Ümumi iqtisadiyyatYüklə 18,09 Kb.
tarix04.11.2017
ölçüsü18,09 Kb.

Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə doktoranturaya doktorluq üçün imtahan sualları

 1. Milli iqtisadiyyatın perspektivləri üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca hədəfləri

 2. Milli iqtisadiyyat anlayışı və onun xarakterik cəhətləri

 3. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin konsepsiyası və modelləri

 4. Milli iqtisadiyyatın GZIT (SWOT) təhlili və qiymətləndirilməsi

 5. Milli iqtisadiyyatın inkişaf perspektivlərinə dair Strateji Yol Xəritəsinin əsas istiqamətləri, metodoloji yanaşma

 6. İqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsi və onun təsir vasitələri

 7. İqtisadiyyatın fiskal tənzimlənməsi və onun mahiyyəti

 8. Milli iqtisadiyyatın inkişaf perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsinin strateji məqsədləri

 9. Gəlirlərin təsnifatı: nominal və real gəlirlər

 10. İqtisadi artım nəzəriyyəsi və iqtisadi inkişafı xarakterizə edən makroiqtisadi göstəricilər

 11. İnvestisiya mühitini şərtləndirən amillər

 12. İnhisar və rəqabət: təbii inhisarçılığın mahiyyəti

 13. İnsan inkişafı və onu xarakterizə edən göstəricilər

 14. İnsan kapitalı və onun inkişafını təmin edən başlıca amillər

 15. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti

 16. Dövlət büdcəsinin formalaşması mənbələri və əsas xərc maddələri

 17. İqtisadiyyatda rəqabətqabiliyyətliliyi şərtləndirən amillər

 18. İnklüziv iqtisadi artım anlayışı

 19. İqtisadi təhlükəsizliyi təhdid edən amillər

 20. ÜTT: ticarətin qlobal tənzimlənməsi

 21. Makroiqtisadi göstəricilər və onların xarakteristikası

 22. İqtisadi sistemlər və onların fərqləri

 23. Mülkiyyət münasibətlərinin mahiyyəti və formaları

 24. Dövlətin iqtisadiyyatda yeri və rolu

 25. Xarici investisiyaların formaları və xarakteristikası

 26. Davamlı inkişaf modeli və onun xarakterik cəhətləri

 27. Dövlətin maliyyə təhlükəsizliyi sistemi

 28. Milli Hesablar Sisteminin mahiyyəti və quruluşu

 29. Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizlik həddini xarakterizə edən əsas göstəricilər

 30. Mütləq və müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi

 31. Tələb və təklifin nisbəti, bazar tarazlığı problemi

 32. İqtisadi artımın intensiv amilləri

 33. İnflyasiyanın mahiyyəti və sosial-iqtisadi nəticələri

 34. Tənzimlənən qiymət siyasəti

 35. Milli gəlirin artırılması yolları

 36. İqtisadi böhranların mahiyyəti və mərhələləri

 37. Cini indeksinin mahiyyəti

 38. Tələb və təklif elastikliyi

 39. İşsizliyin təzahür formaları

 40. Olkənin maliyyə sistemi və onun əsas axın kanalları

 41. İqtisad elminin müxtəlif məktəbləri və nəzəriyyələri

 42. Dövlətin azad və proteksionist ticarət siyasətinin hədəfləri

 43. İstehsal amillərinin və iqtisadi resursların fərqli cəhətləri

 44. Dövlətin sosial müdafiə siyasəti və onun formaları

 45. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin hüquqi, inzibati və iqtisadi metodları

 46. Bazar iqtisadiyyatının əsas elementləri

 47. İstehlak malları indeksinin metodologiyası

 48. Dövlət büdcəsi xərclərinin təsnifatı

 49. Tədiyyə balansının mahiyyəti

 50. Milli gəlirin mahiyyəti və bölgüsü mexanizmləri

 51. Dövlət büdcəsinin balansı və daxilolma mənbələri

 52. Milli sərvət və onun strukturu

 53. Qlobal iqtisadi problemlərin təsnifatı

 54. Yaşayış minimumu və yoxsulluğun ölçülməsi meyarları

 55. Sahibkarlıq fəaliyyəti və onun əsas xüsusiyyətləri

 56. Təklifin formalaşmasına təsir edən amillər

 57. Dövlət büdcəsinin əsas parametrləri

 58. İqtisadi inteqrasiyanın formaları və mərhələləri

 59. Nominal və real ümumi daxili məhsulun fərqləri

 60. Milli bazar və milli iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi

 61. Strateji idrəetmənin meydana çıxmasının zəruriliyi

 62. İnnovasiya prosesi və növləri

 63. İdarəetmədə effektiv nəzarətin xarakteristikası

 64. Menecment nəzəriyyələri

 65. Menecmentdə liderlik

 66. Heyətin adaptasiyası

 67. Karyera heyətin inkişafının məqsədi kimi

 68. Dövlət idarə edən sistem kimi

 69. Firmanın daxili və xarici mühiti

 70. Strateji seqmentləşdirməDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə