Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə19/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   45

04.02.2016
47/122
269
270
271
Informasiya təminatı sistemi (Information Provision System) nə məqsədlə istifadə olunur?
Qərarların qəbulunun dəstəklənməsi sistemləri (Decision Support System) nə məqsədlə istifadə olunur?
Qərar qəbulunu inteqrallaşdıran, proqramlaşdıran sistemlər (Programmed Decision System) nə məqsədlə
istifadə olunur?
cari, qısamüddətli, taktiki xarakterli, çox vaxt mühavizəkar və sərt struk

turlaşdı

rılmış və formalaşdırılmış
prosedurlar,həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur;

taktiki və strateji xarakterdə qısamüddətli (adətən) istifadə üçün informasiya məlumatlarının hazırlanması
məqsədilə istifadə olunur;
real formalaşdırılan situasiyaların analizi (modelləşdirilməsi), menecerin sistemin potensial davranışları
variantlarını hesablayaraq hər hansı qərar qəbul etməsi üçün istifadə olunur;
avtomatik, sistemdə proqramla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, strukturlaşdırılmış və formalaşdırılmış
qiymətləndirmə kriteriyaları ilə həllin seçilməsi, taktiki və ya strateji xarakterli, həm qısamüddətli, həm də
uzunmüddətli taktiki (strateji) idarəetmədə istifadə olunur;
məsləhətverici və (və yqərar qəbul edən, strukturlaşdırılmış, ən çox pis formalaşdırılmış prosedurlara
əsaslanan, təcrübə və intuisiyadan yəni, ekspertlərin dəstəkləyən və modelləşdirən işlərini, intellektual
özəlliklərdən istifadə edən sistemlərdir, həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli operativ proqnozlaşdırmada,
idarəetmədə istifadə olunur;
taktiki və strateji xarakterdə qısamüddətli (adətən) istifadə üçün informasiya məlumatlarının hazırlanması
məqsədilə istifadə olunur;

cari, qısamüddətli, taktiki xarakterli, çox vaxt mühavizəkar və sərt struk

turlaşdı

rılmış və formalaşdırılmış
prosedurlar,həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur;
real formalaşdırılan situasiyaların analizi (modelləşdirilməsi), menecerin sistemin potensial davranışları
variantlarını hesablayaraq hər hansı qərar qəbul etməsi üçün istifadə olunur;
avtomatik, sistemdə proqramla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, strukturlaşdırılmış və formalaşdırılmış
qiymətləndirmə kriteriyaları ilə həllin seçilməsi, taktiki və ya strateji xarakterli, həm qısamüddətli, həm də
uzunmüddətli taktiki (strateji) idarəetmədə istifadə olunur;
məsləhətverici və (və yqərar qəbul edən, strukturlaşdırılmış, ən çox pis formalaşdırılmış prosedurlara
əsaslanan, təcrübə və intuisiyadan yəni, ekspertlərin dəstəkləyən və modelləşdirən işlərini, intellektual
özəlliklərdən istifadə edən sistemlərdir, həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli operativ proqnozlaşdırmada,
idarəetmədə istifadə olunur;
real formalaşdırılan situasiyaların analizi (modelləşdirilməsi), menecerin sistemin potensial davranışları
variantlarını hesablayaraq hər hansı qərar qəbul etməsi üçün istifadə olunur;

cari, qısamüddətli, taktiki xarakterli, çox vaxt mühavizəkar və sərt struk

turlaşdı

rılmış və formalaşdırılmış
prosedurlar,həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur;
taktiki və strateji xarakterdə qısamüddətli (adətən) istifadə üçün informasiya məlumatlarının hazırlanması
məqsədilə istifadə olunur;
avtomatik, sistemdə proqramla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, strukturlaşdırılmış və formalaşdırılmış
qiymətləndirmə kriteriyaları ilə həllin seçilməsi, taktiki və ya strateji xarakterli, həm qısamüddətli, həm də
uzunmüddətli taktiki (strateji) idarəetmədə istifadə olunur;
məsləhətverici və (və yqərar qəbul edən, strukturlaşdırılmış, ən çox pis formalaşdırılmış prosedurlara
əsaslanan, təcrübə və intuisiyadan yəni, ekspertlərin dəstəkləyən və modelləşdirən işlərini, intellektual
özəlliklərdən istifadə edən sistemlərdir, həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli operativ proqnozlaşdırmada,
idarəetmədə istifadə olunur;
avtomatik, sistemdə proqramla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, strukturlaşdırılmış və formalaşdırılmış
qiymətləndirmə kriteriyaları ilə həllin seçilməsi, taktiki və ya strateji xarakterli, həm qısamüddətli, həm də
uzunmüddətli taktiki (strateji) idarəetmədə istifadə olunur;

cari, qısamüddətli, taktiki xarakterli, çox vaxt mühavizəkar və sərt struk

turlaşdı

rılmış və formalaşdırılmış
prosedurlar,həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur;
taktiki və strateji xarakterdə qısamüddətli (adətən) istifadə üçün informasiya məlumatlarının hazırlanması
məqsədilə istifadə olunur;
real formalaşdırılan situasiyaların analizi (modelləşdirilməsi), menecerin sistemin potensial davranışları
variantlarını hesablayaraq hər hansı qərar qəbul etməsi üçün istifadə olunur;


04.02.2016
48/122
272
273
274
275
276
Ekspert sistemlər (Expert System) nə məqsədlə istifadə olunur?
Intellektual sistemlər və ya biliklərə əsaslanan sistemlər (Knowledge Based System) nə məqsədlə istifadə
olunur?
Informasiya sistemlərinin qurulmasına induktiv yanaşma hansıdır?
Informasiya sistemlərinin qurulmasına deduktiv yanaşma hansıdır?
Informasiya sistemlərinin layihələndirilməsinin həyat dövrünə aid deyil:
avtomatik, sistemdə proqramla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, strukturlaşdırılmış və formalaşdırılmış
qiymətləndirmə kriteriyaları ilə həllin seçilməsi, taktiki və ya strateji xarakterli, həm qısamüddətli, həm də
uzunmüddətli taktiki (strateji) idarəetmədə istifadə olunur;
məsləhətverici və (və yqərar qəbul edən, strukturlaşdırılmış, ən çox pis formalaşdırılmış prosedurlara
əsaslanan, təcrübə və intuisiyadan yəni, ekspertlərin dəstəkləyən və modelləşdirən işlərini, intellektual
özəlliklərdən istifadə edən sistemlərdir, həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli operativ proqnozlaşdırmada,
idarəetmədə istifadə olunur;

cari, qısamüddətli, taktiki xarakterli, çox vaxt mühavizəkar və sərt struk

turlaşdı

rılmış və formalaşdırılmış
prosedurlar,həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur;
taktiki və strateji xarakterdə qısamüddətli (adətən) istifadə üçün informasiya məlumatlarının hazırlanması
məqsədilə istifadə olunur;
real formalaşdırılan situasiyaların analizi (modelləşdirilməsi), menecerin sistemin potensial davranışları
variantlarını hesablayaraq hər hansı qərar qəbul etməsi üçün istifadə olunur;
avtomatik, sistemdə proqramla həyata keçirilməsinə uyğun olaraq, strukturlaşdırılmış və formalaşdırılmış
qiymətləndirmə kriteriyaları ilə həllin seçilməsi, taktiki və ya strateji xarakterli, həm qısamüddətli, həm də
uzunmüddətli taktiki (strateji) idarəetmədə istifadə olunur;
mürəkkəb sistemlərdə, bilikdən daha geniş diapazonda istifadə etmək tələb olunan, xüsusən də, pis
formalaşdırılan, pis strukturlaşdırılan və qeyri səlis sistemlətdə və qeyri səlis kriteriyalar əsasında qərar
qəbulunda istifadə olunur.

cari, qısamüddətli, taktiki xarakterli, çox vaxt mühavizəkar və sərt struk

turlaşdı

rılmış və formalaşdırılmış
prosedurlar,həyata keçirilməsi üçün istifadə olunur;
taktiki və strateji xarakterdə qısamüddətli (adətən) istifadə üçün informasiya məlumatlarının hazırlanması
məqsədilə istifadə olunur;
real formalaşdırılan situasiyaların analizi (modelləşdirilməsi), menecerin sistemin potensial davranışları
variantlarını hesablayaraq hər hansı qərar qəbul etməsi üçün;
strategiya- yönümlü yanaşma.
problem-yönümlü yanaşma;

texnoloji-yönümlü yanaşma;
obyekt - yönümlü yanaşma;
predmet- yönümlü yanaşma;
strategiya- yönümlü yanaşma.
texnoloji-yönümlü yanaşma;

problem-yönümlü yanaşma;
obyekt - yönümlü yanaşma;
predmet- yönümlü yanaşma;
adekvatlıq, səmərəlilik və dayanıqlıq (etibarlılığın) kriteriyalarının müəyyənləşdirilməsi;
sistemin sintaksis təsviri;

layihəqabağı təhlil;
sistemdaxili təhlil, daxili təhlil;
sistemin sistemli (morfoloji) təsviri;


Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə