Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə12/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

28 


 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə digər banklardakı və iki yerli bankdakı overnayt yerləşdirmələrə 41 min 

manat  və  ya  cəmi  müxbir  hesablarının  83,7%-i  və  xarici  bankdakı  overnayt  yerləşdirmələrə  7,271 

min  manat  və  ya  cəmi  müxbir  hesablarının  74.4%-i  illik  0.01%-0.03%  faiz  dərəcəsi  ilə  daxildir  (31 

dekabr  2010-cu  il:  bir  yerli  bankla  yerləşdirilmiş  cəmi müxbir  hesablarının  98.3%-i  və  ya  4,010  min 

manat  həcmində  yerli  banklarla  overnayt  yerləşdirmə  və  illik  0.5  faiz  dərəcəsi  il  3  xarici  bankla 

yerləşdirilmiş  12,637  min  manat  və  ya  cəmi  müxbir  hesablarının  79.7%-i  xarici  banklarla  overnayt 

yerləşdirmələr). 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri balansının kredit keyfiyyəti 31 dekabr 2011-ci il üzrə aşağıdakı kimi yekunlaşdırıla bilər: 

 

 Mərkəzi bankda 

pul vəsaitləri  

  Digər banklarla 

müxbir 

hesablar və 

overnayt 

yerləşdirmələr 

 

Cəmi 

 

      

 

Cari və dəyərsizləşməmiş:    

   


 

- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

11,861   

-   


11,861 

Tərəfdaş bankların kredit reytinqləri: 

   

   


 

- AA 


-   

5,337   


5,337 

- A 


-   

2,920   


2,920 

- BBB 


-   

739   


739 


-   

8   


- dərəcələnməmiş 

-   

815   


815 

 

   


   

 

Nağd vəsait istisna olmaqla cəmi cari və azalmamış 

pul və pul vəsaitləri 

11,861   

9,819   

21,680 

 

 

 

 

 

 

 

 Pul vəsaitləri və onların ekvivalent balanslarının kredit keyfiyyəti 31 dekabr 2010-cu il üzrə aşağıdakı 

kimidir: 

 

 

Mərkəzi Bankda 

pul vəsaitləri 

  Digər banklarla 

müxbir 

hesablar və 

overnayt 

yerləşdirmələr 

 

Cəmi 

 

  

   


 

Cari və dəyərsizləşməmiş:  

 

   

 

- Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı 

18,879   

-   


18,879 

Tərəfdaş bankların kredit reytinqləri: 

   

   


 

- AA 


-   

10,696   

10,696 

- A 


-   

3,324   


3,324 

- BBB 


-   

501   


501 


-   

15   


15 

- dərəcələnməmiş 

-   

5,396   


5,396 

 

      

 

Nağd vəsait istisna olmaqla cəmi cari və azalmamış 

pul və pul vəsaitləri 

18,879 

 

19,932 

 

38,811 

 

 Azərbaycan Respublikası üzrə ən son dərc olunmuş beynəlxalq reytinq BBB- (2010-cu il üzrə BBB-). 

 

 5. 

DİGƏR BANKLARDAN ALINACAQ VƏSAİTLƏR 

 

 31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Digər banklardakı müddətli yerləşdirmələr 

40,478 

 

27,903  

35,655 


 

 

  

 

 Digər banklardan alınacaq cəmi vəsait 

40,478 

 

27,903  

35,655 


UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

29 


 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə digər banklardakı cari müddətli yerləşdirmələrə  xarici bankda illik 3.0% 

və  8.2%  faiz  dərəcəsi  ilə  yerləşdirilmiş  22,809  min  AZN  ekvivalentində  müddətli  depozitlər  daxildir 

(2010:  xarici  bankda  illik  3%  və  8.2%  faiz  dərəcəsi  ilə  yerləşdirilmiş  21,543  min  AZN  məblğində 

qısamüddətli  depozitlər).  Bu  depozitlər  daha  sonra  həmin  xarici  bank  tərəfindən  ayrı-ayrı  kredit 

müqavilələrinə əsasən  2012-ci ilin fevral və mart, 2013-cü  ilin  aprel, avqust və sentyabr  və 2014-cü 

ilin oktyabr aylarında ödənilmək şərtilə illik 6.3% və 10% (2010: 6.3% və 10%) faiz dərəcəsi ilə kredit 

şəklində Unileasing şirkətinə verilmişdir. Bankın yerləşdirdiyi həmin müddətli depozitlər və Unileasing 

şirkəti tərəfindən alınmış kreditlər hüquqi müqaviləyə əsasən yerləşdirilmiş ayrıca aktivləri və üçüncü 

tərəflər qarşısında öhdəlikləri əks etdirdiyinə görə qarşılıqlı şəkildə əvəzləşdirilmir.  

Digər  banklardan  alınacaq  vəsaitlər  təminatsızdır.  31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  digər  banklardan 

alınacaq vəsaitlərin kredit keyfiyyətinə görə təhlili aşağıdakı cədvəldə göstərilir:  

Digər 

banklarda 

müddətli 

yerləşdirmələr 

 

 Cari və dəyərsizləşməmiş 

 

- BBB dərəcəli 

22,817 9,660 

- dərəcələnməmiş 

8,001 

 

 

Digər banklardan alınacaq cəmi vəsait 

40,478 

 

 31  dekabr  2010-cu  il  tarixinə  digər  banklardan  alınacaq  vəsaitlərin  kredit  keyfiyyətinə  görə  təhlili 

aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 

Digər 

banklarda 

müddətli 

yerləşdirmələr 

 

 Cari və dəyərsizləşməmiş 

 

- BBB dərəcəli 

21,543 6,360 

 

 

Digər banklardan alınacaq cəmi vəsaitlər 

27,903 

 

 Bankın  rəhbərliyi  digər  banklardan  alınacaq  vəsaitlərin  dəyərsizləşməsinə  dair  obyektiv  dəlil 

müəyyən etmədiyinə görə 31 dekabr 2011-ci və 31 dekabr 2010-cu il tarixlərinə dəyərsizləşmə üzrə 

hər hansı ehtiyat qeydə alınmamışdır. 

 

Digər  banklardan  alınacaq  vəsaitlərin  hər  bir  kateqoriyasının  təxmin  edilən  ədalətli  dəyəri  haqqında məlumat  üçün  29  saylı  Qeydə  baxın.  Digər  banklardan  alınacaq  vəsaitlərin  faiz  dərəcəsi,  ödəmə 

müddəti və valyuta təhlili 26 saylı Qeyddə göstərilir. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə