Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə17/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

36 


 

Bank  BMHS-ə  uyğun  hazırlanmış  maliyyə  hesabatlarında  BMS  39,  Maliyyə  Alətləri:  Tanınması  və Qiymətləndirilməsi, Standartında nəzərdə tutulan portfel üzrə ehtiyatın yaradılması metodologiyasını 

tətbiq etmiş  və baş vermiş, lakin hesabat dövrünün sonunda heç bir fərdi kredit üzrə konkret olaraq 

müəyyən  edilməmiş  dəyərsizləşmə  zərərləri  üçün  portfel  üzrə  ehtiyat  yaratmışdır.  Bankın  siyasəti 

kreditin  dəyərsizləşməsinə  dair  konkret  olaraq  obyektiv  dəlil  müəyyən  edilməyənə  qədər  hər  bir 

krediti  “cari  və  dəyərsizləşməmiş”  kateqoriyasına  təsnifləşdirməkdir.  Bu  siyasət  və  portfelin 

dəyərsizləşməsi  metodologiyasının  tətbiqi  ilə  əlaqədar  olaraq  dəyərsizləşmə  üzrə  ehtiyat  fərdi 

şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlərin ümumi məbləğindən artıq ola bilər. 

 

Kreditin dəyərsizləşməsi məsələsinə baxarkən Qrupun nəzərə aldığı əsas amillər vaxtı keçmiş kredit statusu  və  müvafiq  girov  təminatının  (əgər  varsa)  dəyərini  realizasiya  etmək  imkanıdır.  Bunun 

əsasında  yuxarıdakı  cədvəldə  fərdi  şəkildə  dəyərsizləşmiş  kreditlərin  ödəmə  müddətləri  üzrə  təhlili 

göstərilir. 

 

Yuxarıdakı cədvəldə vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş kreditləri girovun ədalətli dəyərinin vaxtı keçmiş faiz və əsas ödəmələri ödədiyi təminatlı kreditlər təşkil edir. Vaxtı keçmiş, lakin 

dəyərsizləşməmiş kimi göstərilən məbləğ təkcə vaxtı keçmiş fərdi hissə ödənişləri deyil, belə 

kreditlərin ümumi balansıdır. 

 

31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  vaxtı  keçmiş,  lakin  dəyərsizləşməmiş  kreditlər  və  fərdi  şəkildə dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 Korporativ 

kreditlər 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər – 

avtomobil 

kreditləri 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər – 

sahibkarlar 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər – 

istehlak 

kreditləri 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər  

– ipoteka 

kreditləri 

 

Cəmi 

 

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş kreditlər 

üzrə təminatın ədalətli dəyəri 

   


   

   


   

   


 

- daşınmaz əmlak 

155   

2,838   


-   

303   


1,607   

4,903 


- şəxsi nəqliyyat 

120   


138   

4,567   


110   

-   


4,935 

- daşınan əmlak 

197   

558   


147   

10   


   

912 


- zinyət əşyaları daxil 

olmaqla şəxsi əmlak 

-   

-   


-   

79   


-   

79 


- digər aktivlər 

-   


216   

-   


2   

-   


218 

 

   


   

   


   

   


 

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş 

kreditlər üzrə təminatın 

ədalətli dəyəri 

   


   

   


   

   


 

- daşınmaz əmlak 

11,676   

15,389   

60   

3,003   


4,097   

34,225 


- şəxsi nəqliyyat 

173   


386   

15,254   

212   

-   


16,025 

- daşınan əmlak 

1,917   

1,199   


161   

37   


-   

3,314 


- zinyət əşyaları daxil 

olmaqla şəxsi əmlak 

-   

-   


-   

245   


-   

245 


- digər aktivlər 

223   


225   

-   


1   

-   


449 

 

  

   


 

 

  

   


 

Cəmi 

14,461   

20,949   

20,189   

4,002   

5,704   

65,305 

 

    

 UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

37 


 

31  dekabr  2010-cu  il  tarixinə  vaxtı  keçmiş,  lakin  dəyərsizləşməmiş  kreditlər  və  fərdi  şəkildə 

dəyərsizləşmiş kreditlər üzrə təminatın ədalətli dəyəri aşağıdakı cədvəldə göstərilir: 

 

 Korporativ 

kreditlər 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər – 

avtomobil 

kreditləri 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər – 

sahibkarlar 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər – 

istehlak 

kreditləri 

 

Fərdi 

şəxslərə 

kreditlər  

– ipoteka 

kreditləri 

 

Cəmi 

 

Vaxtı keçmiş, lakin dəyərsizləşməmiş kreditlər 

üzrə təminatın ədalətli 

dəyəri 

   


   

   


   

   


 

- daşınmaz əmlak 

2,377   

7,593   


-   

1,110   


1,014   

12,094 


- şəxsi nəqliyyat 

-   


684   

8,139   


67   

-   


8,890 

- daşınan əmlak 

521   

1,113   


-   

-   


-   

1,634 


- zinyət əşyaları daxil 

olmaqla şəxsi əmlak 

-   

-   


-   

11   


-   

11 


- digər 

1,050   


-   

-   


42   

-   


1,092 

 

    

 

      

 

  

Fərdi şəkildə dəyərsizləşmiş 

kreditlər üzrə təminatın 

ədalətli dəyəri 

   


   

   


   

   


 

- daşınmaz əmlak 

13,941   

19,554   

159   

2,408   


5,473   

41,535 


- şəxsi nəqliyyat 

23   


-   

17,484   

162   

-   


17,669 

- zinyət əşyaları daxil 

olmaqla şəxsi əmlak 

-   


-   

-   


180   

-   


180 

- daşınan əmlak 

1,397   

482   


-   

36   


-   

1,915 


- digər 

-   


-   

-   


6   

-   


 

      

   


   

   


 

Cəmi 

19,309   

29,426   

25,782   

4,022   

6,487   

85,026 

 

 Müştərilərə  verilmiş  kreditlər  və  avansların  hər  bir  kateqoriyasının  təxmin  edilən  ədalətli  dəyəri 

haqqında  məlumat  üçün  29  saylı  Qeydə  baxın.  Müştərilərə  verilmiş  kreditlər  və  avansların  faiz 

dərəcəsi,  ödəmə  müddəti  və  valyuta  təhlili  26  saylı  Qeyddə  göstərilir.  Əlaqəli tərəflərlə  əməliyyatlar 

haqqında məlumat 30 saylı Qeyddə açıqlanır. 

 

 

7. SATİLA BİLƏN İNVESTİSİYA QİYMƏTLİ KAĞİZLARI 

 

 31 dekabr 

2011-ci il 

  31 dekabr 

2010-cu il 

  31 dekabr 

2009-cu il 

 

  

 

  

Azərbaycan İpoteka Fondunun (“AİF”) kupon qiymətli kağızları 

 

2,020  

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin (“Maliyyə Nazirliyi) istiqraz vərəqələri 

  

10  

 

  

 

 Cəmi borc qiymətli kağızları 

 2,020 

 

10  

 

 

  

 

Sərbəst surətdə alınıb satıla bilməyən korporativ səhmlər 

460 

 

460  

762 


 

 

 

  

 

Cəmi satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 

460 

 

2,480  

772 

 

 31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  bitən  il  Bank  Azərbaycan  İpoteka  Fondunun  2,020  min  manat  

məbləğində  kupon  qiymətli  kağızlarını  satmışdır  ki,  onların  da  ödəmə  müddəti  2019-cu  ilin  dekabr 

ayında başa çatır və illik faiz dərəcəsi 3.25% təşkil edir.  

 

2  saylı  Qeyddə  göstəridliyi  kimi,  sərbəst  surətdə  alınıb-satıla  bilməyən  korporativ  səhmlərin  ədalətli dəyəri  etibarlı  şəkildə  qiymətləndirilə  bilmədiyinə  görə,  onların  ədalətli  dəyəri  haqqında  məlumat 

açıqlanmamışdır.  


Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə