Vətən mənə oğul desə nədərdim, Mamır olub qayasında bitərdimYüklə 39,93 Kb.
tarix21.06.2018
ölçüsü39,93 Kb.
#50237
növüYazı

Vətən mənə oğul desə nədərdim,

Mamır olub qayasında bitərdim

Vətən torpaq yolunda özünü qurban verənlərin xatirəsi qəlbimizdə daima yaşayacaq, onların şücaəti Azərbaycan xalqının tarixinə qızıl hərflətlə yazılacaqdır !”Heydər Əliyev

Vətənimiz od içindədir ! Müqəddəs torpaqlarımızın beşdə biri yağı tapdağı altindadır. Qırmızı bəzədilmlş gəlin maşınlarını Şəhid tabutları əvəz edir. Respublika əhalisinin hər yeddi nəfərdən biri qaçqın, məcburi köçkündür. Müharibə adlı kabus bizi addım addım izləyir, kimimiz oğul, kimiz qız, kimimizdə həyat yoldaşı itirmişik, elə bu gündə itiririk.

Düşmən qarşısında baş əyməyən, lakin müqəddəs torpaqlarımızın səcdəsinə əyilən əzizlərimiz müqədəs amal yolunda şəhid olublar. Onlar ölməyib, hər gələn baharda yenidən yaşıl pöhrələr kimi cücərmək üçün Vətən torpağina əkiliblər.! Bəli məhz əkiliblər.! Ulularımız kimi biz də həmişə əmin olmuşuq ki, böyütdüyümüz, ərsəyə çatdirdığımız övladlarımız dar gündə də, xoş gündə də Vətənindir, xalqındır!

Biz fəxr edirik ki, yağı gülləsi düşmən gözünə ox olan övladlarımızı arxadan haqlamayıb, onlar torpağın üstündə şərəflə gəzdikləri kimi Vətən uğrunda mərdliklə öıməyi də bacarıblar.

Öz şəxsi dərdimizi bizə unutduran başqa bir dərdimiz var. Doğma torpağımız hələ də düşmən ayaqları altinda inildəyir.

Ayağa dur, Vətən oğlu! Qarı düşmənə kimliyini tanıt! Onu qarşında diz çökdürməyincə silahını yerə qoyma! Koroğlu nəslinin basılmazlığını erməni faşistlərinə və onların havadarlarına sübut et! Bunu səndən hər qarış torpağından qan daman Şuşa, Laçın, Kəlbəcər, Füzuli, Ağdam, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan tələb edir.Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Biz şanlı tariximizlə, əfsanəvi qəhrəmanlarımızla həmişə fəxr edirik. Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl Xətai, Səmədağa Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Cəmşid bəy Naxçıvanski, Həzi Aslanov, İsrafil Məmmədov, Mehdi Hüseynzadə kimi igid və cəsur sərkərdələrimizin şəxsi nümunəsi bizə əsas verir deyək ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Və bu xalq öz vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa hazır olan mətin gənclər yetirmişdir. Erməni qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim savaşında həlak olmuş qəhrəmanlarımızın ibrətamiz həyatı, şəxsi nümunəsi apardığımız hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işində ön plana keçməlidir. 
   
1

Vətənpərvərlik həm də Vətənin naminə çalışmaq, Vətəni qorumağa hər an hazırolmaq, onun yolunda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, Vətənin, xalqın hər

bir uğuruna sevinməkdir. 
- “Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həmişə kəlamı bela olub ki: “Müstəqillik qazanmaq

olar, amma onu saxlamaq çox çətindir”. Onu saxlamaq üçün isə bizim gənclərimiz

öz səylərini bu yolda əsirgəməməlidirlər”.
Vətənpərvərlik insanın canından, qanından gəlməlidir. İstər- istəməz hər kəs bu

vətənin övladıdır və hər kəs bu Vətənə borcludur”.
  -“Məncə Azərbaycanın, bu Vətənin suyunu içiriksə, havasını içimizə çəkiriksə, məncə

biz də bu Vətənə borcluyuq.

Məhəmməd Peyğəmbərimiz buyurmuşdur ki, əgər hümbətimin dilinə, dininə

və ərazisinə yadlar təcavüz edərsə, o zaman haqqsıza qarşı cihad vacibdir.

Vətəni qorumaq, Haqq yolunun yolçusu olmaq ən şərəfli vəzifədir. Bu yol

hər kəs üçün, hamı üçündür. Bu yolda qəhramanlıqla həlak olan, itkin düşən,

digər dəhşətli təbii və sünii hadisələrdən ölənlər Şəhidlərdir.

Şəhidi olan Vətən, xalq uludur, böyükdür. Şəhidsiz vətəndə yoxdur. Vətənin

müdafiəsi uğrunda ölən olanda Vətən bir azda böyüyür. Rəbbimizin dərgahında

Şəhidlər ölməzlərdir. Cismini torpağa ruhunu Tanrının ulu göylərinin qoynuna tapşıran

Səhidlər “Cənnətə” gedərlər.

Şəhidliyin zirvəsi göylər qədər ucadır,

Şəhidliyin dünyası min dünyadan qocadır,

Şəhidlik igidliyə açılan bir bacadır.

Şəhidlər “Cənnət” əhli, Şəhid “Salavat” umar,

Şəhidlər ölməzlərdir, Ölməzi ağlamazlar.

Vətənpərvərlik  mahiyyəti vətənə məhəbbət və öz şəxsi maraqlarını vətən

  yolunda qurban verməyə əsaslanan emosional bağlılıqdır. Bu bağlılıq həm də özünün

2

mənsub olduğun millətin etnik, mədəni, siyasi və tarixi xüsusiyyətlərinəarxalanan milli hissiyyat və ya milli qürür kimi də hallanır. Burada vətəninin xarakterini və

mədəni incilərini qorumaq və özünü bu keyfiyyətlərlə millətin başqa üzvləri ilə

tanımaq, vətənin və öz xalqının marağını qorumaq da vətənpərvərlik keyfiyyətlərinə aiddir.

Vətənpərvərliyin tarixi kökü min illər boyu yaşamış, möhkəmlənmiş, öz ana torpağına, dilinə

və adət ənənələrinə bağlanmış dövlətçilik durur. Millətin və dövlətçiliyin formalaşması

şəraitində vətənpərvərlik onun inkişafının ümumimilli anlarını əks etdirən ictimai

düşüncənin tərkib hissəsinə çevrilir.

Vətənpərvərliyin mahiyyəti Vətənə məhəbbət və öz şəxsi maraqlarını Vətən yolunda

qurban Vətənpərvərlik anlayışı mücərrəd olmasına baxmayaraq, hər bir vətəndaş

üçün əhəmiyyətlidir. Çünki hər bir vətəndaş öz Vətəni yolunda canından keçməyə, öz

torpağını qorumağa borcludur. .

. Qədim dövrlərdən Azərbaycan işğalçı qüvvələrin hücumuna məruz qalmışdır. Ayrı-ayrı

dövrlər ərzində həmin işğalçılara qarşı döyüşən igidlərimiz, sərkərdələrimiz olmuşdur.

Onlar öz Vətəninə, xalqına olan sədaqəti, məhəbbəti, ehtiramı göstərmək üçün canlarından

belə keçməyə hazır olduqlarını göstərmişlər. Babək, Cavanşir, Qaçaq Nəbi kimi igidlər

öz Vətənlərini qorumaq üçün əlindən gələni etmişlər. Qeyd etmək istəyirəm ki, Babək

ölən zaman son sözü Azərbaycan olmuşdur. Bundan başqa digər vətənpərvər igidlərimiz

olub ki, öz Vətən torpaqlarını göz bəbəyi kimi qorumuşlar.

Son günlərdə baş verən hadisələr buna bariz nümunədir. Aprel ayının 2-də

erməni faşistlərinin törətdiyi təxribata qarşı milli ordumuzun göstərdiyi qəhramanlıqlar

göz önündədir. Torpaqlarımızın əlverişli mövqelərinin geri alınmasında Vətən

oğullarimız yüksək qəhramanlıq nümunəsi göstərərək Şəhidlik zirvəsinə

yüksəlmişlər Hamı birlik olub torpaqlarımızı düşmən

tapdağindan azad etmək üçün birlik, bərabərlik nümayiş etdirdilər

Vətəni sevmək sadəcə torpağı sevmək deyil, vətənin daşını, havasını, suyunu sevmək

3

deməkdir. Əks təqdirdə bu sevgi kamil sayılmır.Vətənə bağlılıq onu sevmək, qorumaq vəinkişaf etdirməkdir. Çünki nə vətənsiz bir millət, nə də millətsiz bir vətən ola bilər. Vətən

əldən gedərsə, o millətin hər cür milli-mənəvi dəyərləri də yox olub gedər. Vətəni qorumaq

dövlət və milləti qorumaq, vətəni sevmək də dövlət və milləti sevməkdir. Vətənə bağlılıq

milli- mənəvi dəyərlərə, ailəyə, bayrağa, dilə, tarixə, adət-ənənəyə, dinə, sənətə, milli birlik

və bərabərliyə bağlılıqdır.Vətəni sevmək, onu düşmənlərə verməmək, hər cür hücum

eh timalına  qarşı tədbirli olmaq və lazım olduğu zaman onun üçün canını vermək müqəddəs

bir vəzifədir. Milli-mənəvi dəyərlərini, haqqı-həqiqəti, namusu, şan-şərəfi sevən bir insan

vətənini də mütləq sevməlidir. Çünki bunlar vətənsiz yaşaya bilməz. Vətənə hücum

varlığımıza, birlik-bərabərliyimizə, azadlığımıza edilən hücumdur. Buna görə

vətən düşmənlərinə qarşı ayıq-sayıq olmaq, onlarla mübarizə etmək ən böyük və

ümdə vəzifəmizdir. Bu vəzifəni yerinə yetirərkən ölmək həyatdan şərəflə ayrılmaq, şəhid

olub ən uca mərtəbələrə çatmaqdır, yaralanmaq isə şərəflə dönməkdir, qazilikdir. Vətəni

sevmək təhlükə anında vətənin imdadına yetişmək, lazım olduğunda canını sevə-sevə

verə bilməkdir.

İnanırıq ki, qeyrətli övladlarımız torpaqlarımızın iniltisinə, qız- gəlinlərin ah-naləsi

nə dözməyəcəklər! Düşmənə qarşı hər bir zərbə torpaqlarımızın işgalçılardan qarış-

qarış təmizlənməsi Şəhidlərimizin ruhunu şad edəcək, göynəyən qəlblərimizi ovunduracaqdır.

“Vətən yolunda canlarını qurban vermiş, Şəhid olmuş Azərbaycanın Milli

Qəhramanlarının həyatı, onların qəhramanlığı bütün xalqımız üçün, xüsusən,

gənclərimiz üçün örnəkdir, dərsdir”.

Tərtib edəni:

Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin müdiri: Cəfərova Tutu

Metodika və biblioqrafiya şöbəsinin böyük metodisti: Həsənova Bahar
Yüklə 39,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə