Ümumiməlumat Fənnin adı, koduYüklə 55,17 Kb.
tarix29.10.2017
ölçüsü55,17 Kb.
#7492

SILLABUS

Ümumiməlumat

Fənnin adı, kodu


PLTS 110: INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE

kreditlərin sayı

3

Departament

Political Science and International Relations

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

Fall2014

Fənnitədrisedənmüəllim (lər)

KenanAllahverdiyev

E-mail:

kenan_4@yahoo.com

Telefon:

(+994 12) 421-81 55

Mühazirəotağı/Cədvəl

Neftchilar campus, Friday 15:10, 16:40

Məsləhətsaatları

14:00 – 15:00

Prerekvizitlər

Khazar University

Tədrisdili

azerb, rus, eng

Fənninnövü

(məcburi, seçmə)

Major

Dərsliklərvəəlavəədəbiyyat

Readings:

Required:


 1. İbrahimli X. (2010). Politologiya. Bakı

 2. Şiraliyev H. (1998). Politologiya. Bakı

 3. Пугачев В.П., Соловьев, А.И. (1998). Введение в политологию. Москва: Аспект Пресс.

 4. Ranney, Austin (1996). Governing: An Introduction to Political Science. New Jersey: Prentice-Hall.

Suggested:

 1. Agarwal, N.N, et. al. (1993). Principles of Political Science. New Delhi.

 2. Goodin, Robert E., et. al. eds. (1996). A New Handbook of Political Science. New York: Oxford University Press.

Kursunvebsaytı

khazar.org

Tədrismetodları

Mühazirə

tutorials

Qrup müzakirəsi

seminars

Praktiki tapşırıqlar

short assignments

Praktiki məsələnin təhlili

term paper (Essay)

Digər

Quiz

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıqimtahanı
25

Praktikiməşğələ
-

Davamiyyət
10

Fəallıq
10

Tapşırıqvətestlər
10

Kursişi(Esse)
10

Prezentasiya/QrupmüzakirəFinal imtahanı
35

DigərYekun
100

Kursuntəsviri

The primary objective of this course is to introduce students to the discipline of political science.

Kursunməqsədləri

This course aims to offer:

 • an introduction to the scientific study of politics

 • an overview of central political concepts, ideas and ideologies

 • basic knowledge of important institutions and processes in the political/ administrative system

 • basic knowledge in the field of international politics.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Course Outcomes

By the end of this course successful students will possess a good understanding of (1) the concepts of politics, policy, political interest, political conflict, government, political system, ideologies, etc. in all their complexity;

(2) various political philosophies and ideologies;

(3) important institutions and processes in political/administrative systems;

(4) international politics, including dominant schools in the theory of international relations.


Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Requirements and Grading


This class will be conducted as a combination of seminars and tutorials.

There will be two examinations—mid-term and final, and one paper for the course. Specific requirements for each will be described in a separate handout.

The paper should be typed, double-spaced, have 2 cm margins all around, and written in 11 point Times New Roman font. The paper should be submitted in class (see the Schedule). 5 points per day will be deducted from the overall grade for the paper submitted after the deadline. The late papers should be submitted either to the instructor’s office or, if he is not available, to the secretary’s office (the time of submission will be fixed by the secretary).

Class Participation: Class participation is an essential component of the requirements for the successful completion of this class. Participation consists of being on time for class, being present in class, having read all assignments prior to the beginning of class, and being an active member in discussion sessions. The instructor reserves the right to hold short quiz sessions.


Cədvəl (dəyişdiriləbilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənninmövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar18.09.14

Sillabus presentation


25.09.14

Politologiyanın predmeti, strukturu və funksiyaları

1.Politologiyanın predmeti,obyekti və strukturu.

2. Politologiyanın funksiyaları,strukturu və əhatə dairəsi

3.Politologiyanın əsas kateqoriyaları vəmetodları.
2.10. 14

Siyasi fikrin əsas inkişaf mərhələləri

1.Qədim Şərqdə siyasi fikir (Hindistan, Çin).

2.Qədim YunanıstandavəRomadasiyasifikir.

3. Müsəlman Şərqində orta əsr siyasi fikri.Term paper (Essay)9.10.14

Siyasi fikrin əsas inkişaf mərhələləri

 1. İntibah və maarifçilik dövrünün siyasi ideyaları.

 2. Müasir siyasi nəzəriyyələr.


16.10.14

Siyasiidеоlоgiyа

1.Siyаsi ideologiyanın mаhiyyəti, хüsusiyyətləri və təsnifаtı.

2. Liberalizm

3. Konservatizm

4.Sosializm və sosial-demokratiya

5. Radikal ideologiyalar
23.10.14

Siyasi hakimiyyət

1.Hakimiyyətin mahiyyəti və strukturu.

2.Hakimiyyət bölgüsü.

3. Hakimiyyət formaları

4. Siyasi rejimlərin mahiyyəti və təsnifatı.

5.Siyasi legitimlik.Quiz30.10.14

Demokratiyavəonunformaları

 1. Demokratiyaanlayışı

 2. Demokratiyanınformaları

 3. Hüquqi dövlət

 4. Demokratiyanınsəciyyəviamillərivədünyadayayılması

Short assignmentsMid-term examination


6.11. 14

Siyasi proses və siyasi iştirak

 1. Siyasi prosesin mahiyyəti

 2. Siyasi maraqlar

 3. Siyasiprosesdə əsas mərhələlər

 4. Siyasi iştirak və onun formalar


13.11. 14

Sеçkilər və sеçki sistеmləri

1.Sеçkinin mahiyyəti və əsas funksiyаlаrı.

2.Sеçki sistemləri

3. Sеçki senzləri

4.Əsas seçki sistеmləri.

5. Sеçki və onun davranışı
20.11. 14

Siyasi partiyalar

 1. Siyasi partiyaların formalaşma tarixi

 2. Siyasi partiyaların əsas əlamətləri

 3. Siyasi partiyaların strukturu və funksiyaları.

 4. Siyasi partiyalarıntəsnifatı

 5. Çoxpartiyalılıg


27.11. 14

Millət və milli siyasət

 1. Millət anlayışı

 2. Milli ideya və ideologiya

 3. Milli müqədaratı təyin etmə məsələsi

 4. Milli dövlət quruluşunun əsas formaları

Quiz4.12. 14

Xalq və şəxsiyyət siyasətin subyekti kimi

 1. Xalq siyasətin subyekti kimi

 2. Fərd siyasətin subyekti kimi

 3. Şəxsiyyətin siyаsi sоsiаllаşmаsı

 4. Siyаsi davranış


11.12. 14

Siyasi liderlik və siyasi elita

1.Siyasi liderlik və onun başlıca xüsusiyyətləri.

2.Siyasi liderliyin təsnifatı

3.Siyasi liderliyin funksiyaları.4.Siyasi elita

Presentations18.11.14

Siyasi münaqişə və siyasi mədəniyyət

 1. Siyasi münaqişənin funksiyaları, strukturu və tipologiyası

 2. Totalitar və demokratik rejimlərdə siyasi münaqişələr.

 3. Etnosiyasi münaqişələr.

 4. Siyasi mədəniyyətin mahiyyəti

 5. Siyasi mədəniyyətin funksiyaları.

 6. Siyasi mədəniyyətin təsnifatı və tipologiyaları

Presentations25.12. 14

Xarici siyasət və qloballaşma

 1. Xarici siyasətin əsas cizgiləri, metod və vasitələri

 2. Beynəlxalq siyasi münaqişələr və onların tipologiyası

 3. Qloballaşma

Short assignments

Term paper (Essay) is DueFinal imtahan

Final examination
THIS IS AN AGREEMENT BETWEEN THE INSTRUCTOR AND YOU. It takes effect from the time you have registered for this course. Please refer to this agreement every time you need to address a question, before approaching the instructor.

GOOD LUCK


Yüklə 55,17 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə