Xocali soyqirimiYüklə 5,01 Kb.

səhifə36/81
tarix30.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   81

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
60 
111. Quliyeva Rəvanə Qaryağdı qızı (1979) 
112. Quliyeva Nuranə Qaryağdı qızı (1981) 
113. Quliyeva Sara Hüseyn qızı (1955) 
114. Quliyeva ġura ġamil qızı (1936) 
115. Quliyeva Sevinc Əkbər qızı (1985) 
116. Quliyev Tahir Sultan oğlu (1956) 
117. Quliyev Ġslam Ġdris oğlu (1957) 
118. Quliyev Əkbər Zəkarə oğlu (1962) 
119. Quliyeva Məxmər Xanlar qızı (1930) 
120. Quliyev Natiq Vəliyəddin oğlu (1972) 
121. Quliyev Fərhad Səfər oğlu (1970) 
122. Quliyev ġükür Bərxudar oğlu (1954) 
123. Quliyev ġahbaz Əsgər oğlu (1923)  
124. Quliyev Elçin Balaxan oğlu (1965) 
125. Quliyev Aqil Sahib oğlu (1963) 
126. Quliyev Vüqar Zahid oğlu (1975)  
127. Quliyev ġəmsi Əjdər oğlu (1961) 
128. Quliyev Qənimət Əli oğlu (1936) 
129. Quliyev Mətləb Qənimət oğlu (1963) 
130. Quliyev Ġsmayıl Qənimət oğlu (1969) 
131. Quliyeva Rüba Hacı qızı (1936) 
132. Eyvazov Hidayət Əli oğlu (1964) 
133. Əbdülov Zahid Elmar oğlu (1973) 
134. Əbdülov Məzahir Yaqub oğlu (1960) 
135. Əbdülov Elmar Ġsgəndər oğlu (1949)  
136. Əbdülov Savalan QaraĢ oğlu (1937) 
137. Əzizov Mehman Qüdrət oğlu (1959) 
138. Əzizov Fikrət Abbas oğlu 
139. Əzimov Həsənbala ġahmar oğlu (1935)  
140. Əzimova Pərvanə Hüseyn qızı (1937) 
141. Əzizov Əzim MəĢədi oğlu (1911) 
142. Əzizova Zərifə Ələkbər qızı (1953) 
143. Əzimov Akif Seydulla oğlu (1961) 
144. Əzimov Natiq Abbas oğlu (1986)  
145. Əzimova Dilarə Seydulla qızı (1956)  
146. Əzizov Hüseyn Nəriman oğlu (1956) 
147. Ələkbərov Təvəkkül Ələkbər oğlu (1956) 
148. Ələkbərov Səxavət Təvəkkül oğlu (1988) 
149. Ələkbərov Əsgər Qurban oğlu (1930) 
150. Ələsgərov Vahid RəĢid oğlu (1962) 
151. Ələsgərov Mahir Məhərrəm oğlu (1969) 
152. Ələkbərova Zeynəb CümĢüd qızı (1923) 
153. Ələsgərov Məzahir Məhərrəm oğlu (1969) 
154. Əliyeva Xavər Yusif qızı (1957) 
155. Əliyeva Svetlana CavanĢir qızı (1957) 
156. Əliyeva Sürəyya Bayram qızı (1934) 
157. Əliyev Təvəkkül BaxıĢ oğlu (1955)  
158. Əliyev Nadir Qaçay oğlu (1967)  
159. Əliyev Əyyub Sarı oğlu (1928) 
160. Əliyeva Heyran MürĢüd qızı (1962) 
161. Əliyev Elçin Firdovsi oğlu (1982) 
162. Əliyev Elgiz Firdovsi oğlu (1984) 
163. Əliyev Ağəli Naib oğlu (1932) 
164. Əliyeva Sürəyya Behbud qızı (1933) 
165. Əliyev Ələkbər Əlehsan oğlu (1915)  
166. Əliyev Ġlham Bahadur oğlu (1966) 
167. Əliyev Ənvər Zeynal oğlu (1959) 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
61 
168. Əliyev Mikayıl Atababa oğlu (1957) 
169. Əliyev Rüfət Ġman oğlu (1974)  
170. Əliyev Səbuhi Cahangir oğlu (1978) 
171. Əliyev Səlim Cahangir oğlu (1985) 
172. Əliyev Eldar KəriĢ oğlu (1963) 
173. Əliyeva Çiçək Ələkbər qızı (1931) 
174. Əliyev Bakir ġiraslan oğlu (1973) 
175. Əliyev Ġslam Əbdüləli oğlu (1933) 
176. Əliyev Arif Xanlar oğlu (1970) 
177. Əliyeva Yeganə Məhərrəm qızı (1960) 
178. Əliyev Firdovsi Ġsa oğlu (1956) 
179. Əliyev ElĢən Sahədar oğlu (1973) 
180. Əliyev Ayaz Elman oğlu (1970) 
181. Əliyeva Səhər Çərkəz qızı (1932) 
182. Əliyev Əbülfət Əli oğlu (1963) 
183. Əliyeva Dilarə Oruc qızı (1949) 
184. Əliməmmədov Namiq ġahmalı oğlu (1962) 
185. Əliməmmədov Faiq ġahmalı oğlu (1969)  
186. Əmirova Yeganə Təvəkkül qızı (1957) 
187. Əmirova Raya Qabil qızı (1959) 
188. Əsədov Yalçın Asif oğlu (1963)  
189. Əsgərov Nizami 
190. Əsgərov Eldar Nizami oğlu (1986) 
191. Əsgərov Xəqani i Kərəm oğlu (1962)  
192. Əhmədov Rəfail Naib oğlu (1948) 
193. Əhmədova Durna Salman qızı (1922) 
194. Əhmədov Vaqif Ġslam oğlu (1957) 
195. Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı (1928) 
196. Əhmədov Eldar Naib oğlu (1945) 
197. Əhmədov Elmar Naib oğlu (1986) 
198. Əhmədov Namiq Ġlyas oğlu (1968) 
199. Əhmədova Sərvinaz Əhməd qızı (1900)  
200. Zamanov Novruz Qulu oğlu (1936) 
201. Zeynalova Aynurə Tofiq qızı (1986) 
202. Zeynalov Məmməd Mikayıl oğlu (1948)  
203. Zeynalov Osman Bahadur oğlu (1959) 
204. Zeynalov Tahir Bahadur oğlu (1963) 
205. Zeynalov Tofiq Aslan oğlu (1959) 
206. Zeynalov Eldar Aslan oğlu (1963) 
207. Zeynalov Nadir Aslan oğlu (1968) 
208. Ġbadullayev Nadir Nəbi oğlu (1967) 
209. Ġbrahimova Fatma (1990) 
210. Ġbrahimov Əlixan Xəlil oğlu (1955)  
211. Ġlyasov Əhməd Məmməd oğlu (1968) 
212. Ġlyasov Məmməd Ġlyas oğlu (1940) 
213. Ġsmayılova Mənzər MəĢədi qızı (1908) 
214. Ġmani Ağayar Salman oğlu (1929)  
215. Ġmani Ağababa (1910) 
216. Ġmani Malik Ağayar oğlu (1950) 
217. Ġsmayılov Ġsmayıl Bəhmən oğlu (1957) 
218. Ġsmayılov Ġnqilab Ələkbər oğlu (1962) 
219. Ġsgəndiyarov Eldar Hümbət oğlu (1972) 
220. Ġsmayılova ġövkət Oruc qızı (1940)  
221. Ġsmayılov Ġlyas Bayram oğlu (1938)  
222. Ġsmayılov ĠbiĢ Kərim oğlu (1938) 
223. Ġsmayılov Vidadi Lətif oğlu (1951) 
224. Ġsmayılov Bəhrəm Mətləb oğlu (1967) 


Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ĠĢlər Ġdarəsi  
PREZĠDENT  KĠTABXANASI 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
62 
225. Yusifova Natəvan Pənah qızı (1988) 
226. Yusifov Həmid Məhyəddin oğlu (1962) 
227. Kazımov Asif Kazım oğlu (1967) 
228. Kazımov Xəlil Mahmud oğlu (1938) 
229. Kərimov Yalçın (1950) 
230. Kərimov Firuz Simran oğlu (1960)  
231. Kərimov Soltan Simran oğlu (1960) 
232. Kərimov Samran Soltan oğlu (1924) 
233. Kərimov Ġntiqam ġahmalı oğlu (1960) 
234. Kərimova Firəngül Qurban qızı (1934)  
235. Kərimova Firəngiz Mütəllim qızı (1930)  
236. Kərimov RəĢid Rəhim oğlu (1922) 
237. Mahmudova Roza Səfər qızı(1930) 
238. Mahmudov Əhliman Behbud oğlu (1941) 
239. Mehdiyev ġəfa Baba oğlu (1941)  
240. Mehdiyev CavanĢir Ġsaq oğlu (1967) 
241. Mehdiyev Murad ġəfa oğlu (1964)  
242. Mehdiyeva Aysel Murad qızı (1987) 
243. Mehdiyeva Gülmirə Murad qızı (1989) 
244. Mehdiyev Ġlham (1987) 
245. Mehdiyev Fikrət Burzu oğlu (1968) 
246. Mehrəliyev Əli ġükür oğlu (1964) 
247. Mehrəliyev Əli Mürsəl oğlu (1964) 
248. Mehralıyeva Gülzar Gülalı qızı (1970) 
249. Mehrəliyev Orxan Əli oğlu (1971) 
250. MəmiĢov ġahin TalıĢ oğlu (1959) 
251. MəmiĢov TalıĢ Hüseyn oğlu (1921) 
252. Məmmədov TalıĢ Ġmran oğlu (1934) 
253. Məmmədov Vaqif ġükür oğlu (1940) 
254. Məmmədov Niyaməddin Vaqif oğlu (1978) 
255. Məmmədov Azər Vaqif oğlu (1972) 
256. Məmmədov Ceyhun Vaqif oğlu (1975) 
257. Məmmədov Nurəddin Vaqif oğlu (1958) 
258. Məmmədov Oqtay ġükür oğlu (1957) 
259. Məmmədova Afilə Ġbrahim qızı (1949) 
260. Məmmədov Arif Ġbad oğlu (1956) 
261. Məmmədov Zahir Ramiz oğlu (1975) 
262. Məmmədov YaĢar Yusif oğlu (1956) 
263. Məmmədova Güllü Abdul qızı (1925)  
264. Məmmədov ġöhlət ĠbiĢ oğlu (1960) 
265. Məmmədov Səfəralı Mehdi oğlu (1918) 
266. Məmmədov Razmik Suren oğlu (1965) 
267. Məmmədov Saday Süleyman oğlu (1936)  
268. Məmmədov Aydın Qurban oğlu (1964) 
269. Məmmədov Ramil Cəlal oğlu (1948) 
270. Məmmədov Sərvər Yelmar oğlu (1970) 
271. Məmmədova Məleykə AtaĢ qızı (1933)  
272. Məmmədov Bəylər Xanlar oğlu (1935) 
273. Məmmədov Xosrov Bilal oğlu (1949) 
274. Məmmədov Rasif Salman oğlu (1967) 
275. Məmmədov Vasif Salman oğlu (1965) 
276. Məmmədov Vaqif Cəmil oğlu (1951) 
277. Məmmədov Məmməd Rəhim oğlu (1947) 
278. Məmmədov ġöhrət Məmməd oğlu (1976) 
279. Məmmədova Sevil Hüseyn qızı (1971) 
280. Məmmədov Kamil Əmir oğlu (1958) 
281. Məmmədova Səltənət Zülal qızı (1931) 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   81


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə