Umumiy psixologiyaYüklə 349,11 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə35/35
tarix13.04.2022
ölçüsü349,11 Kb.
#85413
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
120843 (1)
O`zbekiston respublikasi va o`rta, bibliografiya
VI.

 

Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlari hamda axborot manbaalari 

Asosiy adabiyotlar 

1.

 Ғозиев Э.Ғ. Умумий психология. - Т. Ўқитувчи. 2010 й. 510 б. 

2.

 Myers David G., DeWall C. Nathan “Psychology” Worth Publishers. USA, 

2015. 


3.

 

Umumiy  psixologiya:  O„quv  qo„llanma  /  N.Sh.Umarova,  D.N.Arziqulov; Mas‟ul  muharrir  O.E.Hayitov;  O„zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  o„rta  maxsus  ta‟lim 

vazirligi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2018. – 220 b.  

Qo‘shimcha adabiyotlar 


16 

4.

 O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O„zbekiston 

Respublikasini  yanada  rivojlantirish  bo„yicha  Harakatlar  strategiyasi  to„g„risida”  PF-

4947-son Farmoni. O„zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to„plami. – 6(766)-son. – 

70-modda. – B.25-151.  

5.

 

O„zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi “Oliy ta‟lim tizimini  yanada  rivojlantirish  to„g„risida”  PF-2909-son  Farmoni.  O„zbekiston 

Respublikasi qonun hujjatlari to„plami. – 18(778)-son. – 313-modda. – B.18-24.  

6.

 

O„zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  2017-yil  3-iyundagi  “Jismoniy tarbiya  va  ommaviy  sportni  yanada  rivojlantirish  chora-tadbirlari  to„g„risida”gi  PQ-

3031-sonli Qarori. O„zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to„plami. – 23(783)-son. – 

455-modda.– B.47-69. 

7.

 Mirziyoyev  Sh.  M.

 

Buyuk  kelajagimizni  mard  va  olijanob  halqimiz  bilan 

birga quramiz / - Toshkent: “O„zbekiston” NMIU, 2017. – 488 b. 

8.

 Mirziyoyev  Sh.  M.

 

Tanqidiy  tahlili,  qat‟iy  tartib-intizom  va  shaxsiy 

javobgarlik  –  xar  bir  rahbar  faoliyatining  kundalik  qoidasi  bo„lishi  kerak. 

Mamlakatimizni  2016  yilda  ijtimoiy-iqtisodiy  rivojlantirishning  asosiy  yakunlari  va 

2017  yilga  mo„ljallangan  iqtisodiy  dasturning  eng  muhim  ustuvor  yo„nalishlariga 

bag„ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi mta‟ruza, 2017 yil 14 

yanvar. – Toshkent: “O„zbekiston”, 2017. – 104 b. 

9.

 Psixologiya  va  sport  psixologiyasi.  /  Arzikulov  D.N.,  Gapparov  Z.G., 

Vaxabova D.B. O„quv qo„llanma. – T.,2017. – 307 b. 

10.

 

Маклаков А.Г. Общая психология. Учеб. – СПб.: Питер, 2010. – 583 с. 11.

 

Немов  Р.С.  Общая  психология:  Краткий  курс.  –  СПб.:  Питер,  2009.  – 304с. 

12.


 

Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 

3  кн.  –  4-е  изд.  –  М.:  Гуманит.  изд.  центр  ВЛАДОС,  2003.  –  Кн.  3: 

Психодиагностика.  Введение  в  научное  психологическое  исследование  с 

элементами математической статистики. – 640 с. 

13.


 

Общая  психология:  Учебник  /  Под  ред.  проф.  А.В.  Карпова.  –  М.: 

Гардарики, 2005. – 232 с. 

14.


 

Рубинштейн  С.Л.  Основы  общей  психологии.  –  СПб.:  Питер,  2009.  – 

713с. 

Internet saytlari 

15.


 

www.gov.uz -  O„zbekiston Respublikasi hukumati portali 

16.

 

www.lex.uz  –  O„zbekiston  Respublikasi  Qonun  hujjatlari  mta‟lumotlari milliy bazasi. 

17.


 

ziyonet.uz 18.

 

http://www.voppsy.ru 
17 


18 


19 

 

Yüklə 349,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə