ÜlkeBülteniYüklə 119,82 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix01.02.2018
ölçüsü119,82 Kb.
#23097


 

 

 

EKVATOR GİNESİ ÜLKE BÜLTENİ 2017 


 

İçindekiler 

Genel Bilgiler ........................................................................................................................................... 2 

Siyasi Yapı ............................................................................................................................................ 2 

Genel Ekonomik Görünüm .................................................................................................................. 3 

Sektörler .................................................................................................................................................. 4 

Tarım ve Hayvancılık ............................................................................................................................ 4 

Sanayi .................................................................................................................................................. 4 

Yeraltı Kaynakları ve Madencilik.......................................................................................................... 4 

Telekomünikasyon ............................................................................................................................... 4 

Müteahhitlik Hizmetleri ...................................................................................................................... 5 

Dış Ticaret ................................................................................................................................................ 5 

Ekvator Ginesi’nin Dış Ticareti (Bin dolar) ........................................................................................... 6 

İthalat yaptığı başlıca ülkeler (1000$) ................................................................................................. 6 

İhracat yaptığı başlıca ülkeler (1000$)..................................................................................................... 7 

Ekvator Ginesi’nin İhracatında Başlıca Ürünler (1000$) ...................................................................... 8 

Yatırımlar ............................................................................................................................................. 9 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar ............................................................................................................... 9 

Yatırım Mevzuatı ve Teşvikler ............................................................................................................. 9 

Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler ................................................................................................... 11 

Türkiye ile İkili Ticaret ........................................................................................................................ 11 

Türkiye-Ekvator Ginesi Dış Ticaret Değerleri (1000 dolar) ................................................................ 11 

Türkiye'nin Ekvator Ginesi’nden İthalatında Başlıca Ürünler (1000$) .............................................. 12 

Gümrük Tarifeleri ve Vergiler ............................................................................................................ 13 

Faydalı Bilgiler........................................................................................................................................ 14 

Yürütme Kurulu Üyeleri ......................................................................................................................... 14 

İletişim ................................................................................................................................................... 16 

 

  

  

Ekvator Ginesi Genel Bilgiler  

Resmi Adı 

 

Ekvator Ginesi Cumhuriyeti 

Yönetim Şekli   

Cumhuriyet 

Cumhurbaşkanı 

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo (1979’dan beri)         

Yüz Ölçümü 

 

28,051 km

2

 Toplam Nüfus   

845,000 

Nüfus Artış Hızı  

%3,1 

Ortalama Yaşam Süresi: 52,6 

Etnik Dağılım   

:  Fang  85.7%,  Bubi  6.5%,  Mdowe  3.6%,  Annobon  1.6%,  Bujeba  1.1%,  diğer   

1.4%  Dini Dağılım 

 

Roman Katolik %87, Protestan %5, Muslim %2, Diğer %6 

Okuma Yazma Oranı  : %94,2  

 

Konuşulan Diller : Fransızca, İspanyolca   

Başkent 

 

Malabo 

Başlıca Büyük Şehirler  : Bata, Malabo, Ebebiyin, Aconibe ve Añisoc 

Para Birimi 

 

Orta Afrika CFA Frankı 

Saat Farkı 

 

-2 

Resmi Tatiller   

:  1 Ocak (Yeni Yıl), 1 Mayıs (İşçi Bayramı), 25 Mayıs (Afrika Günü), 5 Haziran 

(Başkanın  Doğumgünü),  3  Ağustos  (Silahlı  Kuvvetler  Günü),  15  Ağustos  (Anayasa  Günü),  12  Ekim 

(Bağımsızlık Günü), 10 Aralık (İnsan Hakları Günü), 25 Aralık (Noel Bayramı). 

 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar:  

 Afrika,  Karayip  ve  Pasifik  Ülkeleri,  Afrika  Kalkınma  Bankası,  Afrika  Birliği,  Afrika  Ülkeleri  Gelişim 

Bankası, Orta Afrika Parasal ve Ekonomik Birliği, Portekizce Konuşan Ülkeler Topluluğu Siyasi Yapı 

Ekvator  Ginesi,  190  yıl  İspanya  tarafından  yönetildikten  sonra  1968  yılında  bağımsızlığına 

kavuşmuştur.  Ülke  başkanlık  sistemi  ile  yönetilmektedir.  Şimdiki  başkan  Teodoro  Obiang  Nguema 

Mbasago 1979’da bir askeri darbeyle iktidara gelmiş; sonuncusu Kasım 2009’da olmak üzere, bugüne 

kadar  yapılan  dört  seçimi  de  kazanarak  başkanlığını  devam  ettirmektedir.  1996,  2002,  ve  2009 

başkanlık  seçimleri;  1999,  2004,  2008  ve  2013  yıllarında  yapılan  milletvekilleri  seçimleri  anayasal 

demokrası  adı  altında  yapılmasına  rağmen  oldukça  kusurlu  bulunmaktadır.  Başkan  politik  sistem 

üzerindeki  bütün  kontrolü  elinde  tutmaya  çalışarak,  muhalifler  üzerinde  de  baskı  kurmaktadır. 

Başkanlık  seçimleri  yedi  yılda  bir,  100  üyeli  parlamento  seçimleri  ise  beş  yılda  bir  yenilenmektedir. 

Parlamentoda  iktidar  partisinin  98  sandalye  ile  ezici  bir  çoğunluğu  bulunmaktadır.  Petrol 

kaynaklarının  bulunmasıyla  son 10  yıl  içerisinde  hızlı bir  ekonomik  büyüme  yaşayan  Ekvator Ginesi, 

Sahra  Altı  Afrikanın  üçüncü  büyük  petrol  ihraç  eden  ülkesi  olmuştur.  Devlet  gelirlerinde  ciddi  bir 

artışa sebep olan bu büyüme ne yazık ki halkın yaşam standartlarında aynı etkiyi yaratmamıştır 

 

 
 

Genel Ekonomik Görünüm 

 

2013b 

2014b 

2015b 

2016c 

2017c 

GSYİH (milyon$) 

17,1a 


15,5a 

11,6 


10,7 

11,3 


Kişi başı GSYİH ($) 

35.373 


34.734 

32.741 


30.620 

29.218 


Büyüme  (%) 

-6,5a 


-0,3a 

-4,5 


-5,0 

-3,8 


İhracat (milyon $)fob 

15.776 


14.761 

7.966 


6.984 

7.949 


İthalat (milyon $)fob 

-5.785 


-5.475 

-4.095 


-3.610 

-3.734 


Enflasyon Oranı (%) 

6,3a 


5,4 

3,5 


3,2 

3,8 
Gerçekleşen

. b

 Economist Intelligence Unit tahmini. 

c

 Economist Intelligence Unit öngörüsü 

 Kaynak: The Economist Intelligence Unit, Country Report, Equatorial Guinea, 2016 

 1990’lı yıllarda keşfedilen petrol Ekvator Ginesi’ni Afrika kıtasının en hızlı büyüyen ve en fazla yabancı 

sermaye çeken ekonomilerinden birine dönüştürmüştür. Petrol geliri sayesinde ülke ekonomisi 2007 

yılında 1995’dekinin 60 katı büyüklüğe ulaşmıştır. Petrol gelirlerinin GSYİH içindeki payı %90’ı, ihracat 

gelirleri içindeki payı ise %97’yi aşmıştır. 

2015 yılı itibarıyla  Economist Intelligence Unit veri tabanına göre GSYİH’sı 11,6 milyar dolar, satın 

alma gücü paritesine göre kişi başı gelir düzeyi 32.741 dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Son yıllarda petrol üretimi düşme eğilimindedir. 2015 yılında günde 233,8 milyon varil olan üretimin, 

2016 yılında günde 219,7 milyon varile düşmesi beklenmektedir. 

En önemli gaz üretim bölgesi olan Alba’daki tesislerde petrol gazı ve metanol sıvılaştırılmaktadır. 

Tesislerde 2007 yılından itibaren sıvılaştırılmış doğal gaz üretimi de gerçekleştirilmektedir. Diğer 

taraftan, hükümet Ocak 2012’de yatırımcılarla yeni bir doğalgaz sıvılaştırma tesisinin kurulması için 

anlaşmaya varmıştır. 2016’da hizmete girmesi planlanan tesisle Ekvator Ginesi’nin doğalgaz 

sıvılaştırma kapasitesinin iki katına yükselmesi beklenmektedir. Petrol gazı ihracatı da 2008 yılından 

itibaren toplam ihracata önemli katkı yapmaya başlamıştır.  

Petrol üretimi ve ihracatında sağlanan önemli artışlar, petrol dışı sektörleri de olumlu etkilemiştir. 

Ekvator Ginesi’nde 2020 yılına kadar modern ve yükselen bir pazar ekonomisine ulaşılmasını 

hedefleyen uzun vadeli ulusal ekonomik kalkınma planı “Horizon 2020” 2007 yılında kabul edilmiştir. 

Planda, ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik politikalara yer verilerek izlenmekte; ülke 

ekonomisinin petrole bağımlılığının azaltılması hedeflenmektedir. Bu amaçla ekonomiye 

kazandırılması öngörülen belirli sektörlere önemli yatırım teşvikleri öngörülmüştür. Program, 

öncelikle özel sektörü destekleyecek kamu hizmetlerinin, altyapının ve beşeri sermayenin 

geliştirilmesine yönelik yatırımlara öncelik vermekte, süreç içerisinde de ülkede sermaye oluşumu ve 

uluslararası piyasalara katılabilecek sermayenin yaratılmasını hedeflemektedir. 

Ülke nüfusunun oldukça az olması ve eğitimli işgücü potansiyelinin de yeterli olmayışı programın 

güvenilirliği konusunda endişe yaratmaktadır. Yönetim ise orta vadede ülkeye seçici bir göçmenlik ile 

eğitim faaliyetlerini özendiren teşvik tedbirlerini harekete geçirmeye çalışmaktadır. 

Ülkede yabancı yatırımlar, petrol rezervlerinin keşfedilmesiyle birlikte artış göstermiş; özellikle 2000 

yılından sonra önemli miktarlara ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu petrol ve petrol gazlarına yapılan 

yabancı sermaye yatırımlarının toplam tutarı günümüzde 15 milyar doları bulmuştur. Bu alanlara 

yatırımlar büyük ölçüde Amerikan petrol şirketleri tarafından yapılmaktadır.  

Sektörler Tarım ve Hayvancılık 

Ülkede petrol bulunmadan önce ekonomi büyük ölçüde kahve ve kaao üretimine dayanmaktaydı. 

İhracat gelirlerinin büyük kısmı da yine bu ürünlerden elde edilmekteydi. Şimdilerde ise tarım 

faaliyetleri daha çok makinasız olarak düşük verimle yürütülmektedir. Dolayısıyla mevcut tarımsal 

uygulamalar geçimlik faaliyetlerin ötesine geçememektedir.  

Tarım faaliyetlerinin endüstriyel ölçeklerde yapılamamasında kredi olanaklarına erişememe, arazinin 

çok küçük olması, petrol bulunduktan sonra şehirlerde artan altyapı yatırımlarında işçi olarak 

çalışmak isteyenlerin, özellikle gençlerin, kırsal kesimden ayrılması etkili olmaktadır. Dolayısıyla gıda 

ihtiyacının büyük bir bölümü hali hazırda ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın önemli bir kısmı 

Kamerun’dan gerçekleştirilmektedir. 

Tüm bu engellere rağmen, hükümet ülkeyi gıdada kendi kendine yeter bir duruma getirmek için 

çeşitli planlar yapmakta ve projeler üretmektedir. Eğitim ve bazı destek projeleri ile çiftçilerin özellikle 

kooperatifleşmeleri teşvik edilmektedir. Bu sayede kurulan kooperatiflerin sayısı 300’ü aşmış 

durumdadır. 

Kerestecilik önemli bir sektör haline gelmiştir. Sektörün önderliğini çokuluslu Malezyalı Kereste 

firması Rimbunan Hijau yapmaktadır. 300 bin dekarlık alanda faaliyet gösterecek çok sayıda ruhsatı 

bulunmaktadır. Ülkedeki kereste üretiminin yarısını tek başına karşılamaktadır. Ülkedeki ormanlık 

arazinin %60’lık kısmı kereste firmalarına ruhsatlandırılmış durumdadır. 

Tarım sektörü GSYİH’dan yaklaşık olarak %3,4 pay almaktadır. Kahve, kakao, pirinç, tatlı patates, 

manyok, muz, palm çekirdeği en çok yetiştirilen ürünlerdir. Hayvancılık ve balıkçılık da önemli 

tarımsal faaliyetlerdendir. 

Sanayi 

Ülkedeki temel endüstriyel faaliyetler petrol ve doğal gaz üretimidir. Çıkarılan doğal gaz Alba’daki 

tesislerde sıvılaştırılmaktadır. Ham petrol ve petrole dayalı imalat sanayi GSYİH’dan yaklaşık %70 pay 

almaktadır. 

Petrol dışı sanayi üretimi çok kısıtlı olup GSYİH’ya katkısı bindelik dilimlerle ifade edilmektedir. 

Yeraltı Kaynakları ve Madencilik 

2008-2020 yıllarını kapsayan Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Planı’nın temel hedeflerinden olan 

ekonominin çeşitlenmesi altın, elmas, boksit gibi madenlerin henüz el değmemiş kaynaklarından 

çıkartılması yoluyla gerçekleştirilmek istenmektedir. Telekomünikasyon 

Yabancı sermaye yatırımlarının fazla olduğu bu sektörde, sabit ve kablosuz telefon hizmetlerinde 

tekel konumunda olan GETESA’nın %40’lık hissesinin sahibi olan France Telecom’un ‘Orange’ adında 

mobil telefon hizmeti veren bir şirketi de bulunmaktadır. 
 

Müteahhitlik Hizmetleri 

Kamu alt yapı yatırımları tarafından finanse edilen inşaat sektörü, methanol ve gaz üretiminden sonra 

petrol gelirlerinin de çoğunlukla alt yapı hizmetlerine ayrılmasıyla ikinci büyük sektör olmuştur. 

GSYİH’dan aldığı pay % 5,2 oranındadır.  

Ekvator Ginesi’ni 2020 yılına kadar gelişen ekonomi haline getirmeyi hedefleyen Ulusal Ekonomik ve 

Sosyal Kalkınma Planı’nınn ilk aşamasının uygulanması dahilinde gerçekleştirilen yeni yolların yapımı, 

mevcut yolların bakımı, hava alanlarının yenilenmesi, limanların  genişletilmesi içme suyu ve enerji 

alanlarında pek çok altyapı yatırımlarının yapılması, yeni yerleşim yerlerinin kurulmasına yönelik 

kentlerdeki konut projeleri inşaat sektörünün canlı kalmasnı sağlamaktadır. Ayrıca  Çin, Fas ve 

Lübnan’ın da konut projelerinde önemli yatırımları vardır.   

Dış Ticaret 

Ekvator Ginesi dış ticaretinde fazla veren bir ülkedir. İhracat gelirlerinin tamamına yakınını petrol ve 

petrol gazları ihracatından elde etmektedir. 

Ekvator Ginesi petrol ve petrol gazından elde ettiği gelirle, büyük ölçüde ihtiyaç duyduğu sermaye 

mallarını ithal etmektedir. 

Ekvator Ginesi’nin 2008 yılında 1,7 milyar dolar olan toplam ithalatı, Nijerya’dan ham petrol alımına 

başlanmasıyla 2009 ve 2010 yıllarında 5 milyar doları aşmıştır. Ham petrol ithalatının durdurulmasıyla 

toplam ithalat önemli ölçüde gerileyerek 2011 yılında 3,3 milyar dolar, 2014’de de 2,3 milyar dolar 

civarında gerçekleşmiştir. 2015 yılı ithalatı ise 1,5 milyar dolardır. 2016 yılında ülkenin toplam ihracatı 

6,6 milyar dolardır. 

Petrol  ve  petrol  gazı,  Ekvator  Ginesi’nin  toplam  ihracatının  %90’dan  fazlasını  oluşturmaktadır.  Geri 

kalan  ihracatın  önemli  bir  kısmını  da  asiklik  alkol,  ağaçlar  ve  altın  oluşturmaktadır.  En  çok  ihracat 

yaptığı ülkeler Hindistan, Çin, Güney Kore, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere, Hollanda, Brezilya, Japonya 

ve Almanya’dır.

 

 

 
 

Ekvator Ginesi’nin Dış Ticareti (Bin dolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak:Trademap 

 

İthalat yaptığı başlıca ülkeler (1000$)  

 

 

 

  

 

Kaynak: Trade Map 

Ekvator Ginesi’nin 2008 yılında 1,7 milyar dolar olan toplam ithalatı, Nijerya’dan ham petrol alımına 

başlanmasıyla 2009 ve 2010 yıllarında 5 milyar doları aşmıştır. Ham petrol ithalatının durdurulmasıyla 

toplam ithalat önemli ölçüde gerileyerek 2011 yılında 3,3 milyar dolar, 2014’de de 2,3 milyar dolar 

civarında gerçekleşmiştir. 2016 yılı ithalatı ise 1,1 milyar dolardır. 

Ekvator Ginesi en çok biralar, ağır iş makinelerinin ve cihazlarının aksam ve parçalarını, demir-çelikten 

inşaat ve aksamı, demir-çelikten dikişsiz tüp ve borular, çimento, mobilyalar, kümes hayvanları etleri, 

izole edilmiş tel ve kablolar, muslukçu ve borucu eşyası ve demir çelik çubuklar  ithal etmektedir. 

Ekvator Ginesi’nin en çok ithalat yaptığı ülkeler ABD, İspanya, Çin, Fransa, Hollanda, İngiltere, Belçika, 

İtalya, Türkiye, Portekiz ve Brezilya’dır. Ekvator Ginesi’nin İthalatında Başlıca Ürünler (1000$) Yıllar 

İhracat 

İthalat 

Hacim  

Denge 

2008 

16.083 


1.715 

17.798 


14.368 

2009 

9.161 


5.299 

14.460 


3.862 

2010 

9.474 


5.101 

14.575 


4.373 

2011 

12.749 


3.278 

16.026 


9.471 

2012

 

15.686 


2.299 

17.985 


13.387 

2013 

14.528 


3.106 

17.634 


11.422 

2014 

13.169 


2.628 

15.797 


10.541 

2015 

6.689 


1.705 

8.394 


4.984 

2016 

4.597 


1.101 

5.698 


3.496 

SIRA  Ülkeler 

2014 

2015 

2016 Toplam 

2.627.655 

1.705.024 

1.101.214 ABD 

574.795 


161.964 

278.427 
İspanya 

424.877 


291.557 

261.696 
Çin 

352.515 


261.390 

148.254 
Fransa 

137.391 


84.962 

47.636  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Trade Map İhracat yaptığı başlıca ülkeler (1000$) 

Kaynak: Trade Map 

 

 

GTİP ÜRÜNLER 

2014 

2015 

2016 

 

Toplam 

2.627.655 

1.705.024 

1.101.214 8905 

Fener, yangın 

söndürme, 

tarak gemileri, 

yüzer vinçler 

vb. 


47.662 

234.286 


 

 

180.000 7308 

Demir/çelikten 

inşaat ve 

aksamı 


67.533 

71.260 


 

16.196 


2203 

Biralar 


(malttan) 

78.747 


64.530 

62.036 


8481 

Muslukçu, 

borucu eşyası-

basınç 


düşürücü, 

termostatik 

valf dahil 

37.235 


38.720 

 

  

11.169 


9403 

Diğer 


mobilyalar vb. 

Aksam, 


parçaları 

46.608 


37.662 

 

 25.685 

SIRA 

Ülkeler 

2014 

2015 

2016 Toplam 

13.169.030 

6.689.509 

4.597.667 

Hindistan 

716.311 

419.981 


908.757 

Çin 


3.217.190 

1.166.496 

631.852 

Güney Kore  166.450 

1.056.146 

614.981 


İspanya 


696.391 

631.280 


566.491 


 

Küresel kriz nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında 10 milyar doların altına düşen Ekvator Ginesi’nin toplam ihracatı 2011 yılında 12,7 milyar doları, 2012 yılında da 15,6 milyar doları aşmıştır. 2016 

yılında ülkenin toplam ihracatı 6,6 milyar dolardır. 

Petrol ve petrol gazı, Ekvator Ginesi’nin toplam ihracatının %90’dan fazlasını oluşturmaktadır. Geri 

kalan ihracatın önemli bir kısmını da asiklik alkol, ağaçlar ve altın oluşturmaktadır. En çok ihracat 

yaptığı ülkeler Hindistan, Çin, Güney Kore, İspanya, İtalya, ABD, İngiltere, Hollanda, Brezilya, Japonya 

ve Almanya’dır. Ekvator Ginesi’nin İhracatında Başlıca Ürünler (1000$) 

Kaynak: Trade Map 

 

 GTİP 

Ürünler 

2014 

2015 

2016 

  

Toplam 13.169.030  6.689.509 

4.597.667 

2709 

Ham petrol (petrol yağları 

ve bitümenli 

minerallerden elde edilen 

yağlar) 

9.027.833 

4.658.282 

3.158.389 2711 

Petrol gazları ve diğer 

gazlı hidrokarbonlar 

3.368.150 

1.541.401 

858.943 


2905 

Asiklik alkoller vb. 

Halojenlenmiş, 

sülfolanmış, 

nitrolanmış/nitrozalanmış 

türevl 


9.028.727 

4.457.122 

183.672 

4403 

Yuvarlak ağaçlar 

432.184 

255.174 


262.386 

4408 

Kaplamalık ve kontrplak 

için yapraklar; kalın 

>6mm. 


180.856 

184.883 


264.723 


 

Yatırımlar 

Ekvator Ginesi Afrika’da yabancı sermayeyi en çok çeken ülkelerden bir tanesidir. Bunun sebebi ise 

yüksek miktardaki doğalgaz ve petrol kaynaklarının dış yatırımların ilgisini çekmesidir. Ülke içindeki 

özel sektöre doğrudan yabancı yatırımlar hakimdir ve  IMF’nin 2013 yılı ile ilgili verilerine göre 

yatırımların GSYİH’ya oranı oldukça yüksek, %61,3 oranındadır. Hükümet ekonomik büyüme ve 

istihdamı sağlamak için yabancı sermaye yatırımlarını desteklemektedir. 

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

İdare ekonomik büyümeyi ve istihdamı artırmak için yabancı sermaye yatırımlarını teşvik etmektedir. 

Kar, kar payı, sermaye, dış borç anapara ve faiz ödemelerinin yurtdışına transferinde kısıtlama 

bulunmamaktadır. 

Yabancılar toprak edinebilmektedir. 

Özel sektörün savunma sanayi, zehirli atık depolama, alkollü içecek (bira dışında) gibi bazı sektörlerde 

faaliyet göstermesi sınırlandırılmış veya yasaklanmıştır. 

Ülkede faaliyet gösteren yabancı firmaların iş gücünün en az %70’ini ülke içinden istihdam etmeleri 

zorunlu tutulmaktadır. Petrol sektöründe istisnai olarak zorunlu yerel istihdam oranı %30 olarak 

tespit edilmiştir. 2004’ten beri Ekvator Ginesi’nde kurulan firmalarda yerel ortak (Ekvator Gineli 

gerçek veya tüzel kişi) payının en az %35 olması zorunlu tutulmaktadır. Bu firmalarda en az üç Ekvator 

Gineli ortağın yönetim kurulunda yer alması ve yönetim kurulunun en az üçte birinin Ekvator Gineli 

vatandaşlardan oluşması gerekmektedir. 

Yerleşik olmayan gerçek veya tüzel kişilerin, ülke içinde gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerden elde 

etikleri gelirleri %10 oranında vergiye tabi tutulmaktadır. Ekvator Ginesi’nde bir takvim yılında 3 

aydan fazla veya 2 yıllık bir dönemde 6 ay faaliyet gösteren ticari varlıklar “yerleşik” olarak kabul 

edilmektedir. Yerleşik ticari varlıklar dünya çapındaki ticari faaliyetleri üzerinden vergiye tabi 

tutulmaktadır. 

Yabancılar, yetkili otoritelerden izin almak kaydıyla, döviz hesabı açtırabilmektedir. 

En yüksek gelir ve kurumlar vergisi oranı %35’tir. 

Yabancı yatırım mevzuatının liberal tarafları bulunmasına karşın uygulamada pek çok sorunla 

karşılaşılabilmektedir. Bürokratik işlemler çok fazla, zaman alıcı ve istismara açık niteliktedir. Vergi 

sistemi şeffaf değildir. Vergilendirme ve eşit muamele uygulamaları keyfidir. İdare vergi kanunlarında 

ani değişikliklere giderek yabancı yatırımcılardan ve firmalardan daha fazla gelir elde etme 

teşebbüsünde bulunabilmektedir. 

Yatırım Mevzuatı ve Teşvikler 

Savunma sanayi, zehirli atık depoloması ve alkollü içecekler gibi sektörler dışında sektör sınırlaması 

oldukça az olan Ekvator Ginesi’nde kar, kar payı, sermaye, dış borç ana para ve faiz ödemelerinin yurt 

dışına transferinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Yabancıların ülkede toprak edinmesiyle ilgili olarak 

da bir sınırlama mevcut değildir. Gerekli yerlerden izin almak kaydıyla yabancılar ülkede döviz hesabı 

açtırabiliyorlar. 
10 

 

Yatırım yapan yabanacı firmalar personelin %70’ini ülke içinden istihdan etmekle yükümlüdürler. İstisna olarak, petrol şirketlerinde bu oran %30’a düşmektedir. Yerel ortak payının en az %35 olması, 

en az 3 Ekvator Gineli ortağın yönetim kurulunda olması ve yönetim kurulunun en az üçte birinin 

Ekvator Gineli vatandaştan oluşması öngörülmüştür.  

Yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerinin %10’u üzerinden 

vergilendirmeye tabidirler. ‘Yerleşik ‘ olarak kabul edilebilmeleri için ise 3 aydan fazla ve 2 yıllık 

dönemde 6 ay faaliyet göstermiş olmaları beklenmektedir. Bundan sonrasında ise vergilendirilmeleri 

dünya çapında gerçekleştirdikleri faaliyetler üzerinden yapılır. 

 

 
11 

 

Türkiye ile Ekonomik ve Ticari İlişkiler Türkiye ile İkili Ticaret 

 

İki  ülke  arasındaki  ticaret  son  yıllarda  düzenli  olarak  ve  Türkiye  lehine  artış  göstermektedir. Türkiye’nin  2004  yılına  kadar  1  milyon  doların  altında  olan  bu  ülkeye  ihracatı  özellikle  2011  yılında 

büyük  artış  göstererek 63 milyon  doları,  2012  yılında  da  75  milyon  doları  aşmıştır.  2016  yılında  ise 

23,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin  Ekvator  Ginesi’nden  düzenli  bir  ithalatı  bulunmamaktadır.  Tutar  olarak  da  oldukça 

önemsizdir.  En  önemli  ithalat  2006  ve  2007  yıllarında  petrol  gazı  olarak  gerçekleştirilmiştir.  2009 

yılından beri bu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın tutarı 1 milyon doların altında seyretmektedir.  Türkiye-Ekvator Ginesi Dış Ticaret Değerleri (1000 dolar) 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: TÜİK, * Haziran 

Türkiye Ekvator Ginesi’ne en çok çimento, demir-çelik ürünleri, buğday unu, hijyenik havlular, bebek 

bezi ve benzeri ürünler, tavuk eti, inşaat makinaları, izole kablo ve teller, çeşitli inşaat malzemeleri

makarna ve unlu mamuller ihraç etmektedir. Çimento, demir-çelik ve demir-çelik ürünleri Türkiye’nin 

Ekvator Ginesi’ne ihracatının % 56’sını oluşturmaktadır. 

Türkiye ise Ekvator Ginesi’nden zaman zaman kereste ve ağaçtan eşya ithal etmektedir.  

 

YILLAR 

İHRACAT 

İTHALAT 

HACİM 

DENGE 

2013 

72.990 


26 

69.697 


69.645 

2014 

64.305 


331 

64.636 


63.974 

2015 

45.740 


105 

45.845 


45.635 

2016 

23.611 


653 

24.263 


22.958 

2016* 

12.809 


653 

13.462 


12.156 

2017* 

11.838 


11.838 


11.838 


12 

 

 Türkiye'nin Ekvator Gine’sine İhracatında Başlıca Ürünler (1000$) Kaynak: Trade Map 

 

Türkiye'nin Ekvator Ginesi’nden İthalatında Başlıca Ürünler (1000$) 

Kaynak: Trade Map 

 

 GTİP 

Ürünler 

2014 

2015 

2016 

  

Toplam 

64.305 

45.739 


23.611 

2523 

Çimento 


22.490 

15.325 


9.996 

1101 

Buğday unu/mahlut unu 

1.914 

3.369 


4.200 

9619 

Hijyenik havlular-ve-

tamponlar-bebek bezleri 

2.841 


2.840 

2.769 


1902 

Makarnalar 

626 

711 


566 

0207 

Kümes hayvanlarının 

etleri ve yenilen sakatatı 

1.630 


1.198 

535 


GTİP 

Ürünler 

2014 

2015 

2016 

  

Toplam 

331 

105 

653 

0201 

Sığır eti (taze/soğutulmuş) 

0203 

Sığır eti (dondurulmuş) 

0204 

Koyun ve keçi eti 

0210 

Et ve yenilen sakatat 

(tuzlanmış/salamura/kurutulmuş/tütsülenmiş) 

0401 

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, tasüt ve 

krema (konsantre edilmemiş, tatlandır 


13 

 

Gümrük Tarifeleri ve Vergiler 

Ekvator Ginesi’nin dış ticaret politikası temel olarak 1994’te yürürlüğe giren Orta Afrika Ekonomik ve 

Para Birliği (CEMAC) ortak dış tarifesine dayanmaktadır. CEMAC ortak dış tarifesi, genel olarak diğer 

Sahra-altı Afrikası ülkelerine oranla daha yüksektir.  

CEMAC’a üyelikle birlikte Ekvator Ginesi dış ticarette daha liberal bir politika izlemeye başlamıştır. 

Üyelikle birlikte yürürlükte bulunan kotalar kaldırılmış, tarifeler de uygulanan ortak tarifeyle birlikte 

önemli öldçüde düşürülmüştür. 

Ekvator Ginesi bir CEMAC üyesidir. Dolayısıyla ithalatında CEMAC’ın uyguladığı ortak dış tarife 

oranlarını uygulamaktadır. Ortak dış tarife oranları 4 farklı kategoride gösterilmiştir. İlaç ve gübre gibi 

temel ihtiyaç maddelerine %5; makine, traktör, buğday vb. ürünlerin yer aldığı ikinci kategorideki 

ürünlere %10; malt, işlenmiş kauçuk gibi aramallara %20; gıda maddeleri, kozmetik ürünleri, içkiler, 

elektrikli ev aletleri gibi tüketim mallarına ise %30 gümrük vergisi uygulanmaktadır.  

CEMAC içi ticaret ise Ocak 1998’den beri gümrük vergisinden muaf olup, sadece KDV’ye tabidir. 

Standart KDV oranı %15’tir. Bazı mallar KDV’den muaf tulurken, bazılarına %6, bir kısmına da %30 

oranlarında uygulanmaktadır. İhraç edilen mallara KDV oranı sıfır olarak uygulanmaktadır. 

CEMAC’ın uyguladığı ortak gümrük tarifelerine Orta Afrika Ülkeleri Ekonomik ve Para Topluluğu 

Gümrükler Ağı’nın web sitesinin (www.sydonia.cemac.int) “Le Tarif Douanier CEMAC” linkinden 8’li 

ürün bazında ulaşılabilmektedir. 

 

 
14 

 

Faydalı Bilgiler 

 

Ekvator Ginesi İş Konseyi 

Kuruluş Yılı: 2014 

Türk Tarafı Başkanı: Ali Sezen 

Firma / Unvan: Hats Dış Tic.End.Ür.San.Paz.A.Ş./Yönetim Kurulu Başkanı 

Karşı Kanat: Ekvator Ginesi Ticaret, Tarım ve Ormancılık Odası 

Karşı Kanat Başkanı: Gregorio Boho Camo 

Yürütme Kurulu Üyeleri 

 

  

 

Ad 

Soyad 

Firma 

Konsey Unvanı 

Ali 


Sezen 

Hats Dış Tic.End.Ür.San.Paz.A.Ş. 

İş Konseyi Başkanı 

Demir 


Dülger 

Acemar Dış Ticaret A.Ş. 

İş Konseyi Başkan 

Yardımcısı 

Muzaffer  Utku 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. 

İş Konseyi YK Üyesi 

Hakan 


Özel 

Armada Gemi Acenteliği Uls.Taş. Ve 

Tur.Tic.Ltd.Şti. 

İş Konseyi YK Üyesi 

Veli 

Çelik 


Çelikler Gida Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti. 

İş Konseyi YK Üyesi 
15 

 

 İş Konseyi Çalışan Bilgileri 

Barış Çuvalcı, Afrika Bölge Koordinatörü, +90 212 339 50 32 

Evren Doğan, İş Konseyi Koordinatörü, +90 212 339 50 51 

İrem Develioğlu, İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı, +90 212 339 50 70 

Saadet Gülmez, , İş Konseyi Koordinatör Yardımcısı, +90 212 339 50 61 

E-posta

africa@deik.org.tr

  16 

 

İletişim 

 

T.C. Yaounde Büyükelçiliği 

Büyükelçi Murat Ülkü 

Adres: Boulevard de l’URSS 1782P.K. 35155- BastosYaounde / Kamerun 

Telefon  :  +237 22 20 67 75 / 22 20 67 76 / 67 77 

Faks  : + 237 22 20 67 78 

E-posta  : ambassade.yaounde@mfa.gov.tr 

 

Ekvator Ginesi’ne 12 Ocak 2010 tarihinden itibaren Yaounde Büyükelçiliğimiz akreditedir.  

 


Yüklə 119,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə