Yalova üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleriYüklə 83,04 Kb.
səhifə1/5
tarix20.09.2018
ölçüsü83,04 Kb.
#69453
  1   2   3   4   5


Sayfa

Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders Adı ve İçerikleriYALOVA ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ders Adı ve İçerikleriEABD Adı

Polimer Mühendisliği EABD

İngilizce EABD Adı

Polymer Engineering

Program Adı

Polimer Mühendisliği Programı

İngilizce Program Adı

Polymer Engineering

Program Türü

Tezli Y.L. Tezsiz Y.L. Doktora

Eğitim-Öğretim Yılı

2012-2013
Dersin Kodu

FBE501

Adı

Mühendislik Matematiği

İngilizce AdıDüzeyi

Z/S

T

U

Kr

AKTS
Yüksek Lisans

Zorunlu

3

0

3

6

Türkçe İçeriği : Mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler.

İngilizce İçeriği : Algebraic equations: matrices and determinants, linear systems, nonlinear equations and systems, numerical methods; ordinary differential equations (ODEs): first order ODEs, second order ODEs, higher order ODEs, series solution of ODEs, Laplace transforms, systems of ODEs, numerical methods: initial value problems, boundary value problems; partial differential equations (PDEs): method of characteristics, similarity solutions (combination of variables), separation of variables, integral transform, Laplace Transforms, Fourier Transforms, numerical methods.

Kaynaklar (References) :

1) Mathematics for Engineers: A Modern Interactive Approach (Anthony Croft, Tony Croft, Robert Davison)2) …………………………………………………….
Dersin Kodu

PLM 501

Adı

Polimer Mühendisliği

İngilizce Adı

Polymer Engineering
Düzeyi

Z/S

T

U

Kr

AKTS
Yüksek Lisans

Zorunlu

3

0

3

6

Türkçe İçeriği: Polimerlerin Tarihsel Gelişimi. Polimer Kimyası. Polimerlerin Yapısı Özellikleri. Polimerlerin Sınıflandırılması. Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri. Polimer Işleme Teknolojileri. Yaygın Olarak Kullanılan Endüstriyel Plastik ve Kauçuk ların Özellikleri ve Uygulama Alanları.

İngilizce İçeriği: The Historical Development of Polymers. Polymer Chemistry. Structural Properties of Polymers. Classification of Polymers. Thermal and Mechanical Properties of Polymers. Polymer Processing Technologies. Properties and Applications of Widely Used Industrial Plastics and Rubbers.

Kaynaklar (References) :

  1. “Industrial Polymers and Their Applications”, M. Chanda, S.K. Roy, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN: 13: 978-1-4200-8058-2.

“Introduction to Polymer Science and Chemistry” M. Chanda, CRS Press Taylor&Francis Group, ISBN:13: 978-0-8493-7384-8
Dersin Kodu

PLM 502

Adı

Polimerlerin Şekillendirilmesi

İngilizce Adı

Polymer Processing
Düzeyi

Z/S

T

U

Kr

AKTS
Yüksek Lisans

Seçmeli

3

0

3

6

Türkçe İçeriği : Malzeme seçimi ve hazırlanması, Polimerlerin nem alması, ekstrüzyon, enjeksiyon kalıplama ve kullanım alanları, şişirme kalıplama, ısıl şekillendirme, basınçlı ve transfer kalıplama, döküm, polimerik malzemelerin çekmesi.

İngilizce İçeriği : Material selection and preparation, dehumidification of polymers, extrusion, injection molding and application areas, blow molding, thermal forming, pressure and transfer molding, casting, shrinkage of polymeric materials.

Kaynaklar (References) :

1) Polymer Processing and Structure Development (Arthur N. Wilkinson,Anthony J. Ryan)

2) Principles of Polymer Processing (Zehev Tadmor,Costas G. Gogos)

3) Polymer Processing Fundamentals (Tim A. Osswald)


Dersin Kodu

PLM 503

Adı

Polimerizasyon Yöntemleri

İngilizce Adı

Polymerization Techniques
Düzeyi

Z/S

T

U

Kr

AKTS
Yüksek Lisans

Seçmeli

3

0

3

6

Türkçe İçeriği : Polimerizasyon yöntemleri: basamaklı polimerizasyon, serbest radikal polimerizasyon, anyonik polimerizasyon, katyonik polimerizasyon, Zeigler-Natta polimerizasyonu, yeni tip polimerizasyon yöntemleri (ATRP, GTP, RAFT gibi), emülsiyon polimerizasyonu, süspansiyon polimerizasyonu. gaz fazında polimerizasyon, kütle polimerizasyonu, çözelti polimerizasyonu, kopolimerizasyon.

İngilizce İçeriği: Polymerization methods: step polymerization, free radical polymerization, anionic polymerization, cationic polymerization, Zeigler-Natta polymerization, new type of polymerization methods (ATRP, GTP, such as RAFT), emulsion polymerization, suspension polymerization. Gas-phase polymerization, mass polymerization, solution polymerization, copolymerization.

Kaynaklar (References) :

1) Handbook of Radical Polymerization, Krzysztof Matyjaszewski

2) Green Polymerization Methods: Renewable Starting Materials, Catalysis and Waste Reduction by Robert T. Mathers, Michael A. R. Meier

3) Principles and Applications of Emulsion Polymerization, Chorng-Shyan Chern, Wiley

Dersin Kodu

PLM 504

Adı

İletken Polimerler

İngilizce Adı

Conducting Polymers
Düzeyi

Z/S

T

U

Kr

AKTS
Yüksek Lisans

Seçmeli

3

0

3

6

Türkçe İçeriği : Polimerlerin Şekilleri, İletken ve iletken olmayan malzeme olarak polimerler, Polimerlein elektriksel uygulamaları, Polimerlerin dielektik özellikleri, Tg moleküler dinamiks sıcaklığı üzerindeki dielektik relaksasiyon prosesleri, Polimerlerde elektronik iletkenliği, Elektriksel özellkiklerin ölçümü, İyonik iletkenlik ve moleküler kompozit, İletkenlik ölçüm teknikleri; İki nokta tekniği, dört nokta tekniği. İletken polimerleri sentez yöntemleri. Başlıca iletken polimerler; Polianilin, politiyofen, polipirol.
İngilizce İçeriği: Structure of Polymers, Polymer as conductive materials, Polymer as non-conductive matrerials, Electrical applications of polymers, Dielectric properties of polymers, Dielectric Relaxation Processes at Temperatures, Above Tg Molecular Chains Dynamics, Relaxations in the Glassy State -Short-Range Dynamics, Electronic conduction in polymers, Measurement of electrical properties, Ionic condcution and molecular composites, Condcutivity measurement techniques: two probe and four probe techniques, Synhesis of conductoive polymers, Main conductive polymers: Polypyrroles, Polyanilines, Polythiophenes.

Kaynaklar (References) :

1) Electrical Properties of Polymers, T. Blythe, D. Bloor, Cambridge University Press, 2005.

2) Electrical Properties of Polymers, E. Riande, R. Diaz-Calleja, CRC Press, 2004.

3) Conductive Polymers and Plastics: In Industrial Applications, Larry Rupprecht, William Andrew, 2000.

Dersin Kodu

PLM 505

Adı

Polimerlerin Isıl ve Mekanik Özellikleri

İngilizce Adı

Thermal and Mechanical Properties of Polymers
Düzeyi

Z/S

T

U

Kr

AKTS
Yüksek Lisans

S

3

0

3

6

Türkçe İçeriği : Temel kavramlar ve polimerlerin sınıflandırılması, Polimerlerin Isıl Özellikleri, Isıl Geçişler, camsı geçiş sıcaklığı, camsı geçiş sıcaklığını etkileyen faktörler (zincir yapısı, kristalinite, molekül ağırlığı, dallanma, moleküller arası bağlar, plastikleştirici etkisi, kopolimerizasyon ve polimer alaşımları, polimer örneklerinin çekilmesi ve yönlenme), Erime Sıcaklığı, erime sıcaklığını etkileyen faktörler (sertlik, polarlık vb.), Isıl Geçiş Sıcaklıklarını Ölçme Yöntemleri (dilatometrik yöntem, diferansiyel ısıl analiz (DTA), diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), elastik modülünün ölçülmesi, termomekanik yöntem), polimerin ısı kapasitesinin ölçülmesi (DSC, DTA), Polimerin Isıl Kararlılığının Ölçülmesi (TGA), Polimerin Isı Etkisiyle Yapısal Bozunmaya Uğradığı Sıcaklıklar ve Ölçme Yöntemleri (Vicat Sıcaklığı, Isısal Deformasyon Sıcaklığı (HDT)). Mekanik Özellikler, terminolojisi (dış kuvvetler, çekme, basma, kayma kuvvetleri, tersinir ve tersinmez deformasyon, viskozite..), klasik mekanik teori, viskoz deformasyon ve akma, newtonian akışkan ve non-newtonian akışkanlar: dilatant akışkan ve kayma kalınlaşması, pseudoplastik akışkan ve kayma incelmesi, bingham akma, akış özelliklerini ve akış eğrilerini etkileyen parametreler (molekül ağırlığı, molekül ağırlığı dağılımı, sıcaklık, polimer karışımlar..), elastik deformasyon, katılara etki eden temel kuvvetler (basit kayma, sıkıştırma, çekme), gerilim-gerinim eğrileri, elastik modülü, poisson oranı, kauçuksal elastiklik, elastomerlerin moleküler yapı özellikleri, elastomerlerin mekanik özellikleri, ideal kauçuk modeli, kauçuksal elastisite termodinamiği, gerçek kauçuk ve gerçek deformasyon, gough-joule etkisi, viskoelastik deformasyon ve modeller, elastik deformasyon ve yay modeli, viskoz davranış ve yağ kutusu modeli, maxwell modeli ve gerilim gevşemesi, voight kelvin modeli ve sürünme, yarı kristal polimerlerin mekanik özellikleri, plastik deformasyon, Statik Mekanik Özellikleri Saptamada Kullanılan Deney Yöntemleri: eriyik akış indeksi (Melt Flow Index) (molekül ağırlık ve sıcaklık etkisi), çekme deneyi (Tensile Test), gerilim direnci, uzama, elastik modülü, polimerlerde tipik gerilim-gerinim eğrileri ve kırılma davranışları, tokluk, tensil mekanik özellikleri etkileyen faktörler (deformasyon hızı, sıcaklık, molekül ağırlığı, çapraz bağlanma, kristal yüzdesi, plastikleştirici, kopolimerizasyon, moleküler yönlenme, polimer alaşımlar..), gerilim gevşemesi, sürünme, gerilim gevşemesi ve sürünmeyi etkileyen faktörler (sıcaklık, molekül ağırlığı, çapraz bağlanma, kristal yüzdesi, yük etkisi), yorulma, çarpma dayanımı, çarpma direncini etkileyen faktörler (çentik büyüklüğü, örnek kalınlığı, sıcaklık, yönlenme, kristalinite, plastikleştirici…), yırtılma dayanımı, aşınma ve yıpranma dayanımı, Olsen Wearometer, Armstrong Cork Abrader, Sertlik, Shore Sertliği, Dinamik Mekanik Analiz, depolama modülü, kayıp modülü, sönümleme parametresi, dinamik mekanik özellikleri etkileyen parametreler (molekül ağırlık, frekans, çapraz bağlanma, plastikleştirici….)
İngilizce İçeriği : Fundamental concepts and classification of polymers, Thermal Properties of Polymers, Thermal Transitions, glass transition temperature, factors affecting glass transition temperatures (chain structure, crystallinity, molecular weight, branching, intermolecular forces, plasticizer, copolymerization, blending, drawing and orientation), melting temperature, factors affecting melting point (stiffness, polarity and thermodynamic factors), Measurement Techniques for Thermal Transitions (dilatometric method, differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC), elastic modulus measurement, thermomechanical analysis (TMA), measurement of heat capacity of polymers (DSC, DTA), Measurement of Thermal Stability of Polymers, thermal gravimetric analyzer (TGA), heat deflection temperatures of polymers (vicat softening temperature and heat distortion temperature (HDT). Mechanical Properties, terminology (external forces, tensile, compression and shear forces, reversible and irreversible deformations, viscosity..), classic mechanics theory, viscous deformation and flow, newtonian and non-newtonian fluids: dilatant fluid ve shear thickening, pseudoplastic fluid and shear thinning, bingham flow, parameters affecting flow properties and flow curves, (molecular weight, molecular weight distribution, temperature, blending..), elastic deformation, fundamental forces applied to solid materials (basic shear, compression, drawing), stress-strain curves, elastic modulus, poisson’s ratio, rubber-like elasticity, structural properties of polymers, mechanical properties of elastomers, ideal rubber model, thermodynamics of rubber-like elasticity, real rubber rubber and real deformation, gough-joule effect in rubbers, viscoelastic deformation, and models, elastic deformation and spring model, viscous behavior and dash-pot model, maxwell model and stress relaxation, voight kelvin model and creep, mechanical properties of semicrystalline polymers, plastic deformation, Experimental Methods Used for Determination of Static Mechanical Properties: melt flow index (MFI) (effect of molecular weight and temperature), tensile test, tensile stress, elongation, elastic modulus, typical stress-strain curves and fracture bahaviour of polymers, toughness, factors affecting tensile mechanical properties (deformation rate, temperature, molecular weight, crosslinking, crystallinity, plasticizer, copolymerization, molecular orientation, blending….), stress relaxation, creep, factors affecting stress relaxation and creep behaviour (temperature, molecular weight, crosslinking, crystallinity percent, degree of loading), fatique, impact strength, factors affecting impact resistance (notch size, sample thickness, temperature, orientation, crystallinity, plasticizer…..), tear strength, wear and abrasion resistance, Olsen Wearometer, Armstrong Cork Abrader, hardness, shore hardness test, Dynamic Mechanical Analysis, storage modulus, loss modulus, damping parameter, paramaters affecting dynamic mechanical properties (molecular weight, frequency, crosslinking, plasticizer….)

Kaynaklar (References) :

1) Polimer Teknolojisi, Mehmet Saçak

2) Principles of Polymerization, George, G. Odian

3) Textbook of Polymer Science, Fred W. Billmeyer

4) Polymer Science and Technology, Joel R. Fried

5) Nielsen “Mechanical Properties of Polymers”

6) Rodriguez “Principles of Polymer Systems”Yüklə 83,04 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə