Üretim üretim pazarlama muhasebe-finansmanYüklə 468 b.
tarix29.01.2018
ölçüsü468 b.
#22907ÜRETIMÜretim,

 • Üretim,

 • Kıt malların faydasını arttırmak veya yararlı hizmetler sunmak için harcanan her tür çabadır.

 • Üretim faktörlerini belli işlem(ler)den geçirerek çıktıya dönüştürüme sürecidir.

 • Üretimin temel faktörlerinden biri doğal kaynaklardır

 • Üretim işleminin üç önemli elemanı:

  • girdi
  • işlem
  • çıktı


Üretimin temel özellikleri

 • Üretimin temel özellikleri

  • İşbölümü ve uzmanlaşma
  • Çeşitlendirme
  • Genişleme
  • Daralma
  • Tümleştirme
  • Standartlaştırma


Üretim biçim değişikliğidir.

  • Üretim biçim değişikliğidir.
  • Ürünün ortaya konulmasıyla ilgili süreci kapsar.
  • Üretim, fayda sağlama işlemidir
  • insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli girdilerin, çeşitli işlemlerden geçirilerek "mal" veya "hizmet" şeklinde çıktıya dönüştürülmesidir


Emek

 • Emek

 • Doğal kaynaklar

 • Sermaye

 • Girişimci

 • Teknoloji

 • BilgiÜretim anlayışındaki değişiklikler:

 • Üretim anlayışındaki değişiklikler:

 • Üretilen mal veya hizmetlerde globalleşme.

 • Ar-Ge çabalarındaki artış

 • Talepteki hızlı değişmeler ve ürünlerin ömrünün kısalması.

 • Otomasyon uygulamalarının yaygınlaşması.

 • Üretim girdilerinin çeşitlenmesi.1. Üretim Yöntemi

 • 1. Üretim Yöntemi

 • Üretim yöntemine göre üretim şekilleri dörde ayrılır.

 • a. Primer üretim.

 • b. Analitik ve sentetik üretim.

 • c. Fabrikasyon üretim.

 • d. Montaj üretimi2. Mamül Cinsine Göre Üretim Şekilleri

 • 2. Mamül Cinsine Göre Üretim Şekilleri

 • Üretilen mamulün cinsi esas alınarak yapılan üretim biçimidir.3. Üretim Miktarına Göre Sınıflandırma

 • 3. Üretim Miktarına Göre Sınıflandırma

  • Tek veya siparişe göre üretim.
  • Proje tipi üretim.
  • Parti Üretimi.
  • Kitle/kütle üretimi.


4. Üretim Sırasında İzlenen Yola Göre Sınıflandırma

 • 4. Üretim Sırasında İzlenen Yola Göre Sınıflandırma

  • a. İnşa yerinde üretim.
  • b. Hareket halinde üretim.
  • b.1. Atölye sistemi.
  • b.2. Akıcı/proses üretim sistemi.
  • b.3. Grup sistemi.


1. Tam Zamanında Üretim Sistemi

  • 1. Tam Zamanında Üretim Sistemi
  • 2. Esnek Üretim Sistemi
  • 3. Bilgisayar Destekli Tasarım
  • 4. Bilgisayar Destekli Üretim
  • 5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim
  • 6. Senkronize Üretim
  • 7. Grup Teknolojisi (GT)
  • 8. Geleceğin Fabrikası


Üretimde planlamayı gerektiren nedenler

  • Üretimde planlamayı gerektiren nedenler
  • a. Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı,
  • b. İşletme içi faaliyetlerin koordinasyon sorumluluğu,
  • c. İşletmeler arasındaki bağımlılık ve ilişkilerin gelişmesi,
  • d. Tüketici kütlesinin genişlemesi ve isteklerinin değişik olması,


Üretimde planlamayı gerektiren nedenler

  • Üretimde planlamayı gerektiren nedenler
  • Tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması,
  • Hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması,
  • İşletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, makine
  • zamanı ve insan gücü kayıplarının minimum düzeye indirilme zorunluluğu


Üretim planlarının hazırlanması için yapılacak işler:

  • Üretim planlarının hazırlanması için yapılacak işler:
  • a. Üretim planının kapsayacağı zaman aralığı tespit edilir
  • b. Ekonomik stok düzeyleri hesaplanır.
  • c. Talep tahminleri yapılır.
  • d. Plan dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeyleri belirlenir
  • Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki fark bulunur
  • Üretilmesi istenen miktar dönem dilimlerine dağıtılır


1. Gözle Kontrol Yöntemi

  • 1. Gözle Kontrol Yöntemi
  • 2. Çift Kutu Yöntemi
  • ABC Yöntemi
  • A Grubu: A grubuna giren stok kalemleri, toplam stok miktarının %15-20'sini, yıllık toplam stok değerinin de %75-80'ini oluşturur.
  • B Grubu: Bu gruba giren stok kalemleri, toplam stok değeri içinde ne çok yüksek, ne de çok düşük bir yüzde oranına sahiptirler. Toplam stok miktarının %30-40'ını, stok değerinin de %15'ini oluştururlar.
  • C Grubu: Toplam stok miktarı içindeki payı %40-50, toplam stok değeri içindeki payı %5-10 olan kalemler, bu stok grubunu oluştururlar.
  • 4.Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi


Pazarlama kavramı yerine; ticaret, satış, sürüm gibi kavramlar da kullanılmaktadır

 • Pazarlama kavramı yerine; ticaret, satış, sürüm gibi kavramlar da kullanılmaktadır

 • Bir işletmenin mal ve hizmet üretiminden, söz konusu mal veya hizmetin nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamaları kapsayan etkinliğe pazarlama denir.Yeşil Pazarlama (Green Marketing)

 • Yeşil Pazarlama (Green Marketing)

 • Maksi Pazarlama (Maxi Marketing)

 • Doğrudan Pazarlama

 • Mega Marketing

 • Sosyal Pazarlama

 • Kitlesel (Seri) Pazarlama

 • Ürün Farklılaştırması ve Çeşitlemesine Dayalı PazarlamaPazarlama:

 • Pazarlama:

 • Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan işletme faaliyetlerini kapsar.

 • Pazarlama araştırması:

 • pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve bu problemin çözülmesi , bilimsel yönteme uygun geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve gerekli önerilerde bulunulmasıdır.Ekonomik Koşullarla İlgili Araştırmalar

 • Ekonomik Koşullarla İlgili Araştırmalar

 • Satış ve Pazarla İlgili Araştırmalar

 • Malla ilgili Araştırmalar

 • Dağıtımla ilgili Araştırmalar

 • Fiyatla ilgili Araştırmalar

 • Tutundurma ile ilgili AraştırmalarEkonomik Koşullarla İlgili Araştırmalar

 • Ekonomik Koşullarla İlgili Araştırmalar

  • a. Kısa dönemli (1 yıla kadar) tahminlerle ilgili araştırmalar,
  • b. Uzun dönemli (1 yıldan fazla) tahminlerle ilgili araştırmalar,
  • c. Trend çalışmaları ile ilgili araştırmalar,
  • d. Kâr veya değer analizleri ile ilgili araştırmalar,
  • e. Kuruluş yeri ve dış pazarlama ile ilgili araştırmalar,


2. Satış ve Pazarla İlgili Araştırmalar

 • 2. Satış ve Pazarla İlgili Araştırmalar

 • a.Pazar potansiyeli ve pazar payı araştırması,

 • b.Pazar nitelikleri ve satış araştırması,

 • c.Satış kotası ve satış bölgeleri araştırması,

 • d.Pazar testi ve mağaza denetlemeleri araştırmaları,3. Malla ilgili Araştırmalar:

 • 3. Malla ilgili Araştırmalar:

 • a.Yeni mamul geliştirme ile ilgili araştırmalar,

 • b.Yeni mamulün kabulü ve potansiyeli araştırması,

 • c.Rakip mallar ve mal testi araştırması,

 • d.Mamulün hayat seyri ile ilgili araştırmalar,4. Dağıtımla İlgili Araştırmalar

 • 4. Dağıtımla İlgili Araştırmalar

  • a.Dağıtım kanalı seçimi ile ilgili araştırmalar,
  • b.Dağıtım kanalının etkinliği ile ilgili araştırmalar,
  • c.Dağıtım kanalı maliyetleri ile ilgili araştırmalar,
  • d.Dağıtım kanalının kontrolü ile ilgili araştırmalar,


5. Fiyatla ilgili Araştırmalar:

 • 5. Fiyatla ilgili Araştırmalar:

 • a.Genel fiyat düzeyi ile ilgili araştırmalar,

 • b.Kabul edilebilir fiyat düzeyi ile ilgili araştırmalar,

 • c.Fiyatlandırma kararlarına etkileyen gruplarla ilgili araştırmalar,

 • d.Fiyatlandırma yöntemleri ile ilgili araştırmalar6. Tutundurma ile ilgili Araştırmalar:

 • 6. Tutundurma ile ilgili Araştırmalar:

 • a.Tutundurma politikasının saptanması ile ilgili araştırmalar,

 • b.Tutundurma politikasının etkenliği ile ilgili araştırmalar,

 • c.Tutundurma maliyetleri ile ilgili araştırmalar,

 • d.Reklamla ilgili araştırmalarpazarlama karıHer işletme ilgili olduğu piyasa ve piyasaların içinden kendisi için en çekici olan ve en etkin şekilde hizmet verebileceği bölümleri belirler

 • pazarlama karıHer işletme ilgili olduğu piyasa ve piyasaların içinden kendisi için en çekici olan ve en etkin şekilde hizmet verebileceği bölümleri belirler

 • Satıcının çeşitli pazar dilimleri arasında bir ayrım yaparak, bunlardan bir veya ikisini seçip, her pazar dilimine uygun ürünler ve şımları geliştirmesidir.

 • Örnek:

 • Uludağ Diet Gazoz ve Kolalar

 • Dardanel Ton vb

 • Reçeller vbMAL:Bir ya da birden çok ihtiyacı karşılayan fiziksel, kimyasal psikolojik, estetik, sembolik ve öteki soyut-somut faktörlerin bir bileşkesi olarak tanımlanabilir

 • MAL:Bir ya da birden çok ihtiyacı karşılayan fiziksel, kimyasal psikolojik, estetik, sembolik ve öteki soyut-somut faktörlerin bir bileşkesi olarak tanımlanabilir

 • Mallar 2 şekilde sınıflandırılır:

 • 1. Tüketim malları. Tüketicilerin kişisel ya da ailesel ihtiyaçlarını karşılamaküzere satın aldıkları mallardır.

 • 2. Endüstriyel mallar. Başka mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere satın alınan mallardır.Pazarlama bileşenleri:

 • Pazarlama bileşenleri:

 • Ürün Fiyat

 • Dağıtım kanalları Tutundurma

 • Tüketim mallarını satın alma ve pazarlama özellikleri açısından 3 sınıfa ayrılır.

 • a. Kolayda Mallar.

 • b. Beğenmeli Mallar.

 • c. Özellikli MallarTutundurma:

 • Tutundurma:

 • Üretilen mal veya hizmetlerin satışının sağlanması ve giderek artırılması için yapılan tüm çabalara denir.

 • Firmanın pazarlama iletişiminin tümünü içerir.

 • Tutundurmanın elemanları:

 • a. Reklâm,

 • b. Halkla ilişkiler,

 • c. Yüz yüze satış,

 • d. Satış teşviki (promosyon)1. Elektronik Ticaret

 • 1. Elektronik Ticaret

 • 2.İlişki Pazarlaması

 • 3.İçsel Pazarlama

 • 4.Amaca Yönelik Pazarlama

 • 5.Niş Pazarlama (Market Niches)

 • 6.Öğrenen PazarlamaYüklə 468 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə