U L i k o o L matemaatika-informaatikateaduskondYüklə 0,53 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/23
tarix13.11.2017
ölçüsü0,53 Mb.
#9782
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23

Siis f3 v4 on t¨u¨upi [forall b. [b]]. Siin ei ole vaja ilmutatult t¨u¨ubimuu-

tujat v¨a¨artustada, kuna siin on unifitseerimine v˜oimalik ainult ¨uhel viisil.

Analoogiliselt Fumontrixis

f3 = bottom $: (forall A. List A -> List A);

v4 = bottom $: (List (forall B. List B));

Siin f3 v4 on t¨u¨upi List (forall B. List B).

Praegu vaatlesime parameetrilist pol¨umorfismi. Olukord on analoogiline

juhul, kui kvantifitseeritud muutujatel on t¨u¨ubiklassikitsendused. Keeruli-

sema pol¨umorfismi korral (nagu saab Fumontrixi t¨u¨ubitasemel realiseerida)

tuleb juhul, kus pol¨umorfsed on nii funktsioon kui argument, kasutatav ar-

gumendi t¨u¨up (v˜oi t¨u¨ubid, kui soovime rohkem pol¨umorfismi s¨ailitada) ilmu-

tatult m¨a¨arata.

6.4.3

Pol¨


umorfsed v¨

artused Fumontrixi t¨ubitasemel

Pol¨umorfseid mittefunktsionaalseid v¨a¨artusi v˜oib Fumontrixi t¨u¨ubitasemel

kujutada kui liiki * -> @ funktsioone, mis seavad t¨u¨ubile vastavusse seda

t¨u¨upi v¨a¨artuse. Siin saame kasutada k˜oiki Fumontrixi t¨u¨ubitaseme program-

meerimise v˜oimalusi, sh lihtrekursiooni, seega on v˜oimalik kujutada palju

keerulisemaid pol¨umorfseid v¨a¨artusi kui andmetasemel.

Samas nende t¨u¨ubitaseme v¨a¨artuste kasutamine on ebamugavam kui and-

metaseme pol¨umorfsete v¨a¨artuste kasutamine. Kui me soovime neid anda

argumendiks (potentsiaalselt pol¨umorfsele) t¨u¨ubitaseme funktsioonile liiki

@ -> @, siis peame selle liiki * -> @ v¨a¨artuse teisendama monomorfseks liiki

@ v¨a¨artuseks, m¨a¨arates liiki * t¨u¨ubiparameetri. Saadud monomorfse v¨a¨artu-

se saame anda argumendiks t¨u¨ubitaseme funktsioonile. Rakendame n¨aiteks

t¨u¨ubitaseme pol¨umorfset funktsiooni tf t¨u¨ubitaseme pol¨umorfsele v¨a¨artusele

pv, m¨a¨arates viimase t¨u¨ubiks Int:

type tf (pv Int)

Kuna siin pol¨umorfne argument muudetakse enne (pol¨umorfse) funkt-

siooni rakendamist ilmutatult monomorfseks, siis ei teki siin neid eelmises

jaotises vaadelnud probleeme, mis tekivad, kui nii funktsioon kui argument

on pol¨umorfsed. Kui see t¨u¨ubitaseme funktsioon on monomorfne, siis tundub

see argumendi monomorfseks muutmine ¨ulearune, aga monomorfne t¨u¨ubita-

seme funktsioon on alati v˜oimalik andmetaseme funktsioonina realiseerida.

Olgu n¨aiteks t¨u¨ubitaseme funktsiooni tf oodatava argumendi t¨u¨up Int. Siis

vastav andmetaseme funktsioon oleks

\ x : Int . type tf (value x)

48Kui soovime t¨u¨ubitaseme pol¨umorfse funktsiooni rakendamisel t¨u¨ubitase-

me pol¨umorfsele v¨a¨artusele saada tulemuseks pol¨umorfset v¨a¨artust, siis v˜oi-

me rakendamisel m¨a¨arata pol¨umorfsele v¨a¨artusele ka rohkem kui ¨uhe mo-

nomorfse t¨u¨ubi ning j¨atta konkreetse monomorfse t¨u¨ubi s˜oltuma pol¨umorfse

tulemuse t¨u¨ubiparameetrist. N¨aiteks

\ t .


case t of

Bool


-> tf (pv Int);

List a -> tf (pv (Maybe a));

end;

Siin peaks siis tf t¨aisarvulise argumendi korral tulemuseks andma t˜oev¨a¨ar-tuse ning Maybe-t¨u¨upi argumendi korral listi.

T¨u¨ubitaseme pol¨umorfsele v¨a¨artusele v˜oime soovida rakendada ka andme-

taseme funktsiooni. Kui see funktsioon on monomorfne, siis t˜oen¨aoliselt see

ongi andmetasemel realiseeritud. Sellisel juhul saame funktsiooni argumendi

t¨u¨ubi leidmiseks kasutada jaotises 5.1.2 defineeritud t¨u¨ubitaseme funktsiooni

argtype ja ei pea seda t¨u¨upi ilmutatult v¨alja kirjutama. Andmetaseme mo-

nomorfse funktsiooni f rakendamine t¨u¨ubitaseme pol¨umorfsele v¨a¨artusele pv

oleks siis

f (type pv (argtype (value f)))

Selle asemel v˜oime defineerida ka t¨u¨ubitaseme funktsiooni

type applyMtp = \ f : @ . \ pv : * -> @ .

value f (type pv (argtype (value f)));

Seda saab siis kasutada funktsiooni rakendamise operaatorina juhul, kui funkt-

sioon on andmetaseme monomorfne funktsioon ja argument on t¨u¨ubitaseme

pol¨umorfne v¨a¨artus. Eelmine n¨aide oleks siis

type (value f) ‘applyMtp‘ pv

Kui me soovime t¨u¨ubitaseme pol¨umorfsele v¨a¨artusele rakendada andme-

taseme pol¨umorfset funktsiooni, siis selleks on kaks v˜oimalust. Esimene v˜oi-

malus on muuta see funktsioon monomorfseks, m¨a¨arates t¨u¨ubiparameetri

operaatoriga $: ja kasutades applyMtp operaatorit:

type applyMtp (value f $: t1) pv

Teine v˜oimalus on muuta t¨u¨ubitaseme pol¨umorfne v¨a¨artus andmetaseme mo-

nomorfseks v¨a¨artuseks, m¨a¨arates vastava monomorfse t¨u¨ubi, ja seej¨arel anda

funktsioonile argumendiks:

49f (type pv t2)

See teine v˜oimalus on l¨uhem, v.a juhul, kui t2 on oluliselt keerulisem t¨u¨up

kui t1. Need t¨u¨ubid ei pruugi v˜ordsed olla, kuna t2 argumendi monomorfne

t¨u¨up, kuid t1 on t¨u¨ubiparameeter, millest argumendi t¨u¨up s˜oltub (neid t¨u¨ubi-

parameetreid v˜oib ka mitu olla, siis tuleb kasutada n¨aiteks f $: t1a $: t1b

jne).


6.5

Monaadilised v¨

artused ja pol¨umorfism

6.5.1


Monaadilised v¨

artused ja funktsiooni rakendamineNagu Haskell, on ka Fumontrix puhas funktsionaalne keel ning k˜orvalefekti-

de ja erindite jaoks kasutatakse monaade. Monaadid v˜oimaldavad kasutada

imperatiivset programmeerimisstiili puhtalt funktsionaalses keeles.

GHC-s on olemas ST-monaad, milles saab programmeerida imperatiivses

stiilis, kasutades n¨aiteks viitasid ja massiive. Funktsiooni runST abil saab

ST-monaadist ohutult v¨aljuda.

Samas on GHC-s ¨usna ebamugav kasutada korraga monaadilisi ja tavalisi

v¨a¨artusi. N¨aiteks SML-is saab k˜orvalefekte sisaldavaid t¨aisarvulisi v¨a¨artusi

ja puhtaid t¨aisarvulisi v¨a¨artusi anda argumendiks ¨uhele ja samale (t¨aisarvu

ootavale) funktsioonile, kuna need v¨a¨artused on sama t¨u¨upi. GHC-s on need

v¨a¨artused erinevat t¨u¨upi (Integer ja M Integer, kus M on mingi monaad) ja

nende argumendiks andmiseks t¨u¨upi Integer v¨a¨artust ootavale funktsiooni-

le tuleb kasutada erinevaid funktsiooni rakendamise operaatoreid, vastavalt

tavalist funktsiooni rakendamise operaatorit ning funktsiooni liftM.

Samuti tuleb kasutada erinevaid operaatoreid, kui funktsiooni tulemus

v˜oi kogu funktsioon ise on monaadiline v¨a¨artus. Kui kasutada korraga mak-

simaalselt ¨uhte monaadi, siis on kokku 16 erinevat kombinatsiooni funktsiooni

ja argumendi t¨u¨upide jaoks:

f

x

f xGHC standardfunktsioonidega

-----------------------------------------------------------

a -> b

a

bf x

a -> M b


a

M b


f x

M (a -> b)

a

M b


f ‘ap‘ return x

M (a -> M b)

a

M b


join (f ‘ap‘ return x)

a -> b


M a

M b


f ‘liftM‘ x

a -> M b


M a

M b


f =<< x

M (a -> b)

M a

M b


f ‘ap‘ x

M (a -> M b)

M a

M b


join (f ‘ap‘ x)

M a -> b


a

b

f (return x)50Yüklə 0,53 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə