, I 
t.,  Anqır-ooldun toojuzu. -  Kızıl:  Tıvanın  nom  ündürer 
çeri, 1988, 456 s. (tıva dilində). 
364 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   97   98   99   100   101   102   103   104   105


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə