Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə31/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

63 


 

 

2011-ci il ərzində 

riskin orta çəkisi 

 

  2010-cu il ərzində 

riskin orta çəkisi 

Mənfəət və ya 

zərərə təsiri

 

 Mənfəət və ya 

zərərə təsiri

 

  

 

 ABŞ dollarının 5% möhkəmlənməsi 

(167)


 

(377)


ABŞ dollarının 5% zəifləməsi 

167 


 

377 


Avronun 5% möhkəmlənməsi 

(128)


 

(45)


Avronun 5% zəifləməsi 

128 


 

45 


Digər valyutanın 5% möhkəmlənməsi 

48 


 

38 


Digər valyutanın 5% zəifləməsi 

(48)


 

(38)


 

 

Valyuta  məzənnələrindəki  bu  cür  dəyişikliklərin  Qrupun  mənfəət  və  ya  zərərinə  təsirindən  başqa, kapitala hər hansı təsiri yoxdur. 

 

Faiz dərəcəsi riski  

Qrup  bazar  faiz  dərəcələrinin  dəyişməsinin  onun  maliyyə  vəziyyətinə  və  pul  vəsaitlərinin  hərəkətinə 

təsiri ilə əlaqədar riskə məruz qalır. Bu cür dəyişikliklər nəticəsində faiz marjaları arta bilər, lakin faiz 

dərəcələri  üzrə  gözlənilməyən  dəyişikliklər  baş  verdiyi  təqdirdə  faiz  marjaları  həmçinin  azala  və  ya 

zərərin  yaranmasına  səbəb  ola  bilər.  Rəhbərlik  faiz  dərəcələrinin  dəyişməsinin  qəbul  edilə  bilən 

səviyyəsi üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir. 

 

Hazırda  Qrup  mümkün  hallarda  özünün  ödəmə  tarixi  və/və  ya  yenidən  qiymətləndirmə  mövqeyini müqayisə  etməklə  faiz  dərəcəsi  riskini  idarə  edir.  Bundan  başqa,  müvafiq  hallarda  öz  aktivlərini 

yenidən  qiymətləndirmək  məqsədilə  Qrupun  aylıq  faiz  həddlərinə  davamlı  olaraq  baxılır.  Əməliyyat 

prosedurları  qəbul  olunmuş  faiz  dərəcəsi  həddini  minimum  10%-də  müəyyən  edir.  APİK  və 

Xəzinədarlıq  Departamenti  daima  bu  həddin  saxlanmasına  nəzarət  edirlər.  APİK  həmçinin  faiz 

dərəcəsinin  hərəkəti  barədə  hesabat  və  proqnozların  hazırlanmasına  məsuldur.  Hazırda  Qrupun 

müqayisə  siyasəti  və  yüksək  faiz  dərəcəli  həddləri  vasitəsilə  potensial  faiz  dərəcəsi  riskinin 

əhəmiyyətli olması hesab edilmir. 

 

APİK  və  Xəzinədarlıq  Departamenti faiz  dərəcəsi  risklərinin  tənzimlənməsi,  Risklərin  İdarə  Edilməsi Departamenti  ona  nəzarət  funksiyalarını  daşıyır.  İdarə  Heyəti  isə  bu  sahədəki  bütün  təlimatları  və 

aktiv/öhdəliklərin faiz dərəcələrinə yenidən baxılması məsələlərini təsdiqləyir.  

 

31  dekabr  2011-ci  il  üzrə  olan tarixdə  faiz  dərəcələri  sabit  saxlanan  bütün  digər  dəyişənlərdən  100 baza  balı  aşağı  olsaydı,  il  üzrə  mənfəət  dəyişən  faiz  öhdəliklərin  aşağı  faiz  xərclərinin  çəkilməsi 

nəticəsində 146 min manat yüksək olardı (2010: 83 min manat). 

 

Faiz  dərəcələri  100  baza  balı  bütün  digər  dəyişənlərin  sabit  saxlanması  ilə  birlikdə  yüksək  olsaydı, gəlir  əsasən  dəyişən  faiz  öhdəliklərinə  yüksək  faiz  xərcinin  çəkilməsi  nəticəsində  146  min  manat 

aşağı  olardı  (2010:  83  min  manat).  Qrup  manatla  dəyişən  faiz  aktivləri  və  ya  öhdəliklərinə  malik 

olmadığından  manat  bazar  faiz  dərəcəsinə  məruz  qalmır.  Satıla  bilən  kimi  təsnifləndirilən  sabit 

dərəcəli  maliyyə  aktivlərinin  ədalətli  dəyərində  artım  nəticəsində  daxil  olmaqla  digər  kapital 

ekvivalentlərinə bazar faiz dərəcələrinn mümkün keçirilməsinin təsiri əhəmiyyətli olmazdı. 

 

Qrup maliyyə alətlərinin faiz dərəcələrinə  nəzarət edir. Aşağdakı cədvəldə  əsas rəhbərlik tərəfindən baxılan hesabatlara əsaslanan faiz dərəcələri göstərilmişdir: 


UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

64 


 

 

2011 

2010 

 

ABŞ 

dolları 

AZN 

Avro 

GBP 

 

ABŞ 

dolları 

AZN 

Avro 

GBP 

 

 

  

 

  

 

Aktivlər  

 

 

   

 

 

 

 

Pul vəsaitləri və onların 

ekvivalentləri 5.0 

Rezident banklardan alınacaq 

vəsaitlər  

6.9 

-   

6.3 
Müştərilərə verilən kredit və 

avanslar 

19.5 

17.9 


15.8 

28.0   


20.7 

18.1 


16.4 

18.7 


Satıla bilən investisiya qiymətli 

kağızları 

-   

4.5 Ödəmə tarixinə qədər saxlanılan investisiya qiymətli 

kağızları 

-   

14.0   

 

    

 

  

Öhdəliklər 

 

  

   

 

 

 

 

Digər banklara ödəniləcək 

vəsaitlər 

7.5 


8.3 


-   

8.5 


10.0 Müştəri hesabları 

11.6 


11.2 

5.3 


11.8 


11.2 

6.5 


Buraxılan borc qiymətli 

kağızları 

8.6 


10.5 

-   

Müddətli borclar 

8.0 

5.3 


5.3 

-   


7.1 

4.6 


4.7 

Subordinasiyalı borclar 8.6 

10.5 


-   


10. 4  

  

 

    

 

  

 Yuxarıdakı  cədvəldə  göstərilən  “-“  işarəsi  Qrupun  müvafiq  valyutada  aktiv  və  öhdəliklərə  malik 

olmadığını bildirir. 

 

Coğrafi risk konsentrasiyaları 

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə Qrupun maliyyə aktiv və öhdəliklərinin coğrafi təhlili aşağıda göstərilir: 

 

 

Azərbaycan 

Respublikası 

  İƏİT ölkələri    Digər qeyri- 

İƏİT ölkələri 

 

Cəmi 

 

   


   

   


 

MALİYYƏ AKTİVLƏRİ: 

   


   

   


 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

32,018 

 

8,587  

1,183 


 

41,788 


ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar 

6,842   


  

6,842 


Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

17,669 


 

22,809 


 

 40,478 

Müştərilərə verilən kredit və avanslar 

307,727   

  

307,727 Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 

460   


  

460 


Digər maliyyə aktivləri 

490   


  

490 


 

   


   

   


 

CƏMİ MALİYYƏ AKTİVLƏRİ 

365,206   

31,396   

1,183   

397,785 

 

  

 

 

 

 

 

MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ: 

   


   

   


 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

966    799 

 

1,765 Müştəri hesabları 

236,043   

  

236,043 


Buraxılan borc qiymətli kağızları 

19,143   

20,000   

 39,143 

Müddətli borclar 

33,775   

79,534 


 

 113,309 

Digər maliyyə öhdəlikləri 

755     

755 Subordinasiyalı borclar 

-   


21,632   

 21,632 

 

      

   


 

CƏMİ MALİYYƏ ÖHDƏLİKLƏRİ 

290,682   

121,166 

 

799   

412,647 

 

      

   

 

XALİS MÖVQE 

74,524 

 

(89,770)   

384   

(14,862) 

 

   

   

   

 

KREDİTLƏ BAĞLI ÖHDƏLİKLƏR 

39,223     

39,223 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə