Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə24/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

50 


 

Qrupun  cari  strukturu  və  Azərbaycanın  vergi  qanunvericiliyi  baxımından  ayrı-ayrı  qrup 

müəssisələrinin  vergi  zərərləri  və  cari  vergi  aktivləri  digər  müəssisələrin  cari  vergi  öhdəlikləri  və 

vergiyə cəlb olunan mənfəəti ilə əvəzləşdirilə bilməz. Müvafiq olaraq, vergi zərəri yarandıqda belə ili 

mənfəətlə başa vurmuş qrup müəssisələri üzrə mənfəət vergisi hesablanmalıdır. Bu səbəbdən təxirə 

salınmış  vergi  aktiv  və  öhdəlikləri  yalnız  eyni  vergi  orqanına  aid  olduqda  qarşılıqlı  şəkildə 

əvəzləşdirilir. 

 

Keçmiş  illərin  vergi  zərərlərinin  istifadə  müddəti  2015-ci  ildə  başa  çatır  və  Qrup  həmin  vergi zərərlərini gələcək illərə keçirə bilər. 

 

 31 dekabr  

2009-cu il 

  Mənfəət və ya 

zərərə 

yazılmışdır 

 

31 dekabr  

2010-cu il 

(təkrar bəyan 

edilmiş) 

 

      

 

Vergi bazasını azaldan/(artıran) müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri

 

    

 

Dəyərsizləşmə ehtiyatı 64   

64 Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 

(20)  


20 

Köhnəlmə və amortizasiya (286)  

456   


170 

Digər müvəqqəti fərqlər 

94   

57   


151 

Keçmiş illər üzrə vergi güzəşti 

-   

1,943   


1,943 

 

    

 

Uçota alınan təxirə salınmış vergi (öhdəliyi)/aktivi (148)  

2,476 

2,328 

 

 Qrupu təşkil edən fərdi qurumlar daxilində əvəzləşdirmədən sonra Qrupun cəmi xalis təxirə salınmış 

vergi aktivlərinin tərkibi aşağıdakı şəkildədir: 

 

 

31 dekabr 

2011-ci il 

 

31 dekabr 

2010-cu il 

 

31 dekabr 

2009-cu il 

 

      

 

Təxirə salınmış vergi aktivi 

4,713   

2,328   


116 

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi 

-   

-   


(264) 

 

      

 

Qrupun cəmi xalis təxirə salınmış aktivi/(öhdəliyi) 

4,713   

2,328   

(148) 

 

 24.  SƏHM ÜZRƏ MƏNFƏƏT 

 

Səhm  üzrə  əsas  mənfəət  Bankın  səhmdarlarına  aid  olan  xalis  mənfəəti  və  ya  zərəri  il  ərzində dövriyyədə olan adi səhmlərin orta sayına bölməklə hesablanır. 

 

Bank səhm üzrə mənfəətin azaldılması effektinə malik olan potensial adi səhmlərə malik deyil. Buna 

görə, səhm üzrə azaldılmış mənfəətin məbləği səhm üzrə əsas mənfəətin məbləğinə bərabərdir. 

 

 Qeyd 

2011 

 

2010 

 

  

 

 İl üzrə adi səhmlərin sahiblərinə aid olan mənfəət/(zərər) 

 

7,885   

(9,418)


 

 

  

 

Dövriyyədə olan adi səhmlərin orta sayı (min ədədlə) 17 

 20,796  

 

 20,796   

 

  

 

Adi səhm üzrə əsas və azaldılmış mənfəət/(zərər) (bir səhm üzrə AZN ilə) 

 

0.38 

 

(0.45)

 UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

51 


 

25.  SEQMENTLƏR ÜZRƏ TƏHLİL  

 

Əməliyyat  seqmentləri  –  biznes  fəaliyyəti  həyata  keçirərək  mənfəət  əldə  edən  və  ya  xərclərin yaranmasını  nəzərdə  tutan,  fəaliyyət  nəticələri  əməliyyat  məsələləri  ilə  bağlı  əsas  qərarları  qəbul 

edən şəxs tərəfindən müntəzəm olaraq təhlil edilən və haqqında ayrıca maliyyə məlumatları mövcud 

olan  müəssisə  komponentləridir.  Əməliyyat  məsələləri  ilə  bağlı  əsas  qərarları  qəbul  edən  şəxs 

resursların bölüşdürülməsi və müəssisənin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan şəxs və ya 

şəxslər  qrupu  ola  bilər.  Əməliyyat  məsələləri ilə  bağlı əsas  qərarları  qəbul  edən  şəxsin  funksiyaları 

Qrupun Direktorlar Şurası tərəfindən yerinə yetirilir.  

 

 

(a)  Hesabat seqmentinin gəlir mənbəyi olan məhsul və xidmətlərin təsviri  

 Qrupun fəaliyyəti üç əsas biznes seqmenti üzərində qurulmuşdur:  

 

  Fərdi  bank  əməliyyatları  –  fiziki  şəxslərə  bank  xidmətlərinin  göstərilməsi,  fiziki  şəxslər  üçün  cari hesabların  açılması,  əmanətlərin  qəbulu,  pərakəndə  investisiya  vasitələrinin  təqdim  edilməsi, 

dəyərlilərin  saxlanması,  kredit  və  debit  kartlarının  açılması,  istehlak  və  ipoteka  kreditlərinin 

verilməsi daxildir. 

  Korporativ  bank  əməliyyatları  –  müəssisələrin  hesablaşma  və  cari  hesabları  üzrə  xidmətlərin 

göstərilməsi,  depozitlərin  qəbul  edilməsi,  overdraft  şəklində  kredit  vəsaitlərinin  təqdim  edilməsi, 

kreditlərin  və  digər  maliyyələşdirmə  vəsaitlərinin  təqdim  edilməsi,  xarici  valyuta  və  derivativ 

maliyyə alətləri üzrə əməliyyatlar daxildir.  

  Lizinq  –  Bankın  törəmə  müəssisəsi  olan  Unilizinq  QSC  tərəfindən  aparılan  maliyyə  lizinqini  əks 

etdirir. 

 

(b)  Hesabat seqmentlərinin müəyyən edilmsəi üçün rəhbərliyin istifadə etdiyi amillər 

 

Qrupun seqmentləri ayrı-ayrı müştərilərə yönələn strateji biznes bölmələrini əks etdirir. Hər bir bölmə üçün  fərqli  marketinq  strategiyası  və  xidmət  səviyyəsi  tələb  olunduğuna  görə  onlar  ayrıca  idarə 

olunur.  

Əməliyyat məsələləri ilə bağlı əsas qərarları qəbul edən şəxs tərəfindən təhlil edilən seqmentlər üzrə 

maliyyə  məlumatlarına  Qrupun  törəmə  müəssisələrinin  əməliyyat  nəticələri  və  maliyyə  vəziyyəti 

haqqında hesabatı daxildir. Törəmə müəssisələrin müntəzəm olaraq təhlil edilməsi bu müəssisələrin 

rəhbərliyinə  həvalə  edilir,  lakin  əməliyyat  məsələləri  ilə  bağlı  əsas  qərarları  verən  şəxs  həmin 

müəssisələri  müntəzəm  olaraq  konsolidasiya  prinsiplərinə  əsasən  təhlil  edir.  Qrupun  törəmə 

müəssisələrinin  maliyyə  hesabatları  əməliyyat  məsələləri  ilə  bağlı  əsas  qərarları  verən  şəxs 

tərəfindən  qəbul  edilir.  Belə  maliyyə  məlumatları  əməliyyat  məsələləri ilə  bağlı  əsas  qərarları  qəbul 

edən  şəxsə  təqdim  edilən  daxili  seqment  təhlili  ilə  qismən  uyğun  gəlir.  Bu  səbəbdən  əməliyyat 

seqmentlərinin  əsasını  təşkil  edən  qismən  uyğun  olan  maliyyə  məlumatlarını  müəyyən  edərkən 

rəhbərlik  BMHS  8,  Əməliyyat  Seqmentləri  standartının  əsas  prinsiplərini  tətbiq  etmişdir.  Rəhbərlik 

lazım  olduqda  törəmə  müəssisələr  haqqında  məlumatların  mövcud  olması  faktını  nəzərə  alaraq, 

həmin müəssisələr haqqında məlumatların seqmentlərdə əks etdirilməsi qənaətinə gəlmişdir.   

(c)  Əməliyyat seqmentləri üzrə mənfəət və ya zərərin, aktiv və öhdəliklərin qiymətləndirilməsi 

Əməliyyat  məsələləri  ilə  bağlı  əsas  qərarları  qəbul  edən  şəxs  Azərbaycan  qanunvericiliyinə  uyğun 

olaraq  hazırlanmış  maliyyə  məlumatlarını  təhlil  edir.  Belə  maliyyə  məlumatları  müəyyən  aspektlər 

baxımından  Beynəlxalq  Maliyyə  Hesabatı  Standartlarına  uyğun  olaraq  hazırlanmış  məlumatlardan 

fərqlənir:  

 

(i) resurslar seqmentlər arasında yenidən bölüşdürülmür; 

 

(ii) mənfəət vergisi seqmentlər üzrə bölüşdürülmür;  

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə