Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə34/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

68 


 

Yuxarıdakı cədvəldə müştəri hesabları müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə göstərilmişdir. Lakin, 

Azərbaycan  Respublikası  Mülki  Məcəlləsinə  uyğun  olaraq  fiziki  şəxslər  öz  depozitləri  üzrə 

hesablanmış faizləri itirmək şərtilə, həmin depozitləri ödəmə müddətindən əvvəl geri götürə bilərlər. 

 

Qrup  likvidliyin  idarə  edilməsi  üçün  yuxarıda  göstərilən  diskontlaşdırmanı  nəzərə  almadan öhdəliklərin  ödəmə  müddətləri  üzrə  yuxarıda  göstərilən  təhlilindən  istifadə  etmir.  Bunun  əvəzində, 

Qrup aşağıda göstərildiyi kimi gözlənilən ödəmə müddətlərinə və likvidlik çatışmazlığına nəzarət edir. 

Aşağıdakı  cədvəldə  Qrupun  31  dekabr  2011-ci  il  tarixinə  maliyyə  aktiv  və  öhdəliklərinin  likvidlik 

vəziyyətinin təhlili göstərilmişdir. 

 

 

Tələb 

edilənədək 

və  

1 aydan az 

  1 aydan 6 

aya qədər 

  6 aydan 12 

aya qədər 

 

1 ildən 

artıq 

 

Cəmi 

 

  

 

  

 

  

 

Aktivlər 

 

 

  

 

  

 

 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

41,788 


 

   

41,788 


ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi 

ehtiyatlar 

6,842 

  

  

6,842 Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

3,075 


 

12,292 


 

6,235 


 

18,876 


 

40,478 


Müştərilərə verilən kredit və avanslar 

17,125 


 

66,812 


 

70,683 


 

153,107 


 

307,727 


Satıla bilən investisiya qiymətli 

kağızları 

  

 460 

 

460 Digər maliyyə aktivləri 

490 


 

   

490 


 

 

  

 

  

 

  

Cəmi maliyyə aktivləri 

69,320 

 

79,104 

 

76,918 

 

172,443  

397,785 

 

  

 

  

 

  

 

Öhdəliklər 

 

 

  

 

  

 

 Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

234 


 

 1,531 

  

1,765 


Müştəri hesabları 

71,421 


 

60,406 


 

80,972 


 

23,244 


 

236,043 


Buraxılan borc qiymətli kağızları 

429 


 

5,000 


 

5,000 


 

28,714 


 

39,143 


Müddətli borclar 

7,062 


 

9,403 


 

14,280 


 

82,564 


 

113,309 


Digər maliyyə öhdəlikləri 

755 


 

   

755 


Subordinasiyalı borclar 

476 


 

  

21,156  

21,632 


 

 

  

 

  

 

  

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 

80,377 

 

74,809 

 

101,783 

 

155,678  

412,647 

 

  

 

  

 

  

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə xalis likvidlik çatışmazlığı 

(11,057)

 

4,295 

 

(24,865)

 

16,765 (14,862)

 

  

 

  

 

  

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə yığılan likvidlik çatışmazlığı 

(11,057)

 

(6,762)

 

(31,627)

 

(14,862) 

 

 UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALIYYƏ 

HESABATLARINA QEYDLƏR (DAVAMI) 

(min Azərbaycan manatı ilə, başqa şəkildə qeyd edilməyənə qədər)  

69 


 

Aşağıdakı  cədvəldə  31  dekabr  2010-cu  il  tarixinə  Qrupun  maliyyə  aktivləri  və  öhdəliklərinin likvidlik 

vəziyyətinin təhlili göstərilmişdir: 

 

 Tələb 

edilənədək 

və 1 aydan 

az  

  1 aydan 6 

aya qədər 

  6 aydan 12 

aya qədər 

  1 ildən artıq   

Cəmi 

 

      

   


   

 

Aktivlər 

   

   


   

   


 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 

54,600   

-   


-   

-   


54,600 

ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi 

ehtiyatlar 

727   


-   

-   


-   

727 


Digər banklardan alınacaq vəsaitlər 

35   


12,708   

-   


15,160   

27,903 


Müştərilərə verilən kredit və avanslar 

14,461   

52,660   

44,059   

116,842   

228,022 


Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları 

2,020   


-   

-   


460   

2,480 


Ödəmə tarixinə qədər saxlanılan 

investisiya qiymətli kağızları 

200   

-   


-   

-   


200 

Digər maliyyə aktivləri 

1,639   

-   


-   

-   


1,639 

 

      

   


   

 

Cəmi maliyyə aktivləri 73,682   

65,368   

44,059   

132,462   

315,571 

 

      

   


   

 

Liabilities 

   

   


   

   


 

Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər 

7,740   

2,723   


3,992   

-   


14,455 

Müştəri hesabları 

72,540   

42,567   

50,119   

16,445   

181,671 

Müddətli borclar 

7,491   

23,498   

16,332   

61,234   

108,555 

Digər maliyyə öhdəlikləri 

1,490   

-   


-   

-   


1,490 

Subordinasiyalı borclar 

1,055   

-   


-   

20,935   

21,990 

 

      

   


   

 

Cəmi maliyyə öhdəlikləri 90,316   

68,788   

70,443   

98,614   

328,161 

 

      

   


   

 

31 dekabr 2010-cu il tarixinə xalis likvidlik çatışmazlığı 

(16,634)  

(3,420)  

(26,384)  

33,848   

(12,590)

 

      

   


   

 

31 dekabr 2010-cui il tarixinə yığılan likvidlik çatışmazlığı 

(16,634)  

(20,054)  

(46,438)  

(12,590)  

 

  

Qrupun  Rəhbərliyinin  fikrincə  aktiv  və  öhdəliklərin  ödəmə  müddətlərinin  və  faiz  dərəcələrinin 

uyğunluğu  və/və  ya  nəzarət  olunan  uyğunsuzluğu  Qrupun  idarə  olunması  üçün  əsas  amillərdir. 

Ümumiyyətlə, banklarda bu göstəricilərə tam uyğunluq təmin edilmir. Belə ki, əməliyyatlar çox zaman 

qeyri-müəyyən  müddətə  aparılır  və  fərqli  xarakterli  daşıyır.  Bu  göstəricilər  üzrə  uyğunsuzluq 

potensial olaraq gəlirliliyi artıra, lakin eyni zamanda zərərin baş vermə riskini yüksəldə bilər. Aktiv və 

öhdəliklərin  ödəmə  müddətləri,  eləcə  də  ödəmə  müddətləri tamamlandıqdan  sonra  faiz  hesablanan 

öhdəliklərin münasib dəyərlə əvəz edilməsi imkanı, Qrupun likvidliyinin və faiz dərəcələri və mübadilə 

məzənnələrinin dəyişəcəyi halda onun risklərinin qiymətləndirilməsi üçün əsas amillər hesab olunur. 

 

Rəhbərlik  hesab  edir  ki,  müştəri  hesablarının  böyük  hissəsinin  “tələb  edilənədək”  statusuna  malik 

olmasına  baxmayaraq,  həmin  vəsaitlərin  əmanətçilərin  sayına  və  növünə  görə  diversifikasiyası, 

eləcə  də  Qrupun  keçmiş təcrübəsi  göstərir  ki,  bu  cür vəsaitlər  Qrupun  fəaliyyəti  üçün  uzunmüddətli 

və sabit maliyyə mənbəyi yaradır. 

 

Zəmanətlər  və  akkreditivlər  üzrə  likvidlik  tələbləri  müvafiq  öhdəliklərin  məbləğindən  çox  aşağıdır. Belə  ki,  Qrup  adətən  müqavilələrə  əsasən  vəsaitlərin  üçüncü  şəxslər  tərəfindən  tələb  edilməsini 

proqnozlaşdırmır.  Kreditlərin  verilməsi  üzrə  müqavilələrdə  nəzərdə  tutulan  öhdəliklərin  ümumi 

məbləği  gələcəkdə  ödənilməsi  tələb  olunan  nağd  vəsaitləri  mütləq  şəkildə  əks  etdirmir.  Belə  ki,  bu 

cür öhdəliklərin əksər hissəsi onların ödəmə müddətlərinin başa çatmasından əvvəl ləğv oluna bilər. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə