XəSTƏxana təQDİmat və XƏSTƏ salamatliq kitapçasiYüklə 191,8 Kb.

tarix26.03.2018
ölçüsü191,8 Kb.


 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       1 / 18 

 

XƏSTƏXANA TƏQDİMAT VƏ XƏSTƏ SALAMATLIQ KİTAPÇASI 

GƏNCƏ BEYNƏLXALQ XƏSTƏXANASINA XOŞ GƏLDİNİZ ............................................................ 3

 

1. BAXIŞI ...................................................................................................................................................... 3 

2. MİSSİYA .................................................................................................................................................. 3

 

3. DƏYƏRLƏR: ............................................................................................................................................ 3 

4. KEYFİYYƏTİN İDARƏETMƏSİ ........................................................................................................... 3

 

5. VERİLƏN XİDMƏTLƏR VƏ İŞ SAATLARI ........................................................................................ 4 

6. XİDMƏT GÖSTƏRƏN ŞÖBƏLƏR VƏ LOKALİZASİYA İNFORMASİYASI ................................... 4

 

7. BAXIM GƏBUL ETMƏK PROSESİ....................................................................................................... 4 

7.1. MÜRACİƏT VƏ XƏSTƏ QƏBUL PROSEDURLARI ................................................................... 4

 

7.1.1. Randevunun (həkimlə görüşün) Alınması ................................................................................... 4 

7.1.2. Xəstə Qəbul Prosedurları ............................................................................................................ 4

 

7.1.3. Yatış Prosedurları ........................................................................................................................ 5 

7.1.4.  Məlumatlandırma və Razılıq ...................................................................................................... 5

 

7.1.5.  Xəstə Kimlik(İD) Bilərziyi ......................................................................................................... 5 

7.1.6. Otağınız ....................................................................................................................................... 6

 

7.1.7.  İşçinin Şəxsiyyət Kartı ............................................................................................................... 6 

7.1.8. Evdə İstifadə etdiyiniz Dərmanlar ............................................................................................... 6

 

7.2.  XƏSTƏXANADA HƏYAT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏLUMATLARI ...................................... 6 

7.2.1. Müalicə və Baxım Qrupunuz ...................................................................................................... 6

 

7.2.2. Yatağın İdarə olunması(pultı) ..................................................................................................... 7 

7.2.3. Tibbi Cihazlar .............................................................................................................................. 7

 

7.2.4. Yıxılma və Xəsarətlərin Qarşısını Alınması ............................................................................... 7 

7.2.5. İnfeksiyaya Nəzarət və Gigiyena ................................................................................................ 9

 

7.2.6. Dərman Səhvlərinin Qarşısının Alınması ................................................................................... 9 

7.2.7. Pəhriz Səhvlərinin Qarşısının Alınması .................................................................................... 10

 

7.2.8. Təhlükəsiz Cərrahiyyə ............................................................................................................... 10 

7.2.9. Ağrı İdarəetməsi ........................................................................................................................ 11

 

7.2.10. Müalicə Planında İştirak .......................................................................................................... 11 

7.2.11. Xəstə Hüquqları və Vəzifələri ................................................................................................. 12

 

7.2.12. Təhlükəsizliyiniz Üçün ........................................................................................................... 12 

7.3. EVƏ YAZILMA .............................................................................................................................. 13

 

7.4. DİQƏR MƏLUMATLAR ................................................................................................................ 13 

7.4.1. Tibbi Qeydləriniz, Tədqiq Nəticələriniz ................................................................................... 13

 

7.4.2. Məlumatın Paylaşılması ............................................................................................................ 14 

7.4.3. Şəxsi və Qiymətli Əşyalarınız ................................................................................................... 14

 

7.4.4. İbadət otağı ................................................................................................................................ 14 


 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       2 / 18 

 

7.4.5. Orqan Donorluğu ....................................................................................................................... 14 

7.4.6. Siqaret İstifadəsi ........................................................................................................................ 15

 

7.4.7. Təhlükəsizlik Xidmətləri ........................................................................................................... 15 

7.4.9. Təmizlik Xidmətləri .................................................................................................................. 15

 

7.4.10. Yiyəcək və İçəcək Xidmətləri ................................................................................................. 15 

7.4.11. Telefon Xidmətləri .................................................................................................................. 16

 

7.4.12. İnternet Xidmətləri .................................................................................................................. 16 

7.4.13. Ödənişlər ................................................................................................................................. 16

 

7.4.14. Ziyarət Siyasətimiz .................................................................................................................. 16 

7.4.15. İrad və Təklifləriniz ................................................................................................................. 17

 

8. EHTİYACINIZ OLA BİLƏCƏK TELEFON NÖMRƏLƏRİ ............................................................... 17 

9. XƏSTƏXANAYA NƏQLİYYAT .......................................................................................................... 17

 

9.1. Şəxsi Nəqliyyat ilə Çatma ................................................................................................................ 17 

9.2. Sərnişin Nəqliyyatı ........................................................................................................................... 17

 

9.3. Hava Limanı ..................................................................................................................................... 18 

Digər Şəhərlərdən gələcək xəstələrimiz üçün ən yaxın havalimanı Gəncə Hava limanıdır. .................. 18

 

10. HOTEL EHTİYACINIZ ....................................................................................................................... 18 

 

 

  

 

  

 

  

  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       3 / 18 

 

GƏNCƏ BEYNƏLXALQ XƏSTƏXANASINA XOŞ GƏLDİNİZ 

Xəstəxanamızda olduğunuz müddətdə özünüzü rahat və etibarlı hiss etməniz bizim üçün çox 

əhəmiyyətlidir. Birlikdə keçirəcəyimiz bu prosesi rahat və problemsiz hala gətirə bilmək, bütün 

suallarınıza  cavab  verə  bilmək  və  sizə  yol  göstərmək  məqsədiylə  bu  məlumat  kitabçasını 

hazırladıq. 

Hədəfimiz  xəstəxanamızdan  keyfiyyətli  və  etibarlı  bir  səhiyyə  xidməti  almış  olaraq 

ayrılmağınızdır.  Xəstə  məmnuniyyəti  və  xəstə  təhlükəsizliyi  qurumumuzun  əsas 

prinsiplərdəndir. 

Bizi seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik. 1. BAXIŞI 

Baxışı:  Gəncə  Beynəlxalq  Xəstəxananın  baxışı:  Klinik  nəticələr,  xəstə  təcrübəsi,  xəstə  və 

işləyən  təliminə  görə  Azərbaycanın  və  dünyanın  lider  təşkilatlarından  olmaq,  Azərbaycanın 

səhiyyə sisteminin inkişafına kömək etmək və dünya tibbinin Azərbaycanda ən yaxşı səviyyədə 

həyata keçirilməsini təmin etmək. 

2. MİSSİYA 

Gəncə  Beynəlxalq  Xəstəxananın  missiyası  xəstələrə  beynəlxalq  standartlarda  diaqnostik, 

müalicə  və  baxım  xidməti  təmin  etmək  və  bu  məqsədlə  işçilərinin  peşə  biliyi  və  bacarığını 

davamlı artırmaqdır. 3. DƏYƏRLƏR:  

Gəncə Beynəlxalq Xəstəxananın dəyərləri beş başlıq altında toplanmışdır. 

Keyfiyyət;  Yüksək  standartlarda  tibbi  xidmət  vermək  və  bunu  davam  etdirə  bilmək  üçün, 

performansımızı davamlı ölcər və ölçü nəticələrini davamlı yaxşılaşdırır. 

Yenilik; Tibbdəki dəyişmə və yenilikləri izlər, hər zaman daha yaxşısını məqsədə qoyarıq. 

Komanda  İşi;  Missiyamızı  reallaşdırmaq,  xəstə  və  işçilərimizə  fayda  vermək  məqsədi  ilə 

əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi edirik. 

Xidmət; Xəstə və işçilərimizin gözləntilərini və rifahını artırmaq üçün cəhd edirik və etibarlı 

bir mühüd yaradırıq. Cəmiyyətin səhiyyə xidməti standartını yüksəldərək Azərbaycan səhiyyə 

sistemini ən yüksək səviyyəyə qaldıraraq daimiliyini təmin etməyi məqsəd qoyuruq. 

Etika; Dürüstlük, anonimlik, təhlükəsizlik, sayğı, şəffaflıq öhdəliyi ilə professional standartlara 

və etik prinsiplərə uyğun xidmət veririk. 4. KEYFİYYƏTİN İDARƏETMƏSİ  

Xəstəxanamızda verilən xidmətlərin inkişafı və  məhsuldarlığın  (performansın) artırılmasının 

təmin edilməsi, Sizə- dəyərli xəstələrimizə daha yaxşı xidmət verə bilmək məqsədiylə yüksək 

səviyyədə keyfiyyət siyasəti həyata keçiririk. Xəstəxanamızın sahib olduğu sənədlər; 
 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       4 / 18 

  

Hematologiya  Mərkəzimiz  EBMT  European  Bone  Marrow  Tranplantation  (Avropa 

Sümük İliyi Transplantasiya) dərnəyi tərəfindən Akkreditasiya edilmişdir. 

5. VERİLƏN XİDMƏTLƏR VƏ İŞ SAATLARI 

Stasionar  müalicə  şöbələrimiz  və  Təcili  Yardım  Xidməti  7  gün  /  24  saat  xidmət  göstərir. 

Poliklinikalarımız həftə içi 09: 00-18: 00, həftə sonu Şənbə: 09: 00-14: 00 arası xidmət göstərir. 

Poliklinik müayinələr üçün xəstəxanamızdan həkimlə görüş ala bilərsiniz.  6. XİDMƏT GÖSTƏRƏN ŞÖBƏLƏR VƏ LOKALİZASİYA İNFORMASİYASI 

 

STASİONAR XƏSTƏ 

MƏRTƏBƏLƏRİ 

 

2.  MƏRTƏBƏ  Stasionar Şöbə 

POLİKLİNİKALAR 

 

 

 Ambulator Xəstə Poliklinikaları 

 

Təcili Yardım 1. MƏRTƏBƏ 

İdarə 


 

Kafeteriya 

 

 Laboratoriyalar 

 

Radiologiya (-)1.  MƏRTƏBƏ 

Aməliyyathanə 

 

Reanimasiyada  

Reanimasiyada yeni dogulmuş  

7. BAXIM GƏBUL ETMƏK PROSESİ 

7.1. MÜRACİƏT VƏ XƏSTƏ QƏBUL PROSEDURLARI 

7.1.1Randevunun (həkimlə görüşün) Alınması 

Klinikamızda  diaqnostik  və  müalicə  xidmətlərindən  faydalanmaq  üçün 

www.gbx.az

  saytına 

girərək online həkimlə görüş (randevu) ala bilərsiniz və ya +9922 255 38 38 və +9922 2558383 

nömrəli telefonla bizlərə müraciət edə bilərsiniz.   7.1.2. Xəstə Qəbul Prosedurları 

Xəstəxanamıza gəldiyinizdə sizləri xəstə təmsilçilərimiz qarşılayacaq və qəbul prosedurlarınız 

başlanacaqdır.  Prosedurlara  başlamaq  üçün  vəsiqəniz  və  varsa  özəl  tibb  sığorta  kart 

məlumatlarınızın  yanınızda  olması  lazımdır.  Azərbaycanca  bilməyən  xəstələrimiz  üçün 

xəstəxanamız tərəfindən tərcüməçi təmin edilir. 

  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       5 / 18 

 

Yaşlı və Əlil Xəstələr 

Xəstəxanamızda yaşlı və əlil xəstələrimizin tibb xidmətlərinə daha rahat və sürətli bir şəkildə 

çatması üçün lazımlı tədbirlər görülmüşdür. Xəstəxanamızda yaşlı və əlillər üçün həkimlə görüş 

prioriteti, əlillər ücün ayaq yolu, əlillər otağı və avtopark sahəsi mövcuddur. Təkərli kreslo və 

ya porter  ehtiyacınızı xəstə məsləhətcisinə bildirə bilərsiniz. 7.1.3. Yatış Prosedurları 

 Xəstəxanamızda  yatış  qərarını  həkiminizlə  birlikdə  verdikdən  sonra  lazımlı  yatış  prosesleri 

proseduru  başlanır.  Özəl  tibbi  sığortanız  varsa  və  ya  razılaşması  olan  təşkilat  vasitəsi  ilə 

xəstəxanamıza gəlirsizsə əlaqədar sığorta şirkəti / təşkilatdan təsdiq alınnandan sonra lazımlı 

məlumatlandırma  edilir.  Əgər  ödənişli  xəstə  statusundasınızsa  ödəniş  mövzusunda 

məlumatlandırma edilir və lazımlı avans alındıqdan sonra stasionarda yatışınız təmin edilir. 7.1.4.  Məlumatlandırma və Razılıq 

Xəstəxanamızda  xəstələrimizə  müalicələri  əsnasında  tətbiq  olunacaq  riskli  invaziv 

müdaxilələrə istiqamətli məlumatlandırılmış razılıq formaları təşkil olunmuşdır. Bu formalarda 

proseduru  kimin  edəcəyi,  prosedurun  riskləri,  faydaları  və  alternativləri  açıqlanmışdır. 

Formalarda ayrıca həkimə və xəstəyə aid ümumi məlumatlar (adı, soyadı, ünvanı) və prosedur 

məlumatları  (tarix,  saat  və  imzaları)  var.  Xəstələrdən  və  ya  razılıq  verməyə  səlahiyyətli 

şəxslərdən  razılıq  alınarkən  "oxudum,  başa  düşdüm,  qəbul  edirəm"  yazması  və  imzalaması 

tələb  olunur.  Xəstə  bu  prosedurları  başladıqdan  sonra  da  razılıq  verdiyi  tətbiqi  rədd  etmə 

hüququna sahibdir. Rədd etdiyində də xəstənin ilk razılıq verdiyi kimi bunu da  yazılı olaraq 

bəyan etməsi lazımdır. 7.1.5.  Xəstə Kimlik(İD) Bilərziyi 

 Xəstəxanamızda yatdığıniz müddətdə sizlərə adınız, soyadınız, sizin üçün təyin olunan nömrə 

və  doğum  tarixi  məlumatlarınızın  olduğu  bir  bilərzik  taxılacaq.  Bu  bilərzik  sizə  ediləcək 

prosedurdan  əvvəl  tibb  işçilərinin  təsdiqləmə  edə  bilmələri  baxımından  əhəmiyyətlidir.  Bu 

səbəblə sizlərə özəl bilərziklərinizi evə yazılma prosedurları bitənə qədər çıxartmayınız. Kimlik 

bilərziyindəki  məlumatları  kontrol  ediniz  və  düzğün  məlumatların  yazılı  olduğundan  əmin 

olunuz. 

 

  

  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       6 / 18 

 

7.1.6. Otağınız 

Otağınıza qəbul edildikdən sonra tibb bacısı tərəfindən sizə otağınızdakı əşya və avadanlıqların 

təqdimi ediləcəkdir. İnfeksiya yaranmasına təsiri səbəbiylə otağınızda yemək saxlamamanızı 

xüsusi  xahiş  edirik.  Otağınızda  olan  televizorun  səsinin  digər  xəstələri  narahat  etməyəcək 

səviyyədə  olması  vacibdir.  Bundan  əlavə  sağlamlığınız  və  təhlükəsizliyiniz  üçün  otaqlarda 

siqaret çəkməyin, başqalarına da icazə verməyiniz. 

7.1.7.  İşçinin Şəxsiyyət Kartı 

 Xəstəxanamızda  çalışan  hər  kəs  şəkilli,  adı,  soyadı  və  vəzifə  məlumatlarının  yer  aldığı 

şəxsiyyət  kartı  daşımaqdadır.  Klinikamızda  şəxsiyyət  kartını  daşımayan  şəxslərə  körpənizi, 

uşağınızı,  yaşlı  və  /  və  ya  əlil  xəstələrinizi  əmanət  etməyin,  sağlamlıq  məlumatlarınızı 

paylaşmayınız. Vəziyyəti dərhal xəstəxana səlahiyyətlilərinə bildiriniz. 

7.1.8. Evdə İstifadə etdiyiniz Dərmanlar 

Tibb işçiləri tərəfindən evdə istifadə etdiyiniz dərmanlar sorğu-sual olunacaqdır. Bu dərmanlar 

haqqında tam məlumat verməniz vacibdir. Yanınızda dərman gətirmisinizsə bu dərmanları evə 

yazılanda geri almaq  ücün baxımınızdan məsul qrupa təslim edin. Bütün dərmanlar sizlərə tibb 

bacılarımız  tərəfindən  veriləcəkdir.  Tibb  bacılarımızın  məlumatı  olmadan  dərman  istifadə 

etməyiniz. Hər hansı bir dərmana qarşı allergiyanız varsa bunu bildirməyi unutmayınız. 7.2.  XƏSTƏXANADA HƏYAT VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏLUMATLARI 

7.2.1Müalicə və Baxım Qrupunuz 

Xəstəxanada  olduğunuz  müddət  ərzində  baxım  və  müalicənizə  qatılmaq  ücün  təcrübəli  bir 

qrupumuz  mövcuddur.  Bu  qrupda  müalicə  və  baxımınızdan  birinci  dərəcədə  məsul  olan 

həkiminiz,  konsultan  həkimləriniz,  tibb  bacınız,  dietoloqunuz,  fizioterapevtiniz  və  digər 

səhiyyə işcilərimiz iştirak edir. Baxımınızdan məsul qrupumuz sizə özlərini tanıdacaglar. Qrup 

üzvlərimizi eyni zamanda üzərlərində olan şəxsiyyət kartlarından da tanıya bilərsiniz. Baxım 

qrupumuz  ilə  bütün  narahatlıqlarınızı  paylaşa  bilərsiniz,  maraqlandığınız  sualları  soruşa 

bilərsiniz. Şüurlu xəstə olaraq qrupumuzun bir üzvü olmanız bizim üçün əhəmiyyətlidir. Həkimlər 

Yatışınıza qərar verən və müalicənizi öhdəsinə götürən həkim, məsul həkiminiz olaraq sizi hər 

gün  ziyarət  edəcəkdir.  Bunun  xaricində  mütəxəssiz  həkimlər  də  lazım  olduqda  sizinlə 

maraqlana  bilər.  Xəstə  hüquqlarının  həyata  keçirilməsi  mövzusuna  diqqət  göstərən 

xəstəxanamızda həkiminizi seçmə haqqınız var.  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       7 / 18 

 

Yatış  prosedurlarınız  tamamlandıqdan  sonra  həkiminiz  tərəfindən  bir  sıra  hazırlıq  (sizə vəziyyətinizlə əlaqədar suallar soruşmaq, bunları qeyd altına almaq, tədqiq prosedurları və s.) 

ediləcəkdir. Sizə soruşulan suallara düzqün və dəqiq cavablar verməniz müalicə və baxımınızın 

düzqün tənzimlənməsində böyük əhəmiyyət daşıyır. 

 

Tibb Bacıları 

Tibb bacınız günün müəyyən saatlarında sizi ziyarət edəcəkdir. (Baxım və müalicə zamanları 

və  s.)  Xəstəxanada  olduğunuz  müddətdə  vəziyyətinizdəki  ən  kiçik  dəyişikliyi,  əhəmiyyətsiz 

olduğunu düşünsəniz belə, xahiş edirik tibb bacınıza bildiriniz. 7.2.2. Yatağın İdarə olunması(pultı) 

Yatağınızın yan başında tibb bacısı çağırış zəngi var. Tibb bacınızı çağırmaq istədiyinizdə bu 

avadanlığı  istifadə  edə  bilərsiniz.  Yatağınızın  başına  endirib  qaldırma  kimi  prosedurları  da 

yataq kənarındakı “ok” işarələri köməyi ilə edə bilərsiniz. 7.2.3. Tibbi Cihazlar 

 Otağınızda siqnal verən bəzi tibbi avadanlıqlar ola bilər. Bu avadanlıqların səsi narahat edici 

olsa belə özünüz səsini kəsməyiniz və bu avadanlıqlara hər hansı bir müdaxilə də etməyiniz. 

Əlaqədar tibb işcinin gəlməsini gözləyiniz. 7.2.4. Yıxılma və Xəsarətlərin Qarşısını Alınması 

Keçirdiyiniz əməliyyat ya da xəstəlikdən sonra yaxşılaşma dövründə normadan daha az gücə 

sahib  olursuz.  Bu  da  yıxılma  və  xəsarət  almaq  riskinizin  artmasına  səbəb  olur.  Yıxılma 

nəticəsində  fiziki  zərər  görə  biləcəyiniz  kimi  yeni  bir  müdaxilə  lazım  ola  bilər  ya  da 

xəstəxanada qalma müddətiniz uzana bilər. 

Xəstəxanamızda  xəstələrimiz  ilk  olaraq xəstəxanaya  qəbul  edildiklərində  və  periodik  olaraq 

yıxılma riski baxımından dəyərləndirilir. 

Yıxılma və xəsarətlərdən qorunmaq ücün xahiş edirik aşağıdakı təkliflərə riayət ediniz. 

 

Xəstəxana  və  ya  bir  səhiyyə  quruluşunda  gəzərkən  və  ya  hərəkət  edərkən  daha  çox diqqət veriniz. 

 Xəstəxanadakı yatağınız evdəki yatağınızdan daha yüksək ola bilər. Ayağa qalxmadan 

əvvəl barmağlarınızın uclarıyla basdığınız yeri hiss etdiyinizdən əmin olun. 

 

Yaşlı xəstələr, kimyaterapiya müalicəsi alan xəstələr, qan durulaşdırıcı və ya ağrı kəsici qəbul edənlər daha cox yıxılmaq və xəsarət almaq riski daşıyırlar. 


 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       8 / 18 

  

Ehtiyacınız  ola  biləcək  əşyalarınızı  yaxın  qoyunuz  ki  onlara  əl  uzadmaq 

məcburiyyətində qalmayasınız. 

 Yatağınızın başında və ayaq yolunda çağırış zəngi var. Tibb bacısı köməyinə ehtiyacınız 

olanda və təcili vəziyyətlərdə çağırış zəngini istifadə edin. 

 

Əgər tək başına gezə bilməyəcəyinizi hiss edirsinizsə kömək istəyiniz. Sizə köməksiz qalxmamaq deyildisə özünüzü yaxşı hiss etsəniz belə kömək istəyiniz. 

 Yataqdan qalxmadan əvvəl bir müddət oturaq vəziyyətdə gözləyib baş qicəllənməniz 

yoxsa qalxmağa cəhd edin. 

 

Rahat  gezə  biləcəyiniz  və  sürüşkən  olmayan  başmaqları  seçiniz.  Çılpaq  ayaqla gezməyiniz. 

 Yerə  yemək,  su  və  oxşar  sürüşməyə  səbəb  ola  biləcək  mayelər  tökülə  bilər.  Bu 

vəziyyətdə təmizlənməsi üçün dərhal çağırış zənginə basın. 

 

Yaş döşəmə xəbərdarlıqlarını nəzərə alınız.  

Xəstəxanada  təkərli  bir  çox  əşya  var.  Yataqlar,  masa,  kreslo,  məhlul  asqıları  kimi. Bunlara söykənməyınız. 

 Yataq  kənarlarınız  qaldırılıbsa  bu  təhlükəsizliyinizi  təmin  etmək  üçündür.  Yataqdan 

durduğunuz  zaman  yataq  kənarlarının  üzərindən  atlamağa  ya  da  yan  hissəsindən 

çıxmağa çalışmayınız. 

 Yixilmalar böyük əksəriyyətlə duşa girərkən olur. 

 Gəbul  etdiyiniz  müalicə  və  ya  dərmanların  nəticəsində  duşu  və  tualeti  əvvəlki 

vəziyyətdən daha tez-tez və ya daha təcili istifadə etməniz lazım ola bilər. 

 

Ayaq yoluna getmək üçün sonuncu ana qədər gözləməyin.  

Tibb bacınızın tərəfindən tək duşa / ayaq yoluna getməməyimiz deyildisə xahiş edirik bu xəbərdarlığa riayət ediniz. 

 Duşa girməzdən əvvəl döşəməni kontrol edərək yaş olmadığından əmin olun. 

 Duşda  özünüzü  yaxşı  hiss  etmədiyinizdə,  unitaza  yaxın  olan  çağırış  zəngini  istifadə 

edərək kömək istəyiniz. 

 

Sizə  əməliyyatdan  sonra  ağrı  cihazı  tətbiq  oluna  bilər.  Bu  vəziyyətdə,  hissiyatsızlıq olarsa qalxmadan əvvəl mütləq tibb bacınızdan kömək istəyiniz. 

 Otağınızda  gəzməyinizə  maneə  törədəcək  və  /  və  ya  yıxılmanıza  səbəb  ola  biləcək 

lazımsız əşyalar saxlamayanız. 
 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       9 / 18 

  

Köməklə  yeridiyiniz  hallarda,  infuzomat  kimi  bir  cihaz  ilə  yeriyirsinizsə  daha  da 

diqqətli olunuz. Özünüzü yaxşı hiss etməzsəniz yeriməyə davam etməyin, sizə yardım 

edən tibb işçisinə bildirin və yeriməyinizi dayandırınız. 7.2.5. İnfeksiyaya Nəzarət və Gigiyena 

Əl  yumaq  mikroblardan  və  infeksiyalardan  qorunmanın  ən  əhəmiyyətli  faktorudur. 

Infeksiyaların yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə xəstəxanamızda müalicə xidmətlərinin 

təqdim  edildiyi  hər  yerdə əl  yumaq  yerləri və əl dezenfektorlar var. Tibb  işciləri sizə tətbiq 

olunacaq  hər  cür  müayinə  baxım  və  müalicədən  əvvəl  və  sonra  əllərini  yuyacaq  və  ya  əl 

dezenfektoru  istifadə  edəcəklər.   Bu mövzuda  xəstəxanamızın  İnfeksiyaya  Nəzarət  Komitəsi 

tərəfindən hazırlanan əl yumaq məlumat kitabcaları var. Siz də xəstəxanada olduğunuz müddət 

ərzində əl gigiyenasına diqqət yetirin. 

İnfeksiya yoluxmasında digər bir əhəmiyyətli mənbə ziyarətçilərinizidir. Bu məqsədlə

 Kurum tərəfindən təyin olunan ziyarət saatlarına riayət ediniz. 

 Ziyarət  müddətinin  qısa  olmasına  və  otaqda  çox  sayda  ziyarətçi  olmamasına  diqqət 

ediniz. 


 

Qrip, soyuqdəymə və s yoluxucu xəstəliyi olanların ziyarətinə mane olunuz.  

Başqa otağa aid olan kreslo, stul və s. əşyaları otağınıza gətirməyiniz.  

Çiçəklər  mikrob  yoluxma  mənbəyi  olacağından  otaq  xaricində  saxlanılmalıdır.  Sizi ziyarət edən şəxslərdən əllərini yumasını istəyiniz. 

Tibb işçilərinin lazım olan vəziyyətlərdə təklif etdiyi qoruyucu avadanlığın istifadəsinə diqqət 

edilməlidir. 

7.2.6. Dərman Səhvlərinin Qarşısının Alınması 

Xəstəxanamızda olduğunuz müddət ərzində istifadə etdiyiniz dərmanları və etibarlı istifadəsini 

bilməniz bizim üçün əhəmiyyətlidir. Bunun üçün xahiş edirik aşağıdakı təkliflərə riayət ediniz. 

 Müalicə planınızın təşkilindən əvvəl, həkiminizin və tibb bacısının sizə verdiyi suallara 

düzqün  və  diqqətli  cavab  veriniz.  Xüsusilə  daha  əvvəlki  alergiyalarınız  və 

reaksiyalarınız haqqında məlumat verməyi unutmayın. 

 İstifadə etdiyiniz dərmanların, bitki mənşəli dərmanlar və vitaminlər də daxil olmaqla 

siyahısını həkiminizə veriniz. 

 

Hansısa  bir  dərman  haqqında  şübhəyə  düşsəniz  həkiminizdən  /  tibb  bacınızdan soruşunuz. 


 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       10 / 18 

  

Dərmanlarızın, qidalarla və ya gələcəkdə gəbul edəcəyiniz digər dərmanlarla ola biləcək 

qarşılıqlı təsiri haqqında məlumat alınız. 

 Tibb bacınızın və ya həkiminizin, dərmanınızı vermədən əvvəl kimlik bilərzikliyinizi 

kontrol etdiklərindən və adınızı soruşduqlarından əmin olunuz. 

 

Həkiminizdən  yeni  bir  dərmanın  necə  fayda  verəcəyini  soruşun.  Dərmanınızın  ola biləcək əlavə təsirləri haqqında məlumat istəyiniz. 

 Düzqünlüyündən əmin olmaq üçün dərmanlarınızı içmədən əvvəl, adını və dozasını tibb 

bacınızdan soruşunuz. 

 

Əgər  sizə  yalnış  dərman  verdiklərini  düşünürsünüzsə  həkim  və  ya  tibb  bacınıza söyləməkdən çəkinməyiniz. 

 Dərman gəbul etdikdən sonra özünüzü yaxşı hiss etmirsinizsə həkim və ya tibb bacınıza 

söyləyin.  Reaksiya  olduğunu  və  ya  dərmanın  əlavə  təsirlərinə  məruz  qaldığınızı 

düşünürsünüzsə dərhal kömək istəyiniz. 

 Əgər sizə damar yolundan dərman verilirsə tibb bacısına bitməsinin nə qədər sürəcəyini 

soruşunuz. Əgər çox sürətli və ya çox yavaş gedirsə xəbərdar edin. 

 

Evə  yazılarkən,  sizə  evdə  istifadə  ediləcəyiniz  dərmanlar  və  istifadə  formaları mövzusunda  təlimat  veriləcək.  Başa  düşmədiyiniz  hər  mövzuda  həkiminizdən  /  tibb 

bacınızdan soruşmaqdan çəkinməyin. 

 

Evə  yazılma  əsnasında  sizə  verilən  resepti  oxuya  bildiyinizdən  əmin  olun.  Bu,  sizin aptekdən düzgün dərman almağınıza yardımcı olacaq. 

7.2.7. Pəhriz Səhvlərinin Qarşısının Alınması 

Sizə  verilən  yeməkdə  sizdə  allergiya  yaradan  bir  qida  olmadığından  əmin  olun.  Varsa 

dəyişdirilməsini tələb ediniz. 

7.2.8Təhlükəsiz Cərrahiyyə 

Xəstəxanamız  əməliyyata  bağlı  xətaların  qarşısının  alınmasında  beynəlxalq  protokolu  təqib 

etməkdədir. Səhiyyə baxım işçilərimizlə aktiv, iştirakçı və məlumatlandırılmış bir üzvü olaraq 

cərrahı müdaxilənizdə həyati vacib rol oynaya bilərlsiniz. 

Daha etibarlı əməliyyat olunmanız üçün edə biləcəkləriniz; 

 Sizin baxımınızdan kimin cavabdeh olduğunu öyrənin. Həkiminiz, tibb bacınız və digər 

işçilərlə görüşərək müalicəniz haqqında məlumat alın. 

 

Personalın hər xəstə baxımından əvvəl və sonra əllərini yuduğuna diqqət ediniz. Bundan əlavə əlcək taxmaları lazımdır. Bu şərtlər xəstəni qorumaq üçün vacibdir. 


 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       11 / 18 

  

Əməliyyatdan əvvəl bir anestezioloq sizi görəcək və tətbiq olunacaq anesteziya metodu 

haqqında sizi məlumatlandıraraq razılığınızı alacaq. 

 Həkiminizə əməliyyatdan əvvəl istifadəsinin dəyandırılmasını tələb edəcək reseptli və 

reseptsiz dərman olub olmadığını soruşun. 

 

Əməliyyatdan  əvvəl  həkiminizdən  nə  yiyə,  nə  içə  biləcəyinizi,  nələri  yeməmək  və içməmək lazım olduğunu öyrəniniz. 

 Əməliyyatdan  əvvəl  dırnaq  lakınızı  siliniz  (əl  və  ayaq).  Bundan  əlavə  makiyaj  da 

etməyin. Dəri və dırnaqlar qan dövranının əhəmiyyətli məlumat vericiləridir. 

 

Sizə tətbiq olunacaq əməliyyatı təsdiqlədiyiniz məlumat formasını imzalayınız.  

Tətbiq  olunacaq  əməliyyatın  növünə  görə  lazımdırsa,  əməliyyatı  reallaşdıracaq həkiminiz, bədəninizdə əməliyyat ediləcək nahiyyəni işarələyə bilər. Bu düzgün orqanın 

əməliyyat ediləcəyinin etibarlığıdır. Düzgün nahiyyənin işarələndiyindən əmin olun. 

 

Əməliyyatdan əvvəl sizin əməliyyat nahiyyəsi və şəxsiyyətiniz təsdiq olunacaqdır.  7.2.9. Ağrı İdarəetməsi 

Ağrı müxtəlif narahatlıqlarda ortaya çıxan, bədənin hər hansı bir nahiyyəsindən qaynaqlanan 

subyektiv  bir  hisdir.  Sağalma  dövründə  ağrının  yox  edilməsi,  yaxşılaşmanı  sürətləndirir  və 

rahat  bir  dövr  keçirmənizi  təmin  edər.  Həkimləriniz  və  tibb  bacılarınız  sizə,  xəstəxanaya 

qəbulda və daha sonra da müəyyən aralıqlarla ağrı mövzusunda suallar soruşacaqlar. Lütfən bu 

suallara doğru və ətraflı cavablar veriniz. 

Ağrınız  ilk  başladığında  nəzarət  altına  alınması  daha  asandır.  Bu  səbəblə  ağrınız  başlar 

başlamaz həkim ya da tibb bacınıza bildirin. Müalicəyə baxmayaraq ağrılarınızda bir azalma 

yoxsa erkən dövrdə müalicə dəyişikliyi edilə bilməsi məqsədiylə bunu təkrar həkim ya da tibb 

bacınıza bildirin. Xəstə kontrol etdiyi ağrı cihazı istifadə edirsinizsə, bunu yalnız xəstə adamın 

istifadə etməsi lazımdır. Yaxınlarınızın bu cihazı istifadə etməsinə izin verməyiniz. 

7.2.10. Müalicə Planında İştirak 

Xəstəxanamızda  olduğunuz  müddətdə  baxım  və  müalicə  xidmətlərində  iştirakınız 

dəstəklənəcəkdir.  Bu məqsədlə ediləcək bütün prosedurlar üçün əvvəldən məlumatlandırılacaq 

və razılığınız alınacaq. Xəstəxanada yatış səbəbinizə uyğun olaraq lazımlı təlimlər tibb işçiləri 

tərəfindən veriləcəkdir. Təlimlər əsnasında təkrarlanmasını  istədiyiniz mövzuları xahiş  edirik 

çəkinmədən bidiriniz. Sağlamlığınız, edilən müalicələr və baxım xidmətləri ilə əlaqədar sual 

soruşmaqdan çəkinməyiniz. 

  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       12 / 18 

 

7.2.11. Xəstə Hüquqları və Vəzifələri 

Xahiş  edirik  Haqlarınız  və  Məsuliyyətləriniz  ilə  əlaqədar  hazırlanan  kitabçamızı  oxuyunuz. 

Kitabça  otağınızda  olan  qovluqların  içində  və  broşur  rəflərində  var.  Bundan  əlavə  tibb 

işçilərindən istəsəniz broşurlarla sizi təmin edəcəklər.Xəstəxanamızla əlaqədar görüş, təklif və 

tələblərinizi xəstə xidmətləri şöbəsinə çatdıra bilərsinizə. Bu şöbədə işləyən işçilərimiz ən qısa 

müddətdə əlaqə yaradıb sizi məlumatlandıracaqlar. 

7.2.12. Təhlükəsizliyiniz Üçün 

Təhlükəsizliyinizi  təmin  etməniz  üçün  haqlarınızı  və  məsuliyyətlərinizi  bilməniz  böyük 

əhəmiyyət  daşımaqdadır.  Təhlükəsiz  bir  mühitdə  olmaq  haqqınızdır.  Bunun  qorunmasına 

yardımcı olmaqsa sizin məsuliyyətinizdədir. 

Xəstəxanamızda  təməl  təlim  ehtiyaclarına  istiqamətli  hazırlanmış  yazılı  materiallar  var.  Bu 

yazılı  materiallar  sizə  tibb  bacısı  tərəfindən  veriləcəkdir.  Bundan  əlavə  broşur  yerlərindən 

özünüz də maraqlandığınız mövzularla əlaqədar broşürlarımızdan istəyə bilərsiniz. 

Xəstəxanamızda olduğunuz müddətdə ehtiyacınıza uyğun təlimlər  səlahiyyət sahələrinə görə, 

həkim, tibb bacısı, dietoloq və fizioterapevt tərəfindən hərtərəfli yanaşma ilə veriləcəkdir. Başa 

düşmədiyiniz mövzuları təkrar soruşmaqdan çəkinməyiniz. 

Aşağıdakı  qaydaları  və  təlimatları  diqqətlə  izləyin  və  lazım  olduğunda  çəkinmədən  sual 

soruşun. 

 

Tibbi  baxım  qrupunun  fəal  üzvü  olun,  suallar  soruşun.  Cavab  kafi  və  aydın  deyilsə təkrar soruşun. 

 Düzgün məlumat verin. 

 Xəstə kimlik bilərziyinizi yatdığınız müddətdə çıxartmayın 

 Yıxılmaqların qarşısını almaq üçün ayağa qalxmadan əvvəl kömək istəyin 

 Ziyarətçilərinizdən əllərini yumasını istəyin. 

 Qulluq  edən  şəxslərdən  əllərini  yumasını  və  ya  əl  dezenfektoru  istifadə  etməllərini 

istəyiniz 

 

Dərmanlarınız ilə əlaqədar maraqlandığınızı soruşun.  

Dietiniz ilə əlaqədar maraqlandığınızı soruşun.  

Müalicəniz ilə əlaqədar maraqlandığınızı soruşun.  

Müalicəniz, dərmanlarınız və tibbi cihazlar mövzusunda personalın verdiyi göstərişlərə riayət ediniz. 

  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       13 / 18 

 

  

7.3. EVƏ YAZILMA 

Evə yazılma qərarınız bir gün əvvəl  ya da xəstəxanadan evə yazıla biləcəyiniz günün səhəri 

həkiminiz tərəfindən veriləcəkdır. Evə yazılandan sonra özünüzə lazım olan qulluğu etməniz 

yaxşılaşma  müddətinizi  sürətləndirəcəkdir.  Bu  səbəblə  müalicə  və  baxımınızı  təmin  edən 

həkim,  tibb  bacısı,  dietoloq  və  fizioterapevtin  təklif  və  xəbərdarlıqlarını  nəzərə  alınız.  Evə 

yazılmadan əvvəl sizə ehtiyacınız olan təlimatlar veriləcək. Bu təlimatların minimum məzmunu 

aşağıdakı kimidir; 

 Evdə istifadə edəcəyiniz dərmanlar 

 Pəhriziniz 

 Fiziki Aktivlik 

 Kontrol müayinə vaxtı 

Həkiminiz xəstəxanadan evə yazılma qərarı verdiyində, olduğunuz şöbədəki cavabdeh işçilər, 

evə  yazılma  prosedurlarıyla  əlaqədar  sizi  Xəstələrin  Evə  Yazılma  Şöbəsinə 

istiqamətləndirəcəklər. Evə yazılma mərhələsində məlumatlarınızın və faktura sənədlərinizin 

araşdırılması, özəl tibb sığortanız varsa sığorta şərtləri təsdiqlənməsi səbəbiylə, prosedurların 

tamamlanması təxminən bir - iki saat çəkə bilər.  

7.3.1. Ambulans Xidməti 

Evə yazılma prosedurları əsnasında  Ambulans xidmətlərimizdən faydalanmaq istəsəniz tibb 

bacınız və ya evə yazılma prosedurlarını davam etdirən işçilərimizə müraciət edə bilərsiniz. 

7.4.

 

DİQƏR MƏLUMATLAR 

7.4.1. Tibbi Qeydləriniz, Tədqiq Nəticələriniz 

 

Xəstəxanada  olduğunuz  müddət  ərzində  edilən  prosedurlara  bağlı  qeydləriniz  ,  test nəticələriniz və s. olduğunuz şöbədə ayrı bir yerdə, evə yazılandan sonra isə arxivdə saxlanılır. 

Xəstənin Xəstəlik tarixində və kompyuterdaki qeydlərini  yalnız mütəxəssiz tibb işçiləri əldə 

edə bilərlər. Xəstə məlumatlarının anonimliyi və təhlükəsizliyi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. 

Xəstəliyiniz ilə əlaqədar hesabatlar yalnız sizə, qanuni nümayəndənizə və təsdiq etdiyiniz şəxsə 

təslim edilir. Telefonla nəticə bildirilməsi edilmir. Sistemdə qeyd olunmuş e-mail ünvanınızdan 

başqa bir e-mail ünvanına nəticə göndərilməz. E-mail ünvanınızın şifrə təhlükəsizliyini təmin 

etməkdən fərdi olaraq siz məsulsunuz.  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       14 / 18 

 

Həkiminiz  tərəfindən  sizlərdən  istənən  tədqiq  və  təhlilləri  etdirməlisiniz.  Tədqiq  və  təhlil nəticələrinizi sizə təyin olunan saatda müayinə olduğunuz poliklinikadan əldə edə bilərsiniz. 

Təhlil  nəticələri  tamamlandıqda,  nəticələr  avtomatik  olaraq  müayinə  olduğunuz  həkimin 

ekranlarına düşür və həkiminiz tərəfindən görülür. 

7.4.2. Məlumatın Paylaşılması 

Xəstə hüquqları lazımi məlumatlarınız üçüncü şəxslər ilə paylaşılmaz. Qanunvericiliyə uyğun 

olaraq bəzi ictimai təşkilatlara məlumatların verilməsi məcburidir. 

Doğum tarixi məlumatı 

Bildirilməsi məcburi olan Xəstəliklərin bildirilməsi 

Stasionar xəstə məlumatları 

Ədliyyə hadisəsi bildirilməsi kimi .. 

7.4.3. Şəxsi və Qiymətli Əşyalarınız 

Xəstəxanaya  gələrkən  xahiş  edirik  lazımlı  və  sizin  üçün  vacib  olan  əşyalarınızı  gətiriniz. 

Mümkünsə  zinət  əşyala  və  ya  coxlu  miqdarda  pulu  yanınızda  saxlamayınız.  Əgər  yanınızda 

qiymətli əşyanız varsa, otağınızdan qısa müddətə ayrıldığınız halda belə ya özünüzlə aparınız 

ya da müşayiətçi / yaxınınıza təslim ediniz. Xəstəxana şəxsiyyət kartı olmayan tanımadığınız 

şəxsləri  otağınıza  buraxmayanız.  Xahiş  edirik  eynək,  protez  dişlər,  eşitmə  cihazı  kimi  fərdi 

əşyalarınızı diqqətli istifadə ediniz və qoruyunuz. Bunları stəkan içində ya da kağıza bükülü 

olaraq saxlamayınız. Xəstəxanamız  Şəxsi  Əşyalarınızla  Bağlı  Məsuliyyət  Daşımır.  Yanında  müşayiətçi  olmayan 

xəstələrimiz yanlarındakı qiymətli əşyaları Təhlükəsizlik  Bölümünə təslim edə bilərlər. Təslim Edilməyən Qiymətli Əşyaların Məsuliyyəti Qəbul Olunmur

7.4.4. İbadət otağı 

Sizin  və  yaxınlarınızın  dini  ehtiyaclarınızı  qarşılamanıza  köməkçi  olmaq  əhəmiyyətli 

vəzifələrimizdən  biridir.  Xəstələrimizin  və  yaxınlarının  ibadətlərini  reallaşdırmaq  üçün 

Klinikamızın  -2-  ci  qatında  ibad  otağımız  mövcuddur.  Bağlı  olduğunuz  inanca  görə  bir  din 

xadimi tələbinizi  tibb bacılarına ya da xəstə əlaqələri personalına bildiriniz. 

7.4.5. Orqan Donorluğu 

Organ  donorluğu  ilə  əlaqədar  bütün  suallarınız  və  maraqlandıqlarınızı  Klinikamızda 

reanimasiyada məsul xəkim ve tıbb bacısına soruşa bilərsiniz.  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       15 / 18 

 

7.4.6. Siqaret İstifadəsi 

Klinikamızda  siqaret  istifadəsi  bağlı  yerlərdə  qadağan  edilmişdir.  Xəstələrimizin  siqaret 

çəkməsinə icazə verilmir. Bu mövzuda həkiminiz ilə görüşə bilərsiniz. 7.4.7. Təhlükəsizlik Xidmətləri 

Sizin - xəstələrimizin, ziyarətçilərimizin və işçilərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün  24 

saat  xidmət  edən  təhlükəsizlik  qrupumuz  mövcuddur.  Ayrıca  təhlükəsizlik  kameraları  ilə 

davamlı izləmə aparılır. Bir əşyanız itdiyində ya da başqasına aid bir əşyanı tapdığınızda lütfən 

təhlükəsizliyə bildirin. 

Yangin  zəlzələ  kimi  təcili  vəziyyətlərdə  xəstəxananın  təxliyyəsi  gərək  ola  bilər.  Belə  təcili 

vəziyyətlərdə  toplaniş  yeri  xəstəxananın  arxa  bağçasındakı  uşaq  əyləncə  parkıdır.  Bu  

vəziyyətlərdə liftdən istifadə etməyiniz. Cıxış işarələrini təqib edərək toplanış yerinə gediniz. 

Yeriyə  bilməyən  xəstələrimizə  xəstəxana  təxliyyə  qrupu  yardımçı  olacaq.  Lutfən  bu  kimi 

vəziyyətlərdə çaxnaşma yaratmayın və verilən göstərişlərə tabe olunuz. 7.4.9. Təmizlik Xidmətləri 

Otaq təmizliyiniz günün müəyyən saatlarında bu sahədə təcrübəli bir təmizlik qrupu tərəfindən 

həyata keçiriləcəkdir. Təmizlik əsnasında yaş döşəmə xəbərdarlıqlarına diqqət edin. Təmizlik 

zamanları xaricində yerə hər hansı bir şey töküldükdə lütfən  tibb bacılarına təmizlik qrupu ilə 

əlaqəni  təmin  etməsi  üçün xəbər veriniz. Otaq təmizliyi  xaricindəki  gigiyenik  ehtiyaclarınız 

(yataq dəyişməsi, hamam, fərdi təmizlik və s.) Xidmət personalı və tibb bacılarınız tərəfindən 

qarşılanacaq. 

7.4.10. Yiyəcək və İçəcək Xidmətləri 

Stasionar  xəstələrimizin  bütün  yiyəcək  və  içəcək  xidmətləri  xəstəxana  mətbəxindən  təmin 

ediləcəkdir. Bu mövzuda həkimlərimizin tapşırıqları istiqamətində dietoluqunuzun sizin üçün, 

sizin də iştirakinızla təsbit etdiyi pəhriz proqramları olacaqdır. 

Xəstəxanamıza kənardan yemək sifariş etməyiniz. Yeməklərinizin qızdırilması tələbinizi tibb 

bacınıza çatdıra bilərsiniz. Yemək Saatlarımız; 

Səhər yeməyi: 07:30-08:00 

Günorta Yeməyi: 12:00-12:30 

Axşam Yeməyi :18:00-18:30 

Müşayiətçi,  yeməyimiz  ödənişli  olduğundan  yemək  istəyinizi  xahiş  edirik  tibb  bacısına 

bildiriniz. 
 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       16 / 18 

 

Ziyarətçi  və  müşayiətçiləriniz  içəcək  və  yüngül  yeməklər  üçün  giriş  mərtəbəsində  olan kafeteriya xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. 

Kafeteriya 

Kafeteriya 07:00-24:00 saatlar arasında xidmət edir. 7.4.11. Telefon Xidmətləri 

Otağınızda olan telefon 24 saat çalşır. Xəstəxana içindən edəcəyiniz danışıqlar üçün zənq etmək 

istədiyiniz  şöbənin  nömrəsini  birbaşa  yiğa  bilərsiniz.  Xəstəxanadan  xaricinə  stasionar 

telefonlardan    zənq  etmək  istəsəniz  9-u  basaraq  telefonu  baglaya  bilərsiniz.  Bu  danışıqların 

ödəməsi faturaniza əlavə ediləcəkdir. 

7.4.12İnternet Xidmətləri 

Xəstəxanamızda  kabelsiz  şəbəkə  ilə  internetə  bağlana  bilərsiniz.  Kabelsiz  şəbəkə  şifrəli 

oluğundan məlumat üçün məsləhətçiylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 

7.4.13. Ödənişlər 

Xəstələrin  Evə  yazılma  şöbəsi  alacağınız  xidmətlərin  ödəməsi  haqqında  məlumat  sahibidir, 

xahiş edirik xidmət almadan əvvəl ödəcəyiniz məbləği və əhatəsini başa düştüyünüzdən əmin 

olun.  Müalicə  xərcləriniz  üçün  xəstəxanadan  evə  yazılma  faturanızdan  çıxılmaq  şərtilə  bir 

miqdar avans alınmaqdadır. Uzun sürən yatışlardasa ara ödənişlər alınır. 

Özəl tibbi sığorta varsa xəstəxanamızın razılaşması olub olmadığını xəstə hesablarından öyrənə 

bilərsiniz. 

7.4.14. Ziyarət Siyasətimiz 

 Xəstə  şöbələrində  10.00-20.00  saatları  arasında  ziyarət  edilə  bilər.  Bu  saatlar 

xəstələrimizin baxım və yuxu zamanları nəzərə alınaraq təşkil edilib. 

 

Özəl xidmətlərdə və şöbələrdə ziyarət həkim icazəsinə bağlıdır.  

Xəstə baxımından təhlükəli ola biləcək vəziyyətlərdə ziyarət həkim icazəsinə bağlıdır.  

Ziyarət  saatlarının  xaricində,  təcili  yatmış,  əməliyyat  olacaq  ya  da  olmuş  xəstələr həkimin icazəsi ilə birinci dərəcə yaxınları tərəfindən ziyarət edilə bilər. 

 Bir günlik yatışlarda da yuxarıdakı qaydalar etibarlıdır. 

 Xəstəxanada açıq yerlər xaricində siqaret çəkməyiniz. 

 Xəstənizə xaricdən yiyəcək getirmeyiniz. 

 Şöbələrdə ziyarət müddətinin 15 dəqiqədən artıq olmamasına və otaqda 2  ziyarətçidən 

cox adam olmamasına diqqət edin. 
 

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       17 / 18 

  

Qrip, soyuqdəymə və s. yoluxucu xəstəliyiniz mövcudsa xəstə ziyarəti etməyiniz. 

 

14 yaşdan az olan uşaqları xəstə ziyarətinə gətirməyiniz.  

Ziyarət vaxtı infeksiya riskinin qarşısını almaq məqsədiylə xahiş edirik xəstə yatağına oturmayınız. 

 Ziyarət vaxtı xəstəyə bağlı olan avadanlıqlara toxunmayınız. 

 Xəstənizi öpməyiniz. 

 Xəstənizin otaq qapısında xəbərdarlıq işarələri varsa xahiş edirik nəzərə alınız. 

 Reanimasiya şöbəsinin  ziyarət  saatları 13.00-14.00 arasıdır.  Ziyarət  10 dəqiqədir. Bu 

saatlar xaricində ziyarətçi qəbul edilmir. 

 

Xüsusilə reanimasiya şöbəsində ziyarətdən əvvə mütləq əllərinizi yuyunuz. 7.4.15. İrad və Təklifləriniz 

Sizlərə  dahа  yaxşı  xidmət  təqdim  edə  bilmək  üçün  fikir,  təklif  və  tələbləriniz  bizim  üçün 

əhəmiyyətlidir. Fikirlərinizi ambulator və stasionar xəstə sorğular vasitəsi ilə çatdıra bilərsiniz. 

Bundan  əlavə  Xəstə  Xidmətləri  cavabdehlərimizə  şifahi  və  ya  yazılı  olaraq  da  irad  və 

təkliflərinizi  çatdıra  bilərsiniz.  Xəstəxanamızdan  ayrıldıqdan  sonra  da  internet  səhifəmızdə 

"İrad və Təklifləriniz" başlıqlı hissədən tənqid və təkliflərinizi göndərə bilərsiniz. Sizlə əlaqə 

saxlamaq ücün məlumatlarınızı qeyd edsəniz, sizə ən qısa zamanda geri məlumat veriləcəkdir. 

 

8. EHTİYACINIZ OLA BİLƏCƏK TELEFON NÖMRƏLƏRİ 

MƏLUMAT BÜROSU:             199 

Dəstək Xidmətləri:                       611 

Xəstə Yatış və Ödəmə:                 162 

Kassa:                                          155 

Kafeteriya:                                   160  

9. XƏSTƏXANAYA NƏQLİYYAT 

9.1. Şəxsi Nəqliyyat ilə Çatma 

9.2. Sərnişin Nəqliyyatı  

Avtobus ilə birbaşa xəstəxananın qarşısında enə biləcəyiniz dayanacaqlar 

Dəmir Yol Vağzalından 4 və 1 nömrəli avtobuslar 

Şəhər mərkəzindən 2 nömrəli avtobus 

Şəhərlərarası Avtovağzaldan 9 nömrəli avtobus 

  

Dok.No: HD.YD.02                                                         Rev. No:0 (01.03.2016)                                                          Yayin Tarihi: 01.03.2016            

                                                                                                                                                                                                                       18 / 18 

 

9.3. Hava Limanı                                                                                                                      

Digər Şəhərlərdən gələcək xəstələrimiz üçün ən yaxın havalimanı Gəncə Hava limanıdır.            

10. HOTEL EHTİYACINIZ                                                                                         

Klinikamıza yaxın hotellər haqqında məlumat almaq üçün Məlumat Şöbəmizə müraciət edə 

bilərsiniz.                                                                                                                          

ƏLAQƏ                                                                                                                             

Ünvan: Gəncə Beynəlxalq Xəstəxana, 60 D.E.F, Heydər Əliyev Pr, Azərbaycan          

Telefon: +99 (422) 255 38 38,   +99 (422) 261 01 85 

 

                                                                                                                                Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə