Ümumi iqtisadiyyatYüklə 15,96 Kb.
tarix14.05.2018
ölçüsü15,96 Kb.

“Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul üçün imtahan sualları

 1. Milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə strateji yol xəritəsinin hədəfləri

 2. Milli iqtisadiyyat anlayışı və onun xarakterik cəhətləri

 3. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin mahiyyəti və mərhələləri

 4. Milli iqtisadiyyatın GZIT (SWOT) təhlili və qiymətləndirilməsi

 5. Milli iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərinə dair Strateji Yol Xəritəsinin əsas istiqamətləri

 6. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində monetar alətlərin rolu və effektivliyi

 7. İqtisadiyyatın dövlət tərəfindən fiskal tənzimlənməsi

 8. Yaşayış minimumunun hesablanması qaydası

 9. Gəlirlərin təsnifatı: nominal və real gəlirlər

 10. İqtisadi artım nəzəriyyəsi və iqtisadi inkişafı xarakteriza edən göstəricilər

 11. İnvestisiya mühitini şərtləndirən amillər

 12. İnhisar və rəqabət: təbii inhisarçılığın mahiyyəti

 13. Xarici borc problemi və onun təhlükəsizlik halı

 14. Mənfəətin yüksəldilməsi amilləri

 15. Dövlət büdcəsinin formalaşması mənbələri və əsas xərc maddələri

 16. İqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətliliyi şərtləndirən amillər

 17. Əhali istehlakı və ona təsir edən amillər

 18. İqtisadi təhlükəsizliyi təhdid edən amillər

 19. ÜTT: ticarətin qlobal tənzimlənməsi

 20. Makroiqtisadi göstəricilər və onların qarşılıqlı təsiri

 21. İqtisadi sistemlər və onların fərqləri

 22. Mülkiyyət münasibətlərinin mahiyyəti və formaları

 23. Dövlətin iqtisadiyyatda yeri və rolu

 24. Xarici investisiyaların formaları və xarakteristikası

 25. Davamlı inkişafın təmin edilməsinin dövlət mexanizmi

 26. Dövlətin maliyyə təhlükəsizliyi sistemi

 27. Milli Hesablar Sisteminin mahiyyəti və quruluşu

 28. Bazarın mahiyyəti, vəzifələri və formaları

 29. Mütləq və müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

 30. Tələb-təklif proporsiyası və bazar tarazlığı

 31. Alternativ dəyərin mahiyyəti

 32. İnflyasiyanın mahiyyəti və sosial-iqtisadi nəticələri

 33. Tənzimlənən qiymət siyasəti

 34. Milli gəlirin artırılması yolları

 35. İqtisadi böhranların mahiyyəti və mərhələləri

 36. Cini indeksinin mahiyyəti

 37. Tələb və təklif elastikliyi

 38. İşsizliyin təzahür formaları

 39. Olkənin maliyyə sistemi və onun əsas axın kanalları

 40. İqtisad elminin müxtəlif məktəbləri və nəzəriyyələri

 41. Dövlətin azad və proteksionist ticarət siyasətinin hədəfləri

 42. İstehsal amillərinin və iqtisadi resursların fərqli cəhətləri

 43. Dövlətin sosial müdafiə siyasəti və onun formaları

 44. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi, inzibati və iqtisadi metodları

 45. Bazar iqtisadiyyatının əsas elementləri

 46. İstehlak malları indeksinin metodologiyası

 47. Dövlət büdcəsi xərclərinin təsnifatı

 48. Tədiyyə balansının mahiyyəti

 49. Milli gəlirin mahiyyəti və bölgüsü mexanizmləri

 50. Dövlət büdcəsinin balansı və daxilolma mənbələri

 51. Milli sərvət və onun strukturu

 52. Qlobal iqtisadi problemlərin təsnifatı

 53. Yaşayış minimumu və yoxsulluğun ölçülməsi meyarları

 54. Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun əsas xüsusiyyətləri

 55. Təklifin formalaşmasına təsir edən amillər

 56. Dövlət büdcəsinin əsas parametrləri

 57. İqtisadi inteqrasiyanın formaları və mərhələləri

 58. Nominal və real ümumi daxili məhsulun fərqləri

 59. Milli bazar və milli iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi

 60. Xarici iqtisadi əlaqələr və təhlükəsizlik həddiDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə