Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sar torius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculusYüklə 23,78 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix29.05.2018
ölçüsü23,78 Kb.
#46455


1

Uyluk ön bölge kasları; musculus iliopsoas, musculus sar-

torius (terzi kası), musculus quadriceps femoris, musculus 

tensor fasciae latae’dır. 

Musculus  sartorius;  vücudun  en  uzun  kasıdır.  Spina  ilia-

ca anterior superior’dan tendinöz lifler olarak başlar. Aşa-

ğı ve içe doğru seyrederek bacağın üst ve ön kısmında çap-

raz  olarak  seyreder.  Femur’un  (uyluk  kemiği)  epicondylus 

medialis’inin arkasına geçer. Dizin iç tarafında aşağı yöne-

lir ve pes anserinus (kaz ayağı) adı verilen tendonun oluşu-

muna katılır. Son olarak tibia’nın (kaval kemiği) gövdesinin 

iç yüzünde tibia’nın proksimal bölümünde sonlanır. Hem uy-

luğa hemde bacağa fleksiyon yaptırır. Uyluğa dış, bacağa iç 

rotasyon yaptırır.

Musculus  quadriceps  femoris;  dört  başlı  kastır.  İçlerinden 

musculus rectus femoris kası bacağa ekstansiyon ilave ola-

rak uyluğa fleksiyon yaptırır. Bacağın en kuvvetli ve tek eks-

tensör kasıdır.

Musculus  tensor  fasciae  latae;  os  coxa’nın  (kalça  kemiği) 

crista iliaca’sının dış dudağının ön bölümünden, spina iliaca 

anterior superior’un dış yüzünden ve fasciae latae’nın deri-

ninden başlar. Uyluğun üst 2/3’ünde sonlanır. Kalça eklemi-

nin stabilize edilmesine yardımcı olur. Fasciae latae’yı gerer. 

Uyluk iç bölge kasları; musculus adductor longus, muscu-

lus adductor brevis, musculus adductor magnus, musculus 

gracilis, musculus pectineus.

Musculus  adductor  magnus;  uyluğun  en  kuvvetli  adduk-

tor kasıdır. Aynı zamanda dış rotasyon yaptıran tek adduk-

tor kastır.

Musculus gracilis; symphysis pubis’in alt yarısının ve arcus 

pubicum’un ön kenarlarından ince bir aponevroz olarak baş-

lar.  Kasın  lifleri  dik  olarak  aşağı  doğru  seyrederek  yuvar-
2

lak bir tendon oluşturur. Bu tendon femur’un (uyluk kemi-

ği)  condylus  medialis’inin  arkasına  geçer.  Tibia’nın  (kaval 

kemiği)  condylus  medialis’inin  etrafını  dolanır  ve  condylus 

medialis’in altında tibia’nın (kaval kemiği) gövdesinin iç yü-

zünün üst bölümünde sonlanır. Bu nedenle kas alt ekstremi-

teye addüksiyon yaptırır. Pes anserinus (kaz ayağı) adı veri-

len tendonun oluşumuna katılır.

Bacak ön bölge kasları; musculus tibialis anterior, muscu-

lus extensor digitorum longus, musculus extensor hallucis 

longus. 

Musculus  tibialis  anterior;  ayağın  en  kuvvetli  inver-

tör  (supinatör)  kasıdır.  Tibia’nın    (kaval  kemiği)  condylus 

lateralis’inden  ve  tibia’nın  gövdesinin  dış  yüzünün  2/3  üst 

bölümünden,  membrane  interossea  cruris’in  bitişik  bölü-

münden, fasyanın derin yüzünden ve musculus tibialis ante-

rior ile musculus extensor digitorum longus arasındaki sep-

tum intermusculare’den başlar. Os cuneiforme mediale’nin 

iç ve alt yüzlerinde ve birinci metatarsal kemiğin tabanında 

sonlanır.

Musculus extensor digitorum longus; tibia’nın (kaval kemi-

ği)  condylus  lateralis’inden,  fibula’nın  (kamış  kemiği)  göv-

desinin  ön  yüzünün  3/4  üst  bölümünden,  membrane  inte-

rossea  cruris’in  üst  bölümünden,  fasyanın  derin  yüzünden 

ve septum intermusculare’den başlar. 2.-4. ayak parmakları 

için her bir tendon olarak devam eder. Her bir tendondan çı-

kan ikişer kollateral slip üçüncü (distal) ayak falankslarının 

tabanında sonlanır.     
3

Alt ekstremite kasları, önden görünüm

 4

Uyluk arka bölge kasları; musculus biceps femoris, muscu-

lus semimembranosus, musculus semitendinosus. 

Musculus biceps femoris; başlangıcında iki başı vardır. Uzun 

başı  tuber  ischiadicum,  musculus  semitendinosus  ve  liga-

mentum sacrotuberale’den, kısa başı linea asperae, septum 

intermusculare laterale’den başlar. Başların her ikisi beraber 

caput fibulae (kamış kemiği) ve tibia’nın (kaval kemiği) cond-

ylus lateralis’inde (dışyan kondili) sonlanır. Uyluğa ekstensi-

yon, addüksiyon ve dış rotasyon yaptırır.

Gluteal bölge kasları; musculus gluteus maximus, muscu-

lus gluteus medius, musculus gluteus minimus.

Musculus gluteus maximus; uyluğun en kuvvetli ekstansör 

kasıdır. Otururken kalkmada rol oynar. Vücudun en kalın ka-

sıdır. Kasın kalın olması, intramüsküler (kas içi) enjeksiyon-

lar  açısından  idealdir.  Enjeksiyonla  verilen  ilaç  burada  ko-

lay emilir. Enjeksiyon için gluteal bölge dört kadrana ayrı-

lır ve kasın altında seyreden nervus ischiadicus’a  (siyatik si-

nir)  zarar  vermemek  için  enjeksiyon  daima  üst  dış  kadra-

na yapılır.  

Musculus gluteus medius; Uyluğun en kuvvetli abdüktör ka-

sıdır.5

Gluteal bölge kasları

 6

Kalça enjeksiyon yeri

 7

Uyluğa  dış  rotasyon  yaptıran  kaslar;  musculus  piriformis, 

musculus obturatorius externus, musculus obturatorius in-

ternus,  musculus  quadratus  femoris,  musculus  gemellus 

superior ve musculus gemellus inferior. 

Fossa  poplitea;  diz  ekleminin  arkasında  bulunan  eşkenar 

dörtgen şeklindeki çukur alandır.

Bacak  yan  bölge  kasları;  musculus  peronaeus  (fibularis) 

longus, musculus peronaeus (fibularis) brevis.

Bacak arka bölge kasları; musculus triceps surae (musculus 

gastrocnemius + musculus soleus), musculus tibialis pos-

terior,  musculus  flexor  digitorum  longus  ve  musculus  fle-

xor hallucis longus.

Musculus  triceps  surae;  baldır  üç  başlı  kasıdır.  Musculus 

gastrocnemius ve musculus soleus’un beraber oluşturduk-

ları kastır. Musculus triceps surae’nin bir başını oluşturmak 

üzere,  fibula’nın  arka  yüzünün  1/3  üst  bölümü  ve  tibia’nın 

(kaval kemiği) arka yüzünün üst bölümündeki linea muscu-

li solei’den başlar. Yüzeysel kısmı (musculus gastrocnemi-

us) doğrudan diz üstünde femur’un (uyluk kemiği) tabanına 

tutunan 2 baş verir. Derin kısmı (musculus soleus) tibia’nın 

(kaval kemiği) üst arka alanına tutunan doğrudan diz üstün-

de  femur’un  (uyluk  kemiği)  tabanına  tutunan  üçüncü  başı 

verir. Üç baş birleşerek Achilles tendonu aracılığıyla ayağa 

bağlanır.8

Alt ekstremite kasları, arkadan görünüm

Ayak sırtı kasları; musculus extensor digitorum brevis, mus-

culus extensor hallucis brevis

Ayak tabanı kasları (plantar kaslar); musculus abductor hal-

lucis flexor hallucis brevis, musculus flexor digitorum bre-

vis, musculus adductor hallucis, musculus quadratus plan-

tae, musculus flexor digiti minimi brevis, musculus abduc-

tor  digiti  minimi,  musculi  lumbricales,  musculi  interossei dorsales, musculi interossei plantares.

 


Yüklə 23,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə