Ünvan: az1001, Bakı şəhəri, Həsən Abdullayev küçəsi 11 Tel: (+994 12) 437 30 34; 437 30 35; 437 30 36Yüklə 28,13 Kb.

tarix11.07.2018
ölçüsü28,13 Kb.


 

 

  ADIF     

ƏMANƏTLƏRIN SIĞORTALANMASI                                    DEPOSIT INSURANCE FUND  

                         FONDU 

 

  

 

 Ünvan: AZ1001, Bakı şəhəri, Həsən Abdullayev küçəsi 11  Tel: (+994 12) 437 30 34; 437 30 35; 437 30 36;   

 Faks: (+994 12) 437 30 38  e-mail: adif@adif.az www.adif.az 

№  37


                                                       

«04» mart  2008-ci il                                         

 

   İştirakçı bankların  İdarə heyətinin sədrlərinə 

 

ĠĢtirakçı banklar tərəfindən Fiziki Ģəxslərin qorunan  əmanətlərinə görə  təqvim haqlarının hesablanmasında  rüb üçün  orta  hesabla  bir  günə  düşən  (günlük)  qalıq 

məbləğinin tapılması bir sıra banklarda  hələ də sual doğurur.  

“Əmanətlərin Sığortalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

13.4-cü  bəndinə  əsasən  “təqvim  haqları  iştirakçı  bankların  Fondun  reyestrinə 

daxil  olunduğu  gündən  başlayaraq,  birinci  ildə  qorunan  əmanətlərin  rüb 

ərzində  orta  günlük  qalıq  məbləğinin  0,15  faizi,  sonrakı  illərdə  isə  0,125  faizi 

həcmində  ödənilir”.  “ĠĢtirakçı  banklar  tərəfindən  Əmanətlərin  Sığortalanması 

Fonduna təqvim haqlarının ödənilməsi və hesabatların təqdim edilməsi” Qaydalarının 

2.1-ci bəndinə uyğun olaraq 2008-ci ilin III-cü rübünədək 0,15faiz, həmin ilin III-cü 

rübündən isə 0,125 faiz dərəcəsi ilə hesablanacaqdır.  

Qorunan əmanətlər üzrə müvafiq valyutalarda rüb ərzində orta hesabla bir günə 

düĢən (günlük) qalıq məbləğini tapmaq üçün:   

 

hər  günün  sonuna  valyutalara  görə  qorunan  əmanətçilərin  hər  birinin  qorunan əmanətlərinin məbləği (qaydalara  müvafiq) tapılır; 

 

günün sonuna  bütün  qorunan  əmanətçilərin  müvafiq  valyutalarda  

əmanətlərinin  qalıq  məbləğini  toplamaqla  bir  günə  bankda  olan  bütün  qorunan  

əmanətçilərin  müvafiq  valyutalarda  əmanətlərinin  məbləği  tapılır  (rüb  ərzində 

bütün təqvim  günləri   göstərilən  Ģəkildə hesablanır ); 

 

rüb bitdikdən sonra qorunan əmanətçilərin hər gün üçün müvafiq valyutalarda  tapılmıĢ  qorunan  əmanətləri  toplanılır  və  rübdə  olan    günlərin  sayına    bölünür        

(rübdəki təqvim günlərinin  sayı neçə gündürsə).    

         Hesabat tərtib edildikdə xarici valyutalarda olan qorunan əmanətlərin manat və 

ya  digər  valyutaların  ekvivalentini  hesabatda  göstərmək  üçün  hesabat  dövrünün  son 

gününə  Azərbaycan  Respublikası  Milli  Bankının  valyutalar    üzrə    müəyyən  etdiyi 

rəsmi  məzənnə  götürülür.   

Təqvim haqqları  aĢağıdakı  kimi  hesablanır:  

 

 T

 = 


Q

1

 + 

Q

2

 + 

Q

3

 + ... +

 Q

n

 

 ×  F

 

                                 

M

  

Burada: 


T

 – təqvim haqqı; Q

1

 + Q

2

 + Q

3

 + ... + Q

n

 - hər günün sonuna qorunan əmanət məbləği;

 

M

 – rüblük hesabat dövründə təqvim günlərinin cəmi; 

F

 –0,15%   Misal:  

      Tutaq  ki,  rübün  birinci  ayı  (yanvar  31  gün)  qorunan  əmanətçilərin  qorunan 

əmanətlərinin ABġ dollarında qalıq məbləği hər günün sonu sabit olaraq 30 milyon 

ABġ dolları, ikinci ayı hər günün sonu sabit olaraq (fevral 29 gün) 40 milyon ABġ 

dolları, üçünçü  ayın (mart  31  gün)  30 günü   sabit  olaraq  50  milyon,  yalnız   həmin 

ayın axırıncı günü yəni  31 martda   100   milyon ABġ dolları  təĢkil edib. Təqvim 

haqqını necə tapmaq olar? 

Həlli:  


 

   T

 

= 

Q

1

 + 

Q

2

 + 

Q

3

 + ... +

 Q

n

 

 x    30000000× 31+40000000× 29+50000000×30+100000000 

0,15% = 

                                   

M                                                                

 

31+29+31


 

 

     = 930000000 +1160000000+1500000000+100000000   

0,15%  =  

3690000000   

0,15%


 

= 40549451 x 0,15 % = 60 824

 

                                            31+29+31                                                          91 

                    

                                                                                        

Deməli:  T

 

təqvim haqqı = 60 824  ABġ dolları. 

      “Əmanətlərin  Sığortalanması  haqqında”  Azərbaycan  Respublikasının  Qanunun 

22.2-ci  bəndinə  əsasən  iştirakçı  bank  “Fondun  bu  Qanunla  müəyyən  olunmuş 

səlahiyyətlərini icra edərkən irəli sürdüyü tələbləri yerinə yetirir”.  

      Əmanətlərin  Sığortalanması  Fondu  iĢtirakçı  banklardan  xahiĢ  edir  ki,  təqvim 

haqlarını  düzgün hesablayaraq vaxtında  Fonda ödənilməsini təmin etsinlər. 

 

 Hörmətlə,            

                                               

 

       

     İcraçı direktor                                                                      Azad Cavadov                                                                        

        Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə