Vts-test sisteminin informasiya bazalarının kodlarıYüklə 252,86 Kb.

tarix07.12.2017
ölçüsü252,86 Kb.


 

VTS-TEST sisteminin informasiya bazalarının kodları Giriş 

Biliklərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi sistemi (VTS-TEST) 2007/2008 tədris ilindən başlayaraq Ali 

məktəbləri arasında birinci olaraq Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində tətbiq olunmuşdur. Keçən 

illər ərzində bu sistem ADPU-dakı tədris/təlim prosessinə tam inteqrasiya olunmuş və tələbələrin biliklərinin 

yoxlanılması və qiymətləndirilməsində əsas təhsil texnologiyası kimi istismar olunmaqdadır.  

ADPU-nun demək olar ki, bütün elmi-pedaqoji personalı və bütün ixtisas və şöbələr üzrə əksəriyyət tələbələr 

VTS-TEST sisteminin istismarı prosesinə cəlb olunublar. VTS-TEST-in istismar qrupları, o cümlədən, Test 

Qrupu (TQ), Nəzarət Qrupu (NQ), Appelyasiya Qrupu (AQ) sistemin məlumat bazalarının kodlarıla 

tanışdırlar. Digər istifadəçilərin, o cümlədən: 

 

test tərtib edən müəllimlərin  

universitetin fakültə, kafedra rəhbərlərinin 

 

tədris işilə məşğul olan digər strukturların rəhbər və əməkdaşlarının məlumat bazalarının kodlarını bilmək və istifadə etmək tələblərini nəzəzrə alaraq aşağıdakı məlumat 

bazalarını adpu.edu.az portalında dərcini zəruri hesab edirik. 

 

Etibar Axundov, 

VTS-TEST sisteminin müəllifi, 

ADPU rektorunun səlahiyyətli nümayəndəsi 

“İxtisaslar” mə

lumat 

bazası 

 

Riyaziyyat və İnformatika fakültəsi 

 

101~Riyaziyyat(101)  

201~Riyaziyyat(201) Qiyabi 

 

115~Riyaziyyat-İnformatika(115)  

116~Riyaziyyat(BDU)(116) 

 

117~Математикa (117)  

217~Математика зочный (217) 

 

132~Informatika (132) Fizika fakültəsi 

 

102~Fizika(102)  

112~Fizika(BDU)(112) Kimya fakültəsi 

 

103~Kimya(103)  

124~Kimya-biologiya (124) 

 

127~Kimya(BDU)(127) 
 

Biologiya fakültəsi 

 

104~Biologiya(104)  

204~Biologiya(204) Qiyabi 

 

237~Биология(237) Заочный  

238~Биология (238) 

 

113~Biologiya(BDU)(113)  

114~Biologiya-gigiyena(114) Tarix fakültəsi 

 

105~Tarix(105)  

205~Tarix(205) Qiyabi 

 

111~Tarix(BDU)(111)  

128~История(128) 

 

134~Tarix-Coğrafiya (134) Coğrafiya fakültəsi 

 

106~Coğrafiya(106)  

206~Coğrafiya(206)qiyabi 

 

118~Gənclərin çağırışa qədər hazirlığı(118)  

119~Menecment və təhsilin idarə olunması (Təhsilin təşkili və idarə edilməsi)(119) 

 

133~Ekologiya(133) Filologiya fakültəsi 

 

107~Filologiya(107)  

207~Filologiya(207) Qiyabi 

 

122~Filologiya(Ingilis)(122)  

123~Filologiya(Fransız)(123) Pedaqogika və psixologiya fakültəsi 

 

108~Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Məktəbəqədər pedaqogika)(108)  

208~Məktəbəqədər təlim və tərbiyə (Məktəbəqədər pedaqogika)(208) Qiyabi 

 

125~Korreksiaedici təlim (Məktəbəqədər Defektologiya)(125)  

126~Təhsildə sosial-psixoloji xidmət (Məktəbəqədər Psixologiya)(126) Mühəndis-pedaqoji və bədii qrafika fakültəsi 

 

109~Mühəndis-pedaqoji(peşə)(109)  

120~Texnologiya (ÜTF və Fizika)(120) 

 

220~Texnologiya (ÜTF və Fizika)(220) Qiyabi  

129~Təsviri incəsənət (Bədii qrafika) (129) Pedaqoji fakültə 

 

110~İbtidai təhsil (Pedaqoji)(110)  

210~İbtidai təhsil (Pedaqoji)(210) Qiyabi 

 

121~Начальное образование (Педагогикa)(121)  

221~Начальное образование (Педагогикa)(221) Заочное 

 

130~Musiqi(130) 
 Statuslar

” mə

lumat 

bazası 

 

 

01~I kurs(01)  

02~II kurs(02) 

 

03~III kurs(03)  

04~IV kurs(04) 

 

81~Xaric olunanlar(81)  

82~Təhsili başa vuranlar(82) 

 

83~Digər ali məktəbə köçürülənlər(83)  

84~Möhlət verilənlər(84) 

 

85~Universitetdaxili yerdəyişmələr - ixtisaslar uzre(85)  “İmtahanlar” məlumat bazası (aktiv sessiya) 

 

 

20132014130~№2013/2014-1-3-0 DÖVLƏT imtahanı(PAYIZ ses.)  

20132014131~№2013/2014-1-3-1 DÖVLƏT imtahanı(PAYIZ ses.) - APPELYASIYA 

 

20132014132~№2013/2014-1-3-2 DÖVLƏT imtahanı(PAYIZ ses.) - REKTOR GÖNDƏRIŞI  

20132014120~№2013/2014-1-2-0 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) 

 

20132014121~№2013/2014-1-2-1 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - APPELYASIYA  

20132014122~№2013/2014-1-2-2 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - REKTOR GÖNDƏRIŞI 

 

20132014123~№2013/2014-1-2-3 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - ƏSAS KREDIT BORCU  

20132014124~№2013/2014-1-2-4 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - FƏRQLI KREDIT BORCU 

 

20132014125~№2013/2014-1-2-5 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - TƏKRAR 1  

20132014126~№2013/2014-1-2-6 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - TƏKRAR 2 

 

20132014127~№2013/2014-1-2-7 ƏSAS semester imtahanı(PAYIZ ses.) - TƏKRAR 3  

20132014110~№2013/2014-1-1-0 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) 

 

20132014111~№2013/2014-1-1-1 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - APPELYASIYA  

20132014112~№2013/2014-1-1-2 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - REKTOR GÖNDƏRIŞI 

 

20132014113~№2013/2014-1-1-3 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - ƏSAS KREDIT BORCU  

20132014114~№2013/2014-1-1-4 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - FƏRQLI KREDIT BORCU 

 

20132014115~№2013/2014-1-1-5 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - TƏKRAR 1  

20132014116~№2013/2014-1-1-6 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - TƏKRAR 2 

 

20132014117~№2013/2014-1-1-7 ARALIQ semester imtahanı(PAYIZ ses.) - TƏKRAR 3 “Fə

nnl

ər” mə

lumat 

bazası 

 

 

101~Ali riyaziyyat  

102~Alman dili 

 

103~Arxeologiya  

104~Arxeoloji mədəniyyətlər 

 

105~Asiya və Afrika ölkələri tarixi  

106~Astrofizika 

 

107~Astranomiya   

108~Atom və nüvə fizikası 

 

109~Avtomobil və kənd təssərrüfatı mexanikası  

110~Fizika –Mexanika  

 

111~Azərbaycanın fiziki coğrafiyası  

112~Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası 

 

113~Azərbaycan Respublikasının təhsili sistemi  
 

 114~Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və hüququn əsasları 

 

115~Azərbaycan dili  

116~Azərbaycan dilindən praktikum 

 

117~Azərbaycan dilinin üslubiyyatı   

118~Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi  

 

119~Funksiyanın xətti operatorla yaxınlaşması  

120~Ədəbiyyatşünaslıq 

 

121~Azərbaycan tarixi  

122~SF:Avropa ədəbiyyatı 

 

123~Azərbaycanın Avropa və Asiya ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi  

124~Azərbaycanın dövlətçilik tarixi 

 

125~Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi  

126~Coğrafiyanın Tədrisi Metodikası (CTM)  

 

127~Təlim prosesində İKT - dən istifadə  

128~Defektologiya və anormal uşaqların psixologiyası 

 

129~Dietologiya  

130~Diferensial həndəsə və topologiya 

 

131~Ətraf aləmlə tanışlıq  

132~Diferensial tənliklər 

 

133~Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı  

134~Dilçiliyə giriş  

 

135~Приминение ИКТ в процессе обучения  

136~Dünyanın iqtısadı coğrafiyası 

 

137~Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı  

138~EHM və proqramlaşdırma 

 

139~Ekologiya   

140~Eksperimental psixologiya  

 

141~Elektrik ölçmələri  

142~Elektrik və maqnetizm 

 

143~Elektrodinamika  

144~Elektrotexnika 

 

145~Elektrotexniki materiallar və SEE  

146~Elementar riyaziyyat  

 

147~Əmək gigiyenası  

148~ 


 

149~Fəlsəfə 

 

150~Sitologiya  

151~Fizika  

 

152~Fizikanın tədrisi metodikası  

153~Fiziki elektronika 

 

154~Fransız dili  

155~Funksional sıralar və yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin elementləri 

 

156~Funksional analiz   

157~Geodeziya 

 

158~Geomorfologiya 
 

 159~Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi 

 

160~SF:H.Əliyev və ədəbiyyat məsələləri  

161~Həndəsə  

 

162~Hesablama riyaziyyatı  

163~Hesablama üsulları 

 

164~Mətbuat dili  

165~Idrak proseslərinin psixologiyası 

 

166~İfadəli oxu   

167~İnformatika 

 

168~İnformatikanın tədrisi metodikası   

169~İngilis dili 

 

170~İqtisadi nəzəriyyə  

171~Biometriya və bioinformatika 

 

172~İslamşünaslıq  

173~İqtisadiyyatın texniki əsasları və əhali coğrafiyası 

 

174~Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi  

175~Loqopediyanın əsasları 

 

176~Materiklərin fiziki coğrafiyası  

177~Materiallar müqaviməti  

 

178~Mədəniyyətşünaslıq  

179~Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti (402 qrup) 

 

180~Məktəbəqədər pedaqogika   

181~Mənbəşünaslıq 

 

182~Məntiq   

183~İnformatika və təhsildə İKT 

 

184~Şəxsiyyətin özünütərbiyəsi və fəaliyyət psixologiyası  

185~Oxu və yazı vasitəsilə müsahibə 

 

186~Müasir Azərbaycan dili   

187~Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi 

 

188~Теория функций действительных перемен  

189~Müasir tarix 

 

190~Mühəndis qrafikası  

191~Mülki müdafiə və tibbi biliklərin əsasları 

 

192~Musiqi  

193~Musiqinin tədrisi metodikası 

 

194~Nəzəri mexanika   

195~Yaş fiziologiyası  

 

196~Orta əsrlər tarixi  

197~Pedaqogika 

 

198~Pedaqoji psixologiyanın əsasları   

199~Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası 

 

200~Psixofiziologiya   

201~Psixologiya 

 

202~Qafqaz Albaniyasının problemləri  

203~Qafqaz xalqları tarixi 
 

 204~Qafqazın fiziki coğrafiyası 

 

205~Qədim dünya tarixi  

206~Qədim dünya ədəbiyyatı  

 

207~Qədim Şərq tarixi  

208~Qədim və erkən orta əsr türk xalqları tarixinin aktual problemlıri 

 

209~Qərb ölkələri ədəbiyyatı   

210~Qidalanma gigiyenası 

 

211~Radiotexnika  

212~Riyazi analiz  

 

213~Riyazi fiziki tənliklər   

214~Riyaziyyat 

 

215~Riyaziyyatın tədrisi metodikası  

216~Rus dili 

 

217~Şərqi slavyan ölkələri tarixi  

218~Şərqi Slavyan xalqları ədəbiyyatı  

 

219~Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı  

220~Slavyan ölkələri tarixi 

 

221~Sosial və kommunal gigiyena  

222~Sosial psixologiya  

 

223~Sosiologiya  

224~Sosiologiya və politologiya 

 

225~Tarixin tədrisi metodikası  

226~Uşaq bağçasında fiziki tərbiyə 

 

227~Təbiətşünaslığın tədrisi metodikası  

228~Təhsili idarəetmənin əsasları  

 

229~Təkamül təlimi  

230~Təsviri incəsənətin əsasları və onun tədrisi metodikası  

 

231~Texniki fənlərin tədrisi metodikası  

232~Texniki proseslərin idarə olunmasında EHM tətbiqi  

 

233~Psixofiziologiya və psixopedaqogika   

234~Tiflopedaqogika  

 

235~Torpaq coğrafiyası (Torpaqşünaslığın əsasları)   

236~Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi, forma və metodu  

 

237~Türk xalqları tarixi  

238~Ümumi dilçilik  

 

239~Ümumi gigiyena   

240~Ümumi potologiya 

 

241~Genderin psixoloji problemləri  

242~Ümumi yerşünaslıq 

 

243~Ailə pedaqogikası  

244~Uşaq ədəbiyyatı 

 

245~Uşaq psixologiyası  

246~Uşaq və yeniyetmə gigiyenası 

 

247~SF: Azərbaycanda psixologiyanın təxəyyül problemi  

248~Ölkə ədəbiyyatı  
 

 249~Xüsusi məktəblərdə riyaziyyatın tədrisi metodikası  

 

250~Konstruktiv materiallar texnologiyası  

251~Yarımkeçiricilər fizikası  

 

252~Yeni tarix  

253~Yeni və ən yeni tarixin tarixşünaslığı 

 

254~Mexanika  

255~Analitik həndəsə və cəbr 

 

256~Psixologiya və pedaqogika  

257~SF:Ümumiləşmiş törəmələr 

 

258~Histologiya  

259~Torpaqşünaslıq 

 

260~İnformatika (Həmidov S.)   

261~SF: Ağac materiallarının xassələri və emalı 

 

262~Ümumi və qidalanma gigiyenası  

263~SF:Elektron qurğuları 

 

264~SF:Azərbaycanda enerji ehtiyyatları və enerji istehsalı  

265~Əmək Təlimi 

 

266~Pedaqoji Texnologiyalar  

267~Dagistan - Azərbaycan əlaqələri 

 

268~Onurğalı heyvan ekologiyası  

269~Mədəniyyətşünaslıq (401-402 T.Şərifov) 

 

270~Mədəniyyətşünaslıq (403-404 L.Quliyeva)  

271~Azərbaycan Cografiyası 

 

272~Nitq Mədəniyyəti  

273~Pedaqogika tarixi 

 

274~SF:Metal materiallarının xassələri və emal texnologiyası  

275~SF: Problemli uşaqların psixoanalizi və psixodiaqnostikası 

 

276~Немецкий язык  

277~Археология 

 

278~Археологические культуры  

279~История стран Африки и Азии 

 

280~Məmulatların hazırlanması texnologiyası  

281~Plastik anatomiya 

 

282~Bitki coğrafiyası  

283~Azərbaycan Respublikasının rekreasiya ehtiyatları və turizm problemləri və CTM 

 

284~Некоторые задачи геометрии  

285~Mikroiqtisadiyyat 

 

286~Makroiqtisadiyyat  

287~Dünya iqtisadiyyatı 

 

288~Конституция Азербайджана и основа права  

289~Aзербайджанский язык 

 

290~Dünya və Azərbaycanın iqtisadi coğrafiyası  

291~Musiqi tarixi 

 

292~SF: Valeologiya (Akseologiya)  

293~Математика  
 

 294~Maşın və mexanizm nəzəriyyəsi 

 

295~История Азербайджана  

296~Методика преподавания математики 

 

297~Взаимоотнешения Азербайджана со странами Европы и Азии  

298~История Азербайджанской государственности 

 

299~Алгебра и теория чисел  

300~İdarəçilik psixologiyası 

 

301~Устойчивое развитие человека  

302~Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları 

 

303~Təhsildə xidmət bazarları  

304~Диференциальная геометрия и топология 

 

305~Ознокомление с окружающим миром  

306~Диференциальное уровнение                            

 

307~Истография Азербайджанской истории  

308~Təhsildə elmi tədqiqat işinin təşkili 

 

309~Suların mühafizəsi və Xəzərin ekologiyası  

310~Tullantısız və aztullantılı istehsal prosesi 

 

311~Landşaftın ekologiyası  

312~ЕВМ и програмирования 

 

313~Torpağın ekologiyası  

314~Fiziologiya 

 

315~Xorşünaslıq  

316~İnformatika və onun tədrisdə tətbiqi 

 

317~Информатика и ИКТ  

318~Geodeziya və torpaqşünaslığın əsasları 

 

319~Mexanika və molekulyar fizika  

320~Элементарная математика 

 

321~Tədrisdə yeni informasiya texnologiyası  

322~Yaş və diferensial psixologiya 

 

323~Философия  

324~Дисциплина по выбору:Тригонометрические функции уравнения и неравенство 

 

325~Физика  

326~Neft kimyası və neft karbohidrogenlərinin katalitik çevrilmələri(Neft kimyası ) 

 

327~Uşaq anatomiyası və fiziologiyası  

328~Французский язык 

 

329~Общая история  

330~Функциональный анализ 

 

331~SF: Çox ölçülü fəzada K - müstəvilər  

332~Orta əsrlər tarixi (203, 204) 

 

333~Fransız ədəbiyyatı  

334~Defektologiya və anomal uşaqların psixologiyası 

 

335~Геометрия  

336~Astronomiya və astrofizika 

 

337~Методы вычисления  

338~Analitik həndəsə 
 

 339~SF:Xalq çalğı alətləri ansambl təşkili 

 

340~Nitq mədəniyyətinin əsasları  

341~Информатика 

 

342~Genetika və seleksiya  

343~Английский язык 

 

344~Экономическая теория  

345~Eşitmə pozğunluğu psixokorreksiyası 

 

346~Bitki fiziologiyası  

347~Теоретические основы  начальных курсах математики 

 

348~Теория функции комплексных предметов  

349~Логопедия 

 

350~Fiziki tərbiyyənin tədrisi metodikası  

351~Ana dilinin tədrisi metodikası 

 

352~Культурология  

353~Məktəbşünaslıq 

 

354~Fərdi inkişafın biologiyası  

355~Источниковедения 

 

356~Etnopedaqogika  

357~Biokimya və molekulyar biologiya 

 

358~Qrafiki işlərin icrası texnologiyası  

359~Mikroelektronikanın əsasları 

 

360~Folklorda məktəbəqədər tərbiyə problemi  

361~Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə  

 

362~Entomologiya və bitkilərin mühaizəsi  

363~Новейшая история 

 

364~Analitik və qeyri-üzvi kimya  

365~Гражданская оборона и основы медицинских знаний 

 

366~Музыка  

367~Прикладные программы 

 

368~Ümumi fizika (Elektrik və maqnetizm,optika və atom)  

369~Fiziki tərbiyə və onun tədrisi metodikası 

 

370~История средних веков  

371~Педагогика 

 

372~SF:Orta məktəblərdə ədədi sistemlərin sistemləşdirilməsi  

373~Спец курс математического анализа 

 

374~Некоторые вопросы геометрии  

375~Психология 

 

376~Проблемы истории Кафказской Албании  

377~История народов кафказа 

 

378~Теория функции комплексных переменных  

379~История древнего мира 

 

380~Историческая география Азербйджана  

381~Историография истории Азербайджана 

 

382~Историография новой и новейшей истории   

383~Актуальные проблемы древней и ранней истории тюрских народов 
10 

 

 384~По выбору:Понятия чисел 

 

385~Методика преподования физического воспитания  

386~Математический анализ 

 

387~Уравнения математической физики  

388~Математика 

 

389~По выбору:Елементы комбинаторки и бином Ньютона  

390~Русский язык 

 

391~История восточно-славянских стран  

392~Методика преподавания родного языка 

 

393~Выразительное чтение  

394~История славянских стран 

 

395~Педагогическая психология  

396~XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı 

 

397~Ədəbiyyat dərslərində fəal təlim texnologiyasından istifadə  

398~Социология и политология 

 

399~Методика преподования истории  

400~Методика музыки 

 

401~Методика преподования природоведения  

402~По выбору: Школоведение 

 

403~Ümumi,yaş və pedaqoji psixologiyası  

404~Основы изобразительного искусства 

 

405~Geodeziyanın əsasları, topoqrafiya  

406~Əhali coğrafiyası 

 

407~Dünya təsərrüfatı coğrafiyası  

408~SF:Səhralaşma və meliorativ coğrafiya 

 

409~Ana dili və riyaziyyatın tədrisi metodikası  

410~Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası 

 

411~История тюркских народов  

412~Avropa tarixi və vətəndaşlıq 

 

413~По выбору: Гигиена  

414~Roman dilçiliyi 

 

415~По выбору: Плоскости вп-мерном пространстве  

416~SF:Azərbaycanın coğrafiyası yerşünaslığın əsasları ilə 

 

417~Сəbrin bəzi məsələləri  

418~Детская литература 

 

419~Mühasibat uçotu  

420~Ekologiyanın əsasları 

 

421~Fizikanın tədrisində yeni informasiya texnologiyası  

422~Kimya 

 

423~Ümumi yerşünaslığa giriş  

424~Ümumi ekologiya 

 

425~Topoqrafiyanın əsasları  

426~Новая история 

 

427~Истография новой истории  

428~Diferensial və inteqral tənliklər 
11 

 

 429~Funksiyalar nəzəriyyəsi və funksional analiz 

 

430~Родной язык  

431~Тюрский народ и Азербайджан 

 

432~Azərbaycan dili II təlimdə  

433~SF:İnteqral tənliklər  

 

434~İnformatika (106-107,Q.Əliyev)  

435~Üzvi sintez 

 

436~Детская анатомия и физиология  

437~Kаллиграфия 

 

438~Познание мира  

439~Методика преподования русского языка 

 

440~Трудовое обучение  

441~Nüvə fizikası 

 

442~Köçürmə hadisələri  

443~СП-Прикладное програмирование 

 

444~Воспомогательным историческим  дисциплинам  

445~Kartoqrafiya  

 

446~География Азербайджана  

447~Культура речи 

 

448~История педагогики  

449~SF:Astranomiyanın tədrisi metodikası  

 

450~Начальный курс математики  

451~СП-Орфография, орфоепия 

 

452~Ölkəşünaslıq  

453~Maşın hissələri və qarşılıqlı əvəzolunma 

 

454~SF:Texniki mexanika   

455~Avtomatikanın əsasları  

 

456~Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları  

457~Orfoqrafiya və orfoepiyanın təlimi 

 

458~Atom fizikası  

459~Məktəb fizika kursunda məsələ həlli  

 

460~Meteorologiya və iqlimşünaslıq  

461~SF:Azərbaycan coğrafiyasının ümumi yerşünalığının əsasları 

 

462~Fiziki-kolloid kimya  

463~Müasir Azərbaycan ədəbi tarixi 

 

464~XIII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı  

465~SF:Məktəb defektologiyası 

 

466~Qərb ölkələri ədəbiyyatı və Şərqi Slavyan xalqları ədəbiyyatı  

467~Riyaziyyatın tədrisi üsulları 

 

468~Ədəbiyyatın tədrisi metodikası  

469~Ədəbiyyatın tədrisi metodikası (303-304) 

 

470~Praktik qrammatika  

471~Nitq praktikasi 

 

472~Praktik fonetika   

473~SF:Müasir proqramlaşdırmanın əsasları: Excel&VBA 
12 

 

 474~Nəzəri fonetika 

 

475~SF:Kombinatorka  

476~Ehtimal nəzəriyyəsi 

 

477~SF:Həndəsi çevirmələr və onların məsələ həllinə tətbiqləri  

478~SF:Tamam kəsilməz operatorlar və onların tətbiqləri 

 

479~SF:Onomologiya  

480~Dilçiliyə giriş 

 

481~Metodika  

482~SF:Məktəb riyaziyyat kursunun dili 

 

483~SF:Adi diferensial tənliklər sistemlərinin həlli (F.Hüseynov)  

484~Bioüzvi kimya 

 

485~Funksıonal analiz –(404-405)  

486~Həndəsənin bəzi məsələləri 

 

487~SF:n ölçülü fəzada müstəvilər  

488~SF:Çoxölçülü həndəsənin elementləri 

 

489~Üzvi reagentlərin analitik kimyada tətbiqi   

490~Azərbaycan Respublikasının rekreasiya ehtiyatları və beynəlxalq turizm 

 

491~Elementar riyaziyyat və məsələ həlli  

492~Adi Diferensial operatorun spektral nəzəriyyəsi 

 

493~Xəzər dənizinin iqtisadi coğrafiyası  

494~Funksional analiz 

 

495~Riyazi analiz - 2  

496~Ümumi tarix 

 

497~Konfliktologiya  

498~Ümumi kimya 

 

499~SF:Ekoloji xəritələşdirmə  

500~Dil tarixi 

 

501~Üslubiyyat  

502~SF:YMB kimyası 

 

503~Savad təlimi metodikası  

504~Klinik psıxologiya - Psixoterapiya 

 

505~SF:Danışıq modelləri vasitəsilə ingilis dilinin öyrədilməsi  

506~Nitq psixologiyası 

 

507~Burun, boğaz və qulaq xəstəlikləri  

508~Psixoloji praktikum 

 

509~Psixologiyanın tədrisi metodikası  

510~Etno və sosial psixologiya 

 

511~Psixoloji xidmət  

512~İnsan anatomiyası və morfologiyası 

 

513~Heyvanlar morfologiyası və sistematikası  

514~XVIII-XIX əsrin ortalarında Rusiyanın Qafqaz xalqları ilə münasibətləri 

 

515~SF:Qədim və erkən orta əsrlərdə türk xalqları tarixinin aktual problemləri  

516~SF:Dagistan - Azərbaycan əlaqələri 

 

517~SF:Arxeoloji mədəniyyətlər  

518~SF:Dərman maddələrinin sintezi  
13 

 

 519~İnformatika (302-302a, Tağiyeva Z.) 

 

520~Bərk cisimlərin kimyası  

521~Mərkəzi sinir sisteminin anatomiyasi və fiziologiyasi 

 

522~Üzvi Kimya  

523~Təhsilin tarixi 

 

524~Fizika və fiziki kimyəvi tədqiqat üsulları  

525~Kvant kimyası  

 

526~Təkamül fiziologiyası   

527~Kommunal gigiyena 

 

528~Pediatriya və gigiyenanın əsasları  

529~Eşitmə və nitqin potoloji inkişafı 

 

530~Coğrafiya tarixi  

531~Sosial pedaqogika 

 

532~Azərbaycan dili və xüsusi məktəblərdə onun tədrisi   

533~Psixologiyada riyazi metodlar 

 

534~İnkişaf və yaş psixologiyası  

535~Nitq inkişafının metodikası 

 

536~Fiziki mədəniyyət və onun tədrisi metodikası  

537~SF:Xalq pedaqogikasında məktəbəqədər yaşlı uşaqlarin tərbiyəsi 

 

538~Uşaqlarda sadə riyazi təsəvvürlərin formalaşdırılması  

539~Eşitmə və nitqin patoloji fiziologiyası 

 

540~Defektologiyanın əsasları  

541~Ali pedaqogika 

 

542~Psixodiaqnostikanın əsasları  

543~Müasir psixologiyanın tədqiqat metodları 

 

544~Psixoloji təsir üsulları və məsələləri  

545~Koqnitiv psixologiya 

 

546~Təlim və tərbiyənin ümumi məsələləri  

547~SF:Məktəbəqədər müəssisələrin təşkili tarixi 

 

548~Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası  

549~Oliqofren və surdo pedaqogika 

 

550~Xüsusi psixologiya  

551~Defektologiyanın aktual problemləri 

 

552~Əqli cəhətdən geridə qalan uşaqların psixologiyası  

553~Psixologiya tarixi 

 

554~Surdopsixologiya  

555~Ünsiyyət və qavrayışın ümumi psixologiyası 

 

556~Milli hisslər  

557~Peşə hazırlığı istiqamətləri 

 

558~Texniki yaradıcılıq və peşə hazırlığı  

559~Nəzəri fizika 

 

560~Hidravlika  

561~Əmək təlimi və onun tədrisi metodikası 

 

562~Molekulyar fizika   

563~Optika  
14 

 

 564~Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika 

 

565~Fizikada kompüter üsulları  

566~Klassik mexanika (Hüseynəliyev) 

 

567~Marketinq  

568~Riyazi-fizika üsulları 

 

569~Kvant mexanikası   

570~Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası 

 

571~İnsan resurslarının idarə edilməsi  

572~Büdcə təşkilatının mühasibat uçotu 

 

573~Statistika və termodinamika  

574~Elementar zərrəciklər fizikası 

 

575~Sənaye mikrobiologiyası  

576~Qədim Azərbaycan ədəbiyyatı 

 

577~Azərbaycan dialektologiyası  

578~XIX və XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı  

 

579~Türk və Şərq xalqları ədəbiyyatı  

580~Azərbaycan dilinin tarixi  

 

581~Azərbaycan ədəbi dil tarixi   

582~Kənd təsərrüfatının əsasları və kimyalaşdırma 

 

583~Qeyri-üzvi sintez  

584~SF:Azərbaycan dilinin tətbiqi işinin təkmilləşməsi 

 

585~Ədəbiyyat nəzəriyyəsi  

586~Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı 

 

587~Üslubiyyat və linqivistik təhlil  

588~Türk dillərinin müqayisəsi 

 

589~Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi  

590~Nəzəri qrammatika  

 

591~Leksikologiya  

592~İngilis dili (kred) 

 

593~Qərb sivilizasiyası  

594~Materialların kəsilməsi,dəzgah və alətlər 

 

595~Ingilis ədəbiyyatı  

596~Uşaq anatomiyası və psixologiyası 

 

597~Yüksək molekullu birləşmələr kimyası  

598~Hüsnxətt  

 

599~Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası  

600~Avtomobil 

 

601~İnformatika (101-102,Ş.Talıbova)       

602~SF:Azərbaycan pedaqoji fikir tarixi 

 

603~Antik tarix  

604~Statik fizika və termodinamika 

 

605~Tarixə köməkçi fənlər  

606~İdarəetmə kərgüzarlığı 

 

607~Türk xalqları və Azərbaycan  

608~Qafqazda türklərin məskunlaşması 
15 

 

 609~Qədim Şərq sivilizasiyası 

 

610~Türk xalqları tarixinin tarixşünaslığı  

611~İnsan və cəmiyyət 

 

612~Azərbaycanda kapitalizmin inkişafı   

613~Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı  

 

614~Sinifli cəmiyyətin yaranması və ilkin dövlətlər (404 qrup)  

615~Antik dünya mədəniyyəti (404 qrup) 

 

616~Türk xalqları çarizm və Sovet imperiyası tərkibində (403 qrup)  

617~Türk xalqlarının mədəniyyəti 

 

618~Geologiya  

619~Geodeziya və kartoqrafiya 

 

620~Hidrologiya  

621~İxtisaslaşdırma təhsili və məktəbdənkənar aparılan iş 

 

622~Biocoğrafiya  

623~İstehsalın texniki iqtisadi əsasları 

 

624~Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyaya giriş  

625~Landşaftşünaslıq  

 

626~Fiziki və iqtisadi coğrafiyanın tədqiqat üsulları  

627~SF:Azərbaycanın Respublikasının və Xəzər dənizinin fiziki coğrafiyası 

 

628~Təbiəti mühafizə  

629~Toponomika 

 

630~Əməliyyat sistemləri  

631~Təhsilin tarixi və fəlsəfəsi 

 

632~SF:Bağça yaşlı uşaqların məktəbə hazırlanması  

633~Məhsul qüvvələrinin yerləşməsi və inkişafı 

 

634~Мüasir təbiətşünaslıgın konsepsiyaları  

635~Nəqliyyat vasitələrinin istismarı xüsusiyyətləri və yol hərəkətinin təşkili 

 

636~Riyazi fizika  

637~Diskret riyaziyyat  

 

638~Ortoqonal sistem üzrə Furye sıraları  

639~Xüsusi törəməli diferensial tənliklərin bəzi məsələləri 

 

640~Cəbrin bəzi məsələləri  

641~Riyaziyyat informatikanın tədrisi metodikası 

 

642~Variasiya hesabı və optimal üsullar  

643~Cəbri strukturlar 

 

644~Ümumiləşmiş törəmələr  

645~Monoton funksiyaların xassələri və məhdudu 

 

646~Alqoritmlər nəzəriyyəsi  

647~Funksiyalar nəzəriyyəsi 

 

648~Tətbiqi proqramlar  

649~SF:Monoton məhdud variasiyalı funksiyalar 

 

650~Təhsildə İKT  

651~Diferensial tənliklər (prof.Vəli Musayev) 

 

652~Riyaziyyat informatikanın tədrisi metodikası (dos.Əsab Quliyev)  

653~Riyazi fiziki tənliklər 
16 

 

 654~Azərbaycan faunası 

 

655~İmmunologiya  

656~Ekoloji genetika 

 

657~Biofizika  

658~Mikrobiologiya 

 

659~Kompleks birləşmələr kimyası  

660~Neft kimyəvi sintezi 

 

661~Bioüzvi,təbii və fizioloji aktiv maddələr  

662~Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları 

 

663~Kimya texnologiyası   

664~İnsan və heyvan fiziologiyası 

 

665~Statistika  

666~Radiofizika  

 

667~Mayelər fizikası  

668~Bərk cisimlər fizikası 

 

669~Yaş və differensial psixologiya  

670~Человек и общество 

 

671~Развитие капитализма в азербайджане  

672~Нациально-освободительное движение в Азербайджане  

 

673~Истография истории тюркских народов  

674~Теория вероятности 

 

675~Вариационные исчисления  

676~Дискретная математика 

 

677~Геометрияеские построение  

678~Методика преподования информатики 

 

679~Biologiyanın tədrisi metodikası  

680~Qeyri-üzvi kimya 

 

681~Analitik kimya   

682~Kimyanın tədrisi metodikası 

 

683~Kimya və biologiyanın tədrisi metodikası   

684~Maşınşünaslıq 

 

685~Fizikanın və texniki fənlərin tədrisi metodikası  

686~Coğrafiyanın tədrisi metodikası və pedaqogika 

 

687~Zoologiya  

688~Botanika 

 

689~Antropologiya  

690~Azərbaycan tarixinin coğrafiyası 

 

691~Məktəbə hazırlıq və 1-ci sinif şagirdlərinin təlim, tərbiyə və təhsilində interaktiv metoddan istifadə məsələləri 

 

692~Məktəbəqədər ictimai tərbiyənin yaranma tarixi  

693~SF:Tərbiyə və özünütərbiyənin psixologiyası 

 

694~SF:Loqopediyanın müasir problemləri  

695~Yaxın və orta şərq ölkələri tarixi 

 

696~Dinlər tarixi  

697~qara və əlvan metalların ekologiyası 
17 

 

 698~SF:Taksonomiya nəzəriyyəsi 

 

699~SF:Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları  

700~SF:Nizamişünaslıq 

 

701~Fizikada kimyəvi tədqiqat üsulları    

702~Kənd təsərrüfatının mexanikası 

 

703~Toksikologiyanın əsasları  

704~Azərbaycan dilçiliyi tarixi 

 

705~Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi  

706~Ədəbi dil tarixi 

 

707~Tədris emalatxanası praktikumu  

708~Texniki termodinamika 

 

709~Уравнение математической физики  

710~Теория функций 

 

711~По выбору: Числовые системы  

712~По выбору:Тригонометрические ряды Фуры 

 

713~По выбору:Елементы теории целых функции експоненцального типа  

714~SF:İbtidai biliklərin əsasları 

 

715~Теоретические основы начального курса математики  

716~Анатомия и физиология человека 

 

717~Изобретательное искусство и его методика преподования  

718~Музыкальное обучение 

 

719~По выбору:Основы начальных знаний  

720~Ekoloji toksikologiya 

 

721~SF:İnteqral tənliklər (404-405, dos.A.İmanova)  

722~Каллиграфия 

 

723~Tətbiqi ekologiya  

724~Цивилизация Древнего Востока 

 

725~Uşağın anatomiyası və fiziologiyası(401-402,L.Həsənova)   

726~Uşağın anatomiyası və fiziologiyası (403-404,V.Bayramova)  

 

727~Dünya təsərrüfatı və əhali coğrafiyası  

728~Fundamental fiziki anlayışların formalaşdırılması 

 

729~Fizikol kimya  

730~Mikrobiologiya və virusologiya 

 

731~Ekologiyaın əsasları və təbiətin mühafizəsi  

732~FKA üsulları 

 

733~Arxeologiya və tarixə köməkçi fənlər  

734~Tərsimi həndəsə 

 

735~Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi  

736~İncəsənət tarixi 

 

737~İnformatika (108,S.Həmidov)  

738~Kimya (Fizkol və üzvi kimya) 

 

739~Biokimya  

740~Molekulyar biologiya 

 

741~Enzimologiya  

742~Biofiziki kimya 
18 

 

 743~Bioqeyri-üzvi kimya 

 

744~SF:İmmunologiya-Enzimologiya  

745~SF:Nəzəri və üzvi kimya 

 

746~Ümumi coğrafiya  

747~Materiklərin Və Azərbaycanın fiziki cografiyası 

 

748~Vergi sistemi   

749~Mexanika molekulyar fizika 

 

750~Elektrik-maqnetizm,optika   

751~Azərbaycan dilçiliyi 

 

752~Методика преподования родного языка  

753~Texniki fənlərin və fizikanın tədrisi metodikası 

 

754~Cəbr və həndəsə  

755~Təhsildə psixoloji xidmətin müasir problemləri 

 

756~Nevropatologiyanın əsasları   

757~Müasir türk dilləri 

 

758~Aşağı orta oxu və nitq  

759~Eşitmə və tələffüz 

 

760~Kommunikativ qrammatika  

761~Uşağın anatomiyası və fiziologiyası(101-102,L.Həsənova)  

 

762~Uşağın anatomiyası və fiziologiyası  

763~SF:Azərbaycan romanının inkişaf tarixi  

 

764~SF:Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı  

765~Etnoqrafiya 

 

766~Yeni və orta şərq ölkələri tarixi   

767~Azərbaycan tarixinin siyasi coğrafiyası 

 

768~Meteorologiya ,iqlimşünaslıq və hidrologiya  

769~SF:Azərbaycanın və Xəzərin iqtisadi coğrafiyası 

 

770~Təhsilin statistikası  

771~İdarəçilik mədəniyyəti 

 

772~Menecmentin əsasları  

773~Təhsilin əsasları 

 

774~İdarəetmə qərarlarının qəbulu  

775~SF:Milli əxlaq dəyərləri,valeologiya 

 

776~SF:Ümumi ekologiya  

777~SF:Topoqrafiya və kartoqrafiya 

 

778~Ətraf mühitin kimyası  

779~Bitki ekologiyası 

 

780~SF:Geosferlər haqqında təlim  

781~Ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

 

782~Fizikanın tədris üsulları  

783~İnformatika (103-104, Q.Əliyev) 

 

784~Fiziki tədqiqat üsulları  

785~SF:Xromotoqrafik analiz metodları 

 

786~SF:Aşqarlar kimyası və nks  

787~SF:Müasir təlim texnologiyaları 
19 

 

 788~SF:Triqonometrik funksiyalar, tənliklər və bərabərsizliklər 

 

789~SF:Yaxınlaşma nəzəriyyəsi  

790~Riyazi və kompyuter modelləşdirilməsi 

 

791~SF:Xətti cəbrin bəzi məsələləri   

792~SF:Funksional sıralar və yaxınlaşmalar nəzəriyyəsinin elementləri 

 

793~SF:Hesablama sistemlərinin arxitekturası  

794~По выбору:Теория измерения 

 

795~Entomologiya  

796~Ali bitkilər və onurğalı heyvan ekologiyası 

 

797~Mikologiya  

798~Məktəb gigiyenası 

 

799~İngilis dili(kredit, tarix)  

800~İngilis(kred_fizika) 

 

801~İxtisasa giriş  

802~Ali riyaziyyat (101-102,Hüseynov F.) 

 

803~Ali riyaziyyat (103-104,Adıgözəlov A.)  

804~Psixologiya,pedaqogika 

 

805~İngilis(kred_teh_psix_xidme)  

806~Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi(Cəbr-2) 

 

807~Cəbr-1  

808~SF:Fel 

 

809~SF:Linqvistik təhlil  

810~Azərbaycan ədəbiyyatının qaynaqları 

 

811~Polimer kompozisiya kimyası  

812~Fransız dilçiliyi 

 

813~Azərbaycan məktəbi və pedaqoji fikir tarixi  

814~История школы и педагогической мысли Азербайджана 

 

815~SF:Müəllimin nitq mədəniyyəti(201-202 qruplar,R.Hümbətova,Ş.Nəbiyeva)  

816~SF:İfadəli oxu (203-204 qruplar, Ş.Nəsirova ) 

 

817~SF:Əsas həndəsi anlayışlar və onun xassələri   

818~İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası 

 

819~SF:H.Əliyev və Azərbaycan təhsilinin inkişafı  

820~Труд и методика его преподования 

 

821~Музыка и методика его преподования  

822~Педагогика и методика начального образования 

 

823~По выбору: Г.Алиев и развития Азербайджанского образования  

824~SF:Azərbaycan xalq yaradıcılığı 

 

825~EHM-də praktikum  

826~SF:Məktəb həndəsə kursunun müasir əsasları 

 

827~SF:Birləşmələr. Ehtimal nəzəriyyəsi  

828~Kompüter şəbəkələri, internet və multimediya texnologiyaları 

 

829~Virusologiya  

830~Biotexnologiyanın əsasları 

 

831~Fotosintez,virusologiya  

832~H.Əliyev və Azərbaycan konstitusiyası 
20 

 

 833~Г.Алиев и конститиция Азербайджана 

 

834~İqtisadi coğrafiyaya giriş  

835~Təhsilin planlaşdırılması və maliyyələşdirilməsi 

 

836~Təhsil siyasəti  

837~İdarəetmənin nəzəriyyəsi 

 

838~İdarəetmənin pedaqogikası və sosiologiyası  

839~Təhsilin hüquqi tənzimlənməsi 

 

840~Milli əxlaq və ailə etiketi  

841~SF:Nəzəri ekologiya (Ekoloji hüquq)  

 

842~Sənaye tullantılarının təkrar emalı  

843~Heyvan ekologiyası 

 

844~Anatomiya  

845~Bədən tərbiyəsi tarixi 

 

846~Klassik mexanika (Əliyeva, 201-202)  

847~SF:Biozvi təbii və fizioloji aktiv maddələr kimyası 

 

848~SF:Element üzvi birləşmələr kimyası  

849~SF:Fiziki-kimyəvi analiz metodları 

 

850~Ümumi biologiya (Genetika)  

851~Kompleks birləşmələrin fotometrik tədqiqi 

 

852~Maddə quruluşu  

853~Müasir təbiətşünaslıq konsepsiyası 

 

854~Nanoqurluşları fizikası  

855~Əxlaq tərbiyəsi 

 

856~Psixoterapiya və psixokorreksiya  

857~Güzəran psixologiyası 

 

858~Школьная гигиена  

859~SF:Fəal interaktiv təlim  

 

860~SF:İnklüziv təhsilin aktual problemləri  

861~Ətraf mühitin mühafizəsi 

 

862~Məktəb fizika kursunun elmi əsasları  

863~Pedaqogika və tarixin tədrisi metodikası 

 

864~Fransız dili (Mehdiyeva Lyudmila)  

865~Fiziki coğrafiya 

 

866~İqtisadi və sosial coğrafiya  

867~Müasir Azərbaycan dili (kredit borcu) 

 

868~Riyaziyyat (b.m.Hüseynov F.B.)  

869~Yüksək oxu və nitq 

 

870~SF:Verilənlər bazası  

871~Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi 

 

872~SF:Həndəsə   

873~Təhsilin idarə edilməsinin optimallaşdırılması 

 

874~Ботаника - 1  

875~Гистология 

 

876~Зоология - 1  

877~Təhsilin əsasları və Azərbaycanda təhsil sistemi 
21 

 

 878~Riyazi məntiq 

 

879~Kompyuter arxitekturası  

880~SF: Azərbaycan təhsilində kurrikulum konsepsiyası  

 

881~Psixoloji konsilium və treninq   

882~Təhsildə psixoloji xidmət və psixoloji praktikum  

 

883~Etnopsixologiya   

884~SF: Məktəbəqədər ictimai müəssisələrin təşkili və ona rəhbərlik  

 

885~SF: Ədəd anlayışının formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi   

886~XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı  

 

887~Dilçiliyin problemləri  

888~Orta oxu və nitq  

 

889~Yuxarı orta oxu və nitq  

900~İKT hazırlığı 

 

901~Texnologiya və onun tədrisi metodikası   

902~ИКТ 


 

903~Высшая математика  

 

904~Неорганическая химия   

905~Tarix və coğrafiyanın tədrisi metodikası 

 

906~Maliyyə  

907~SF:Xüsusi mühafizə olunan ərazi  

 

908~Ekoloji standart və sertifikasiya   

909~Ekoloji monitorinq  

 

910~Çirkab suların təmizlənməsi  

911~Aqroekologiya 

 

912~Ekonometriya   

913~Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması  

 

914~Azərbaycan tarixinin tarixşünaslığı və mənbəşünaslıq   

915~Источниковедение и историография история Азербайджана 

 

916~Zoocoğrafiya  

917~Müəssisənin iqtisadiyyatı  

 

918~Kommersiya fəaliyyətinin əsasları  

919~İqtisadiyyatın tənzimlənməsi 

 

920~Bank işi  

921~İnnovasiya menecmenti  

 

922~Azərbaycanın fiziki və iqtisadi coğrafiyası   

923~Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri 

 

924~SF:Azərbaycanın mədəniyyət tarixi   

925~Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri 

 

926~История религии   

927~Geoekologiya  

 

928~Sənaye ekologiyası   

929~Insan ekologiyası 

 

930~Geoekoloji ekspertiza və layihələşdirmə  

931~SF:Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda milli adət və ənənələrin tərbiyəsi 

 

932~SF:Alqoritmləşdirmənin əsasları və obyekt oriyentasiya proqramlaşdırılması 
22 

 

 933~Дис.по выб.:Обоснование числовых систем в средней школе 

 

934~Дис.по выб.:Теория мер  

935~Дис.по выб.:Теория приближения 

 

936~Ситология  

937~Аналитическая химия 

 

938~Görmə funksiyasının pozulması və onun psixokorreksiyası  

939~İnkişafdan geri qalan uşaqların psixologiyası 

 

940~İstedadlı uşaqların psixopedoqoji məsələləri   

941~İdarəetmə və menecment psixologiyası 

 

942~Azərbaycan elmi psixologiyasının qaynaqları  

943~Antenna qurğularının texnologiyası  

 

944~Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları  

945~Xəzərin fiziki coğrafiyası 

 

946~Yarımkeçirici materialşünaslığın əsasıarı   

947~Pedaqogika (kredit pedaqoji)  

 

948~Rus dili(coğ.kredit_tarix)  

949~Bioekologiya 

 

950~Ümumi və nəzəri ekologiya  

951~Tətbiqi ekologiya və ekoloji toksikologiya 

 

952~Komyuter şəbəkəsi və tədrisdə İKT   

953~İngilis dili(kredit biologiya) 

 

954~Tibbi biliklərin əsasları  

955~Toponimika  

 

956~Топонимика   

957~MDB - nin fiziki coğrafiyası  

 

958~Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi   

959~Koorperativ idarəetmə  

 

960~Biznesin əsasları  

961~Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər  

 

962~İqtisadi təhlil və audit   

963~Sənaye istehsalının əsasları 

 

964~Torpaq katastrı   

965~Mikroorqanizmlərin ekologiyası 

 

966~Təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları   

967~Təlim psixologiyası  

 

968~Методика преподавание технология   

969~Ailə və gender psixologiyası 

 

970~SF:Xüsusi pedaqogika   

971~SF:Erkən yaşlı uşaqların tərbiyəsi 

 

972~Regionların iqtisadi və sosial coğrafiyası  

973~İmkanları məhdud olan uşaqların fiziki tərbiyəsinin psixologiyası 

 

974~Musiqi alətləri, onların qrup və növləri   

975~Экология и рациональное природопользование  

 

976~Анатомия человека   

977~SF:Xüsusi məktəblərdə təhsil-tərbiyənin təşkilinin psixoloji problemləri 
23 

 

 978~Təhsildə informatika texnologiyası 

 

979~Riyazi anlayışların formalaşdırılması yolları (İ-İV siniflər)  

980~SF:İfadəli oxu  

 

981~SF:Müəllimin nitq mədəniyyətinin əsasları  

982~Безопасность жизнедеятельности  

 

983~Оценивание результатов обучения   

984~Дис.выб.:Основные геометрические понятия и предложения  

 

985~Дис.выб.:Пути формирования понятие числа  

986~Дис.выб.:Основы орфоэпии и орфографии 

 

987~SF:Fortepiano ifaçılığı. Musiqi və ədəbiyyat   

988~Məktəb təliminə hazırlığın pedaqoji əsasları  

 

989~SF:Əqli tərbiyə və əqli inkişaf məsələləri  

990~Məktəbəqədər pedaqogika tarixi 

 

991~Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara defektoloji xidmətin təşkili  

992~SF:Biheviorizm, psixoanaliz nəzəriyyəsi və metodikası 

 

993~Международные отношения Азербайджана   

994~Отношения России со странами Кавказа в XVIII - XIX в.  

 

995~Türk xalqlarının sovet dövrü tarixi  

996~İnformasiya iqtisadiyyatı  

 

997~Strateji menecment   

998~Antiböhran idarəetmə 

 

999~SF:Tərbiyə işinin metodikası  

001~Meliorativ coğrafiya 

 

002~Radioaktiv çirklənmə  

003~Əhali və sosial ekologiya 

 

004~Fəlsəfə və hüquq  

005~SF:Ölçülər nəzəriyyəsi 

 

006~SF:Transendent funksiyalar və onların tətbiqləri  

007~SF:Sünı ıntellekt üsulları və ekspert sistemləri 

 

008~Математическая логика   

009~Почвоведение 

 

010~Органическая химия   

011~SF:Bitki və heybanların ekologiyası 

 

012~Məktəbəqədər müəssisələrə rəhbərlik  

013~Əqli gerilik və onun psixokorreksiyası 

 

014~Psixodiaqnostika və psixokonsultasiya   

015~Məhdud imkanlı uşaqların psixologiyası 

 

016~Təhsilin idarə olunması  

017~SF:Azərbaycan coğrafiyasının tədrisi metodikası; Xəzərin iqtisadi coğrafiyası; Məktəb gigiyenası 

 

018~İngilis dili (yığma qrup)  

019~Tətbiqi ekologiya, ekoloji standartlaşma və sertifikatlaşdırma 

 

020~Türk xalqlarının yeni və müasir tarixi  

021~Coğrafiya və tarixin tədrisi metodikası 

 

022~Физическая коллоидная химия   

023~Materiklərin fiziki və iqtisadi cografiyası 
24 

 

 024~Azərbaycan tarixi, fiziki və iqtisadi coğrafiya 

 

025~Ümumi yaş və pedaqoji psixologiya (kredit)  

026~Ev oxusu 

 

027~İngilis dili xüsusi sahələrdə  

028~Fransız dili xüsusi sahələrdə 

 

029~SF:Erkən yaşlı uşaqların tərbiyəsi və təlimi  

030~SF:Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailə tərbiyəsi 

 

031~Методика преподавание биологии  

032~Микология 

 

033~Биология индивидуальных развитии  

034~Возростная физиология 

 

035~SF:Məhdud variasiyalı funksiyalar  

036~Дп.в.:Функции ограниченных вариации 

 

037~İngilis dili (kred.-psixoloji xidmət)  

038~İngilis dili (kred.-coğrafiya)  

039~İngilis dili (kred.-filologiya) 

Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə