Univerzita Karlova V Praze, děkan Matematicko-fyzikální fakulty, vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst: sekce f katedra fyziky povrchů a plazmatuYüklə 24,53 Kb.
tarix03.11.2018
ölçüsü24,53 Kb.
#77806

Univerzita Karlova v Praze, děkan Matematicko-fyzikální fakulty,

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst:

SEKCE F
Katedra fyziky povrchů a plazmatu

  • docent v oboru fyzika, zaměření na fyziku plazmatu

Požadavky: titul Ph.D., habilitace, udělený titul docent, stálá publikační aktivita v impaktovaných časopisech zejména z oblasti studia elementárních procesů v nízkoteplotním plazmatu se vztahem k astrofyzikálním aplikacím.

  • odborný asistent v oboru fyzika, zaměření na fyziku plazmatu

Požadavky: titul Ph.D., (maximálně 5 let po získání), zkušenosti v oblasti teoretického a experimentálního (budování kryogenních systémů) studia elementárních procesů v plazmatu pro astrofyzikální aplikace.


  • akademický vědecký pracovník v oboru fyzika, zaměření na fyziku povrchů

Požadavky: titul Ph.D., zkušenosti v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev, především v analýze materiálů metodami mikroskopie atomárních sil (AFM) a řádkovací elektronové mikroskopie (SEM).


  • akademický vědecký pracovník v oboru fyzika, zaměření na fyziku povrchů

Požadavky: titul Ph.D., zkušenosti v oblasti fyziky povrchů a tenkých vrstev, především v analýze povrchů metodami fotoelektronové spektroskopie (XPS) včetně spektroskopie buzené synchrotronovým zářením.
Katedra makromolekulární fyziky

  • docent v oboru fyzika molekulárních a biologických struktur

Požadavky: titul Ph.D., (nebo ekvivalent), habilitace v oboru se zaměřením na transportní vlastnosti polymerních systémů.


  • akademický vědecký pracovník v oboru fyzika – teoretická fyzika

Požadavky: titul Ph.D., zaměření na termodynamiku a statistickou fyziku makromolekulárních systémů.

Katedra didaktiky fyziky

odborný asistent v oboru didaktika fyziky

Požadavky: titul Ph.D., publikační aktivita v oblasti fyzikálního vzdělávání, zkušenosti s výukou na SŠ a VŠ, aktivní znalost anglického jazyka a aktivní znalost správy webových stránek. Vítaným předpokladem je zapojení do mezinárodních programů a výzkumů věnovaných fyzikálnímu vzdělávání (např. SonS, PISA, TIMSS apod.).Fyzikální ústav UK

profesor v oboru fyzika – teoretická fyzika se zaměřením na pevné látky, zejména mikroskopickou i fenomenologickou teorii supravodivosti

Požadavky: jmenování profesorem v uvedeném oboru, výrazná publikační aktivita a jasné známky uznání v oboru, pedagogická praxe.


Katedra fyziky materiálů

docent v oboru fyzika se zaměřením na fyziku materiálů a pokročilé metody zjišťování struktury materiálů jako je metoda akustické emise a neutronová difrakce.

Požadavky: titul Ph.D., habilitace, udělený titul docent, stálá publikační aktivita v impaktovaných časopisech.


Ústav částicové a jaderné fyziky

akademický vědecký pracovník v oboru fyzika se zaměřením na experimentální subjadernou fyziku. (2 místa). Požadavky: titul Ph.D., prokázaná schopnost efektivní účasti v mezinárodních experimentech, schopnost efektivní kooperace s ostatními teoretiky a experimentátory ústavu.
Ústav teoretické fyziky

akademický vědecký pracovník v oboru fyzika se zaměřením na obecnou relativitu a gravitaci (2 místa). Požadavky: titul Ph.D., (maximálně 5 let po získání), původní výsledky v oboru, základní pedagogické schopnosti, schopnost kooperace s ostatními teoretiky ústavu.
Katedra chemické fyziky a optiky

  • odborný asistent v oboru fyzika – kvantová optika a optoelektronika. Požadavky: titul Ph.D.,

(maximálně 5 let po získání), publikační aktivita, zkušenosti s experimentální prací v oblasti ultrarychlé laserové spektroskopie.

  • akademický vědecký pracovník v oboru fyzika – kvantová optika a optoelektronika. Požadavky: titul Ph.D., publikační aktivita, zkušenosti s experimentální prací v oblasti opto-spintroniky.SEKCE I
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

docent v oboru informatika se zaměřením na otázky konstrukce distribuovaných a spolehlivých softwarových systémů.

Požadavky: titul docent v uvedeném oboru.


Kabinet software a výuky informatiky
docent v oboru informatika se zaměřením na otázky počítačové grafiky a syntézy obrazu.
Požadavky: titul docent v uvedeném oboru.
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
odborný asistent v oboru informatika se zaměřením na multi-agentní systémy a evoluční výpočty.
Požadavky: titul Ph.D. v uvedeném oboru.
Katedra aplikované matematiky
odborný asistent v oboru informatika se zaměřením na kombinatorickou a výpočetní geometrii.
Požadavky: titul Ph.D. v uvedeném oboru.

Nástup: 1. 4. 2014SEKCE M

Katedra didaktiky matematiky

docent v oboru didaktika matematiky. Požadavky: titul Ph.D. (nebo ekvivalent), habilitace v oboru didaktika matematiky.
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

docent v oboru matematika – pravděpodobnost a matematická statistika. Požadavky: titul Ph.D. (nebo ekvivalent), habilitace v oboru matematika – pravděpodobnost a matematická statistika.


Matematický ústav Univerzity Karlovy

odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu a geometrii. Požadavky: titul Ph.D. (nebo ekvivalent).
Katedra matematické analýzy

odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na matematickou analýzu. Požadavky: titul Ph.D. (nebo ekvivalent). Nástup: 1. 7. 2014.

Katedra numerické matematiky

odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na numerickou a výpočtovou matematiku. Požadavky: titul Ph.D. (nebo ekvivalent). Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději 1. 7. 2014.

Katedra algebry

odborný asistent v oboru matematika se zaměřením na kryptologii. Požadavky: titul Ph.D. (nebo ekvivalent). Předpokládaný nástup dle dohody, nejpozději 1. 7. 2014.

Není-li uvedeno jinak, je předpokládaný nástup 1. 1. 2014. U všech uchazečů se požadují pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v impaktovaných periodikách nebo v  periodikách ekvivalentních a uznávaných v daném oboru a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích.


Přihlášky v listinné podobě a vlastnoručně podepsané, doložené životopisem, doklady o vzdělání, seznamem publikací a popisem dosavadní pedagogické praxe, přijímá personální oddělení MFF, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2, do 30 dnů od zveřejnění výběrového řízení.

Praha 2. 10. 2013

Yüklə 24,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə