Typ av möteYüklə 25,74 Kb.
tarix09.08.2018
ölçüsü25,74 Kb.

()nackak_logo_staende_3#32096.png
Minnesanteckningar

Typ av möte:

Kommunala pensionärsrådet


Mötesdatum:

2014-05-08 kl. 13.00 - 15.00


Närvarande:

Samordnings- och utvecklingsenheten (SUE), Nacka kommun
Samordnare: Jessica Röök, Sekreterare: Ingrid Greger
Äldreenheten Nacka kommun
Chef: Anne-Lie Söderlund

PRO:

Marianne Eriksson, Maud Anderstedt, Vera Maj Thorby, Inga-Lisa Dahlbäck,


Gun Mattson, Gunnar Olsson, Birgitta Björklund, Jan Lundberg, Brita Nyman, Monica Whybrow.

SPF:
Ann Mari Hjorth, Elise Stare, Monica Ulfhielm, Moa Bern, Anna-Lena Berglund, Maria Sahlström,
Ewy Maria Angehed, Margareta Hjelmstad

Inbjudna:

Håkan Brekell, sociala ekonomienheten, Yvonne Holmström och Sofie Roth Andersson

Sociala kvalitetsenheten, Sven Andersson Planenheten.


Presidiet

Birgitta Husén ordf. (kd)

Gunilla Elmberg 1 vice ordf. (m)


Ordförande

………………………………

Birgitta Husén


Kontrasignering


………………………………

Vera Maj Thorby PRO
………………………………

Ewy Maria Angehed SPFNr

Ärende

AnsvarigMötets öppnande och upprop
Ordförande hälsar alla välkomna.
Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.


Minnesanteckningar från föregående möte
Minnesanteckningarna läggs till handlingarna.Besök
4.

Håkan Brekell, ekonomichef på socialtjänsten berättar om budgeten för 2015. Gäller 2015 – 2017
BilagaHåkan Brekell

Ekonomichef

Sociala ekonomienheten

5.

Sofie och Yvonne från sociala kvalitetsenheten berättar om äldreomsorgens verksamhetsuppföljning från 2013

Bilagor.


www.nacka.se/web/omsorg_stod/aldreomsorg/hjalp_i_hemmet

Jämföraren ger ett stöd att välja, genom att man kan jämföra faktauppgifter och kvalitet med hjälp av statistik och undersökningar som kommunen genomför.


http://jamforaren.nacka.se/Yvonne Holmström

Sofie Roth Andersson

Sociala kvalitetsenheten

6.

Översiktplanerare Sven Andersson berättar om stadsutvecklingsarbetet på västra Sicklaön
Nackas kommunfullmäktige antog en ny översiktsplan för kommunen i juni 2012. Många projekt pågår samtidigt, från omvandlingen av Kvarnholmen till en ny stadsdel till förtätning med enstaka hus. 1500 nya bostäder ska byggas i Nacka strand, dels i befintliga kontor som byggs om. I Jarlaberg byggs det hyreslägenheter. Jessica och Sven kommer att diskutera hur rådet kan involveras på ett tidigare stadium i planprocessen. Bilaga. Studentbostäder Alphyddan.
Enligt Mikael Ranhagen MH Teknik/Trafik Nacka kommun, träffar representanter för kommunen trafikförvaltningen i många sammanhang. Dels anordnas samordningsmöten och det förekommer även återkommande sektorsmöten, där även Värmdö deltar. Dessutom ses man ett par gånger per år och lyfter mer långsiktiga frågor.
Nästa uppföljningsmöte är 23/10 2014.
http://www.nacka.se/web/bo_bygga/nackabyggerstad/Sidor/default.aspxSven Andersson

Planenheten

Jessica


7.

Emma Edlund ger information om trygghetslarmen
Punkten utgår från dagens möte och tas upp till hösten.Emma Edlund

Enhetschef larm- och nattpatrullen
Information
8.

Trygghetslarmen
Punkten utgår från dagens möte och tas upp till hösten.Anne-Lie Söderlund

Äldreenheten

9.

Info om arbetet med den gamla handikappolicyn

Handikappolicyn är en av många styrdokument i Nacka. Det pågår en genomgång av alla dokument och Jessica Röök och Ann-Christin Rudström har fått uppdraget att granska och gallra.

Nacka kommuns öppenhet och mångfald strategi inbegriper mycket av det som tidigare stått i den äldre handikapppolicyn. Rådet var positivt till den utvecklingen. Hösten 2013 gjordes en uppföljning av fysisk tillgänglighet jämförd med den nationella. Den visade att det finns mer att förbättra i Nacka.Jessica Röök

Samordnings- och utvecklingsenheten
Diskussion
10.

Gemensam skrivelse om äldreenhetens budget 2015
När PRO Bengt Stenqvist och SPF Monica Ulfhielm 2013 skickade en gemensam skrivelse till KS och SÄN kom den in för sent. 7 maj 2014 skickade Monica nämnda skrivelse till KPR som underlag till årets skrivelse. Monica och Bengt kommer att skicka ett förslag på skrivelse
till KPR.

Monica och Bengt

11

Övriga frågor
Hur är det i Kungshamn nu för tiden, när det gäller bemanning?
Anne-Lie svarar att de inte har lägre bemanning än andra.
SPF har gjort en enkät till de äldsta medlemmarna om hur de upplever hemtjänst.

En fråga ställdes om vad som gäller kring valnämndens kontakt med valförrättare. När det gäller kommunikation har alla nämnder i Nacka kommun fattat egna beslut om att skicka alla handlingar elektroniskt, förutom sekretessärenden inom social utskottet.

12.

Kommande möten:

  • KPRAU 2014-09-11 kl. 13.00–15.00, lokal Gliwice  • KPR 2014-09-25 kl.13.00–15.00, lokal Jelgava  • KPRAU 2014-11-06 kl. 13.00–15.00, lokal Gliwice  • KPR 2014-11-20 kl. 9.00–11.00, lokal Jelgava


13.

Mötet avslutas
Ordförande avslutar dagens möte.
Postadress

Besöksadress

Telefon

E-postsms

webB

Org.nummer

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se716 80

www.nacka.se212000-0167
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə