Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə22/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

46 


 

7  dekabr  2011-ci  ildə  Azərbaycan  Konstitusiya  Məhkəməsi  dividend  mənfəətin  vergiyə  cəlb 

olunmasını tənzimləyən Vergi Məcəlləsinin 13.2.15 Maddəsinin şərhinə dair Qətnamə qəbul etmişdir. 

Qətnaməyə  əsasən  mövcud  səhmlərin  nominal  dəyərinin  artırılması  yolu  daxil  olmaqla  hüquqi 

qurumuş  nizamnamə  kapitalının  artırılmasına  yönəlmiş  xalis  gəlir  səhmdarların  dividend  gəliri  kimi 

hesablana bilməz və bu münasibətdə paylayan qurumdan heç bir vergi öhdəliyi tutulmur. Qətnamədə 

daha sonra qeyd  olunur ki, səhmdarlara məxsus  səhmlərin nominal  dəyərinin  artmasından yaranan 

gəlirləri yalnız səhmlərin silinməsi zamanı vergiyə cəlb oluna bilər. 

 

Qətnamə nəticəsində əvvəlllər ödənilmiş vergi Bankın səhmdarına qaytarıldı.  

31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  Bankın  Müşahidə  Şurasının  sədri  cənab  Eldar  Qəribli  Bankın 

səhmlərinin  50.808%  (31  dekabr  2010:  50.808%)  hissəsinə,  cənab  İqor  Yakovenko  səhmlərin 

17.530% (31 dekabr 2010: 17.530%) hissəsinə və cənab Emin Quliyev səhmlərin 7.517% (31 dekabr 

2010:  7.517%)  hissəsinə  sahib  olmuşdur.  Bankın  səhmlərində  Avropa  Yenidənqurma  və  İnkişaf 

Bankının  (“AYİB”)  payı  15.152%  (31  dekabr  2010:  15.152%),  Deutsche  Investitions 

Entwicklunsgesllshaft  mbH  bankının  (“DEG”)  payı  isə  8.333%  (31  dekabr  2010:  8.333%)  təşkil 

etmişdir.  Digər  səhmlər  isə  0.660%  pay  nisbətində  (31  dekabr  2010:  0.660%)  fiziki  şəxslərə 

məxsusdur. 

 

Səhm  mükafatı  nizamnamə  kapitalına  qoyuluşların  buraxılmış  səhmlərin  nominal  dəyərindən  artıq olan hissəsidir.  

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə adi səhmlərin hər birinin nominal dəyəri 2.16 AZN (31 dekabr 2010: hər səhmə görə 2.16 AZN) bərabər hüquqludur. Hər bir səhm bir səs hüququ verir. 

 

 18.  FAİZ GƏLİRLƏRİ VƏ XƏRCLƏRİ 

 

 31 dekabr 2011-

ci il tarixinə 

bitən il üzrə 

  31 dekabr 2010-

cu il 

 

  

 

Faiz gəlirləri: 

 

 

 Amortizasiya dəyərində qeyd olunan maliyyə aktivləri üzrə faiz gəlirləri: 

 

  

- dəyərsizləşməmiş maliyyə aktivlərindən faiz gəliri 

47,356 

 

40,770 - dəyərsizləşmiş maliyyə aktivlərindən faiz gəliri 

5,648 


 

2,493 


 

 

  

Cəmi faiz gəliri 

53,004 

 

43,263  

 

  

Amortizasiya dəyərində qeyd olunan maliyyə aktivləri üzrə 

faiz gəliri: 

 

  

Müştərilərə verilmiş kredit və avanslar 

46,027 

 

34,191 Maliyyə lizinqi 

4,680 


 

5,582 


Digər banklar və müxbir hesablardan alınacaq vəsaitlər 

2,297 


 

3,490 


 

 

  

Cəmi faiz gəliri 

53,004 

 

43,263  

 

 

 

Faiz gəliri aşağıdakıları təşkil edir: 

 

  

Fərdi şəxslərin əmanət depoziti və depozit sertifikatları 

14,663 

 

12,455 Banklar və digər kredit alınmış fondlardan depozitlər 

7,969 


 

8,103 


Subordinasiyalı borc 

2,193 


 

2,320 


Hüquqi qurumların müddətli depozitləri 

1,719 


 

1,082 


Buraxılan borc qiymətli kağızları 

1,322 


 

  

 

 

Cəmi faiz xərci 

27,866 

 

23,960  

 

 

 

Xalis faiz gəliri 

25,138 

 

19,303 

 

 Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlara dair məlumat üçün 30 saylı Qeydə baxın.

 UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

47 


 

19.  HAQQ VƏ KOMİSSİYA GƏLİRLƏRİ VƏ XƏRCLƏRİ 

 

 31 dekabr  

2011-ci il 

 

31 dekabr  

2010-cu il 

(yenidən bəyan 

edildiyi kimi) 

 

  

 

Haqq və komissiya gəlirləri: 

 

 

 Nağd pul əməliyyatları 

1,981 


1,411 

Plastik kart əməliyyatları 

1,476 

754 


Hesablaşma əməliyyatları 

721 


606 

Xarici valyuta əməliyyatları 

692 

626 


Zəmanətlər və akkreditivlər 

585 


429 

Lizinq əməliyyatları 

475 

924 


Sığorta satışı 

403 


321 

Digər 


730 

1,037 


 

 

  

Cəmi haqq və komissiya gəlirləri 

7,063 


6,108 

 

  

 

Haqq və komissiya xərcləri: 

 

 

Plastik kart əməliyyatları 947 

967 


Zəmanətlər və akkreditivlər 

342 


270 

Hesablaşma əməliyyatları 

155 

156 


Digər 

278 


151 

 

  

 

Cəmi haqq və komissiya xərcləri 

1,722 

1,544 


 

 

  

Xalis haqq və komissiya gəlirləri 

5,341 

4,564 

 

 20.  DİGƏR ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ, XALİS 

 

 31 dekabr  

2011-ci il 

 

31 dekabr  

2010-cu il 

 

  

 

Müsadirə olunmuş girovun sonrakı lizinqi üzrə xərc (1,662) 

 Digər əməliyyat gəlirləri/(xərcləri) 

62 


 

(160)


 

 

  

Digər əməliyyat xərcləri, xalis 

(1,600) 

 

(160)

 

 

Müsadirə edilmiş girovun sonrakı lizinqi üzrə xərclər dedikdə girovun müsadirə tarixində olan dəyəri və il ərzində sonrakı lizinqi zamanı dəyəri arasında fərq nəzərdə tutulur. 

 

 21.  DIGƏR QEYRİ-ƏMƏLİYYAT GƏLİRLƏRİ 

 

 31 dekabr  

2011-ci il 

 

31 dekabr  

2010-cu il 

 

  

 

Vergilər Nazirliyindən mübahisəli məbləğ və cərimələrin geri qaytarılması üzrə gəlir  

4,031 


 

  

 

 Cəmi digər qeyri-əməliyyat gəlirləri 

4,031 

 

 

 

Vergilər Nazirliyindən qaytarılan gəlir dedikdə Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsinin 2-1(102)-148/2011 saylı 9 sentyabr 2011-ci il tarixli qərarı əsasında qaytarılmış mübahisəli məbləğlər, 

eləcə də yığılmış cərimələr nəzərdə tutulur. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə