Yani Yekun imtahan testinin sualları Fənn : 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirməYüklə 2,25 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə28/45
tarix17.11.2018
ölçüsü2,25 Mb.
#81067
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45

04.02.2016
70/122
400
401
402
403
404
405
Riyazi modellərin qurulması zamanı kəsilməz-stoxastik yanaşma hansıdır?
Riyazi modelin qurulması üçün zəruridir:
Riyazi modelləşdirmə həm də özündə nələri cəmləşdirir?
Kompyuter modelləşdirməsinin məğzi nədən ibarətdir?
Kompyuter modelləşdirməsi nələri nəzərdə tutur?
"Imitaisiya modelləşdirməsi real sistemin modelinin qurulması prosesidir və bu model əsasında sistemin
fəaliyyətini (özünüaparmasını) qavramaq, yaxud da qiymətləndirmək məqsədilə ekisperimentlərin
qoyulmasıdır" ifadəsi hansı alimə məxsusdur?
riyazi aparat kimi dinamik təsvirli ehtimali avtomatlardan istifadə olunur.
riyazi aparat kimi statik təsvirli ehtimali avtomatlardan istifadə olunur;

riyazi modellər kimi diferensial tənliklər sistemindən istifadə edilir;
avtomatlar nəzəriyyəsi riyazi aparatının köməyi ilə reallaşdırılır;
xidmət proseslərinin formallaşdırılması üçün tətbiq olunur;
xidmət proseslərinin formallaşdırılması üçün tətbiq olunur;
riyazi aparat kimi dinamik təsvirli ehtimali avtomatlardan istifadə olunur.

riyazi modellər kimi diferensial tənliklər sistemindən istifadə edilir;
avtomatlar nəzəriyyəsi riyazi aparatının köməyi ilə reallaşdırılır;
riyazi aparat kimi statik təsvirli ehtimali avtomatlardan istifadə olunur;
məhdudiyyətlərin, tənliklərin, bərabərliklərin, bərabərsizliklərin məntiqi-riyazi əməllərin köməyilə obyektin,
prosesin və ya sistemin daxili və xarici əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsi;
bütün cavablar doğrudur.

real obyektin hərtərəfli analizi, obyektin ən cox mahiyyət kəsb edən cəhətlərinin ayırd edilməsi;
obyektin əsas cəhətlərinə va xassələrinə təsir edən parametrlərin təyini;
obyektin əsas xassələrinin əlaqələrini məntiqi-riyazi münasibətlərin köməyilə dəyişənlərin qiymətlərindən asılı
olaraq təsviri;
modeldən istifadə;
bütün cavablar doğrudur.

obyektin fəaliyyətini modelləşdirən alqoritmin qurulması;
model və obyektin adekvatlığının yoxlanılması;
modelin təshih edilməsi;
model dəqiqləşdirilir;
bütün cavablar doğrudur.

kompyuterin köməyi ilə riyazi model əsasında seriya hesablama eksperimentləri aparılır;
obyekt və ya proseslərin xassələri tədqiq olunur;
onların optimal parametrləri və iş rejimləri tapılır;
kompyuterlə ölçü cihazlarının, vericilərin, sensorların və s. birgə istifadəsinə əsaslanan xüsusiləşdirillmiş
tətbiqi texnologiyalar;
bütün cavablar doğrudur.

imitaisiya (hesablammodelləşdirilməsi;
hadisıələrin və proseslərin vizuallaşdırılması (qrafiki modelləşdinnə);
böyülk tətbiqi texnologiyalar;


04.02.2016
71/122
406
407
408
409
410
Imitasiya modelləşdirilməsinin tətbiqi şərtləri hansıdır?
Kompyuter (imitasiymodelləşdirməsi mərhələlərinə aid deyil?
Sistemlərin modelləşdirilməsində kompyuter hansı funksiyaları yerinə yetirir?
Kompyuter modelləşdirməsinin məsələnin qoyuluşu mərhələsi hansıdır?
Kompyuter modelləşdirməsinin modelləşdirmədən əvvəlki analiz mərhələsi hansıdır?
Surmin Y.P.;
Şennon R.;

Eddinqton A.;
Antonov A.B.;
Lapıgin Y.N.;
müəyyən dövr ərzində prosesin gedişinə nəzarəti həyata keçirmək mümkündür;
bütün cavablar doğrudur.

verilən məsələnin başa çatdırılmış riyazi qoyuluşu mövcud deyil;
formalaşdırılmış riyazi modelin analitik metodla həlli işlənilməyib;
analitik metodlar mövcuddur, lakin riyazi proseduralar o qədər mürəkkəb və çoxzəhmətlidir ki, onlardan
istifadə edilməsi səmərəli olmur;
alqoritm və proqramların qurulması, proqramların icrası və testləşdirilməsi, modelin real obyektə
adekvatlıhğının müəyyənləşdirilməsi;
bütün cavablar doğrudur.

modelləşdirmənin məqsədlərinin təyini (bu, obyektin qavranılması, idarə edilməsi və obyektə təsirlərin
proqnozlaşdırılmasından ibarətdir);
modelin giriş dəyişənlərinin çıxış dəyişənlərinə təsirinin vaciblik dərəcəsinə görə bölünməsi;
modelin riyazi yazılışmın (təsvirinin) axtarılması, qurulmuş modelin tətbiqi;
yeni biliklərin alınması üçün modelləşdirmə vasitəsi rolunu oynamaq, yeni modellərin öyrətmə vasitəsi rolunu
ifa etmək;
bütün cavablar doğrudur.

ənənvi hesablama vasitələri, alqoritmlər, texnologiyalarla həll edilən məsələlərin həlli üçün köməkçi vasitə
rolunu yerinə yetirmək;
ənənəvi hesablama vasitələri alqoritmlər, texnologiyalarla həil edilə bilməyən məsələlərin həlli üçün yeni
məsələlərin qoyuluşu və həlli vasitəsi rolunu ifa etmək;
kompyuter öyrənmə-modelləşdirmə vasitələrinin konstruksiyası rolunu yerinə yetirmək;
testləşdirmə metodu və testlərin seçilməsi, proqramlaşdırma dilində kodlaşdırma, proqramın şərhi.
məsələnin formalaşdırılması, modelləşdirmənin məqsədlərinin və onların üstünlük dərəçələrinin təyini,
modelləşdirmə obyekti - sistem haqqında informasiyanın yığılması, verilənlərin təsviri;

mövcud analoqların və altsistemlərin analizi, modelləşdirmənin texniki vasitələrinin analizi, modelləşdirmənin
proqram təminatının analizi, riyazi təminatın analizi;
verilənlərin strukturlarının işlənməsi, verilənlərin giriş/çıxış spesifıkasi

yalırının, fonnalarının hazırlanması,
modelin struktur və tərkibinin layihələndirilməsi;
altmodellərin tədqiqi metodlarının seçilməsi, alqoritmlərin, onların psevdekordlarının seçilməsi, adaptasiyası
və işlənməsi, altmodellərdən modelin yığılması, modelin identifıkasiyası, modelin istifadə olunan adekvatlılıq,
dayanıqlılıq və həssaslıq kriterilərinin formalaşdırılması.
testləşdirmə metodu və testlərin seçilməsi, proqramlaşdırma dilində kodlaşdırma, proqramın şərhi.
mövcud analoqların və altsistemlərin analizi, modelləşdirmənin texniki vasitələrinin analizi, modelləşdirmənin
proqram təminatının analizi, riyazi təminatın analizi;Kataloq: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1

Yüklə 2,25 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə