Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémieYüklə 23,85 Kb.

tarix02.03.2018
ölçüsü23,85 Kb.


 

 

      

 

Udržateľnosť a diverzita prostredníctvom chémie  

46. celosvetový kongres IUPAC (od 9. do 14. júla 2017) a  49. Valné zhromaždenie IUPAC (od 7. do 

13.  júla  2017)  v  brazílskom  Sao  Paule  sú  dve  tohtoročné  kľúčové  podujatia  Medzinárodnej  únie  pre  čistú  a 

aplikovanú  chémiu  (IUPAC).  Mottom  kongresu  aj  valného  zhromaždenia  bolo  Udržateľnosť  a  diverzita prostredníctvom  chémie,  medzi  plenárnymi  prednášateľmi  na  kongrese  boli  traja  nositelia  Nobelovej  ceny  za 

chémiu - prof. A. Yonath, prof. R. Hubert a prof. J. Stoddart. Ich prednášky, ako aj mnohé ďalšie, boli (a určite 

zostanú) vynikajúcou inšpiráciou účastníkom, v prípade prednášky prof. J. Stoddarta  – popri obsahu termínov 

mechanická väzba, molekulové stroje, aj ľudský rozmer prezentácie tohto nobelistu z roku 2016. 

Program Valného zhromaždenia bol zameraný predovšetkým na zhodnotenie minulých aktivít a návrhy 

budúcich  aktivít  IUPACu,  jeho  divízií,  komisií,  ale  aj  národných  členských  organizácií.  Taktiež  boli  oficiálne  a 

definitívne  schválené  medzinárodné  názvy  štyroch  nových  chemických  prvkov.  V  priloženej  tabuľke  sú 

prepisy  názvov  týchto  prvkov  do  niektorých  národných  jazykov,  aj  s  poznámkami  o  ich  prípadnej  kodifikácii. 

Delegáti  v  súvislosti  s  blížiacim  sa  100.  výročím  založenia  IUPACu  (v  roku  2019)  diskutovali  aj  o tom,  ako 

prispieť k ďalšiemu pozitívnemu zviditeľňovaniu chémie.   

Chemikov  zo  Slovenska  na  tohtoročnom  kongrese  a  valnom  zhromaždení  IUPAC  zastupovali,   a  ich 

možnosti v akademicko-pedagogickej oblasti prezentovali, prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., predseda divízie IUPAC 

Analytická chémia; Ing. Igor Lacík, DrSc., titulárny člen divízie IUPAC Polyméry; a autor tejto správy - predseda 

Slovenského  národného  komitétu  IUPAC,  člen  divízie  IUPAC  Anorganická  chémia  a  komisie  IUPAC  pre 

terminológiu,  názvoslovia  a symboly.  Z pohľadu  našej  fakulty  s potešením  pridávam  aj  informáciu,  že  dvaja 

naši kolegovia – doc. RNDr. Michal Galamboš, CSc. a RNDr. Erik Szabo, PhD., boli schválení na nasledujúce dva 

roky  za  národných  reprezentantov  v divíziách  IUPAC,  a to  v  Chemistry  and  the  Environment  Division  a v 

Chemical Nomenclature and Structure Representation Division.   

Doc. RNDr. Milan  Drábik, CSc., Katedra anorganickej chémie.  

 

 
 

Names of the 4 new elements in different languages 

(IUPAC, Division of Inorganic Chemistry, as at June 9, 2017) Languague 

  

Element 113  Element 115   

Element 117 

  

Element 118  English 

nihonium 

moscovium 

tennessine 

oganesson 

Spanish 


nihonio 

moscovio 

teneso 

oganesón Italian 

nihonio 


moscovio 

tennessio 

oganesso 

Dutch 


nihonium 

moscovium 

tennessine 

oganesson 

Slovak (#) 

nihónium 

moskóvium 

tenés 


oganesón 

Portuguese 

(European variant) 

(Brazilian variant) 

  

nipónio 


nipônio 

  

moscóvio moscôvio 

  

tenesso tenesso 

  

oganésson oganessônio 

Danish 


nihonium 

moscovium 

tennessin 

oganesson 

Norwegian 

nihonium 

moskovium 

tenness 


oganesson 

Thai 


nihonium 

moscovium 

tennessine 

oganesson 

Chinese (Ò) 

  

  

French (France) 

nihonium 

moscovium 

tennessin * 

oganesson 

German (also for 

Switzerland, Austria) 

Nihonium 

Moscovium 

Tenness 

Oganesson 

Swedish(&) 

nihonium 

moskovium 

tenness 


oganesson 

Icelandish (&) 

níhon 

moskóvín tennessín 

oganesson 

Finnish (&) 

nihonium 

moscovium 

tennessiini 

oganesson 

Japanese (&) 

nihonium 

moscovium 

tennessine 

oganesson 

  

  

    

  

(&)         not yet endorsed by National authorities (Ò)          The  Chinese  naming  scheme  of  the  113,  115,  117,  118  elements>  has  been  suggested  by  “joint 

Meeting  for  Chinese  naming  of  the  113,  115,  117,  118  elements”  hold  by  the  “National  Committee  for  the 

Examination of Scientific and Technical Terms” and the “National Language Working Committee” in Beijing on 

15

th Jan. 2017. This scheme has been reported to the Ministry of Education, China for approval. 

------------------------------------ *   tennessin,  alebo  tennesse  –  sú  dve  alternatívy,  o ktorých  predstavitelia  francúzsky  hovoriacich  chemikov 

ešte diskutujú.  

(#)            Slovenské  názvy  štyroch  nových  chemických  prvkov,  tak  ako  sú  uvedené  v príslušnom 

riadku  tabuľky,  boli  konzultované  a schválené  Slovenským  národným  komitétom  IUPAC  a 

Kodifikačnou komisiou pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.      

 

(Milan Drábik, Erik Szabo) 

 

  

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə