Vs bionikaYüklə 275,37 Kb.
səhifə1/4
tarix03.05.2018
ölçüsü275,37 Kb.
#41237
  1   2   3   4

Višješolski študijski program: BIONIKA2011


ŠTUDIJSKI PROGRAM: BIONIKA

  • PREDLOG

  • ČISTOPIS

(ustrezno podčrtajte)


1. PODATKI O PREDLAGATELJU


Predlagatelj

Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Naslov

Ob železnici 16, Ljubljana

Kontaktna oseba

Helena Žnidarič

Telefon

01/58-64-200

E-naslov

info@cpi.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU


Ime študijskega programa

Bionika

Naziv strokovne izobrazbe
(moška in ženska oblika naziva)

Inženir/inženirka bionike

Okrajšava naziva strokovne izobrazbe

inž. bion.

Vrsta študijskega programa

višješolski

Programska skupina po stroškovni zahtevnosti (ustrezno obkrožite):

1.

2.

3.

4.
Razvrstitev po KLASIUS-SRV

1

6

1

0

1
Razvrstitev po KLASIUS-P

5

2

0

0
Študijski program je (ustrezno podčrtajte):

  • prenovljen in nadomešča obstoječi program*

  • nov

*

Sprejet na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje (številka in datum seje):

(Rubriko izpolnite samo za čistopis programa.)133. seja,

10. 11. 2011,

UL Št. 102 / 13. 12. 2011


* (Vpišite ime programa, identifikacijsko številko programa, številko in datum seje strokovnega sveta, na kateri je bil sprejet, številko uradnega lista, v katerem je bil objavljen.)

3. POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM PRIPRAVLJEN


Poklicni standard

Sprejet na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje

(številka in datum seje)Objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. ali v bazi NRP - št. sklepa ministra

Bionik tehnolog / tehnologinja

126. seja, 26. 11. 2010

909-2/2011/24

4. Sestavljalci ŠTUDIJSKEGA programa in KATALOGOV ZNANJA


Vrsta dokumenta / Sestavina študijskega programa

Avtorji

(ime, priimek, strokovni ali akademski naziv, inštitucija)Splošni del

Predmetnik
Marjan Bezjak, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Štefan Čelan, Mestna občina Ptuj, Ptuj

Robert Grah, univ. dipl. inž., SG Automotive d. o. o., Slovenske Konjice

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

mag. Darja Harb, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Rebeka Kovačič Lukman, Nigrad d. d., Maribor

Franc Merc, Čisto mesto, Ptuj

dr. Janez Petek, Lokalna energetska agentura LEA, Spodnje Podravje, Ptuj

mag. Cvetka Pintar, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Miran Potočnik, univ. dipl. inž., Telekom d. d. (Avtenta d. o. o.)

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Ljubljana

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, PtujP1

Strokovna terminologija v tujem jeziku

Ljudmila Liponik, prof., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Tanja Steyer, prof., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Sonja Trampuš, Univerza v Dortmundu, Nemčija


P2

Poslovno komuniciranje in vodenje

mag. Darja Harb, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Andreja Čelan, prof., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Breda Vuser, prof., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Robert Grah, SG Automotive d. o. o., Mestni trg 5b, Slovenske Konjice

mag. Bojan Slemnik, univ. dipl. inž. el., Relief, d. o. o.

Suzana Bezjak, univ. dipl. ekon., Davčna uprava republike Slovenije, Ljubljana

mag. Darja Potočnik Benčič, Lekarne Ptuj

Andrej Klasinc, univ. dipl. ekn., Terme 3000, Ptuj

Sonja Šaše, univ. dipl. ekn., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola Ptuj


P3

Računalništvo in informatika

Miran Potočnik, univ. dipl. inž., Telekom d. d. (Avtenta d. o. o.)

mag. Bojan Ploj, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Andrej Ferčič, univ. dipl. inž., PC klinika, Ptuj

Daniel Tement, univ. dipl. inž., Relief, d. o. o.

dr. Vlasta Kokol Voljč


D1

Praktično izobraževanje - Komunikacije

mag. Bojan Ploj, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Miran Potočnik, univ .dipl. inž., Telekom d. d. (Avtenta d. o. o.)

Ljudmila Liponik, prof., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj


P4

Mehanika v bioniki

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Branko Kumer, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

mag. Mihael Hameršak, Talum Kidričevo

mag. Branko BeleP5

Elektrotehnika v bioniki

Iztok Milošič, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Marjan Bezjak, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj


P6

Bionski sistemi

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Ljubljana


D2

Praktično izobraževanje - Temelji bionike

Branko Kumer, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Marjan Bezjak, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj


P7

Kemijska tehnika v bioniki

dr. Boris Zmazek, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Štefan Čelan, Mestna občina Ptuj, Ptuj

dr. Rebeka Kovačič Lukman, Nigrad d. d., Maribor

dr. Brigita TepušP8

Biologija

mag. Cvetka Pintar, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

mag. Gabrijela Plateis, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Irena Unuk, prof., ŠC Ptuj, Biotehniška šola, Ptuj

Leonida Gregorič, univ. dipl. inž. kmet., Kmetijsko gozdarski zavod MariborD3

Praktično izobraževanje - Bionska biokemija

dr. Štefan Čelan, Mestna občina Ptuj, Ptuj

mag. Cvetka Pintar, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

mag. Gabrijela Plateis, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj


P10

Okoljska ekonomika in podjetništvo

mag. Darja Harb, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Zdenka Selinšek, univ. dipl. ekn., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Dušan Klinar, Čisto mesto d. o. o.

Robert Grah, SG Automotive d. o. o., Mestni trg 5b, Slovenske Konjice

mag. Karmen Verle, Veres d. o. o., Poljčane


P11

Trajnostni razvoj bionskih sistemov

dr. Štefan Čelan, Mestna občina Ptuj, Ptuj

dr. Janez Petek, Lokalna energetska agentura LEA, Spodnje Podravje, Ptuj

dr. Rebeka Kovačič Lukman, Nigrad d. d., Maribor

dr. Darja JaušovecD4

Praktično izobraževanje - Trajnostna ekonomija

Zdenka Selinšek, univ. dipl. ekn., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Dušan Klinar, Čisto mesto d. o. o.

dr. Janez Petek, Lokalna energetska agentura LEA, Spodnje Podravje, Ptuj


P12

Gradiva v bioniki

mag. Slavko Plazar, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

mag. Branko BeleP13

Biomehatronika

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Ljubljana


D5

Praktično izobraževanje – Načrtovanje biomehatronskih sistemov

mag. Slavko Plazar, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, LjubljanaP14

Bionske mikro in nano tehnologije

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Jana Bezjak, univ. dipl. inž., Inovacijski center Gorenje d. d.

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Ljubljana

Bojan Brečko, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj


P15

Energetika v bioniki

Marjan Bezjak, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Janez Petek, Lokalna energetska agentura LEA, Spodnje Podravje, Ptuj

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, Ljubljana


D6

Praktično izobraževanje – Mikro tehnologije in energetika

Marjan Bezjak, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Janez Škrlec, inž. meh., predsednik Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS, LjubljanaP16

Bionska umetna inteligenca

mag. Bojan Ploj, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, PtujD7

Praktično izobraževanje – Umetna inteligenca in energetika

Marjan Bezjak, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

Robert Harb, univ. dipl. inž., ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

mag. Bojan Ploj, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, Ptuj

dr. Martin Terbuc, ŠC Ptuj, Višja strokovna šola, PtujYüklə 275,37 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə