Uşaq ədəbiyyatıYüklə 96,5 Kb.
tarix28.06.2018
ölçüsü96,5 Kb.
#52209


SUMQAYIT REGİONAL MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM İDARƏSİ
QUBADLI RAYON NÜMAYƏNDƏLİYİ

QUBADLI RAYON HƏSƏNQULU QASIMOV ADINA

MƏRKƏZİ KİTABXANA

Uşaq ədəbiyyatıBiblioqrafik göstərici

Sumqayıt - 2017Redaktoru : M. Muradova
Tərtibçi : Alıyeva Əzizə

Uşaq ədəbiyyatı: biblioqrafik göstərici / Qubadlı rayon Həsənqulu

Qasımov adına Mərkəzi Kitabxana; red. M. Muradova; tərt. ed.:

Ə. Alıyeva.- Sumqayıt, 2017.- 7 s.


“Uşaq ədəbiyyatı” adlı biblioqrafik göstəricidə 2017-ci ilin I-III rübündə

Qubadlı MKS-in fonduna yeni daxil olan ənənəvi və elektron kataloqa (EK)

salınmış Azərbaycan və rus dilində kitabların biblioqrafik təsviriverilmişdir. Bu nəşrlərin təsviri əlifba sırası ilə qruplaşdırılmışdır.


Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Babaxanova, Ləman. Englısh : məktəbəqədər hazırlıq üçün vəsait / L. Babaxanova ; red. G. Xəlilova ; ред. G. Abbasova ; naşir Müşfiq Xan , T. Fərzi. - 2-ci nəşr. - Bakı : Hədəf Nşrləri, 2015. - 67 s.
Beaulieu, Jeannine. Əylənərək öyrənirəm / J. Beaulieu ; red. E. Raqifoğlu ; nəşrin rəh. P. Eyyubov ; rəs. Tipeo. - Bakı : Qələm, 2013. - 128 s.
Beaulieu, Jeannine. Saymağı öyrənirəm / J. Beaulieu ; red. Q. Qəhrəmanova ; nəşrin rəhb. P. Eyyubov ; rəs. E.Sevigeny . - Bakı : Qələm, 2013. - 32 s.
Beaulieu, Jeannine. Məntiq öyrənirəm / J. Beaulieu ; nəşrin rəh. P. Eyyubov ; red.: T. Qəhrəmanova, E. Raqifoğlu ; rəs.: Tipeo, P. Brignaud, E. Sevigny. - Bakı : Qələm MMC, 2013. - 64 s.
Bədəlov, Hacı Musa. Sənin maraq dünyan "Hər şeydən, hər yerdən" / H. M. Bədəlov ; red. Q. Əliyev. - Bakı : Nərgiz, 2014. - 204 s.
Bəxtiyar, Sevda. Hərflərin bayramı / S. Bəxtiyar. - Bakı : Bilik, 2016. - 40 s.
Bəxtiyar, Sevda. Tapmacalı şeirlər / S. Bəxtiyar ; red. S. Əli. - Bakı : Bilik, 2016. - 52 s.
Bir, iki- bizimki / tərt. və red. M. Əvəzqızı ; rəs. A. Dadaşov. - Bakı : Təhsil, 2013. - 24 s.
Bitdi çiçək, oldu yaz : şifahi xalq ədəbiyyatından seçmələr / tərt və red. Ə. Məsudə ; rəs. A. Dadaşov. - Bakı : Təhsil, 2013. - 16 s.
Bulud : Azərbaycan xalq nağılı. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.
Büyükkeçeci, Serhan. Dünyada ilk və ən maraqlı hadisələr : Uşaq ensiklopediyası / S. Büyükkeçeci, İ. İlyaslıred. , E. Raqifoğlu ; tərc. S. Hacıyeva. - Bakı : Qələm, 2016. - 100, [4] s.
Cəfərzadə, Əzizə Məmməd qızı. Qızımın hekayələri / Ə. M. Cəfərzadə ; red. K. Həsənova ; rəs. D. Kazımov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. - Bakı :Bərpanəşr, 2016. - 19 s.
Cəfərov, Vaqif İsaq oğlu. Balaca Koroğlu : Şeirlər və hekayələr / V. İ. Cəfərov ; red. M. Qasımlı ; naşir V. İsaqoğlu. - Bakı : Ecoprint, 2016. - 168 s.
Çəmənli, Mustafa. Bülbül / M. Çəmənli. - Bakı : Çağdaş As, 2012. - 12 s
Çil maydan : Azərbaycan xalq nağılı / red. H. Musabəyli . - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.
Dahl, Roald. BMA - Böyük və mehriban Azman / R. Dahl ; ред. Ə. Rzazadə ; ing. dilindən tərc. ed. S. M. Gültən ; rəs. Q. Blake. - Bakı : Qanun Nəşriyyatı, 2015. - 208 s.
Dahl, Roald. Matilda / R. Dahl ; red. Ə. Rzazadə ; rəs. Q. Blake ; ing. dilindən tərc. ed. S. Gültən. - Bakı : Qanun Nəşriyyatı, 2015. - 240 s
Dilbazi, Mirvarid Paşa qızı. Danışılmamış nağıllar : Məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün / M. P. Dilbazi ; red. R. Hacıyev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1966-cı ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 18 s.
Dünya xalqlarının nağılları. İssumbosi : nağıl / red. M. Əvəz qızı ; tərc. S. Nuruqızı ; rəs. N. Zülfüqarova. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 16 s.
Əhmədin nağılı / red. H. Musabəyli. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Əlibəyli , Xanımana . Mərcanqulu əfsanəsi / X. Əlibəyli ; red. M. Namaz ; il. Z. Abasov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1990-cı il nəşrinin əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 20 s
Əlifbanı öyrənirəm / dizayner L. Doliqez. - Bakı : Qələm, 2015. - 24 s.
Əlcək / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Firidun bəy Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. -Təkrar nəşr, Uşaqgəncnəşrin 1955-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016 .-16 s.
Füzuli, Məhəmməd. Meyvələrin söhbəti / M. Füzuli ; red. Y. Məmmədov ; uşaqlar üçün işl. K. Mirbağırov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1965-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 28 s.
Gifford, Clive. Təyyarə və Helikopter / C. Gifford ; red.: R. Cəfərzadə, B. Kərimov ; məsl.: M. Franklin, Ç. Qacar ; nəşrə hazırl. H. Çingizoğlu. - Bakı : Qələm MMC, 2013. - 32 s.
Göyçək Fatma : nağıl / rəs. F. Axundova. - Bakı : Qanun ; Bakı : "Əli və Nino" nəşriyyatı, 2013. - 15 s.
Günəşdən gələn pay : nağıl və hekayələr / tərt. S. Nuruqızı ; red.: M. Əvəz qızı, S. İmanova ; rəs. G. Ağayev [et al.]. - Bakı : Aspoliqraf, 2013. - 88 s.
Heyvanlar aləminin ensiklopediyası : meşə, dağ, çöl-səhra, dəniz-çay, ev heyvanları, cücülər, balıqlar və quşlar. - Bakı : Zərdabi-Nəşr, 2016. - 128 s.
Hüseynova, Rəhilə. Tapmacalar / R. Hüseynova ; red. A. Hacıyeva. - [S. l. : s. n.]. - 46 s.
Xəlilova, Gülnar. Oxuyaq, yazaq : məktəbəqədər hazırlıq üçün vəsait / G. Xəlilova ; red.: X. İsmayılzadə, Z. Sadıqova ; rəy. A. Məcidova ; rəs. V. Səfərov ; naşir M. F. Fərziyev. - Təkmilləşdirilmiş və yenidən işlənmiş 6-cı nəşr. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 80 s.
Isabəyli, Qəşəm. "Aclıq" dərsi / Q. Isabəyli ; ing. dilindən tərc. ed. V. Qəmbərov. - Bakı : Şirvannəşr, 2014. - 8 s.
İsabəyli, Qəşəm (1948). Leyləyin intiqamı : şeirlər, hekayələr, nağıllar : yuxarı yaşlı məktəblilər üçün / İsabəyli, Qəşəm ; red., ön söz müəl. Ş. Nasir, dizayner S. Şovqatova. - Bakı : Şirvannəşr, 2015. - 125, s.
İsabəyli, Qəşəm. İii...aa. rəsmi burda olsun / Q. İsabəyli ; red. N. Məmmədli. - Bakı : Şirvannəşr, 2014. - 56 s.
Lermantov, Mixail Yuryeviç. Aşıq Qərib : Kiçik yaşlı uşaqlar üçün / M. Y. Lermantov ; red. R. Şıxəmirova ; tərc.ed. Ş. Mir Bağırova ; rəs. A. Moqilevski ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1957-ci il buraxılışı əsasında. -Bakı:Bərpanəşr, 2016. - 24 s.
Mayakovski, Vladimir. Hansı sənət yaxşıdır? / V. Mayakovski ; tərc. R. Rza ; red. N. Həsənzadə ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1960-cı ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 24 s.

Məlikməmməd : Azərbaycan xalq nağılı / red. H. Musabəyli. - Bakı : Nərgiz, 2012; 2014. - 24 s.
Mənim ilk ensiklopediyam : Heyvanlar / red. İ. İlyaslı ; nəşrə hazırladı H. Cingizoğlu. - Bakı : Qələm MMC, 2015. - 91[1] s.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Mənim məktəbə hazırlıq testlərim / nəşrə haz. H. Çingizoğlu ; rəs. S. Özkonuk. - Bakı : Qələm MMC, 2013. - 72 s.
Mərdlə Namərdin nağılı : Azərbaycan xalq nağılı / red.: K. N. Hətəmova, E. M. Təhməzli. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.
Mir Cəlal Yuxu və külək / Mir Cəlal ; red. G. Həsənzadə ; rəs. H. A. Ağayev ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 12 s.
Muxtarova, Solmaz. Yaşıl dünyanın nağılı / S. Muxtarova ; red. Q. İlqar ; baş red. N. Şəmsizadə ; rəs. Y. Əsədov. - Bakı : Nərgiz, 2014. - 116 s.
Müşfiq Xan hekayələr / Müşfiq Xan ; red. X. Telmanoğlu. - 1-ci nəşr. - Bakı : XAN, 2016. - 104 s.
Müşfiq, Mikayıl. Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm / M. Müşfiq ; red.: K. N. Hətəmova, M. E. Təhməzli. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 15 s.
Nizami Gəncəvi. .İlin fəsilləri : Kiçik yaşlı məktəblilər üçün / Nizami Gəncəvi, M. C.Ə. Paşayev ; red. İ. O. Tapdıq ; rəs. Ələşrəf ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi , F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1973-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 12 s.
Nizami Gəncəvi Xeyir və Şər / Nizami Gəncəvi ; red. T. Cəmilova ; rəs. N. Məmmədov ; uşaqlar üçün işləyəni Mir Cəlal ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1976-cı ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Nizami Gəncəvi. Mahanın nağılı ("Məğrib gözəlinin hekayəti") : nağıl / Nizami Gəncəvi ; red. S. Nuruqızı ; rəs. A. Quliyev ; uşaqlar üçün işləyən G. Ələkbər qızı. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 15 s. : rəngli şək. ; 24 s.
Nizami Gəncəvi. Nuşirəvanla vəziri və bayquşların söhbəti : Kiçik yaşlı məktəblilər üçün / Nizami Gəncəvi ; red. M. Ə. Namaz ; fars dil. tərc. ed. S. Rüstəmov ; fars dil. tərc.ed. A. Sarovlu ; rəs. A. Hüseynov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi , F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1989-cu ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 12 s.
Nizami Gəncəvi. Simnar / Nizami Gəncəvi ; red. R. Şıxəmirova ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1964-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. – 12 s.
Nizami Gəncəvi. Türküstan gözəlinin hekayəti / Nizami Gəncəvi ; red. T. Cəmilova ; rəs. R. Əsədov ; fars dil. tərc.ed., uşaqlar üçün işl. A. Sarovlu ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1984-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 20 s.
Nosov, Nikolay Nikolayeviç. Yamaq / N. N. Nosov ; red. S. Tahirova ; tərc. F. Eyvazlı ; rəs. İ. Semyonov ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası. - Təkrar nəşr, 1963-cü ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 16 s.
Nuruqızı, Sevinc. Bapbalaca əlifba : nağıllı, şeirli, tapmacalı, yanıltmaclı və şəkilli əlifba / N. Nuruqızı ; red.: G. Mehdiyeva, M. Əvəzqızı ; rəs. N. Zülfüqarova [et al.]. - Bakı : Aspoliqraf, 2014. - 196 s.
Nuruqızı, Sevinc. Babək / S. Nuruqızı ; red. M. Əvəzqızı. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 16 s.

Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana
Nuruqızı, Sevinc. Ev heyvanları : Qəribə kəndin nağılı / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva ; rəs. N. Cəfər. - Bakı : Təhsil, 2008. - 16 s.
Nuruqızı, Sevinc. Paltar dolabında gizlənpaç : Nağıl / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva ; rəs. N. Cəfər. - Bakı : Təhsil, 2008. - 12 s.
Nuruqızı, Sevinc. Paltar dolabında gizlənpaç / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva ; rəs. N. Cəfər. - Bakı : Təhsil, 2008. - 12 s.
Nuruqızı, Sevinc. Xortumlu dağ / S. Nuruqızı ; red. G. Mehdiyeva. - Bakı : Azpoliqraf, 2010. - 24 s.
Nuruqızı, Sevinc. Qəribə kəndin nağılı / S. Nuruqızı. - Bakı : Təhsil, 2008. - 16 s.
Ovçu Pirim : Azərbaycan xalq nağılı / red. H. Musabəyli. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.
Puşkin, Aleksandr Sergeyeviç. Qızıl Xoruz : Nağıl / A. S. Puşkin ; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi . - Bakı :Bərpanəşr, 2016. - 20 s.

Sarı ağacdələn ordeni : Nağıl və hekayələr / tərt., rus dilindən tərc. S. Nuruqızı ; red. M. Əvəz qızı ; rəs. G. Ağayev [et al.]. - Bakı : Təhsil, 2013. - 88 s.
Şahmatı öyrənirəm : 4-7 yaş / red. və naşir M. F. Fərziyev ; tərt.: D. H. Aleri, V. Kasatkina ; tərc. ed.: L. Babaxanova, B. Ələkbərov. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2015. - 32 s.
Şeyhi, Müjgan. Cuf-cuf : Nağıl qatarı / M. Şeyhi ; tərc. İ. İlyaslı ; rəs. S. Özkonuk. - Bakı : Qələm, 2013. - 64 s.
Şıxlı, İsmayıl. Ayrılan yollar : Məktəblilər üçün / İ. Şıxlı ; red.: İ. İlyaslı, E. Raqifoğlu ; rəs. E. Cabbarov ; uşaqlar üçün işl. E. Piri. - Bakı : Qələm, 2016. - 96 s.
Şıxlı, İsmayıl. Dəli Kür : Məktəblilər üçün / İ. Şıxlı ; red.: İ. İlyaslı, E. Raqifoğlu ; rəs. E. Cabbarov ; uşaqlar üçün işl. / E. Piri. - Bakı : Qələm, 2016. - 96 s.
Şirvani, Seyid Əzim. Uşaqların Baharı / S. Ə. Şirvani ; red. Ş. Sadiq ; lay. rəhb. M. F. Fərziyev. - Bakı : Hədəf Nəşrləri, 2012. - 93 s.
Tarixi rəvayətlər / red., tərt. M. Əvəz qızı, rəs. V. Allahyarova. - Bakı : Təhsil, 2009. - 35 s.
Təmsillər / Q. Zakir, A. Bakıxanov, S. Ə. Şirvani ; tərt. M. Əvəz qızı. - Bakı : Aspoliqraf, 2009. - 32 s.
Tülkü tülkü tünbəki : Azərbaycan xalq nağılı / red.: K. Hətəmova, E. M. Təhməzli. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.
Üç Tenqu və Porsuq : Dünya xalqları nağılları / red. M. Əvəzqızı. - Bakı : Aspoliqraf, 2010. - 16 s.
Yaxşılğa yaxşılıq : Azərbaycan xalq nağılı / red.: K. N. Hətəmova, M. E. Təhməzli. - Bakı : Nərgiz, 2013. - 16 s.
101 şeir / red. Raqifoğlu, Elnur ; rəs.: E. Cabbarov, S. Səmədova ; nəşrin rəhb. P. Eyyubov. - Bakı : Qələm MMC, 2007. - 112 s.


Qubadlı rayon Həsənqulu Qasımov adına Mərkəzi kitabxana

Zəng : Çin nağılları / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası ; red.: Y. Məmmədov, F. Quliyev ; tərc. ed. B. X. Qurbanova. - Təkrar nəşr, 1961-ci ilin nəşri əsasında. - Bakı : Bərpanəşr, 2016. - 16 s.

İngilis dilində


Azerbaıjan faıry-tales / trans. from Azerb. K. İsgəndərova ; ill.: N. Zulfuqarova, T. Agabeyova. - Bakı : Təhsil, 2009. - 24 p.

Rus dilində


Исабейли, Гашам. Осел сын Осла : сказка / Г. Исабейли ; Аzərb. dilinə tərc. Р. Бабайева ; рәс. И. Мехтиев ; ред. Д. Керекмезли. - Баку : Ширваннешр, 2014. - 58 с.
Исабейли, Гашам. Урок "голода" / Г. Исабейли = The Lesson of "Hunger" / G.İsabayli. - Баку : Ширваннешр, 2014. - 7+8 c.
Нуругызы, Севиндж. Одежда : игра в прятки в платяном шкафу / C. Нуругызы ; пер. Э. Азизовой ; худож. Н. Зульфугарова. - Bakı : Təhsil, 2009. - 12 с.

Yüklə 96,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə