U L i k o o L matemaatika-informaatikateaduskondYüklə 0,53 Mb.

səhifə11/23
tarix13.11.2017
ölçüsü0,53 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23

(_ -> Int) ->

value const True $: t;

end;

end


) (typeof type v)

) (type v);

Siin kasutatakse anon¨u¨umset t¨u¨ubitaseme funktsiooni, mis seab t¨u¨ubile (ku-

na lihtrekursiooni saab teha ainult ¨ule t¨u¨upide, mitte ¨ule v¨a¨artuste) vastavus-

se monomorfse funktsiooni. Sellele t¨u¨ubitaseme funktsioonile antakse seej¨arel

argumendiks esialgse argumentv¨a¨artuse v t¨u¨up ning saadud monomorfsele

funktsioonile antakse andmetasemel argumendiks v¨a¨artus v.

5.3.5


Vaikevariandid hargnemisel

M˜onikord oleks kasulik t¨u¨ubi j¨argi hargnemisel kasutada vaikevariante, et ei

peaks k˜oiki variante ¨ukshaaval v¨alja kirjutama. Kirjutame n¨aiteks

class C6 a where

f6 :: a -> Integer

instance C6 Bool where

f6 = bool2int

instance C6 a where

f6 = const 3

Siin peaks f6 t˜oev¨a¨artuste korral k¨aituma ¨uhtmoodi, aga ¨ulej¨a¨anud t¨u¨upide

v¨a¨artuste korral teistmoodi. Neid deklaratsioone GHC vaikimisi ei aktseptee-

ri, kuna t¨u¨ubi a kohta k¨aiv deklaratsioon oleks rakendatav ka t¨u¨ubile Bool.

GHC-s on v˜oimalik sisse l¨ulitada lipp -fallow-incoherent-instances, selli-

sel juhul valib GHC k˜oige t¨apsema (k˜oige v¨aiksema muutujate arvuga) esin-

dajadeklaratsiooni, mis vaadeldava t¨u¨ubiga sobib. Seega t¨u¨ubi Bool jaoks

valitakse esimene esindajadeklaratsioon, ¨ulej¨a¨anud t¨u¨upide jaoks teine.

Haskellis on v˜oimalik kasutada ka vaikedefinitsioone. N¨aiteks

class C6 a where

f6 :: a -> Integer

f6 = const 3

instance C6 Bool where

f6 = bool2int

instance C6 Char

instance C6 [a]

36See v˜oimaldab f6 definitsiooni m˜onedest esindajadeklaratsioonidest ¨ara j¨at-

ta, kuid esindajadeklaratsioone siiski ¨ara j¨atta ei saa ning seega on tegemist

vaid s¨untaktilise suhkruga ja seda konstruktsiooni me siin l¨ahemalt ei vaatle.

Proovime vaikevariante kasutada ka tulemuse t¨u¨ubi defineerimisel:

class C7 a b | a -> b where

f7 :: a -> b

instance C7 Bool Int where

f7 = bool2int

instance C7 a Bool where

f7 = const True

Seda aga GHC ei luba, isegi kui v˜oti -fallow-incoherent-instances on

sisse l¨ulitatud. Seega siin tuleb k˜oigi vajalike t¨u¨upide jaoks ¨ukshaaval esin-

dajadeklaratsioonid kirjutada, isegi kui k˜oigi jaoks peale ¨uhe on need sama

sisuga. Kui vajalikku t¨u¨upi ei ole veel defineeritud (see defineeritakse teises

moodulis), siis ei saagi kohe seda esindajaks defineerida.

Samuti ei pruugi alati k˜oige t¨apsemat esindajadeklaratsiooni olla. N¨aiteks

class C8 a where

f8 :: a -> Integer

instance C8 (Integer,b,c,d) where

f8 (x,_,_,_) = x

instance C8 (a,Integer,c,d) where

f8 (_,y,_,_) = 10*y

instance C8 (a,b,Integer,d) where

f8 (_,_,z,_) = 100*z

instance C8 (a,b,c,Integer) where

f8 (_,_,_,w) = 1000*w

instance C8 (a,b,c,d) where

f8 (_,_,_,_) = 0

Siin leidub k˜oige t¨apsem deklaratsioon ainult siis, kui nelikus maksimaal-

selt ¨uks t¨u¨up on Integer. Kui neid on mitu, siis sobib mitu deklaratsiooni,

millest ¨ukski pole k˜oige t¨apsem. Antud juhul lubab GHC kasutada funkt-

siooni f8 ainult selliste v¨a¨artuse jaoks, mille t¨u¨ubi nelikus on maksimaalselt

¨uks Integer. Muude variantide kasutamisel tuleb t¨u¨ubiviga. Selleks, et need

muud variandid oleks kasutatavad, tuleb lisada t¨apsemaid esindajadeklarat-

sioone. Antud juhul oleks vaja kokku 2

4

= 16 esindajadeklaratsiooni, et k˜oiknelikut¨u¨ubid oleks kasutatavad. See muutuks v¨aga kohmakaks, kuna paljud

nendest variantidest oleks sama sisuga.

Vaja oleks, et mitme sobiva esindajadeklaratsiooni korral valitaks nendest

esimene. Siis piisaks nendest viiest esindajadeklaratsioonist. GHC-s seda ei

37v˜oimaldata. Siin on esindajadeklaratsioonid nagu loogilise programmeerimise

implikatsioonid. Nende implikatsioonide j¨arjekorda ei loeta oluliseks. Loogili-

ses programmeerimises saaks implikatsioonide eeldustesse kirjutada eelmiste

implikatsioonide paremate poolte eitused, aga GHC-s sellist eituse konstrukt-

siooni ei ole ning seda ei saa ka ise defineerida nagu C7 n¨aitest n¨aha (kui see

n¨aide t¨o¨otaks, siis saaks predikaadiga C7 a Bool n˜ouda, et a ei oleks t¨u¨upi

Bool).

Fumontrixis on t¨u¨ubitaseme case-konstruktsioonis v˜oimalik kasutada vai-kevariante (n¨aidise _ v˜oi t¨u¨ubimuutujate abil) ning variante vaadeldakse nen-

de esinemise j¨arjekorras, esimese sobiva leidmisel enam edasi ei vaadata. Vaa-

deldud C7 n¨aite saab Fumontrixis kirjutada n¨aiteks nii:

type tf7 = \ v : @ .

case typeof type v of

Bool -> value bool2int (type v);

_

-> value True;end;

C8 n¨aite saab kirjutada nii:

type tf8 = \ v : @ .

value let

Tuple4 x y z w = type v

in type


case typeof type v of

Tuple4 Int b c d -> value x;

Tuple4 a Int c d -> value 10*y;

Tuple4 a b Int d -> value 100*z;

Tuple4 a b c Int -> value 1000*w;

Tuple4 a b c d

-> value 0;

end;


See t¨o¨otab k˜oigi nelikut¨u¨upide korral.

5.3.6


GHC t¨

ubitaseme funktsioonide puudusiGHC-s on t¨u¨ubiklasside abil v˜oimalik defineerida pol¨umorfseid andmetase-

me funktsioone. Funktsionaalsete s˜oltuvuste abil on v˜oimalik defineerida ka

funktsioone, mis seavad t¨u¨ubile vastavusse t¨u¨ubi, kuid erinevalt Fumontrixist

ei ole vaikevariantide kasutamine sel juhul v˜oimalik, k˜oik variandid peavad

olema l˜oikumatud.

38

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə