Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s r. o. Bratislava V roku 2006 Gustáv Brukker Jana Opatíková veľKÝ slovník cudzích slov vydal Robinson, s r. o., Bratislava, 2006Yüklə 4,36 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/217
tarix29.04.2018
ölçüsü4,36 Mb.
#40342
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217


Vydalo Vydavateľstvo Robinson, s. r. o. Bratislava

v roku 2006

Gustáv Brukker - Jana Opatíková

VEĽKÝ SLOVNÍK

CUDZÍCH SLOV

Vydal Robinson, s.r.o., Bratislava, 2006

Všetky práva vyhradené


OBSAH

A  3, B  51, C  70, D  81, E  105, F  126, G  142, H 155, CH  170, I  175, J  192, K  196, L  235, M  249, N  276

 O  287, P  299, Q  342, R  343, S  362, Š  395, T  400, U  428, V  433, W  442, X  444, Y  446, Z  447, Ž  450


A

á jour k určitému dátumu, byť hotový s prácou, nemeškať (byť v ažurite)

á la ako, podľa, na spôsob...

ŕ la baisse v burzovej praxi špekulácia na pokles kurzov cenných papierov

ŕ la carte podľa jedálneho lístka

ŕ la hausse v burzovej praxi špekulácia na rast kurzov cenných papierov

ŕ propos pri tej príležitosti, mimochodom

skratka pre ampér

a záporová predpona, napr. alogický = nelogický

a capella spev bez sprievodu nástrojov; skladba interpretovaná hudob-

níkmi unisonoŕ conto na účet, ako záloha

a contrario  v protiklade

a dato odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu

a limine od začiatku, zásadne

á po kusoch, za (po x kusoch, za y korún)

a posteriori zo skúseností, podľa skúsenosti

a potiori  poradie podľa dôležitosti

a priori čo je vopred dané, pred získaním skúseností, len z rozumových

dôvodov


ŕ propos pri tej príležitosti, mimochodom

a rivederci taliansky pozdrav: do videnia

skratka pre ampér; medzinárodný symbol označujúci možnosť použiť

všetky chemické prostriedky na textíliacha tempo v hudbe: v pôvodnom tempe

a tergo  odzadu

a vista bez lehoty, netermínovaný (inkaso, zmenka, vklad)

a. c. latinská skratka anni curentis = v bežnom roku, tohto roku

A. D. latinská skratka z anno domini = roku Pána

a. Chr. skratka výrazu ante Christum = pred Kristom, pred naším leto-

počtom


a. m skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

aak riečny nákladný čln

ab initio od začiatku

ab origine od počiatku; pôvodom

ab ovo  od začiatku, od vajca

aba, abája vlnený mužský plášť bez rukávov v krajinách Orientu

abak, abakus časť hlavice antických stĺpov; počítadlo; stolík u oltára na

prípravu bohoslužobných predmetovabaka tzv. manilské konope, textilná surovina z vlákien filipínskeho baná-

novníka


abakteriálny ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií

abakus doska na hlavici stĺpa; staroveká počítacia tabuľka, počítadlo

abandon vzdanie sa poistenej veci alebo práva za náhradu

abandonovať prenechať štátu dovážaný tovar namiesto úhrady cla

abatiša predstavená ženského kláštora niektorých rádov rímskokatolíckej

cirkvi


abaton  nezasväteným neprístupná časť chrámového areálu

abaxiálny odvrátený od stonky, od osi

abázia  neschopnosť chodiť

abažúr tienidlo na lampu; šikmé okno pod stropom

abbé kňazský titul vo Francúzsku, duchovný bez cirkevného úradu; ozna-

čenie vychovávateľa v šľachtických rodináchABC American Broadcasting Company, americká rozhlasová a televízna

spoločnosťabcoulomb jednotka pre elektrický náboj, značka aC

abd v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arab-

ských mienAbdéra  starogrécke „Kocúrkovo“

Abdérita obyvateľ Abdéry; v prenesenom zmysle malomeštiak, obme-

dzenec


abdikácia vzdanie sa štátnej funkcie, úradu a pod.

abdikovať vzdať sa trónu, vysokej funkcie či úradu

abdómen brucho; zadoček hmyzu

abdominálny  brušný


abdukcia odtiahnutie, napr. paže od tela; odchýlenie, upaženie

aberácia odchýlka od normálneho stavu organizmu; chyba optickej šo-

šovky prejavujúca sa dúhovým sfarbením; omyl páchateľa čo do

predmetu trestného činu; chromozómová mutácia

abgébovať sa špiniť sa s niekým; strácať čas zbytočným konaním

abiogenéza samoplodenie, nesprávna predstava o vzniku života z ne-

živého


abiogénny bez účasti živých organizmov

abionóza fyzikálnymi a chemickými vplyvmi vyvolaná chyba rastlín

abiotický neživý, neschopný života; týkajúci sa anorganickej zložky prí-

rody


abiturient absolvent školy; študent krátko pred a po záverečnej skúške

abjudikácia odmietnutie žaloby súdom; rozhodnutie súdu

abjurácia verejné zrieknutie sa viery alebo učenia pod prísahou; krivá

prísaha


ablácia odnos sypkých zemín vetrom; povrchové roztápanie snehu alebo

ľadovca; chirurgický zákrok na povrchu tela; patologické odlúp-

nutie sietnice

ablaktácia odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia rastlín

ablatív 6. pád skloňovania, vyjadrujúci odluku, východisko deja

ablaut striedanie samohlások v slovách s rovnakým koreňom

ablefária chýbanie rias, mihalníc

ablegácia vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia

ablepsia slepota

abnormalita nepravidelnosť, odchýlka od normálu, zvláštnosť

abnormálny nenormálny, nezodpovedajúci pravidlu, nezvyčajný, zvlášt-

ny, odlišnýabnormný abnormálny

abolícia zrušenie zákona; zastavenie súdneho konania udelením milosti

abolicionista  stúpenec abolicionizmu

abolicionizmus hnutie za zrušenie zákona; hnutie za zrušenie otroctva

v USA začiatkom 19. storočia; hnutie za zrušenie trestu smrtiabonent predplatiteľ, napr. novín či koncertov

abonentka preukážka predplatiteľa

abonmán, abonnement predplatné, predplatenie, subskripcia

abonnement  predplatné, subskripcia

abonovať predplácať si

abordáž uviazanie lode u brehu; zrážka lodí; spôsob boja na mori, pri

ktorom sa nepriateľské lode spojili a začal sa boj muža proti mužoviaborigén domorodec, pôvodný obyvateľ

abort, abortus predčasný pôrod, potrat

abortácia  zakrpatenie, chradnutie

abortér kto vykonáva potraty

abortívny spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne vyvinutý

abortívum látka vyvolávajúca potrat alebo urýchľujúca nástup pôrodu

abrahamita člen východočeskej kresťanskej sekty v 17. a 18. storočí

abrahámoviny  päťdesiate narodeniny

abrakadabra stredoveké magické zaklínacie slovo; výmysel

abraxas magické slovo s číselnou hodnotou 365; koptické označenie

božstva


abrázia  obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského pobrežia príbojom;

lekársky výškrab; obrusovanie zubovabrazívny brúsiaci, brusný

abrazívum veľmi tvrdá látka používaná na brúsenie, rezanie a vŕtanie

abreakcia odreagovanie vybitím napätiauvoľnenie napätia; odreago-

vanie, katarziaabreografia röntgenové snímkovanie hrudníka, tzv. štítkovanie

abreviácia, abreviatúra skratka; skrátenie

abreviatúra tvorenie slov skracovaním; skratka

abrogácia zrušenie zákona novým zákonom; derogácia

abrupcia odtrhnutie svalu alebo šľachy; zlomenie, ulomenie zuba; odlú-

čenie placentyabruptný úsečný, náhly

ABS antiblokovací systém zabraňujúci zablokovaniu kolies pri brzdení

automobiluabscedovať  zhnisať, hnisať

absces telová dutina vyplnená hlienom alebo hnisom; hnisavé skvapal-

nenie tkaniva; hľuza

Yüklə 4,36 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   217
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə