Wiek XX to czas formalnego uznania praw człowieka bez względu na czynniki różnicujące ludzi. Pozwoliło to uzyskać kobietom te same co mężczyźni prawa polityczne, obywatelskie, ekonomiczne, społeczne I kulturalneYüklə 445 b.
tarix06.05.2018
ölçüsü445 b.
#42636Wiek XX to czas formalnego uznania praw człowieka bez względu na czynniki różnicujące ludzi. Pozwoliło to uzyskać kobietom te same co mężczyźni prawa polityczne, obywatelskie, ekonomiczne, społeczne i kulturalne.

 • Wiek XX to czas formalnego uznania praw człowieka bez względu na czynniki różnicujące ludzi. Pozwoliło to uzyskać kobietom te same co mężczyźni prawa polityczne, obywatelskie, ekonomiczne, społeczne i kulturalne.Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – Paryż 1948 r.

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka – Paryż 1948 r.

 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych – Nowy Jork 1966

 • Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet – Nowy Jork 1979

 • Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – Rada Europy 1950

 • Europejska Karta Społeczna – 1961 • Aktywność społeczna kobiet i jej charakter jest uzależniona od świadomości społecznej.

 • Feminizm i prawa kobiet – geneza i skutki.

 • Szwecja i Indie – przykłady aktywności społecznej kobietSZWECJA

 • SZWECJA

 • Szwecja postrzegana jest jako kraj, w którym równość stanowi jeden z istotnych wyznaczników życia społecznego.

 • Feminizm blisko związany z polityką – akcentowano formy organizacyjne, a nie ideologiczne.

 • Priorytetem ruchów feministycznych było;

 • Pełny udział w edukacji

 • Podział pracy

 • Niezależność ekonomicznaIdea państwa opiekuńczego a feminizm.

 • Idea państwa opiekuńczego a feminizm.

 • Powstały

 • 4 formy feminizmu:

 • Liberalny (realna aktywność i odpowiedzialność.

 • Kolektywny (zwiększenie liczebności kobiet w grupach interesu np. parlament)

 • Feminizm deregulacyjny (zmiana społeczna poprzez oddolną aktywność kobiet)

 • Feminizm radykalny - segregacyjnyW efekcie pozostał feminizm państwowy (liberalny i kolektywny), co w połączeniu z ideą państwa opiekuńczego stworzyło społeczeństwo równe pod względem płci (prawie !!!)

 • W efekcie pozostał feminizm państwowy (liberalny i kolektywny), co w połączeniu z ideą państwa opiekuńczego stworzyło społeczeństwo równe pod względem płci (prawie !!!)

 • Aktywność społeczna kobiet skupia się na problemach nie związanych z kwestiami równouprawnienia (prawie !!!). • We wrześniu 2007 dwie studentki wykąpały się topless w publicznym basenie w Uppsali, za co zostały wyproszone z pływalni. Po zajściu złożyły skargę do Rzecznika ds. Równouprawnienia, na odmienne traktowanie kobiet i mężczyzn.

 • Ich decyzja spotkała się z poparciem społecznym i zainspirowała kobiety z Lund i Malmö do zjednoczenia się wokół sprawy. W ten sposób do życia została powołana nieformalna grupa „Bara bröst”, która skupia już kilkadziesiąt osób. Grupa domaga się rzeczowej debaty na temat seksizmu i uprzedmiatawiania kobiet.W Szwecji aktywność społeczna kobiet jest powszechna ( co czwarty mieszkaniec Szwecji jest wolontariuszem – kobiety -54%)

 • W Szwecji aktywność społeczna kobiet jest powszechna ( co czwarty mieszkaniec Szwecji jest wolontariuszem – kobiety -54%)

 • Jest forma ruchu ludowego, więc reprezentują interesy społeczności lokalnych.

 • Sektory pracy to : pomoc społeczna, edukacja, sport, sektor projektu i spółdzielczy, centra kościelne.Tworzenie ducha solidarności między ludźmi o rożnych poglądach, wieku i pochodzeniu; Zabieganie o pokój i międzynarodową współpracę;

 • Tworzenie ducha solidarności między ludźmi o rożnych poglądach, wieku i pochodzeniu; Zabieganie o pokój i międzynarodową współpracę;

 • Dążenie do rozwoju wiary w siebie i wysokiej samooceny jednostki. Specjalny nacisk ma być położony na potrzeby dzieci i młodzieży;

 • Szczególne wspieranie grup potrzebujących pomocy (socjalnie lub w inny sposób), aby te z kolei mogły realizować swoje zadania;

 • Stymulowanie aktywnego i kreatywnego zaangażowania w konstruktywną publiczną debatę i pracę na rzecz wzrastającej i pogłębionej demokracji;

 • Wpływanie i kreowanie poczucia odpowiedzialności za działalność za pomocą demokratycznych form pracy organizacji.1. Prowadzą otwartą działalność – wspierają nieformalne, codzienne spotkania ludzi o rożnych rodowodach kulturowych i życiorysach. Osoby należące do mniejszości społecznych powinny mieć zapewnione warunki do autonomicznego rozwoju i poszanowanie swoich praw. Otwarta działalność powinna być adresowana do grup, które nie są przyzwyczajone do organizowania się. W szczególności dzieci i młodzież powinny otrzymywać pomoc od personelu Centrum w formułowaniu celów i rozwijaniu swoich możliwości.

 • 1. Prowadzą otwartą działalność – wspierają nieformalne, codzienne spotkania ludzi o rożnych rodowodach kulturowych i życiorysach. Osoby należące do mniejszości społecznych powinny mieć zapewnione warunki do autonomicznego rozwoju i poszanowanie swoich praw. Otwarta działalność powinna być adresowana do grup, które nie są przyzwyczajone do organizowania się. W szczególności dzieci i młodzież powinny otrzymywać pomoc od personelu Centrum w formułowaniu celów i rozwijaniu swoich możliwości.

 • 2. Praca wspólnoty tworzącej Centrum powinna być mocno zakorzeniona w środowisku lokalnym, aby było otwarte na potrzeby i inicjatywy wychodzące od ludzi poszkodowanych. Osiągnięciu tego celu służą wizyty pracowników organizacji w mieszkaniach osób potrzebujących pomocy. Centra mobilizują członków społeczności lokalnej do samopomocy. Personel Centrum powinien rozwijać współpracę z różnymi związkami i uczestnikami społecznymi • 3. Edukacja publiczna – pracownicy centrów są również publicznymi edukatorami. Ich zadaniem jest promowanie rozwoju osobistego, jakości życia i gotowości do działania pojedynczych jednostek. Środowisko stworzone wokół Centrum powinno stymulować ludzi do krytycznej debaty społecznej i sprawić, by aktywnie przyczyniali się do zmian, które wspólnie uzgodnili.Spośród wszystkich krajów G20, Indie, które szczycą się mianem największej demokracji świata, zostały uznane za najgorsze miejsce dla kobiet?

 • Spośród wszystkich krajów G20, Indie, które szczycą się mianem największej demokracji świata, zostały uznane za najgorsze miejsce dla kobiet?

 • Kobiety w Indiach są sprzedawane jak przedmioty, wydawane za mąż w wieku 10 lat, a niektóre są palone żywcem lub zmuszane do niewolniczej pracy.

 • Z badań przeprowadzonych przez Lancet wynika, że w ciągu ostatnich 30 lat aż 12 mln kobiet zostało poddanych aborcji tylko dlatego, że miały urodzić dziewczynkę, bo społeczeństwo preferuje chłopców. Dlaczego pozwala się na takie traktowanie?Skala zjawiska jest zatrważająca. Liczba przestępstw popełnianych wobec kobiet (gwałty, porwania, molestowanie seksualne, pobicia i inne) wyniosła w 2011 roku ponad 228 tysięcy. 24 tys. spośród nich to gwałty (dziesięciokrotnie więcej niż w latach '70). Wyliczono, że w Indiach, średnio co 20 minut kobiety padają ofiarą tego czynu. W większości przypadków ofiary dobrze znają sprawców.

 • Skala zjawiska jest zatrważająca. Liczba przestępstw popełnianych wobec kobiet (gwałty, porwania, molestowanie seksualne, pobicia i inne) wyniosła w 2011 roku ponad 228 tysięcy. 24 tys. spośród nich to gwałty (dziesięciokrotnie więcej niż w latach '70). Wyliczono, że w Indiach, średnio co 20 minut kobiety padają ofiarą tego czynu. W większości przypadków ofiary dobrze znają sprawców.

 • Eksperci podkreślają, że skala zjawiska jest niedoszacowania, a prawdziwa liczba gwałtów znacznie wyższa. Przyczyną rzadkiego zgłaszania przestępstw na tle seksualnym, jest głównie stygmatyzacja ofiar oraz obojętność społeczeństwa wobec cierpienia kobiet.Został powołany w 2006 roku w rejonie rolniczym.

 • Został powołany w 2006 roku w rejonie rolniczym.

 • Sampat Pal stanęła w obronie sąsiadki.

Obecnie Gulabi Gang skupia 20 tysięcy członkiń i stanowi siłę z którą liczą się politycy.

 • Obecnie Gulabi Gang skupia 20 tysięcy członkiń i stanowi siłę z którą liczą się politycy.

 • Posiada wsparcie zagranicznej organizacji non profit, która zbiera fundusze na organizowanie szkół i tworzenie miejsc pracy.

 • Aktywność społeczna kobiet w Polsce

 • – pytanie o model i kierunek działań !!!

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə