VilayəT ƏLİyev heydəR ƏLİyeviNYüklə 402,93 Kb.

səhifə1/19
tarix21.07.2018
ölçüsü402,93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


 

VİLAYƏT ƏLİYEV 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

HEYDƏR ƏLİYEVİN                   DİL SİYASƏTİ 

 

  

 

  

 

  

Azərbaycan Respublikası  

Prezidenti möhtərəm  

HEYDƏR   ƏLİYEVİN anadan olmasının 80 illik  

yubileyinə həsr olunur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI-«Nurlan»-2003 
 

2

  

 

 Elmi redaktor: 

prof. NİZAMİ CƏFƏROV 

Azərb. MEA-nın müxbir üzvü 

 

Rəyçilər:  

                                                    prof. YUSİF SEYİDOV 

                                                    prof. MÜSEYİB MƏMMƏDOV 

 

 

 

VİLAYƏT  ƏLİYEV.   Heydər Əliyevin  dil  siyasəti. Bakı, «Nurlan», 2003 -100 səh. 

 

 

 Kitabda  əvəzsiz milli sərvətimiz olan Azərbaycan dilindən və onun sehrindən, dilimizin 

inkişafında, qorunmasında və cilalanmasında xüsusi tarixi xidmətləri olan xalqımızın ictimai-

siyasi, mənəvi dünyasında silinməz iz buraxan, qəlbində Azərbaycan adlı bir alov gəzdirən 

dünya şöhrətli siyasətçi, Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qoruyucusu, Böyük Vətəndaş Heydər 

Əliyevin əməli fəaliyyətindən söz açılır. 

Kitaba həmçinin dəyərli mənbə kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan 

dilinin tətbiqi və inkişafını  təmin edən Fərman, Qanun və  Sərəncamlar bütövlükdə daxil 

edilmişdir. 

Kitab ziyalılar, filoloqlar və «H.ƏIiyev auditoriyası» təbliğatçıları üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

4602000000-39 

      

Ə

   N- 098 -2003  

 

                                                                                                                         © Əliyev,2003  

 

  

 

 
 

3

  

MÜNDƏRİCAT 

 

Ön söz.................................................................  

s. 5 

Azərbaycan dili haqqında ümumi 

düşüncələr........................................................... 

 

 s. 6

 

Azərbaycan dilinin inkişafında söz sərrafları və tarixi şəxsiyyətlərin rolu..................................... 

 

s. 10

 

Heydər Əliyev və Azərbaycan dili.....................  

s. 13

 

Heydər Əliyevin dil siyasəti...............................  

s. 17

 

Qaynaqlar............................................................  

s. 23

 

Ədəbiyyat............................................................  s. 37 


 

4

«Azərbaycan xalqının dili  onun milli varlığını müəyyən  

                                                                                                                edən başlıca amillərdəndir» 

 

 

H.ƏLİYEV   

                        ANA DİLİ 

 

Bu dil - bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır, 

Bu dil - bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır. 

Bu dil - tanıtmışdır bizə bu dünyada hər şeyi, 

Bu dil əcdadımızın bizə miras verdiyi 

Öyrətməli xəzinədir... onu gözlərimiztək 

Qoruyub biz də nəsillərə hədiyyə verək. 

Bizim uca dağların sonsuz əzəmətindən 

Yatağına sığmayan çayların hiddətindən, 

Bu torpaqdan, bu yerdən 

Elin bağrından qopan yanıqlı nəğmələrdən, 

Güllərin çələngindən, çiçəklərin iyindən, 

Mil düzünün, Muğanın sonsuz genişliyindən

Ağsaçlı babaların əqlindən kamalından, 

Düşmən üstünə cuman o Qıratın nalından, 

Qopan səsdən yarandıq. 

Sən xalqının aldığı ilk nəfəsdən yarandın, 

Ana dilim, səndədir xalqın əqli, hikməti, 

Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış. 

Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti, 

Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış. 

Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu 

                                      tarixi varaqlanır. 

Səndə neçə minillik mənim mədəniyyətim, 

                                       şan-şöhrətim saxlanır. 

Mənim adım-sanımsan, namusum, vicdanımsan! 

Millətlərə, xalqlara xalqımızın adından 

Məhəbbət dastanları yaradıldı bu dildə. 

 

Bəxtiyar VAHABZADƏ 

                     noyabr1954 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə