Ülviyyə xaliqverdi qızı ƏliyevaYüklə 20,4 Kb.
tarix08.11.2018
ölçüsü20,4 Kb.

ÜLVIYYƏ XALIQVERDİ qızı ƏLIYEVA

Baş müəllim


photo001

İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu: 012 539-05-45

İmeyl: ulviyye_a@yahoo.com
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1982-cı il iyunun 4-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1989-1999-ci illərdə Baki şəhəri 7 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.

 • 1999-2003-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.

 • 2003-2005 cü illərdə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetinin magistratura şöbəsinin Dilşünaslıq fükültəsində təhsil alıb.

 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2005-cü ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetində Magistr dərəcəsinə alib.

 • 2015-ci ildə BDU-da İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında baş müəllim seçilib.

 • 2014-cı ildən Baki Dövlət Universitetinin doktorantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2005-2009 ci illərdə Azərbaycan Dövlət Iqtisad Universitetində ingilis dili müəllimi

 • 2009- cu ildən bu günədək Bakı Dövlət Universitetinin İngilis dili (humanitar fakültələr üzrə) kafedrasında tam ştat baş müəllim
TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Ümumi ingilis dili

 • ESP (İngilis dili xüsusi məqsədlər üçün) Beynəlxalq Münasibətlər və İqtisadiyyat

TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • İngilisdilidərslərindəmüxtəlifnövöyrətməmetodlarlınıninteqrasiyası

 • İngilisdilidərslərindəkommunikativmetodlarınınistifadəsininüstünlükləri

 • ESP

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun və Tempus proqramınıntəşkiletdiyitreninq.

 • 2015, Bakı,Azərbaycan. Azərbaycan Dillər Universiteti, XXI əsr Mədəni Paradiqması Multimədəni Aspektdə Respublika Elmi-praktik Konfrans.

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. BDU-da «Dədə Qorqud və Türk dünyası» adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans

 • 2018, Bakı, Azərbaycan.Bəkir Cobanzadə-125.«Azərbaycandili: dünənvəbugun» movzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ


Məqalələr


  • 2009,. Modal sözlərin tədqiqinə dair. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası. Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar

  • 2013, “Teaching content through second language” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal- Dil və Ədəbiyyat №4(88)

  • 2014, Struktur dilciliyin yaranmasının linqvistik əsasları. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal- Dil və Ədəbiyyat № 2(90)

  • 2014, Planing the English lesson. “Dil və Ədəbiyyat” jurnalı. №3(95)

  • 2014, Language, culture and schooling. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal- Dil və Ədəbiyyat №3(91)

  • 2014, İngilis və Azərbaycan dilində cümlənin nominativ təhlili. Azərb. Respublikası Nazirlər Kabineti Yanında Terminologiya Komissiyası Terminalogiya Məsələləri №2

  • 2015, Cümlənin nominativ strukturu. ADU XXI əsr Mədəni Paradiqması Multimədəni Aspektdə Respublika Elmi-praktik Konfrans.

  • 2015, “Morfoloji və Kontensiv tipoloiya”. BDU «Dədə Qorqud və Türk dünyası» adlı Beynəlxalq Elmi Konfrans

  • 2016, Kontensiv Tipologiya baxımından cümlə tipləri. Filologiya Məsələləri “Elm və Təhsil” 9sayli.

  • 2016, Classroom-Based Assessment Content. Filologiya Məsələləri “Elm və Təhsil” 11 sayli.

  • 2017, Cumlenin nominativ qurulusu. Dil və Ədəbiyyat Cild 8№2

  • 2017, Odesa-2017. Номинативнаяструктурапредложенияазербайджанскомязыке c точкизренияконтенсивнойтипологии


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə